by Silent Jay on 22/08/2014 | Uncategorized

Beste mevrouw Marine Le Pen, allesbehalve een oorlog tegen cannabis

Eer is een video uit 2011 uit de archieven opgedoken. Deze video bevat beelden van een interview van het Franse radiostation Europe 1 met Marine Le Pen, partijleider van Front National. Dit specifieke fragment gaat over cannabis en de mening van Le Pen over decriminalisatie van de drug. U kunt deze video (in het Frans) hieronder bekijken of de transcriptie hieronder lezen.


Dit artikel is geïnspireerd op een van de columns van een redacteur van Sensi Seeds.

Na de resultaten van de Europese verkiezingen van 2014 gaat de aandacht van de Franse bevolking en ook van andere Europese landen opnieuw uit naar de Franse nationalistische partij Front National (FN), die 24 zetels in het Europese Parlement won.

Dit keer is er een video uit 2011 uit de archieven opgedoken. Deze video bevat beelden van een interview van het Franse radiostation Europe 1 met Marine Le Pen, partijleider van Front National. Dit specifieke fragment gaat over cannabis en de mening van Le Pen over decriminalisatie van de drug. U kunt deze video (in het Frans) hieronder bekijken of de transcriptie hieronder lezen.

mlp
Klik op de foto om de video te starten.

TRANSCRIPTIE

Radiopresentator: De voormalige minister van binnenlandse zaken Daniel Vaillant stelt, net als vele anderen, decriminalisatie van cannabis voor, omdat we niet in staat lijken de illegale drugshandel aan banden te leggen. Zo gaat het immers ook met alcohol of tabak.

Marine Le Pen: Het lukt ons niet de drugshandel aan banden te leggen omdat we onszelf niet de middelen geven om dit te doen. Zo eenvoudig is het. We verliezen de oorlog tegen drugs om een hele simpele reden, namelijk dat we die oorlog gewoonweg niet hebben gevoerd. Dit is dus echt kiezen voor de gemakkelijkste weg en is een heel gevaarlijk idee. Voor hen die zeggen “ach, hasj …” … welnu, de producten blijken door hun samenstelling nu heel wat gevaarlijker te zijn dan toen minister Vaillant misschien nog een beetje een hippie was en misschien af en toe nog aan de joint trok.” [Noot van de redacteur: Daniel Vaillant heeft nooit cannabis gebruikt.]

Presentator: De heer Vaillant zei dat, indien deze drug legaal was en verkocht zou worden op een door de overheid gereguleerde wijze, we schonere drugs zouden hebben die minder gevaarlijk zouden zijn dan de illegale drugs die op dit moment op de markt te krijgen zijn.

MLP (ironisch): Natuurlijk, en als jij me jouw portemonnee geeft, dan kun je mij niet van diefstal betichten, toch?

Presentator: Hij zegt ook dat cannabis niet gevaarlijker is dan whisky of wodka.

MLP: Waar men het heeft doorgevoerd [d.w.z. decriminalisatie] – ik spreek hier regelmatig over met criminologen – leidt het tot dramatische gevolgen. Decriminalisatie heeft geleid tot een drugsexplosie met ernstige problemen voor de volksgezondheid, met aanzienlijk meer psychologische gevolgen voor burgers en een toename in criminaliteit, hetgeen een onaangenaam gevolg is van het gebrek aan zelfcontrole ten gevolge van drugsgebruik. Natuurlijk zal een aantal mensen zich “redelijk gedragen”, maar anderen niet. Dit is het verkeerde goede idee dat nu al zo’n 60 jaar bestaat. Gelukkig heeft de regering wijselijk besloten er geen happy end aan te geven.
Presentator: Een luisteraar vraagt of u zelf wel eens cannabis hebt gebruikt.

MLP: Nee, nee, ik heb het nooit geprobeerd. Ik vind het veel te eng om te proberen.

EINDE TRANSCRIPTIE

Franse politici die tegen legalisering of decriminalisatie van cannabis zijn, vormen inmiddels een trend. Zoals Sensi Seeds begin 2014 vastlegde, zijn er maar weinig of helemaal geen Franse initiatieven geweest ten gunste van de veelzijdige plant, zelfs ondanks dat deze in talloze culturen als heilzaam wordt ervaren en op een aantal plaatsen zelfs legaal is. Het huidige klimaat voor legalisering van de plant moet wereldwijd oproepen tot een ander standpunt, maar Frankrijk lijkt niet bereid om hieraan mee te werken.

“Het lukt ons niet de drugshandel aan banden te leggen, omdat we onszelf niet de middelen geven om dit te doen.”

Iedere gerespecteerde cannabisactivist zal het bij elke gelegenheid scanderen: de oorlog tegen drugs is een pijnlijke maatschappelijke mislukking. Marine Le Pen bevestigt het zelf: “we verliezen de oorlog tegen drugs”.

De invalshoek die de partijleider van FN kiest, is echter net iets anders: de reden waarom Frankrijk de oorlog tegen drugs verliest, is dat het land feitelijk daar niet actief aan meedoet.

douane
Inbeslagname door de douane

Desondanks hield in 2012 90% van de drugsgerelateerde arrestaties verband met cannabis. De overheidsuitgaven voor terugdringing, preventie en daarmee samenhangende administratie liepen in 2011 op tot een bedrag van € 916,59 miljoen, inclusief de € 300 miljoen die alleen al werden uitgegeven voor het arresteren van “overtreders”. In 2013 werd 86 ton cannabis onderschept door de Franse douane: een recordvangst die drie keer hoger is dan de al aanzienlijke hoeveelheid die in 2012 werd onderschept (24 ton). Bij deze hoeveelheden is uiteraard niet de cannabis meegeteld die op Frans grondgebied in beslag werd genomen.

Ondanks al deze operaties voeren de Fransen nog steeds de top drie aan van Europese cannabisgebruikers. In 2011 waren er 13,4 miljoen “experimenteerders”, onder wie 3,8 miljoen gebruikers in het jaar van het onderzoek, onder wie 1,2 miljoen regelmatige gebruikers.

Gezien deze cijfers en als de oorlog tegen cannabis inderdaad nog niet in Frankrijk is begonnen, zou dit bij de gemiddelde Franse burger wel eens vragen kunnen oproepen over de kosten en mogelijke dramatische gevolgen van een daadwerkelijke en succesvolle oorlog, zoals die door Marine Le Pen wordt bepleit.

Bertrand Rambaud, een Franse medicinale cannabispatiënt en activist die is veroordeeld voor cannabisbezit en aanzetten tot drugsgebruik, ondanks dat hij om medische redenen baat heeft bij de plant, lacht zich waarschijnlijk een breuk wanneer hij hoort dat de oorlog tegen drugs nooit in Frankrijk heeft plaatsgevonden.

Sensi Seeds en de gemeenschap van medische cannabisactivisten steunen hem bij deze beproeving.

“De producten zijn door hun samenstelling nu heel wat gevaarlijker dan toen minister Vaillant misschien nog een beetje een hippie was en misschien af en toe nog aan de joint trok.”

De thans in Frankrijk beschikbare producten zijn afkomstig van de zwarte cannabismarkt. Toegegeven, afhankelijk van het ras kan het THC-gehalte van de plant zelf hoger zijn dat dat van planten waaraan mensen zich in de zeventiger jaren te goed deden. De potentieel gevaarlijke elementen die soms toegevoegd worden aan gesmokkelde cannabis hebben echter niet of nauwelijks te maken met de psychotrope stoffen van cannabis. In de context van de illegale drugshandel wordt de integriteit van de geproduceerde stoffen eerder wel dan niet aangetast door andere stoffen, of dit nu harddrugs, giftige stoffen of andere elementen betreft die schadelijk kunnen zijn voor gebruikers.

Dit kan verklaren waarom bijna alle Franse “hippies” die lijden aan een ziekte met symptomen die verlicht kunnen worden met middelen op basis van cannabis, zelf hun eigen planten gaan telen om volledig natuurlijke producten van superieure kwaliteit te verkrijgen. Tot de vele ziekten met symptomen die verlicht kunnen worden door gebruik van cannabis behoren kanker, multiple sclerose, epilepsie en HIV.

Eerdergenoemde Daniel Vaillant, voormalig minister van binnenlandse zaken en – in de levendige fantasie van Marine Le Pen – vermeend tot inkeer gekomen hippie, steunde overigens publiekelijk de heer Rambaud, die zelf een fervent voorstander is van decriminalisatie als een pragmatische en gezonde oplossing voor de huidige situatie.

“Waar men het heeft doorgevoerd (d.w.z. decriminalisatie), heeft het tot dramatische gevolgen geleid; er was sprake van een drugsexplosie.”

“Problemen voor de volksgezondheid”

“Criminaliteit, hetgeen een onaangenaam gevolg is van het gebrek aan zelfcontrole ten gevolge van drugsgebruik”

“Ernstige psychiatrische problemen onder de bevolking”

Er is een klein aantal landen en een aantal Noord-Amerikaanse staten waar het gebruik en bezit van cannabis gedecriminaliseerd of gelegaliseerd is.

De zogenaamde 'drugs explosie'
De zogenaamde ‘drugs explosie’

Een van de landen die voor decriminalisatie kozen is Nederland, met een van de laagste niveaus in Europa wat geweld, werkloosheid en drugsgerelateerde problemen betreft. Het – nog niet volmaakte – Nederlandse systeem heeft onlangs op bepaalde punten een aantal tegenvallers gekend. Men heeft zich vooral ingespannen om het drugstoerisme van inwoners uit buurlanden in te dammen: een rechtstreeks gevolg van een repressief beleid in de meeste Europese landen en daarbuiten.

Dat neemt niet weg dat er, in verhouding tot de omvang van beide landen, tweemaal zo veel Franse als Nederlandse cannabisgebruikers zijn. Bovendien wordt door de scheiding van de diverse drugsmarkten voorkomen dat cannabisgebruikers in contact komen met het harddrugsmilieu, waardoor een overstap van cannabis naar harddrugs maar zelden voorkomt. Sterker nog, het broodjeaapverhaal over cannabis als overstapdrug vertoont eindelijk slijtage dankzij maatschappelijke en medische studies, op grond waarvan een meer oordeelkundig onderscheid gemaakt wordt tussen correlatie en causaliteit.

Aan het legalisatiefront heeft de Amerikaanse staat Colorado op 1 januari 2014 zijn nieuwe systeem ingevoerd en daar komen goede geluiden vandaan. Niet alleen dalen de misdaadcijfers, maar ook de paar miljoen dollar aan belastingopbrengst is een positief aspect van deze ontkiemende bedrijfstak. Een aantal studies heeft aangetoond dat cannabis minder verslavend is dan alcohol, cafeïne, tabak of bepaalde harddrugs. De bezorgdheid van een aantal overheidsinstanties over de volksgezondheid zou om die reden moeten verdwijnen wanneer het volgende rapport wordt gepubliceerd, een aangenaam eindejaarsgeschenk dat in de smaak zal vallen bij de cannabiswereld.

Beste mevrouw Marine Le Pen, vooruitgang is niet te stoppen

“Het is kiezen voor de gemakkelijkste weg en een heel gevaarlijk idee”, is de mening van de partijleider van FN over decriminalisatie. In dezelfde video geeft Marine Le Pen toe dat zij nooit cannabis heeft geprobeerd omdat zij er bang voor is, hetgeen waarschijnlijk voor een deel haar extreme standpunten hierover verklaart. Slecht geïnformeerde meningen vormen al sinds het tijdperk “Reefer Madness” de basis van de prohibitionistische beweging; helaas. Het wordt voor de beweging nu echter steeds moeilijker om overtuigend te blijven, vooral dankzij de vele medische en wetenschappelijke studies die de talloze eigenschappen van cannabinoïden aan het licht brengen.

Hopelijk zal de vooruitgang de gevestigde orde eens en voor altijd voorbijstreven, zal de legalisatiebeweging breder worden en zal dit soort betogen een trend uit het verleden zijn.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?