by Micha on 29/05/2017 | Legaal & Politiek

Canada legaliseert cannabis op de nationale feestdag 2018

2018 Ook wanneer Canada, zoals onlangs aangekondigd, cannabis op 1 juli 2018 legaliseert, blijven er vele vragen over. Hoe hoog wordt de belasting, wat zeggen de buurlanden, wat wordt de leeftijdsgrens, wie verkoopt? De antwoorden vind je hier.


De regering heeft de route naar legalisering bekendgemaakt

Afgelopen januari was het nog onduidelijk of de door minister-president Trudeau ingestelde Task Force erin zou slagen om, zoals aangekondigd, in het voorjaar van 2017 met een concreet plan te komen voor de legalisering van cannabis. Uiteindelijk was het nog onduidelijk of deze commissie de bezwaren van enkele deelstaten en gezondheidsautoriteiten zou kunnen wegnemen, die overduidelijk weinig ophadden met de plannen van de regering. Medio april echter werd men het eens over de belangrijke uitgangspunten, die vervolgens in een persconferentie van de federale regering werden gepresenteerd. Als geplande datum voor het inwerking treden van de wet werd 1 juli 2018 genoemd, de nationale feestdag van Canada. Vanaf die dag mogen personen van 18 jaar en ouder maximaal 30 gram gedroogde cannabis in bezit hebben.

Per huishouden worden vier planten toegestaan. Het verder verwerken van de toppen tot levensmiddelen voor persoonlijk gebruik wordt eveneens legaal. De planten mogen maximaal 100 centimeter hoog worden.

Personen die cannabis exporteren, doorgeven aan minderjarigen of het met hen delen, kunnen een vrijheidsstraf van maximaal 14 jaar tegemoet zien.

Minderjarigen bij wie minder dan vijf gram cannabis gevonden wordt, worden geregistreerd maar niet strafrechtelijk vervolgd.

De afzonderlijke provincies dienen de details ten aanzien van teelt, distributie en verkoop te reguleren. De toegangsleeftijd is gesteld op 18 jaar, maar kan in afzonderlijke provincies verhoogd worden naar 19 jaar. Reden hiervoor is dat tussen de provincies de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik verschillen. In sommige provincies is de leeftijdsgrens voor alcohol 19 jaar. Daar zal de leeftijdsgrens voor cannabis zeer waarschijnlijk eveneens op 19 jaar worden gesteld.

De eerste overtreding in het wegverkeer (zogenaamd DUI-delict) wordt bestraft met een boete van maximaal 1000 Canadese dollars en het ontzeggen van de rijbevoegdheid voor maximaal een jaar. De bovengrens voor verkeersdeelnemers ligt bij 2,5 nanogram/ml in het totale bloed. Ter vergelijking: in Duitsland wordt in het bloedserum gemeten, hetgeen tot een hogere waarde leidt. Op dit gebied is verder onderzoek nodig.

Ook toeristen zullen in staat zijn cannabis te bemachtigen. Net als de inwoners van Canada mogen ook toeristen tot 30 gram cannabisbloemen bezitten, terwijl in- en export streng verboden blijft, zelfs van medicinale cannabis.

Reclame voor cannabis mag informeren, maar moet waarschuwen voor mogelijke nadelen en schade, en mag niet ‘lifestyle-georiënteerd’ zijn.

Alle andere details worden in de loop van het jaar ingevuld. Denk hierbij aan de fiscale aspecten, de verpakking, gedetailleerde regelingen ten aanzien van extracten en hasjiesj, het aantal winkels, hun afstand tot scholen, enzovoort.

Het grootste probleem echter schijnt het Enkelvoudige Verdrag van de Verenigde Naties inzake Verdovende Middelen te zijn. Dat verdrag verbiedt cannabis fundamenteel, met uitzondering van de medicinale toepassing. Trudeau had aangekondigd om een manier te vinden waarop Canada de geplande wet zou kunnen aannemen zonder internationale verdragen te schenden, en dan met name het hierboven vermelde VN-verdrag. Ook na de persconferentie in Ottawa is het niet duidelijk welke strategie hiertoe gevolgd gaat worden.

Vertraging gevreesd

Canadese media berichtten tevens dat het tijdpad van Trudeau wel eens te optimistisch zou kunnen zijn omdat enkele basiselementen van het wetsontwerp nog omstreden zijn. Na de eerste termijn in het parlement kunnen kamerleden namelijk altijd nog amendementen indienen op afzonderlijke paragrafen en onderdelen van het wetsontwerp. De conservatieve senator Bob Runciman heeft verslaggevers al laten weten dat “het hem niet zou verbazen als op zijn minst de leeftijdsgrens nog zou veranderen”. Ook een amnestie voor personen die wegens cannabisdelicten veroordeeld zijn, lijkt politiek niet haalbaar.

“De oppositie kan de geplande wet vertragen maar waarschijnlijk de deadline van 1 juli 2018 niet in gevaar brengen”, aldus prof. Steven Hofman van de juridische faculteit van de Universiteit van Ottawa, tegen marijuana.com. “De oppositie beschikt over veel mogelijkheden om een wetsontwerp te vertragen. Ze kan bijvoorbeeld een aanvullende studie door de verantwoordelijke commissie eisen of verzoeken om meer tijd of aanvullende getuigen te horen, dat alles om de zaak te vertragen.”

VN – geen probleem!

Uruguay heeft voorafgaand aan de legalisering in 2013 de waarschuwingen van de VN gewoon met zakelijke argumenten gepareerd. Dit kwam het kleine land op een hoop internationale kritiek te staan en leidde tot een hoop wapengekletter van de kant van de VN. Uiteindelijk echter mocht Uruguay ondanks haar legale cannabis verder deel uitmaken van het bewuste verdrag en ontvangt de Uruguayaanse regeringscommissaris voor drugs inmiddels Duitse delegaties om ervaringen uit te wisselen.

Hoe je het probleem met het Enkelvoudig Verdrag van de VN eenvoudig oplost, heeft Bolivia in 2013 laten zien met de herlegalisering van cocabladeren. In 2009 eiste president Evo Morales van de Verenigde Naties dat het enkelvoudig verdrag van 1961 werd veranderd. De voorgestelde verandering hield in dat het wetenschappelijk onhoudbare verbod op het kauwen van cocabladeren werd opgeheven, terwijl het mondiale controlesysteem op het verbod voor de teelt en verdere verwerking van cocaïne gehandhaafd bleef. Toen de internationale gemeenschap in 2011 nog steeds niet had ingestemd met deze verandering, zegde de Bolivia het verdrag met de VN tijdelijk voor zes jaar op om later weer toe te treden onder het voorbehoud dat de teelt, handel en consumptie van cocabladeren in het land werd toegestaan. Op 11 januari 2013 werd Bolivia weer tot het verdrag toegelaten zonder dat het had afgezien van zijn voorwaarden ten aanzien van de status van cocabladeren. Deze strategie zou Canada ook ten aanzien van cannabis kunnen volgen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More