by Micha on 13/11/2017 | Consumptie

Cannabis, autorijden en de wet: THC-tests en THC-limieten verschillen per land

Cannabis tests Hoewel cannabiswetgeving wereldwijd wordt versoepeld, hebben veel landen geen op bewijs gebaseerde THC-limiet voor bestuurders. Hierdoor zijn er grote verschillen tussen nationale regels over rijden onder invloed van THC of met THC-metabolieten in het bloed. In deze blog bekijken we verschillende benaderingen van THC-limieten en THC-tests voor bestuurders.


Afhankelijk van het land waar je bent, zijn er sterk uiteenlopende interpretaties van de hoeveelheid THC die in je bloed mag zitten voordat je wordt beschouwd als onder de invloed van een drug. Veel staten in de VS waar cannabis als medicatie of voor recreatief gebruik is gelegaliseerd, hanteren een limiet van vijf nanogram actieve THC in het bloed. In Canada zal waarschijnlijk, na legalisering, een nauwkeurige THC-limiet worden gedefinieerd. De plannen daarvoor liggen al gereed.

Sommige THC-tests testen ook op THC-COOH, dat niet psychoactief is

Binnen Europa kent de wetgeving nog steeds grote verschillen. Hoewel in de meeste Europese landen alleen actieve THC wordt gemeten, controleren sommige EU-landen ook op de niet-psychoactieve metaboliet THC-COOH bij het testen of iemand auto mag rijden of niet. In sommige landen is een speeksel- of urinetest voorafgaande aan de bloedtest verplicht. In andere landen is deze test op vrijwillige basis. Als derde variant zijn er veel landen waar geen voorafgaande test wordt gebruikt en vertrouwd wordt op de ervaring van de politieagent om te bepalen of een bloedtest aan de orde is. Daarmee openen ze de deur voor stereotiepe vooroordelen over cannabisgebruikers. In alle landen gelden echter alleen de bloedwaarden als bewijs in een rechtszaak. De straffen lopen uiteen van een boete tot een rijverbod, dat vaak wordt opgelegd voor vele jaren of zelfs voor het leven.

Het verschil tussen THC-limieten in het bloed of in het bloedserum is erg belangrijk

In Duitsland is het aantal cannabisgebruikers van wie de geschiktheid om te rijden is onderzocht sinds het midden van de jaren negentig gestaag gestegen. Iedereen die meer dan 1 nanogram (ng) van de actieve substantie tetrahydrocannabinol (THC) in zijn of haar bloedserum heeft, krijgt door de instantie die gaat over de rijbewijzen een rijverbod van drie maanden opgelegd.

De THC-limiet in Duitsland is de strengste ter wereld, vergeleken met andere landen die een vaste waarde en dus een vaste bovengrens voor THC hanteren. Andere landen, zoals Luxemburg of België, hebben dezelfde bovengrens gedefinieerd, maar in deze landen wordt het resultaat bepaald in relatie tot de totale hoeveelheid bloed. In Duitsland wordt het THC-volume berekend op basis van het bloedserum, hetgeen een waarde oplevert die meer dan twee keer zo hoog is.

Duitsland kent verschillende straffen voor automobilisten onder invloed van cannabis of onder invloed van alcohol

Dit betekent dat de Duitse rijbewijsautoriteiten van mening zijn dat de rijvaardigheid al wordt beïnvloed wanneer de drempel voor de bloedproef volgens internationale maatstaven wordt bereikt en de norm voor nuchterheid wordt overschreden. De straf voor rijden onder invloed van cannabis of alcohol is bij de eerste overtreding gelijk en bestaat uit een boete van EUR 800 en één maand ontzegging van de rijbevoegdheid. Bij cannabisgebruikers volgt hierna echter meestal maanden later een tweede brief, waarin op basis van een administratieve wetsregel het rijbewijs wordt ingetrokken totdat de persoon bewijs heeft geleverd dat hij/zij niet verslaafd is aan cannabis. Bezwaar maken is zinloos, en is sowieso pas mogelijk nadat men het waardevolle document heeft ingeleverd.

De THC-limiet voor automobilisten is in Zwitserland veel hoger

Zwitserland heeft autorijden onder invloed van cannabis eveneens zeer nauwkeurig gedefinieerd en de straffen zijn er net zo streng als in Duitsland. Maar de THC-limiet is met 3 ng in het totale bloed veel hoger. De Zwitserse drempel is 1,5 ng/ml THC in het totale bloed, vergelijkbaar met het 0,0-niveau voor taxichauffeurs. Op het eerste gezicht lijkt de Duitse THC-limiet van 1 ng/ml niet veel lager te zijn. Maar de Zwitserse THC-limiet voor automobilisten wordt gemeten over het totale bloed en niet, zoals in Duitsland, in het bloedserum. Gemeten op basis van het bloedserum is de Zwitserse drempelwaarde 3 ng/ml serum. De drempelwaarde voor professionele chauffeurs in Zwitserland is dus ten minste 3 ng/ml indien zoals in Duitsland gemeten op basis van het serum.

Noorwegen heeft opvallend heldere regels voor rijden onder invloed van cannabis

Hoewel Noorwegen zeker niet voorop loopt bij de decriminalisering, hanteert het land een opmerkelijke op bewijs gebaseerde aanpak. Net zoals het beleid dat Canada heeft gepland, kent Noorwegen een systeem met drie niveaus. Meer dan 1,3 ng wordt behandeld zoals 0,2 promille alcohol in het bloed. Meer dan 3 ng wordt behandeld als 0,5 promille, en voor alles boven 9 ng gelden dezelfde zware straffen als voor dronken rijden met een promillage boven 1,2.

Bepaling van de THC-COOH-waarde, op basis waarvan het mogelijk zou zijn om de mate en dus de frequentie van het gebruik te berekenen, is net zo omstreden. “Tot nu toe werd aangenomen dat aantoonbare aanwezigheid van specifieke ontbindingsproducten van het actieve cannabisingrediënt THC in het haar sluitend bewijs is van gebruik. Onder leiding van toxicoloog Prof. Volker Auwärter hebben onderzoekers van het Institute of Legal Medicine van het universitair ziekenhuis in Freiburg met experimenteel onderzoek aangetoond dat dit tot onjuiste conclusies kan leiden,” lezen we in de “Scientific Reports” van het tijdschrift Nature van oktober 2015. Alleen de actieve THC-waarde is relevant voor de vraag of de betreffende automobilist onder invloed rijdt.

Een close-up foto van een cannabis joint, geknipte cannabis knoppen en autosleutels op een witte achtergrond.

De campagne ‘Clear Head. Clear Rules’ voor cannabis in het verkeer

Om het systeem op de lange termijn te veranderen, in ieder geval in Duitsland, is de Duitse hennepvereniging (DHV) in juni 2017 de campagne “Clear Head. Clear Rules” gestart. In Duitsland maakt de vaak langdurige intrekking van het rijbewijs vanwege het gebruik van cannabis het leven van mensen kapot. De ongelijke behandeling van automobilisten die cannabis hebben gebruikt en automobilisten onder invloed van alcohol heeft grote gevolgen voor cannabisgebruikers en voor de samenleving. Belastingbetalers die het verkeer niet in gevaar brengen en die geen ongelukken veroorzaken, worden afhankelijk van een uitkering doordat ze zonder hun rijbewijs hun baan of zelfs hun eigen bedrijf kwijtraken. Dit is geen bestraffing voor een echte bedreiging van de verkeersveiligheid, maar voor het gebruik van cannabis. Experts noemen dit plaatsvervangend strafrecht, omdat deze buitensporige maatregel vrijwel gelijktijdig werd ingesteld met de decriminalisering, in de jaren negentig, van het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik.

Prof. Volker Auwärter is een toxicoloog uit Freiburg die de Duitse Bondsregering als lid van een commissie van experts adviseert over narcotica, onder meer in relatie tot de verkeerswetgeving. Auwärter heeft kritiek op het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor de huidige wetgeving. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken voor het gebruik van hoeveelheden die vrijwel geen effect hebben. Het risico van een ongeluk bij de wettelijke limiet voor alcohol van 0,5 promille is twee keer zo groot als bij 0,0 promille. Bij de huidige THC-limiet van 1 ng/ml van het bloedserum is het narcotische effect allang verdwenen.

Automobilisten die cannabis hebben gebruikt veroorzaken minder ongelukken dan automobilisten onder invloed van alcohol

Bovendien veroorzaken personen die rijden onder invloed van cannabis minder ongelukken dan automobilisten onder invloed van alcohol. In tegenstelling tot alcohol neemt cannabis geen remmingen weg, zodat de vaardigheid om beslissingen te nemen niet wordt beïnvloed. In 2014 zei Auwärter tijdens een conferentie van experts in Frankfurt over proefprojecten met cannabis dat personen die cannabis hebben gebruikt, daarna meestal niet gaan rijden. Als ze dat toch doen, rijden automobilisten onder invloed van cannabis doorgaans veel voorzichtiger dan iemand die dronken is. Auwärter denkt dat de huidige THC-limiet te laag is en heeft de “Süddeutsche Zeitung” verteld dat hij voorstander is van verhoging naar “2-5” ng.

Een overzicht van THC-limieten voor automobilisten in verschillende landen:

Europa:

België: 1 ng

Denemarken: 1 ng

Duitsland: 1 ng in het bloedserum, gelijkwaardig aan 0,5 ng totaal in het bloed. THC-COOH-waarde.

VK: 2 ng

Estland: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Finland: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Frankrijk: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Ierland: 1 ng

Italië: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Kroatië: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Letland: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Litouwen: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Luxemburg: 1 ng

Malta: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Nederland: 3 ng, bij gebruik in combinatie met andere drugs of alcohol 1 ng. Sinds 2017 vinden er regelmatige controles plaats in het kader van een nultolerantiebeleid voor drugs en alcohol in het verkeer. Vroeger werd er alleen getest bij een specifieke verdenking van illegale substanties.

Noorwegen: Meer dan 1,3 ng wordt behandeld als 0,2 promille alcohol in het bloed; meer dan 3 ng als 0,5 promille,

en meer dan 9 ng wordt, net als 1,2 promille alcohol in het bloed, behandeld als een misdrijf

Oostenrijk: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Polen: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Portugal: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Roemenië: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Zweden: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Slovenië: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Slowakije: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Tsjechië: 2 ng

Hongarije: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Cyprus: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Canada

Canada heeft plannen voor invoering van een systeem met drie niveaus.

Minder dan 2 ng THC per milliliter (ml) bloed wordt niet bestraft.

2 tot 5 ng THC per milliliter (ml) bloed wordt behandeld als een lichte overtreding die kan worden beboet met maximaal CAD 1000.

5 ng THC per ml bloed of hoger wordt behandeld als een misdrijf. Per geval wordt bepaald of er wordt vervolgd of een boete wordt opgelegd.

Een combinatie van THC en alcohol: meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed en meer dan 2,5 ng wordt beschouwd als een misdrijf en de behandeling is gelijk aan rijden onder invloed van meer dan 5 ng.

Alle bloedniveaus moeten worden gemeten binnen 2 uur nadat een automobilist van de weg is gehaald.

VS

In de VS wordt rijden onder invloed in principe behandeld als een misdrijf. Ook hier wordt per geval beslist of er wordt vervolgd of een boete wordt opgelegd.

Montana: 5 ng

Ohio: 2 ng

Pennsylvania: 1 ng

Washington State: 5 ng. Automobilisten met minder dan 5 ng kunnen toch worden aangeklaagd voor rijden “onder invloed van cannabis” als de politie verminderde rijvaardigheid kan aantonen.

Colorado: 5 ng

Nevada: 2 ng

Alaska: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking

Californië: In Californië wordt je onder invloed geacht als de politie via tests kan aantonen dat:

– de persoon de indruk wekt onder invloed van cannabis te zijn

– er duidelijk sprake is van verminderde fysieke en mentale vaardigheid als gevolg van gebruik

– een persoon onder de gegeven omstandigheden niet in staat is om net zo zorgvuldig te rijden als een persoon die nuchter is

Oregon: De openbaar aanklager moet bewijzen dat de automobilist zichtbaar of aantoonbaar onder invloed is.

Massachusetts: Geen specifieke drempelwaarde, elk “negatief effect”, bloedtest bij verdenking. Je wordt onder invloed geacht als cannabis je vaardigheid om veilig te rijden beïnvloedt.

Maine: 5,0 ng

Washington DC: De openbaar aanklager moet bewijzen dat de automobilist zichtbaar of aantoonbaar onder invloed is.

In de volgende staten wordt het geringste spoor van THC in je bloed beschouwd als een misdrijf:

Arizona

Delaware

Georgia

Illinois

Indiana

Iowa

Michigan

Oklahoma

Rhode Island

South Dakota

Utah

Wisconsin

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More