by Micha on 11/05/2018 | Legaal & Politiek

Cannabis en de politiek in Duitsland: een momentopname

politiek in Duitsland De hoop op een liberaal cannabisbeleid is met de vorming van de coalitie CDU/SPD afgenomen. Toch verschijnt cannabis steeds vaker op de politieke agenda. Het Duitse parlement heeft op dit moment drie afzonderlijke wetsvoorstellen in behandeling. Tegelijkertijd blijft het aantal cannabispatiënten toenemen.


Hoewel, of misschien juist omdat, de pro-cannabis partijen Die Grünen, Die Linke en FDP nu in de oppositiebanken zitten, werden in januari drie wetsvoorstellen aan het parlement aangeboden die pleiten voor liberalisering van het huidige cannabisbeleid.

De FDP wil proefprojecten met cannabis mogelijk maken

Het wetsvoorstel van de FDP wil een juridische basis scheppen voor proefprojecten met cannabis, zodat individuele bondsstaten of steden zoals Berlijn, Bremen of Münster hun plannen voor proefprojecten met coffeeshops kunnen realiseren. Het Duitse Ministerie van Volksgezondheid (BGM) heeft dergelijke wetsvoorstellen sinds de jaren negentig bij herhaling afgewezen, met als argument dat een juridische basis ontbreekt.

Jens Spahn, de minister die verantwoordelijk is voor het Bundesinsitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) en die het beleid de facto moet uitvoeren, verzet zich openlijk tegen liberalisering. Het is daarom onwaarschijnlijk dat hij in de komende vier jaar veranderingen zal doorvoeren. De toekomst ziet er op dit moment niet rooskleurig uit voor cannabisprojecten in Duitsland.

Die Linke streeft naar volledige decriminalisering

Die Linke pleit voor decriminalisering van cannabis voor persoonlijk gebruik. Dat zou betekenen dat het bezit van kleine hoeveelheden (tot 15 gram) niet langer als een misdrijf wordt beschouwd. Op dit moment leidt het bezit van cannabis tot strafrechtelijke vervolging, hoewel de meeste gevallen worden geseponeerd wegens gebrek aan algemeen belang.

Die Grünen willen de hele markt reguleren

Cannabis in de Duitse politiek

Het wetsvoorstel van Die Grünen is een terugkeer naar hun wetsvoorstel van drie jaar geleden voor regulering van de hele markt, van het zaaien van de zaden tot en met de verkoop. Het Duitse parlement stemt in deze parlementaire zittingsperiode over hun 69 pagina’s tellende wetsvoorstel. Het wetsvoorstel haalde drie jaar geleden de voorpagina’s als de Cannabiswet, die in 2016 door een parlementaire meerderheid van CDU/SPD werd afgewezen.

De wetsvoorstellen werden eerst doorverwezen naar de commissies, waar ze werden aangepast en vervolgens aan het parlement gestuurd voor goedkeuring in de volgende parlementaire zittingsperiode.

Er gebeurt niets zonder de SPD

Het is verrassend dat de politieke geledingen van de SDP over het algemeen voor liberalisering zijn, terwijl de partij – de op één na grootste fractie in het parlement – sceptisch blijft staan tegenover volledige legalisering. In de nieuwe coalitieovereenkomst met de CDU zijn geen veranderingen met betrekking tot cannabis voorzien.

Hoewel de houding van de SPD geleidelijk lijkt te veranderen, zal de partij waarschijnlijk tegen de drie wetsvoorstellen stemmen. Elke andere stap zou in strijd zijn met de coalitieafspraken, en dat zou de coalitie, en daardoor de mogelijkheid van de SPD om deel te nemen aan de regering, in gevaar brengen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de SPD ervoor zou kiezen om de coalitieafspraken te schenden omwille van legalisering van cannabis.

Het is al even onwaarschijnlijk dat de twee toekomstige regeringspartijen hun parlementsleden zouden toestaan om bij de stemming over cannabis af te wijken van de partijlijn. Dat heeft kandidaat-kanselier Schulz tijdens de verkiezingscampagne duidelijk aangegeven.

Tot het moment dat een meerderheid van de SPD zich uitspreekt voor wijziging van de cannabiswetgeving zal er in Duitsland weinig veranderen. Ondanks de toenemende discussie over cannabis binnen de partij, lijkt het erop dat de oudste partij van het land daar in 2018 nog niet klaar voor is.

Hoewel we wat legalisering betreft weinig hoeven te verwachten van de huidige regering, zal het Ministerie van Volksgezondheid de komende jaren regelmatig actie moeten ondernemen rond de thema’s cannabis, betrouwbaarheid van het aanbod, tekorten in het aanbod en exorbitante prijzen.

Het aantal patiënten neemt toe

Cannabis in de Duitse politiek

Volgens de federale apothekersvereniging (ABDA) is het aantal cannabispatiënten in Duitsland in het laatste kwartaal van 2017 verder toegenomen. In een persbericht spreekt de ABDA van een bijna exponentiële groei van het aantal patiënten:

“Van kwartaal tot kwartaal zien we een stijgende trend, zowel in het aantal uitgeschreven recepten als in het aantal verstrekte eenheden,“ zegt Andreas Kiefer, voorzitter van de federale apothekerskamer. In het tweede kwartaal van 2017 meldden apotheken 4.615 recepten voor meer dan 10.000 eenheden cannabistoppen. In het laatste kwartaal van 2017 waren dit 12.717 recepten en ongeveer 18.800 eenheden.

“Cannabisrecepten zijn min of meer routine geworden,” zegt Kiefer. Het totale aantal patiënten is mogelijk groter dan de genoemde cijfers suggereren, omdat voor elke soort een apart recept moet worden uitgeschreven, en patiënten die verschillende soorten nodig hebben, gaan met twee of drie recepten naar hun apotheek.

Het ministerie zegt dat steeds meer cannabis wordt geïmporteerd uit Canada en Nederland. In de periode van september 2017 tot maart 2018, bijvoorbeeld, werden importaanvragen voor meer dan 2.100 kilo medicinale cannabis goedgekeurd. Dat is meer dan de schatting van de federale regering van de vraag en toezeggingen voor de teelt voor de periode vanaf 2021. Dit is een indicatie van de enorme onderschatting van de vraag door het ministerie en het maakt duidelijk dat de cijfers moeten worden bijgesteld.

De situatie voor patiënten blijft onbevredigend

In januari hebben de drie grootste verzekeraars van Duitsland – AOK, Techniker en Barmer Ersatzkasse – laten weten dat ze steeds meer aanvragen voor vergoeding ontvangen. Tussen maart 2017, toen de wet van kracht werd, en het einde van het jaar ontvingen zij meer dan 15.700 aanvragen.

Veel artsen hebben nog steeds weinig ervaring met het gebruik van medicinale cannabis, waardoor teveel aanvragen onjuist of onvolledig zijn en om die reden worden geweigerd. Op dit moment wordt een derde van de aanvragen goedgekeurd. Bij een prijs van bijna 23 euro per gram betekent afwijzing van een aanvraag voor de meeste patiënten het einde van de legale behandeling.

De vaak bekritiseerde aanbodtekorten zijn grotendeel opgelost. Terwijl patiënten eind 2017 regelmatig weken of zelfs maanden op hun medicatie moesten wachten, is constante levering nu vrijwel gegarandeerd. Maar van de bijna 30 soorten die op dit moment worden aangeboden, zijn vele nog steeds niet leverbaar. Met name patiënten die soorten met een hoog CBD-gehalte nodig hebben, moeten lang op hun medicatie wachten.

Georg Wurth, directeur van de DHV, is ontevreden over de huidige situatie. Hij verwijt de regering “buitensporige prijzen, een rommelig licentieproces en onduidelijkheid rond de ziektekostenverzekering” en hij zegt dat het Ministerie van Volksgezondheid nog een hoop moet verbeteren.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More