by Seshata on 05/04/2013 | Cannabis Nieuws Medicinaal

Cannabis en posttraumatische stressstoornis

8,2% van de Amerikanen en 9,2% van de Canadezen lijden aan PTSS, terwijl schattingen van de wereldwijde verspreiding gigantisch uiteenlopen, van 1,3% tot 37,4%. Veel patiënten met PTSS melden een aanzienlijke verlichting van hun symptomen bij gebruik van cannabis.


Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychiatrische aandoening die ertoe kan leiden dat mensen die eraan lijden, geen normaal leven kunnen leiden. Zoals de naam doet vermoeden, is de aandoening het directe gevolg van een eerder opgelopen trauma. Symptomen zijn onder meer flashbacks van de traumatische gebeurtenis, het uit de weg gaan van gerelateerde triggers, psychische angst, depressie, woede en hypervigilantie.

Wereldwijde verspreiding van PTSS

8,2% van de Amerikanen en 9,2% van de Canadezen lijden aan PTSS, terwijl schattingen van de wereldwijde verspreiding gigantisch uiteenlopen, van 1,3% tot 37,4%[1]. Veel patiënten met PTSS melden een aanzienlijke verlichting van hun symptomen bij gebruik van cannabis en recentelijk komen er diverse schokkende meldingen van Amerikaanse veteranen en andere PTSS-lijders, die als gevolg van cannabisgebruik lange gevangenisstraffen hebben gekregen. Het is duidelijk dat er verdere actie moet worden ondernomen om de medicatie die deze mensen nodig hebben veilig te stellen.

Cannabis and Post-Traumatic Stress Disorder - 1 - PTSD is often associated with the trauma of combat, but may be a result of any traumatic event
PTSS wordt vaak geassocieerd met een oorlogstrauma, maar kan ook het resultaat zijn van een andere traumatische ervaring.

Niet iedereen die een traumatische gebeurtenis ervaart, ontwikkelt uiteindelijk PTSS. Eén studie toonde aan dat 17%[2] van alle Irak-veteranen PTSS, een algehele angststoornis of depressie ontwikkelt. Uit een andere studie bleek dat circa 25%[3] van alle kinderen met een trauma PTSS ontwikkelt. Een derde studie concludeerde dat eeneiige (identieke) tweelingen[4] meer risico lopen om PTSS te ontwikkelen na een oorlogstrauma, indien hun tweelingbroer of -zus ook aan de stoornis lijdt, hetgeen wijst op een genetische predispositie.

PTSS en verslaving

Mensen met PTSS zijn, net als bij veel andere psychiatrische stoornissen het geval is, meer[5] verslavingsgevoelig voor middelen zoals alcohol, cannabis en cocaïne. Ongeacht de vraag of cannabis werkelijk kan worden gezien als therapie voor PTSS, kunnen patiënten met PTSS om die reden verlichting zoeken in dit soort middelen, of deze nu al dan niet een werkelijk effectieve medicatie vormen.

Hoewel er uitvoerig onderzoek is gedaan naar het gebruik van drugs door PTSS-lijders, zijn er relatief weinig studies verricht naar de effectiviteit van cannabis als therapie. Tot voor kort was de heersende opvatting onder de medische gemeenschap dat PTSS een factor was[6] die bijdroeg aan problematisch cannabisgebruik, terwijl er weinig onderzoek was verricht naar de hersenmechanismen waardoor dit problematisch gebruik zich ontwikkelt.

De rol van het endocannabinoïde systeem bij PTSS

De laatste jaren is meer inzicht verkregen in de complexe eigenschappen van het endocannabinoïde systeem en ook de rol die het zou kunnen spelen bij de regulering van de symptomen van PTSS en soortgelijke stoornissen, krijgt nu meer aandacht. In een in 2012 gepubliceerd artikel[7] werd gesteld dat stresstolerante mensen die werden blootgesteld aan acute stress in de vorm van een paraboolvluchtexperiment, een aanzienlijk hogere endocannabinoïdeconcentratie (EC) in het plasma hadden, terwijl niet-stresstolerante mensen geen hogere concentratie lieten zien.

Deze mensen waren echter gezond en leden niet aan chronische stress. Aan de andere kant vertoonden patiënten met PTSS (en andere vormen van chronische stress) steeds hoge EC-concentratieniveaus vergeleken met niet-lijders, zelfs in gewone, niet stressvolle situaties. Dit betekent dat het EC-systeem een uitgesproken rol speelt bij de stressrespons, maar het precieze mechanisme is nog onduidelijk.

Genetisch fenotype van CB-receptoren zou predispositie voor PTSS vergroten

Cannabis and Post-Traumatic Stress Disorder - 2 - Areas of the brain affected by PTSD
Delen van het brein die door PTSS zijn aangetast, zijn onder meer de prefrontale cortex en de amygdala, beide gebieden met een grote concentratie CB-receptoren.

Er werd eveneens geconstateerd dat patiënten die een hartoperatie hadden ondergaan, intensere symptomen van postoperatieve PTSS ervoeren indien zij een  enkel-nucleotide polymorfie (een variatie die op slechts een van de nucleotidebases, A, C, T of G van invloed is) van het CB2-receptorgen hadden.

Een dit jaar gepubliceerd artikel[8] beschrijft de rol van de CB1-receptor in het ervaren en onthouden van stressvolle gebeurtenissen: normale EC-signalen via de receptor helpen bij het afzwakken van psychische angst; zwakke signalen worden geassocieerd met het niet kunnen uitwissen van traumatische herinneringen, alsook met een chronische psychische angst en depressie (bij proefdieren).

In het artikel wordt eveneens vermeld dat bestaande medicatie voor PTSS “opportunistisch” werd toegepast wanneer deze nuttig bleek te zijn, en dat deze medicatie oorspronkelijk meestal voor andere aandoeningen was ontwikkeld. Vaak zijn dergelijke medicijnen maar beperkt effectief en kunnen zij ernstige bijwerkingen hebben.

THC en nabilone als mogelijke behandelingsopties

Cannabis and Post-Traumatic Stress Disorder - 3 - The synthetic THC analogue nabilone has been demonstrated to be effective against PTSD-related nightmares
Er is aangetoond dat de synthetische THC-analoog effectief werkt tegen PTSS-gerelateerde nachtmerries.

De auteur concludeerde dat het gebruik van tetrahydrocannabinol (THC) weliswaar symptomen tijdelijk zou kunnen uitschakelen, maar dat langdurig gebruik zou leiden tot verzwakking van de signaalfunctie van de CB1-receptor en meer psychische angst, geïrriteerdheid en slaapstoornissen bij PTSS-patiënten teweeg zou brengen.

Een studie[9] uit 2009 onderzocht de effectiviteit van nabilone, een synthetische vorm van THC, als aanvullende behandeling van PTSS. Een aanvullende therapie is een therapie die naast een primaire medicatie wordt voorgeschreven, in dit geval antidepressiva en hypnotica. Uit deze studie bleek dat 72% van de patiënten geen of minder nachtmerries had, de lengte en kwaliteit van hun slaap verbeterden en het aantal flashbacks overdag afnam.

Hoewel de resultaten van deze studie veelbelovend zijn, brengt het geringe aantal proefpersonen van slechts 47 met zich mee dat nader onderzoek nodig is om de effectiviteit van nabilone vast te stellen. Nu de belangstelling voor het gebruik van cannabinoïden als behandeling van PTSS snel toeneemt, zullen de resultaten uit verder onderzoek waarschijnlijk al in de nabije toekomst kunnen worden verwacht.

Bovendien deed de Medical Cannabis Advisory Board[10], ondanks de voortslepende controverse rond de effectiviteit van medicinale cannabis voor behandeling van PTSS, onlangs de aanbeveling om PTSS op de lijst met qualifiers te laten staan, zodat cannabis aan toekomstige gebruikers kan worden voorgeschreven.

Bronnen:

[1]     Van Ameringen M, Mancini C, Patterson B, Boyle MH. (2008). Post-traumatic stress disorder in Canada. CNS Neuroscience & Therapeutics. 14(3), 171-81.[2]     Anderson KC, Insel TR. (2006). The Promise of Extinction Research for the Prevention and Treatment of Anxiety Disorders. Biol Psychiatry. 60(4), 319-321.

[3]     McCloskey LA, Walker M.(2000). Posttraumatic Stress in Children Exposed to Family Violence and Single-Event Trauma. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 39(1), 108-115.

[4]     Koenen KC et al. (2003). Co-twin control study of relationships among combat exposure, combat-related PTSD, and other mental disorders. Journal of Traumatic Stress. 16(5), 433-438.

[5]     Bonin MF et al. (2000). Drinking away the hurt: the nature and prevalence of PTSD in substance abuse patients attending a community-based treatment program. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 31(1), 55-66.

[6]     Cornelius et al. (2010). PTSD contributes to teen and young adult cannabis use disorders. Addictive Behaviors. 35(2), 91-94.

[7]     Schelling G. (2012). Endocannabinoids in stressed humans. European Journal of Psychotraumatology. 3, 1-1.

[8]     Neumeister A. (2012). The endocannabinoid system provides an avenue for evidence-based treatment development for ptsd. Depression and Anxiety. 30(2), 93-96.

[9]     Fraser GA. (2009). The Use of a Synthetic Cannabinoid in the Management of Treatment-Resistant Nightmares in Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). CNS Neuroscience & Therapeutics. 15(1), 84-88.

[10]   Peters J. (2012). Medical Cannabis Advisory Board Recommends Keeping PTSD As Medical Marijuana Qualifier (Santa Fe Reporter)

Reageren

Plaats een reactie

Paul

Is deze bijdrage verwijdert? Ik krijg geen tekst te zien.

26/05/2014

Martijn

Hi Paul, dank voor je reply. Er was inderdaad iets fout gegaan. Dat is hersteld en de post is weer te zien.

Groet, Sensi Seeds

06/06/2014

Kris

Beste...

Is er ook een forum over ptss en thc bij jullie bekend? Ik heb wel interesse om ervaringen van anderen met deze problematiek te kunnen uitwisselen.

Mvg Kristel

10/01/2018

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?