by Silent Jay on 10/02/2016 | Legaal & Politiek

Cannabis in Frankrijk – wat is er in 2015 gebeurd?

Frankrijk 2015 Uit de meest recente peilingen blijkt dat cannabis nog steeds de meest populaire illegale drug in Frankrijk is. In april 2015 rapporteerde de OFDT dat 42% van de burgers tussen 18 en 64 jaar ten minste eenmaal cannabis had gebruikt. Met deze cijfers wint Frankrijk officieel de titel grootste gebruiker van cannabis in Europa. Lees hier meer.


Cannabis_in_France_-_what_happened_in_2015_-_Sensi_Seeds_Blog

Cannabis voert de boventoon

Uit de meest recente peilingen blijkt dat cannabis nog steeds de meest populaire illegale drug in Frankrijk is. In april 2015 rapporteerde de “Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies” (OFDT – Franse Waarnemingspost voor Drugs en Drugsverslavingen) dat 42% van de Fransen tussen 18 en 64 jaar ten minste eenmaal cannabis had gebruikt. 11% van dezelfde demografische groep had cannabis gebruikt in het jaar waarin de peiling werd verricht – 2014 –, in het bijzonder in de groep van 18 tot 25 jaar.
Op grond van deze cijfers wint Frankrijk officieel de titel grootste gebruiker van cannabis in Europa, met de Denen op de tweede plaats met 35,9%  van de burgers die ten minste eenmaal de plant in de ene of andere vorm hebben gebruikt. De Nederlanders staan met 25,7% op de vierde plaats.

Bovendien blijkt uit een studie, in januari 2016 gepubliceerd door HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) in samenwerking met OFDT, dat minderjarigen in Frankrijk zich meer tot cannabis voelen aangetrokken dan tot alcohol.
Leerlingen tussen 11 en 15 jaar werden in 2010 en 2015 bevraagd over hun persoonlijke ervaringen met legale en illegale drugs, waaruit eenvoudig is op te maken dat jonge generaties steeds meer afstand nemen van alcohol. In 2010 had  65% van de jongens en 53% van de meisjes ten minste eenmaal alcohol geprobeerd. Vijf jaar later blijkt dat nog maar 55% van de jongens en 43% van de meisjes hetzelfde antwoord konden geven.

Nog een andere legale drug lijkt zijn populariteit in Frankrijk te verliezen: tabak. In 2010 rookte bijna 12% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dagelijks sigaretten, maar in 2015 deed nog maar 8,9% van hen dit.

Anderzijds lijkt cannabis steeds meer in trek bij dezelfde studenten. Het gebruik onder tieners is niet zomaar een hype die na een tijdje weer verdwijnt: 1,5% van 6ème leerlingen (groep 8 B.O.), 11% van 4ème leerlingen (2e klas V.O.), en 24% van 3ème leerlingen (3e klas V.O.) had al eens een joint gerookt.

Nieuwe herziening, zelfde beleid

Wat betreft de bemoeienis van de Franse regering met cannabis is de situatie de laatste jaren niet veel veranderd. Het is  nog steeds overduidelijk dat men in alle opzichten de kwestie wil begraven. Verschillende politici hebben in het verleden categorisch geweigerd om cannabis in Frankrijk zelfs maar te bespreken. Huidige en voormalige premiers lijken in feite te hebben besloten om dezelfde modus operandi te volgen om het conflictueuze cannabisprobleem aan te pakken, namelijk elke poging van een interviewer om het onderwerp aan te snijden de kop indrukken.

“We kunnen debatteren zoveel u wilt, maar wat de regering betreft is het debat gesloten. […] We kunnen over deze kwesties debatteren, maar de regering zal geen enkel initiatief nemen om het gebruik van cannabis te legaliseren, toestaan of decriminaliseren.”

Manuel Valls, huidige premier van Frankrijk, 13 juli 2015, op radiostation France Inter

Cannabis in France – what happened in 2015 01 - Sensi Seeds Blog
Manuel Valls

Ondanks deze ogenschijnlijke assertiviteit lijkt het overduidelijk dat het huidige beleid nog niet echt geweldig werkt voor Frankrijk. Niet alleen is het cannabisgebruik tot ongekende hoogte gestegen (ook het gebruik door minderjarigen, zoals uit de hierboven genoemde statistieken blijkt), maar ook steeds meer rechtbanken hebben besloten waar mogelijk de wet simpelweg te negeren. Wat moet je anders wanneer patiënten die cannabis kweken voor medicinale doeleinden steeds vaker worden gearresteerd dan die ene toevallige keer per jaar?
Sensi Seeds heeft de zaak van activist Bertrand Rambaud nauwlettend gevolgd en er zijn nu tal van dergelijke voorbeelden.
Alsof men de verdenking van radeloosheid ten opzichte van zinloze, tegen gebruikers gerichte rechtszaken nog eens wilde versterken, publiceerde de Franse staat in oktober 2015 uiterst heimelijk een wetsherziening. Deze herziening geldt voor alle overtredingen die worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar, waaronder het gebruik van cannabis, en dus het bezit van kleine hoeveelheden ervan. Voor deze overtredingen zullen in het vervolg milde boetes gelden in plaats van wat het huidige beleid vermeldt: 1 jaar gevangenisstraf en een boete van € 3.750,–. Deze herziening is hoofdzakelijk bedoeld om rechtbanken van een bepaald deel van hun zaken te ontlasten.

Uiteraard trokken na dit nieuws zowel de Franse pers als de burgers al snel hun conclusies – en wie zou dit niet doen?  – over een mogelijke algehele decriminalisering van cannabis. Maar regeringsfunctionarissen waren net zo snel, zo niet sneller, in het ontkennen van  deze mogelijkheid, waarschijnlijk om  te voorkomen dat zij hetzelfde telefoontje zouden krijgen zoals een aantal moedige functionarissen en voorstanders van cannabis in het verleden van de premier hadden gehad.

Er bestaat zoiets als een pro-cannabiskant bij France politici, maar helaas wordt deze kwestie breed gezien als niet zo belangrijk, of  iets wat de volksgezondheid betreft. De focus lijkt te liggen op het overdreven dramatiseren van incidenteel gebruik van cannabis en/of zogenaamde “cannabisverslavingen”, als ook op maatschappijkritisch commentaar op diverse wetenschappelijke studies, in plaats van op de voordelen van medicinale cannabis, of een vergelijking tussen recreatieve cannabis en de milde effecten ervan enerzijds en legale roesmiddelen anderzijds.

Preventie en preventieve intimidatie

Op het gebied van preventie is het aantal activiteiten van psychiaters en ook van vertegenwoordigers van de “Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et des Conduites Addictifs” (MILD&CA – Interministeriële Missie tegen Drugs en Verslaving) enorm toegenomen.
Uiteraard staan middelbare scholen in het middelpunt van de belangstelling van de overheid, gezien de enigszins alarmerende statistieken over het gebruik van illegale middelen door minderjarigen, of dit nu cannabis is of een ander product uit het enorme scala aan harddrugs dat op de zwarte markt  eenvoudig te krijgen is.

Cannabis in France – what happened in 2015 02 - Sensi Seeds BlogEen initiatief van de politicus Valérie Pécresse, voormalig minister en huidige voorzitter van het Regionale Bestuur van  Île-de-France, zorgde tijdens de regionale verkiezingen in december 2015 voor de nodige krantenkoppen. De preventiemaatregel zou moeten bestaan uit het systematisch op drugs testen van leerlingen in het voortgezet onderwijs, ook als daarvoor geen redelijke gronden bestaan. De maatregel werd door de meesten als volledig onuitvoerbaar beschouwd. Natuurlijk wezen velen onmiddellijk op de vele gebreken van het plan, waarbij het hoofdzakelijk ging over het ontbreken van een wettelijk kader waarin deze tests verplicht zouden kunnen worden gesteld. Om nog maar te zwijgen over de andere details waardoor dit voorstel kan worden gerangschikt onder absoluut toezicht als in het “Reefer Madness”-tijdperk, bijvoorbeeld het feit dat een weigering om de test te ondergaan zou leiden tot plaatsing op de gevreesde lijst van cannabisgebruikers.

Een soortgelijke basismaatregel voor bestuurders van voertuigen werd – geïnspireerd door andere Europese landen – begin 2016 ingevoerd als onderdeel van de “modernisering van het Franse gezondheidssysteem”, bekend onder de naam “La Loi Santé” (“De Gezondheidswet”). In een poging om de verwerking van bestuurdersgegevens over te laten aan de verkeerspolitie, kunnen politieagenten in de nieuwe procedure bestuurders van wie wordt vermoed dat zij onder invloed rijden staande houden en ter plaatse hun speeksel testen, in plaats van hen naar het ziekenhuis te sturen voor een bloedtest. Ook in dit geval kan er willekeurig worden getest zonder dat daarvoor redelijke gronden zijn. Indien er sporen van cannabis worden aangetroffen, zou dit bestraft kunnen worden met twee jaar gevangenisstraf, een boete van € 4.500,–,  en zou de bestuurder zes punten van het rijbewijs kwijtraken.

Het werkelijke Frankrijk en het Frankrijk van “Reefer Madness”, twee parallelle universums die nooit samenkomen

Met Frankrijk als  grootste gebruiker van Europa, de  toename van het gebruik door minderjarigen en de waanzinnige hoeveelheden cannabis die door de autoriteiten in beslag worden genomen, lijkt het alsof Frankrijk zich op een niveau bevindt dat volkomen afwijkt van het beeld dat de regering schetst.

Terwijl rapporten van de Franse douane en de criminele politie over 2015 nog op zich laten wachten, lijkt het indrukwekkende aantal nieuwsberichten over de inbeslagname van hasj of cannabisbloemen voor zich te spreken: zeven ton in oktober in beslag genomen in Parijs, zes ton in juli in Marseille; en nog vele andere omvangrijke oogsten zijn met succes door de autoriteiten onderschept.

De taak van de politiedistricten die met narcoticadiensten werken, is zwaar, gezien het aantal ontegenzeggelijk gevaarlijke drugs die rondgaan in de Europese landen. Om die reden zou het dan ook meer dan begrijpelijk zijn wanneer de regering zou proberen het zich wat makkelijker te maken en tegelijkertijd wat verlichting zou bieden aan de twee grootste slachtoffers van de nog steeds woedende oorlog tegen drugs: patiënten en recreatieve gebruikers.

Cannabis in France – what happened in 2015 03 - Sensi Seeds BlogAnderzijds zorgt de status quo nog steeds voor onvergeeflijke incidenten: de wijze waarop de pers bericht over cannabisgerelateerde kwesties is op z’n zachtst gezegd verwerpelijk. In januari 2016  heeft de verslaglegging over de klinische proeven van Rennes aangetoond dat cannabis nog steeds onder haar reputatie lijdt.

Spijtig genoeg wordt cannabis nog steeds systematisch gelinkt aan harddrugs op basis van eenzijdige wetenschappelijke studies die al lang zijn ontkracht. De term “plaag” wordt vaak gebruikt in verslagen over cannabisgebruik in Frankrijk, een gegeven dat de gemiddeld geïnformeerde cannabisgebruiker  alleen als desinformatie of onjuiste informatie kan bestempelen.

Laten we hopen dat de woorden van Dr. Bertrand Dautzenberg, gerenommeerd specialist in aandoeningen aan de luchtwegen door tabaksgebruik, gehoord zullen worden. Deze specialist gaf zijn stellingname over cannabisgebruik weer tijdens een persconferentie: een door velen opmerkelijk, ietwat  uniek gevonden reeks standpunten.

“In ontwikkelde landen is het opvallend dat des te repressiever de wetgeving is, des te omvangrijker het gebruik wordt”, aldus  Dr. Dautzenberg,  waarmee hij de huidige situatie in Frankrijk perfect karakteriseert. Hij wees ook op het feit dat een gezondheidsrisico in verband met cannabisgebruik meestal voortkomt uit het gebruik van tabak in joints, en gaf dan ook een duidelijk advies om tabak te vervangen door fillers of door meer cannabisbloemen, zoals dit bijvoorbeeld in Nederland gebeurt.

Hoe denk jij over de situatie in Frankrijk? Ben je het eens met Dr. Dautzenberg? Is Frankrijk klaar om een dergelijke dialoog aan te gaan? Laat het ons weten door hieronder een berichtje achter te laten.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?