by Stefanie on 30/12/2015 | Medicinaal Opinie

Cannabis tijdens zwangerschap en geboorte: een natuurlijk hulpmiddel

Zwangerschap Geïnspireerd door gesprekken die ik een paar maanden geleden hier in Amsterdam voerde met Ina May Gaskin, de "moeder van de authentieke verloskunde", heb ik besloten me in het thema "cannabis tijdens zwangerschap en geboorte" te verdiepen. Dit is de informatie die ik over dit onderwerp heb gevonden. Kijkt u zelf maar.


Cannabis tijdens zwangerschap en geboorte

Cannabis tijdens de zwangerschap

Cannabis was lang voordat het werd verboden een erkend (genees)middel bij de verloskunde. Het helpt om te ontspannen en werkt tegen misselijkheid. Voor vrouwen die aan de zwangerschapsaandoening hyperemesis gravidarum (HG) lijden kan cannabis echt een wondermiddel zijn. Hiervoor bestaat nog geen effectieve farmaceutische behandeling. Cannabis kan echter onmiddellijk uitkomst bieden.

Hyperemesis gravidarum (overmatig braken tijdens de zwangerschap)

Extreme, langdurige misselijkheid en braken op alle momenten van de dag, ook ’s nachts en bij een lege maag, alsmede gewichtsverlies: Hyperemesis gravidarum is een ernstige zwangerschapsaandoening die zonder behandeling voor moeder en kind uiteindelijk dodelijk kan zijn. Ongeveer 0,5 tot 2% van de zwangere vrouwen lijdt aan een gevaarlijke vorm van hyperemesis gravidarum.

Uit de getuigenissen van zwangere vrouwen blijkt dat cannabis bij deze kwaal het effectiefste middel is en ook het enige dat helpt. Het maakt een einde aan de misselijkheid en het braken, wekt de eetlust op en zorgt dat het eten wordt verteerd. In enkele Amerikaanse staten is medicinale cannabis voor de behandeling van hyperemesis gravidarum toegestaan, wat volgens mijn onderzoek in Europa nog niet het geval is.

Dr. Wei-Ni Lin Curry, die zelf aan deze kwaal leed, beschreef haar situatie als volgt:

“Binnen twee weken na de conceptie van mijn dochter werd ik verschrikkelijk misselijk en moest ik dag en nacht overgeven. … Ik braakte alle kleuren gal en spoog al snel bloed. … Ik heb me zo hulpeloos en wanhopig gevoeld dat ik twee keer naar de abortuskliniek ben gegaan, maar beide keren ben ik weer weggegaan zonder de behandeling te laten uitvoeren. … Uiteindelijk besloot ik medicinale cannabis te gebruiken. … Slechts een of twee kleine trekjes ’s avonds en zo nodig ’s ochtends waren voldoende om me de hele dag goed te voelen. Mijn toestand waarin ik niet at, niet dronk, niet functioneerde, voortdurend braakte en uit twee openingen bloedde veranderde in een volledig herstel. … Cannabis heeft tijdens mijn hyperemesis niet alleen mijn leven gered maar ook dat van het kind in mijn baarmoeder.”

Dr. Curry heeft met betrekking tot dit thema zelf een klein pilotonderzoek verricht waarvan u hier de resultaten kunt lezen (alleen in het Engels).

Cannabis tijdens de bevalling

Cannabis tijdens zwangerschap en geboorte

Vroeger werden cannabis en hennep gebruikt om de bevalling op natuurlijke wijze in te leiden en bloedingen te stoppen, pijn te verlichten of de melkproductie op gang te brengen.

Wat voor sommige vrouwen werkt hoeft niet per se goed te zijn voor andere. Er zijn soorten cannabis die het bewustzijn verruimen en andere soorten die ontspannend werken. Bij sommige barende vrouwen kan cannabis angst en zelfs paranoia teweegbrengen, terwijl het bij andere vrouwen ontspanning, humor, nieuwsgierigheid en openheid oproept. Die laatste effecten ben ik in mijn onderzoek zeer vaak tegengekomen. Ook Susan Weed, de beroemde Amerikaanse kruidenkenner, bevestigt dit: cannabis helpt om tijdens de bevalling te ontspannen en losser, nieuwsgierig en vrolijk te zijn.

Ook Ina May Gaskin is ervan overtuigd dat humor en lachen zeer bevorderlijk zijn voor de bevalling. Zij zegt dat cannabis de weeën sterk beïnvloedt, een hormonaal effect heeft en ertoe bijdraagt dat geboorte en bevalling opgewekter tegemoet worden getreden.

Veel van wat tijdens een geboorte plaatsvindt heeft met instinct te maken en speelt zich diep in het onderbewuste af. Cannabis kan helpen om op het barensproces te vertrouwen en niet te veel na te denken. Ook mevrouw Gaskin zegt voortdurend dat een bevalling zo veel mogelijk zonder remmingen moet verlopen en dat vrouwen moeten worden aangemoedigd om hun eigen instinct en intuïtie te volgen.

Historische aanwijzingen voor het gebruik van cannabis in de verloskunde

Al in de 7e eeuw voor Christus zijn verwijzingen te vinden naar de therapeutische toepassing van cannabis voor allerlei gezondheidssituaties van vrouwen. In zijn boek “Cannabis Treatments in Obstetrics and Gynecology: A Historical Review” schrijft dr. Ethan Russo dat delen van de cannabisplant, onder andere bloesem en zaad, in China en Perzië werden gebruikt om weeën op te wekken, miskramen te voorkomen en postnatale bloedingen te verminderen.

Volgens de overlevering hebben Vikingen en Duitsers in de middeleeuwen cannabis gebruikt tegen pijn tijdens de bevalling.

In het midden van de 19e eeuw werden cannabistincturen in de westerse cultuur een gangbaar middel. Er ontstonden verschillende recepten op basis van cannabis. Een paar druppels vermengd met warm water was bijvoorbeeld een effectief middel tegen kraampijn, maar ook tegen hysterie en menstruatiepijn. In het midden van de 19e eeuw vervaardigde vrijwel iedere apotheker zijn eigen tinctuur.

Onderzoek naar het gebruik van cannabis in de verloskunde

Dr. Melanie Dreher heeft jarenlang samen met collega’s het cannabisgebruik van zwangere vrouwen in Jamaica onderzocht. Zij zegt dat de plant van oudsher wordt gebruikt tegen misselijkheid en ter bevordering van de eetlust. Het gebruik van cannabis wordt in Jamaica officieel niet gestimuleerd en eerder afgeraden, maar toch beschouwen Jamaicaanse vrouwen cannabis voor zichzelf en hun ongeboren kinderen als een hulp- en geneesmiddel.

Dr. Dreher was tijdens haar dertig jaar durende onderzoek naar cannabisgebruik tijdens de zwangerschap tot de conclusie gekomen dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat het gebruik van cannabis schadelijk is voor de menselijke foetus.

In hun boek “Marijuana Myths, Marijuana Facts: A Review of the Scientific Evidence” stellen John P. Morgan en Lynn Zimmer vast dat “marihuana geen duidelijke invloed op geboortegrootte, duur van de zwangerschap … of het voorkomen van fysieke afwijkingen” bij baby’s heeft. Dit schijnt door onderzoek in Groot-Brittannië, Nederland en Australië te zijn bevestigd.

Over Ina May Gaskin

Laat ik nog iets zeggen over de vrouw die mij geïnspireerd heeft om op zoek te gaan naar historische en recente informatie over het thema “cannabis tijdens zwangerschap en geboorte”.

Ina May Gaskin
Ina May Gaskin

De lezers van ons blog kennen Ina May Gaskin misschien niet als “moeder van de authentieke verloskunde”, maar vooral als medeoprichtster van The Farm, een internationale hippiegemeenschap in Summertown, Tennessee, gebaseerd op het beginsel van geweldloosheid en respect voor de aarde. Anderen kennen haar misschien door de High Times Counterculture Hall of Fame, waarin zij in 2000 als eerste vrouw is opgenomen.

Ina May Gaskin is niet zomaar een vroedvrouw. Absoluut niet! Ze heeft weer belangstelling voor de natuurlijke geboorte gewekt. Ze heeft op de “Farm” met andere vroedvrouwen een eigen geboortecentrum opgericht. Haar boek “Spiritual Midwifery” heeft daarbij een beslissende rol gespeeld. Ze is ook de oprichter van “The Safe Motherhood Quilt Project”, een project in de Verenigde Staten ter herdenking van alle moeders die door complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling zijn gestorven. Met dit initiatief wil ze meer aandacht aan moedersterfte schenken.

Haar werk wordt onder andere getoond in films als “Birth Story” en “The Business of Being Born”. Met recht kan worden gezegd dat ze een van de beroemdste vroedvrouwen ter wereld is. Zij heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de natuurlijke verloskunde: “minder is meer” of “de natuur weet ’t het best” zijn twee uitspraken van haar die men steeds weer hoort.

Misschien wordt het tijd dat de moderne verloskunde teruggrijpt op het verleden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Cannabis speelt daarbij geen onbelangrijke rol. Er moeten meer onafhankelijke klinische studies worden uitgevoerd om cannabis bij zwangerschap en bevalling acceptabel te maken. Getuigenissen en enquêtes zijn niet voldoende, hoe belangrijk die ook zijn. Ik ben me bewust van de discussie rond dit onderwerp. Het is een van de vele onderwerpen ten aanzien waarvan men een standpunt moet bepalen.

Mijn collega Seshata heeft in 2012 ook een artikel over cannabis en zwangerschap geschreven, dat ik u niet wil onthouden. U kunt het hier lezen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More