by Micha on 14/02/2018 | Legaal & Politiek

Cannabis voor iedereen en duidelijke regels – De hervonden vrijheid van Californië kent beperkingen

Californië De Amerikaanse staat Californië, naar omvang de vijfde economie van de wereld, heeft cannabis op 1 januari 2018 gelegaliseerd. Californië had eerder al een gereguleerde cannabismarkt, maar wilde zijn markt voor cannabis - toen al de grootste van de wereld - nog sneller laten groeien. Op dit moment gaat de jaaromzet van medicinale cannabis, die in Californië in 1996 werd gelegaliseerd, in de richting van 7 miljard dollar.


Sinds 2009 is cannabis het best verkopende landbouwproduct van Californië, dat de meeste inwoners heeft van alle Amerikaanse staten. Regulering van cannabis voor recreatief gebruik werd noodzakelijk toen deze verboden plant niet meer uitsluitend voor medische doeleinden werd verbouwd.

Het was een publiek geheim dat de markt voor medicinale cannabis een steeds meer een grijs gebied werd, doordat veel inwoners de status van cannabispatiënt probeerden te krijgen als bescherming tegen vervolging voor bezit, consumptie of teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik.

Cannabis voor iedereen en duidelijke regels – De hervonden vrijheid van Californië kent beperkingen

Daarom was het aannemen van Proposition 64 op 8 november 2016, de dag waarop de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvonden, niet meer dan een bevestiging van de status quo. De meerderheid van 57,1% was dan ook geen verrassing.

De verantwoordelijke justitiële instellingen en politici waren daardoor beter voorbereid dan hun collega’s in Colorado en Washington State een paar jaar eerder. Op basis van de bewoording van Proposition 64 werden veel wetten en beschikkingen geformuleerd voordat Senate Bill No. 94 op 1 januari 2018 in werking trad.

Cannabis voor iedereen en duidelijke regels – De hervonden vrijheid van Californië kent beperkingen

Het lijkt erop dat Californië goed voorbereid is. De nieuwe regels houden niet alleen rekening met de jeugdbescherming, maar komen ook tegemoet aan de wensen van gebruikers en aan de wetenschappelijke belangen van producenten en winkels.

Wat mag?

Senate Bill 94 staat toe dat personen van 21 of ouder 28,5 gram marihuana en 8 gram cannabisconcentraat bezitten en gebruiken. Volwassenen mogen maximaal zes levende cannabisplanten en de cannabis die deze opleveren in hun bezit hebben.

Privépersonen mogen geen vluchtige oplosmiddelen gebruiken om cannabisconcentraat te maken, tenzij ze in bezit zijn van een door de staat verstrekte licentie. Mechanische scheidingsprocessen zijn echter wel toegestaan, evenals extractie met behulp van niet-vluchtige oplosmiddelen, zoals alcohol.

Het medicinale cannabisprogramma blijft bestaan. Om in aanmerking te komen voor medicinale cannabis moeten patiënten 18 jaar of ouder zijn, in bezit zijn van een geldige aanbeveling door een arts of van een geldige eigendomskaart voor medicinale cannabis, of ze moeten een ‘zorgverlener’ aanstellen. In Californië mag een zorgverlener voor maximaal vijf patiënten cannabis telen en deze cannabis aan die patiënten verkopen.

Wat blijft verboden?

  1. Consumptie in het openbaar blijft verboden. Cannabis mag alleen privé worden geconsumeerd. Huiseigenaren en verhuurders mogen gebruik en bezit van cannabis op hun terrein en in hun gebouwen verbieden.
  2. Export van cannabis vanuit Californië blijft ook verboden. Dit geldt ook voor aangrenzende staten waar cannabis is gelegaliseerd. Hoewel dit volgens de Californische wet is toegestaan, is bezit en consumptie van cannabis op land dat eigendom is van de staat, zoals nationale parken, een aantal snelwegen, en luchthavens, verboden.
  3. Eerdere veroordelingen voor consumptie, bezit, teelt, verkoop van of handel in cannabis kunnen worden herbeoordeeld en kunnen achteraf worden omgezet in een overtreding. De maximale straf voor bezit, verkoop of overschrijding van de maximale hoeveelheden is vastgesteld op zes maanden gevangenisstraf en een fikse boete. Producenten en winkeliers die de regels overtreden lopen het risico dat hun licentie wordt ingetrokken.
  4. Sommige gemeenten en counties maken gebruik van het recht om de vestiging van cannabisshops te verbieden. Burbank, Pasadena, Glendale zijn enkele van de kleinere gemeenten die zich tegen cannabis blijven keren.
  5. In deze plaatsen, waar de plaatselijke autoriteiten er de afgelopen 22 jaar in zijn geslaagd de vestiging van medicinale-cannabisapotheken tegen te houden, komen er geen cannabisshops, nu niet en ook in de toekomst niet.

Teelt

Teeltlicenties worden uitgegeven door het California Department of Food and Agriculture (CDFA) tegen eenmalige kosten van tussen 135 en 8.655 dollar, afhankelijk van de omvang en het type licentie. Als een teler eenmaal in bezit is van een licentie, worden de kosten aangepast aan de jaarproductie van de landbouwgrond. Dit kan uiteenlopen van 1.205 tot 77.905 dollar.

Iedereen die al in bezit is van een licentie voor medicinale cannabis en recreatieve cannabis wil gaan telen, moet nieuwe licenties aanvragen. De teler ontvangt een tijdelijke licentie voor de periode tot de nieuwe licenties zijn verstrekt.

Om ervoor te zorgen dat bestaande bedrijven voldoende tijd hebben om hun licenties te regelen, geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling.

Vanwege het enorme energieverbruik van traditionele technieken voor binnenteelt vindt de wetgever het belangrijk dat er regels komen voor afvalbeheer en het gebruik van duurzame energie. Om ook op dit vlak een redelijke overgang mogelijk te maken, moeten telers uiterlijk in 2023 hun CO2-uitstoot en watergebruik hebben teruggebracht tot het niveau van een ‘gemiddelde broeikas’.

Handel

Cannabis voor iedereen en duidelijke regels – De hervonden vrijheid van Californië kent beperkingen

Medicinale cannabis-apotheken hebben een tijdelijke licentie die vergelijkbaar is met die van telers. Vanaf januari mogen medicinale cannabis-apotheken:

– hun bedrijf voortzetten, ongeacht welke licentie ze hebben aangevraagd, en tevens recreatieve cannabis verkopen;

– cannabisproducten verkopen die nog niet voldoen aan de nieuwe regels, op voorwaarde dat dit kenbaar wordt gemaakt via een extra label;

– cannabisproducten verkopen waarvan de oorspronkelijke verpakking niet kindveilig is, op voorwaarde dat het product wordt verpakt in een extra, kindveilige container;

– cannabisproducten verkopen die meer THC per eenheid bevatten dan volgens de nieuwe regels is toegestaan, op voorwaarde dat dit kenbaar wordt gemaakt via een extra label.

Vanaf juli worden licenties uitgegeven voor groothandelaren en winkeliers:

– Licentie ‘A’ voor verkoop aan volwassen recreatieve gebruikers.

– Licentie ‘M’ voor verkoop van medicinale cannabis aan geregistreerde cannabispatiënten.

– Een bedrijf mag voor dezelfde locatie licentie ‘M’ en ‘A’ gebruiken, op voorwaarde dat de verkoop in gescheiden ruimten plaatsvindt.

Naast de verkooplicenties zijn er ook licenties voor verdere verwerking van cannabisproducten:

– Licentietype 7 geldt voor extractie met vluchtige oplosmiddelen, zoals butaan, hexaan of pentaan.

– Licentietype 6 geldt voor extractie met niet-vluchtige oplosmiddelen (boter, olie, water, ethanol of kooldioxide van voedingskwaliteit) of gebruik van mechanische methoden.

– Licentie ‘N’ geldt voor de productie van voedingswaren, drank, e-liquids of lotions die cannabis bevatten.

– Licentie ‘P’ heeft betrekking op verpakking en labelen.

De overheid doet zijn deel

Daarnaast heeft Chiang, de Californische Minister van Financiën, aangekondigd dat hij ervoor gaat zorgen dat bedrijven in de sector hun geld bij banken kunnen deponeren. In verband met de bestaande federale wetgeving doen banken in alle staten waar cannabis is gelegaliseerd liever geen zaken met bedrijven in deze sector.

Bankiers zijn bang voor vervolging door de federale overheid als ze cannabisgeld accepteren. In november 2017 heeft Chiang de oprichting aangekondigd van de Cannabis Banking Working Group. Deze organisatie gaat op zoek naar een oplossing voor de grote verschillen tussen de wetten van de staten en de federale wetgeving en naar een manier om bedrijven toegang te geven tot het banksysteem.

In januari heeft de overheid ook besloten dat cannabisbedrijven handelsmerken voor hun producten mogen deponeren en reclame mogen maken, waarbij dezelfde voorwaarden ter bescherming van de jeugd gelden als bij brouwerijen en wijnproducenten.

In tegenstelling tot Oregon, Colorado en Washington State geniet de Californische cannabissector veel steun binnen de politiek en in overheidskringen. In Denver en Seattle ondervinden producenten en handelaren bij het opzetten van hun bedrijf meer hinder van zinloze regels dan steun.

Hoewel het erop lijkt dat Californië beter voorbereid is dan andere staten, ontbreekt er toch iets essentieels in alle cannabis-vriendelijke staten van de VS: alleen in Oakland en San Diego mogen cannoisseurs buiten hun eigen woning met hun vrienden van een joint genieten.

Lokale referenda in deze twee steden hebben de vestiging van dit soort clubs mogelijk gemaakt. In andere plaatsen is er geen wettelijke basis voor coffeeshops, cannabisclubs of weed bars, zoals we die in Nederland en Spanje kennen. Kort gezegd: ondanks de bijna hemelse omstandigheden in deze Amerikaanse staten blijft er ruimte voor verbetering.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More