by Stefanie on 17/05/2016 | Medicinaal

CBD in de geneeskunde: Waar kan het worden gebruikt?

Toepassingsgebieden Naast THC komt ook telkens CBD ter sprake in verband met het therapeutisch nut van cannabis. CBD veroorzaakt geen psychoactieve effecten. Dat maakt CBD voor veel patiënten het middel bij uitstek om klachten mee te behandelen. Welke toepassingsmogelijkheden kent CBD in de geneeskunde? Lees het hier.


De cannabinoïde CBD staat bekend om zijn anti-emetische, antipsychotische, ontstekingsremmende, ontgiftende, tumorremmende, anxiolytische en antidepressieve eigenschappen.  Redenen genoeg om eens nader in te gaan op de medische toepassingsmogelijkheden van CBD.

CBD in de geneeskunde: Waar kan het worden gebruikt

CBD in de geneeskunde: epilepsie bij kinderen

CBD-olie helpt om pijn, psychosen en epileptische aanvallen te onderdrukken. Zowel in Israël als in de VS zijn onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte bijdraagt aan vermindering van epilepsieklachten.

Circa 89% minder aanvallen

74 kinderen en tieners in de leeftijd van 1 tot 18 jaar bij wie conventionele epilepsiebehandelmethoden niet aansloegen, zijn in 2014 in Israël behandeld met cannabis met een hoog CBD-gehalte. Gemiddeld namen deze patiënten zes maanden lang CBD-olie. De mengverhouding van CBD en THC bedroeg daarbij 20:1, opgelost in olijfolie. Ze namen 1 tot 20 mg per dag per kilo lichaamsgewicht in.

Het aantal aanvallen tijdens het onderzoek werd door de ouders van de patiënten geregistreerd. De resultaten van het onderzoek luidden als volgt: Bij 89% van de patiënten (66 van de 74) verminderde het aantal aanvallen. De ouders van 13 kinderen (18%) gaven aan dat de epileptische aanvallen met 75% tot 100% waren afgenomen. 25 patiënten (34%) hadden 50% tot 75% minder aanvallen, 9 (12%) spraken van een vermindering van 25% tot 50% en 19 (26%) van minder dan 25%. Bij 5 (7%) van de 74 patiënten werd geconstateerd dat de zwaarte van de aanvallen toenam met CBD, waarop de medicatie werd gestopt.

De Israëlische onderzoekers zagen bovendien, dat gedrag, alertheid, spraak, communicatie, motorische vaardigheden en slaap van de patiënten verbeterden. Als bijwerkingen van de CBD-inname werden gemeld: slaperigheid, vermoeidheid/uitputting, maag-darmklachten en prikkelbaarheid, waardoor vijf patiënten stopten met het gebruik van cannabis.

De resultaten van het onderzoek luiden als volgt: “De resultaten van dit multicenteronderzoek naar de behandeling van hardnekkige epilepsie met CBD in een populatie van kinderen en tieners, zijn buitengewoon veelbelovend. Goed opgezet nader klinisch onderzoek naar het effect van medicinale cannabis met een hoog CBD-gehalte is gerechtvaardigd.”

Gemiddeld 36,5% vermindering van de motorische aanvallen

Achtergrond van dit in 2014 en 2015 uitgevoerde onderzoek naar CBD in de geneeskunde is het feit dat bijna een derde van de epilepsiepatiënten aan een vorm van deze ziekte lijdt waarbij behandelingen niet aanslaan. Een actuele schatting geeft aan dat er alleen al in de VS circa 2,2 miljoen mensen zijn met epilepsie. Dat betekent dat er meer dan 733.000 patiënten zijn die geen of onvoldoende baat hebben bij conventionele epilepsiemedicatie.  Het doel van de onderzoeken aan elf verschillende epilepsiecentra in de VS was om te bepalen of behandelingen op basis van cannabis veilig, verdraagbaar en effectief zijn bij kinderen en tieners met therapieresistente epilepsie. In totaal meldden 214 jonge patiënten in de leeftijd van 1 – 30 jaar zich aan om minimaal twaalf weken lang CBD tot zich te nemen.

De resultaten van dit openbare onderzoek suggereren dat CBD bij kinderen en tieners met extreem therapieresistente epilepsie het aantal aanvallen vermindert en veilig genoeg is om te gebruiken. Bij aanvang van het onderzoek bedroeg het aantal aanvallen gemiddeld 30,0 per maand, en dat daalde naar 15,8 tijdens de twaalf weken dat er met CBD werd behandeld. De gemiddelde vermindering van maandelijkse motorische aanvallen bedroeg 36,5%.

CBD in de geneeskunde: epilepsie bij kinderen

Charlotte’s Web voor kinderen met epilepsie

Cannabissoorten met een hoog CBD-gehalte staan al jaren bekend om hun positieve effecten bij kinderen en tieners met epilepsie. Charlotte Figi uit Colorado lijdt aan het syndroom van Dravet en had op zesjarige leeftijd meer dan 300 krampaanvallen per week, wat haar ontwikkeling sterk hinderde. Nadat men alle soorten epilepsiemedicatie had geprobeerd, werden Charlotte en haar ouders door de behandelende artsen naar huis gestuurd met de mededeling dat hun mogelijkheden waren uitgeput en er niets meer voor het meisje kon worden gedaan.

De ouders van Charlotte gaven echter niet op en kwamen na een zoektocht in contact met de gebroeders Stanley die tot ver buiten Colorado bekend staan om hun kweek van medicinale cannabissoorten met hoge gehaltes aan CBD. Charlotte werd behandeld met een speciaal voor haar ontwikkelde soort. De resultaten waren direct merkbaar: De eerste zeven dagen van de innameperiode had het meisje helemaal geen krampaanvallen meer. Acht maanden later waren de aanvallen nog steeds met 99% verminderd. Dankzij dit grote succes werd de verrijkte cannabissoort omgedoopt tot “Charlotte’s Web“.

Cannabidiol voor het syndroom van Dravet

In maart 2016 maakte het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals bekend dat het eerste deel van een fase-drie-onderzoek naar het medicijn Epidiolex met positief resultaat is afgesloten. In totaal namen hier 120 personen aan deel. De helft kreeg het op cannabidiol gebaseerde medicijn toegediend en de andere helft werd met een placebo behandeld. Bij patiënten die met Epidiolex werden behandeld, verminderden de maandelijkse krampaanvallen met gemiddeld 39%. Bij patiënten die de placebobehandeling ondergingen was dat 13%.

Orrin Devinsky, M.D. van het Comprehensive Epilepsy Center aan het NYU Langone Medical Center zegt hierover: “De resultaten van dit placebo-gecontroleerde onderzoek naar Epidiolex zijn niet alleen belangrijk maar ook buitengewoon interessant, want ze vormen het eerste bewijs voor de veiligheid en de effectiviteit van farmaceutische cannabidiol bij de behandeling van kinderen met het syndroom van Dravet.  Dravet is één van de ernstigste vormen van epilepsie en is zeer moeilijk te behandelen.

In het tweede deel van dit fase-drie-onderzoek worden nog eens 150 jonge patiënten die lijden aan het syndroom van Dravet behandeld met Epidiolex. Bovendien test GW Pharmaceuticals het medicijn in een mondiaal klinisch onderzoek ook op patiënten met het syndroom van Lennox-Gastaut. De resultaten daarvan worden nog in 2016 verwacht.

CBD in de geneeskunde: Schizofrenie

CBD biedt mensen die lijden aan schizofrenie een therapeutisch alternatief, want een derde van de patiënten die aan dit psychische ziektebeeld lijden, krijgt met conventionele antipsychotica hun symptomen onvoldoende onder controle. Schizofrenie kenmerkt zich door verstoringen in de waarneming, het denken, de ik-functies, de wil, de effectiviteit, het bewegingsapparaat en de psychomotoriek.

CBD in de geneeskunde: Schizofrenie

Het is bekend dat een significant deel van de schizofrenie-patiënten lijdt aan een reeks natuurlijke en iatrogene (door medische behandeling opgewekte) metabolische effecten als zwaarlijvigheid, type-2-diabetes, glucose-intolerantie en vetstofwisselingsziekten. Schizofrenie-patiënten lijden eveneens vaak aan chronische systemische ontstekingen, het cushingsyndroom (hyperadrenalisme) en overdreven stressreacties. Aangezien het endocannabinoïdesysteem in de hersenen onder andere verantwoordelijk is voor het behoud van de geestelijke gezondheid en omdat cannabis dit ECS beïnvloedt, zien onderzoekers hier behandelingsmogelijkheden. Het endocannabinoïdesysteem reguleert emoties, slaap, het beloningssysteem en het aversieve geheugen. CBD kan als medicijn een positieve invloed hebben op de metabolische, ontstekingsremmende en stressgerelateerde aspecten van schizofrenie.

Verbetering van anandamidesignalen

Onderzoekers hebben in 2012 ontdekt dat cannabidiol de anandamidesignalen verbetert en de psychotische symptomen van schizofrenie vermindert. Uit een klinisch onderzoek bleek dat de remming van de anandamide-deactivering kan bijdragen aan de antipsychotische werking van CBD, wat een nieuw mechanisme in de behandeling van schizofrenie zou betekenen.

Anandamide (ananda = Sanskriet voor de afwezigheid van ongeluk, oftewel: gelukzaligheid) speelt een belangrijke rol bij de regulering van eetlust en van de gevoelens vreugde en dankbaarheid. (Anandamide zit overigens ook in chocolade.) Het bindt zich aan de cannabinoïde-receptoren en heeft invloed op pijn, energieregulering en geheugenfuncties.

GWP42003 als potentieel medicijn

Het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals begon in 2014 met het testen van een medicijn onder de naam GWP42003, dat cannabidiol bevat als belangrijkste cannabinoïde. De eerste onderzoeken wijzen op een antipsychotische werking bij schizofrenie. Volgens berichten van het bedrijf bevindt men zich nu in fase 2 van het onderzoek. De kritiek van patiënten is echter dat dit medicijn slechts als toevoeging wordt gegeven voor het innemen van andere antipsychotica. Sensi Seeds houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

CBD voorkomt psychosen

Onderzoekers in Brazilië hebben begin 2016 ontdekt dat behandeling met CBD psychosen kan voorkomen. Dat werd bij dierproeven vastgesteld.

CBD in de geneeskunde: Pijn

Chronische en neuropathische pijnen

Het ontstaan van chronische pijn kan allerlei oorzaken hebben: diabetes, multiple sclerose, kanker, HIV, reuma, zware ongelukken en dergelijke meer. Behandeling van pijn draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van leven van de patiënt. Afhankelijk van de mate van pijn gebruiken mensen (vrij verkrijgbare) pijnstillers als aspirine, ibuprofen, diclofenac en paracetamol. Ter pijnbestrijding worden ook vaak opioïden gebruikt. Deze kennen echter veel bijwerkingen.

CBD in de geneeskunde: Pijn

Naar schatting sterven er in Duitsland zo’n 2000 mensen per jaar aan de bijwerkingen van pijnstillers. De werkelijke cijfers zullen echter nog veel hoger liggen. Zo liggen de cijfers voor de VS duidelijk hoger. Volgens het CDC (Center for Disease Control and Prevention) zijn de sterftecijfers door overdosering van voorgeschreven opioïden sinds 1999 maar liefst verviervoudigd.  Tussen 1999 en 2014 stierven er in de VS meer dan 165.000 mensen aan een overdosis opioïden. In 2014 waren bijna twee miljoen Amerikanen verslaafd aan voorgeschreven opioïden.

Vermindering van hyperalgesie dankzij CBD

Tijdens dierproeven hebben onderzoekers al in 2007 ontdekt dat dagelijkse toediening van CBD leidde tot vermindering van hyperalgesie (verhoogde gevoeligheid voor pijnprikkels). Het therapeutisch potentieel van CBD bij chronische pijn werd toentertijd in de conclusies van het onderzoek vermeld.

Minder pijn, minder opiaten en een betere kwaliteit van leven

Een actueel onderzoek uit Israël bevestigt dat cannabis pijn vermindert, het gebruik van opiaten reduceert en de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert. In totaal werden 274 patiënten behandeld, waarbij moet worden vermeld dat er geen pure CBD werd gebruikt maar medicinale cannabis die ook THC (en andere cannabinoïden) bevatte. Desalniettemin zijn de resultaten veelbelovend:

Na zes maanden was de gemiddelde pijnsymptoomwaardering gedaald van 83,3 naar 75,0. Ook de pijnintensiteitsbeleving verbeterde zich.  Het opiatengebruik nam tijdens de observatieperiode af met circa 44%. De positieve resultaten van het onderzoek suggereren dat cannabis voor deze groep patiënten van langdurig nut kan zijn, aldus de onderzoekers.

Medicinale cannabis in plaats van opioïden

Via een online enquête werden van november 2013 tot februari 2015 in Michigan 244 cannabispatiënten geïnterviewd die aan chronische pijn lijden.  Het gebruik van medicinale cannabis ging gepaard met 64% afname aan het gebruik van opioïden, minder bijwerkingen en een verbeterde kwaliteit van leven bij 45% van de deelnemers aan het onderzoek. Het onderzoek suggereert dat patiënten hun opioïden in feite vervingen door medicinale cannabis. Daarnaast meldden ze meer baat en minder bijwerkingen te ondervinden van medicinale cannabis dan van andere medicijnen. Ook hier dient als voorbehoud te worden genoemd dat het niet uitsluitend ging om de inname van CBD, maar van medicinale cannabis in het algemeen.

Pijn bij kanker

Pijn bij kanker kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door ontstekingen of beschadiging van zenuwen, botten en andere pijngevoelige lichaamsdelen. Hardnekkige en ernstige pijn bij kanker is vaak niet goed te behandelen met opioïden. Het gebruik van CBD als medicijn is in die gevallen een volwaardig alternatief. Het werkt ontstekingsremmend en pijnstillend zonder de werking van het zenuwstelsel aan te tasten. Bovendien vermindert CBD de effectiviteit van chemotherapie niet.

Veel van de in het verleden uitgevoerde dierproeven leidden tot de conclusie dat de neuropathie of zenuwpijn bij gebruik van het medicijn Paclitaxel (Taxol/PAC) tijdens chemotherapie verminderde door CBD toe te dienen. Neuropathie veroorzaakt symptomen als pijnen en een verdoofd of tintelend gevoel. CBD is al gebruikt voor experimentele voorbehandelingen bij de PAC-therapie tegen borstkanker.

Zoals de ACM onlangs meldde kunnen cannabinoïden die de CB2-receptoren activeren botpijn bij kanker verminderen. Hiervoor werd de synthetische cannabinoïde JWH-015 gebruikt.

CBD in de geneeskunde: Kanker

Neuroblastoom is een kwaadaardige ziekte van het sympathische zenuwstelsel die vooral kinderen treft. Het is de op twee na meest voorkomende vorm van kinderkanker. Een neuroblastoom kan zich in de bijnieren, langs de wervelkolom, in het hoofd-/halsgebied en in de borst, in de buik en in het bekken ontwikkelen.

CBD doet tumoren krimpen

Voor patiënten biedt behandeling met CBD een glimpje hoop. Dat bleek uit een onderzoek waarvan de resultaten in maart 2016 werden gepubliceerd. Zowel THC als CBD werden in-vitro en in-vivo getest. Beide cannabinoïden hebben eigenschappen die tumoren doen krimpen, waarbij CBD de meest actieve cannabinoïde was. De resultaten suggereren dat nader onderzoek naar de effectiviteit van CBD als antikankermiddel in de beheersing van neuroblastoma is vereist.

Inderdaad heeft onderzoek inmiddels aangetoond dat CBD de groei van verschillende soorten tumoren effectief remt. Bovendien dempt het de groeibevorderende signalen van glioomcellen.

CBD in de geneeskunde: Depressie

Aan de hand van dierproeven zijn er de eerste wetenschappelijke bewijzen dat CBD een effectief en veilig middel kan vormen tegen depressiviteit.

Meer motivatie en lust

Bij een experiment met ratten werd een motivatiestimulerend en een zogeheten “prohedonisch” effect (vrij vertaald: lustbevorderend effect) geconstateerd. Onderzoekers konden hiermee het tot nu toe omstreden effect van CBD als antidepressivum onderbouwen. De resultaten suggereren dat cannabidiol positieve effecten kan hebben bij de behandeling van klinische depressiviteit en in gevallen van ernstige anhedonie.

Snelwerkend antidepressivum

Bij gedragsonderzoek in muizen kwam men onlangs tot de conclusie dat CBD niet alleen angst tegengaat, maar ook als een snelwerkend antidepressivum lijkt te werken. Bovendien wezen de tests op een verhoogde prikkeloverdracht tussen de zenuwcellen voor Cortical 5-HT/glutamaten. De resultaten van het onderzoek suggereren dat CBD een nieuw, veilig en snelwerkend antidepressivum kan zijn.

CBD in de geneeskunde: Multiple sclerose

Symptomen van multiple sclerose zijn pijn, spastische verlamming, depressie, vermoeidheidsverschijnselen en incontinentie. CBD kan mensen die aan MS lijden veel verlichting brengen. De ontstekingsremmende eigenschappen werden al beschreven in een experiment uit 2013. CBD bood daarbij duurzame bescherming tegen de schadelijke effecten van ontstekingen veroorzaakt door virale multiple sclerose. Het therapeutisch potentieel is significant.

CBD in de geneeskunde: Multiple sclerose

CBD in de geneeskunde: Autisme

Ervaringen van ouders met autistische kinderen wijzen op een positief effect van de toediening van CBD aan jonge patiënten. De toestand van de kinderen verbeterde zowel op fysiek als psychisch vlak. Sensi Seeds heeft over dit onderwerp recent een uitgebreid artikel gepubliceerd dat hier te lezen is.

Slotwoord

Behandeling met CBD is bij de ene ziekte meer onderzocht dan bij de andere. Lijdt u zelf of iemand die u kent aan één van de hierboven genoemde ziekten, of verzorgt u een patiënt? Heeft u ervaring met het gebruik of de toediening van CBD? Deel uw persoonlijke ervaringen met ons.

CBD in de geneeskunde is een zeer uitgebreid onderwerp. Dit artikel beschrijft lang niet alle ziektebeelden waarvoor deze cannabinoïde mogelijk een effectief medicijn is of kan worden. Verder onderzoek is noodzakelijk. Eigen ervaringen zijn vaak een begin. Typ uw bericht in het onderstaande commentaarvenster.

Reageren

Plaats een reactie

Gaby

Ik gebruik CBd olie 8% 3 x pd 2 druppels
Voor hoogsensitiviteit en chronische bekken pijn
Werkt top ben van heel veel onrust en overprikkeldheid heen en pijn vrij
Echt een bevrijding
Vergeet ik het een dag dan weet ik precies weer waarvoor ik het gebruik ??

18/05/2016

Jaap

"Het lichaam wil gezond zijn" is de titel van een boek van Andrew Weil (arts). Daar sluit ik me (als gezond mens) bij aan, maar ik denk wel dat je het lichaam kunt helpen. Beweging, gezonde voeding, weinig stress, etc. etc. In dat kader zie ik CBD-olie dan ook als een supplement en minder als een medicijn. Een ondersteuning van o.a. de endo-cannabinoïden, en "de rest" doen het lichaam en geest zelf; meer of minder succesvol.

18/05/2016

agnes meessen paris

Ik gebruik nu al 18 maanden cbd en thc elke dag. cbd 3x 2duppels op de tong, en voor het slapen gaan, 2druppels thc ook op de tong.
Mijn gezondheid kende heel veel ziektes,
Die zijn niet meer terug gekomen, mijn diabeet is redelijk stabiel, Rond punt4, blijft het hangen, hoge pieken zijn niet meer gemeten.
Mijn pijnen zijn verdraagzamer. Heb ik pijn op een plek, smeer ik er een druppel olie op en het helpt. Huid ziektes zoals exeem en spogerias, verdwijnen met cbd olie. Mijn ziekte van crohn, blijft rustig, ik denk als het nog eens onderzocht word dat het weg is.
Ik beveel het overal aan en wijs de mensen de weg waar het besteld kan worden.
Nu met zun alle vechten dat het in het ziekenfonds komt, Aan mij verdienen ze 100%, ik had nl. 17 pillen per dag van de farma industrie, nu 0!
laten we waken dat de farma, (maffia) dit goede spul in handen krijgt.
Dan gaan ze daar ook weer mee knoeien, we mogen niet genezen worden, dan verdienen ze niet meer. Met dit spul kan de zorgverzekeringen omlaag!
Agnes Meessen Paris.

18/05/2016

Jaap

Beste Agnes, als ik jou was zou ik gaan overwegen om zelf olie te gaan maken. Zaadje, plantje, hars, oogsten, etc. etc. ..... simpel, leuk en het gevoel dat je niet afhankelijk bent van wie dan ook en dat je een lange neus kunt maken richting Big Pharma. Dit alles geeft de mens alleen al een "boost". Hartelijk groet, Jaap.

18/05/2016

Peter Schafe

Stress spanning spierpijn .

20/05/2016

Eduard Klijn

Ik gebruik al geruime tijd THC en CBD-olie tegen ernstige zenuwpijnen. De pijn is inmiddels verminderd met zeker 80%. Ik heb alle voorgeschreven (morfine-achtige) pijnmedicatie kunnen stoppen.

23/05/2016

Martijn

Hoi Eduard,

Wauw, dat is echt fantastisch om te horen!

Groet, Martijn

26/05/2016

Marijke

Bij mijn man is prostaat kanker geconstateerd,
nu zijn we wat onzeker met de CBD en Wiet olie hoe te gebruiken,
hij zit nu op 5 keer 4 druppels samen over de dag verdeeld,
Huisarts wil niet echt helpen, mogen wel komen praten, maar ze weet niets.
over 4 weken naar de specialist, hopen dan zo dat er wat resultaat is,
want moet van te voren wel bloed prikken, voor de waarden.

Was even mijn hart luchten.

Groetjes Marijke

02/06/2016

Marijke

Kan iemand mij advies geven,
maak zelf de beginners wiet, op een theelichtje,
mag dat wel pruttelen, dat doet het op de kachel natuurlijk niet.
bvd.

Groetjes Marijke

20/06/2016

Marijke

Kan iemand mij advies geven, maak zelf de beginners wiet,
dat doe ik op een theelichtje, maar het gaat wel iets pruttelen mag dat,
dat doet het op de kachel natuurlijk niet.
bvd

Groetjes Marijke

20/06/2016

louis

Verlamde echtgenote gebruikt meer dan 10 maanden, twee kleine kopjes canabis in melk. Samensteling één tot anderhalve gram medicinale cannabis in twee liter melk, 1 tot 2 gram boter 1 gram gember 1/2 thee lepel honing. Spasmen in de verlamde ledematen worden sterk verminderd. Vorming van ostheoperose wordt afgeremd.

groetjes
LVS

18/09/2016

Martijn

Echt fijn om te horen Louis!

Sterkte evengoed.

Groeten van het team

20/09/2016

Mirella

Hoi Louis,
Waar kwam de verlamming uit voort? Ik ben zelf op zoek naar de effecten cbd op verlammingsverschijnselen als gevolg van HSP (Hereditaire Spastische Paraparese)
Iemand daar ervaring mee?

05/10/2016

M

Ik weet sinds kort dat ik SHP heb, zou de CBD mij kunnen helpen?
In welk % en de inname?
Gr. M

07/02/2017

f.r.mulder

i have p.s.p. that is a form of parkinson .and i am very depressiv.
what can i used .from cbd.

26/09/2017

Scarlet Palmer

Dear

Thank you for your comment. We are sorry to hear about your situation. Unfortunately, as Sensi Seeds is not a medical practice, we are not able to provide any advice relating to medical situations other than to consult your doctor or other licensed medical professional. This article, written specifically for healthcare providers who may not be aware of the many properties of cannabis, may be useful to you in talking with your doctor. You could also try to contact local medicinal cannabis support groups, if you have not already done so. In the UK, there is the United Patients Alliance (you can find them on Facebook) and in the US and EU there are many branches of NORML (google NORML followed by your area name). We hope this is helpful, and we wish you the very best of luck.

With best wishes,

Scarlet

Beste ,

Dankjewel voor je bericht. Het spijt ons om te horen van je situatie. Helaas zijn we als Sensi Seeds niet bevoegd om je van medisch advies te voorzien omdat wij geen medische praktijk zijn. Het enige wat wij je kunnen adviseren is om contact op te nemen met je huisarts of specialist. Dit artikel, dat specifiek geschreven is voor medische specialisten die wellicht niet bekend zijn met de medicinale toepassingen van cannabis, kan nuttig zijn wanneer je in gesprek gaat met je dokter. Ook zou je kunnen overwegen om contact op te nemen met lokale medicinale cannabis support groepen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. In de UK heb je bijvoorbeeld de United Patients Alliance (je kan ze vinden op Facebook) en in de USA en EU zijn er lokale afdelingen van NORML (zoek op Google naar NORML in combinatie met je woonplaats of land). Hopelijk hebben we je hiermee geholpen.

Sterkte,

Scarlet

29/09/2017

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More