by Seshata on 08/02/2016 | Consumptie

CBD-olie: wel of niet aan mijn voedingspatroon toevoegen?

CBD-olie De beschermende voordelen van cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve plantaardige cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant, worden steeds duidelijker. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat CBD talloze stofwisselings- en immuunprocessen kan beïnvloeden en dat langdurig gebruik ervan belangrijke voordelen met zich mee kan brengen.


De beschermende voordelen van cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve plantaardige cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant, worden steeds duidelijker. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat CBD talloze stofwisselings- en immuunprocessen kan beïnvloeden en dat langdurig gebruik ervan belangrijke voordelen met zich mee kan brengen.

CBD is een neuroprotectieve verbinding

CBD blijkt effectief tegen ischemisch CVA en verschillende andere neurologische aandoeningen (© ConstructionDealMkting)
CBD blijkt effectief tegen ischemisch CVA en verschillende andere neurologische aandoeningen (© ConstructionDealMkting)

Het is gebleken dat orale toediening van CBD zorgt voor een neuroprotectief effect tegen een ischemisch CVA (cerebrovasculair accident) (oftewel een herseninfarct, dat wordt veroorzaakt door afgesloten bloedvaten in de hersenen), de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Er zijn ook aanwijzingen dat CBD nut kan hebben bij schizofrenie, hoewel bepaalde symptomen van de ziekte mogelijk worden verergerd door THC alleen. In bovengenoemd onderzoek werd aangetoond dat THC afzonderlijk met meer ernstige schizofrene symptomen in verband werd gebracht dan THC in combinatie met CBD.

Wat misschien wel het relevantst is voor de hedendaagse geneeskunde, is dat meerdere malen is aangetoond dat cannabidiol voor een opvallende verlichting zorgt bij epilepsiepatiënten bij wie de ziekte al in de kindertijd is begonnen, zoals bij het syndroom van Dravet. Door het grote aantal hevige aanvallen waarmee dit syndroom gepaard gaat, kunnen de hersenen zich niet normaal ontwikkelen, wat kan leiden tot ernstige en blijvende invaliditeit.

Het is aangetoond dat oraal toegediende CBD veilig en effectief is bij kinderen die lijden aan epilepsie (© cobalt123)
Het is aangetoond dat oraal toegediende CBD veilig en effectief is bij kinderen die lijden aan epilepsie (© cobalt123)

De eerste symptomen van het syndroom van Dravet manifesteren zich vaak op ongeveer tweejarige leeftijd, waarbij vaak de al ontwikkelde vaardigheden achteruitgaan. Het vermogen van oraal toegediende cannabidiol om aanvallen te verminderen (in sommige gevallen van honderden per week naar slechts één of twee per maand), kan kinderen die anders gedoemd zijn tot blijvende invaliditeit een kans bieden op een vrijwel volledig normale ontwikkeling.

Omvang van het onderzoek:

Gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek naar CBD en epilepsie (1980): bij zeven van de acht proefpersonen was verbetering te zien; geen bijwerkingen.

Klinisch open-labelonderzoek naar de veiligheid van CBD voor therapieresistente epilepsie begonnen in de kindertijd (2015): afname van aanvallen met 36,5 procent; veel bijwerkingen (meestal niet ernstig); gerandomiseerde onderzoeken nodig.

Nieuw experimenteel geneesmiddelonderzoek naar de interactie tussen CBD en het gangbare epilepsiegeneesmiddel clobazam (2015): afname van aantal aanvallen met 50 procent bij 70 procent van de proefpersonen; veel bijwerkingen die verlicht werden door een lagere dosis clobazam; veilig en effectief.

Hoe CBD de voedselinname en lichaamsmassa kan beïnvloeden

Een van de mogelijke bijwerkingen van CBD die naar voren kwamen in de eerder genoemde klinische onderzoeken, was een verminderde eetlust. Hoewel dit beslist een ongewenste bijwerking kan zijn voor veel patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zijn er ook genoeg mensen die maar al te graag een niet-giftig, doeltreffend dieetsupplement zouden gebruiken dat de eetlust vermindert en daardoor gewichtstoename helpt te beheersen.

Er zijn aanwijzingen dat CBD de eetlust kan verminderen, waardoor het geschikt kan zijn als nieuw afslanksupplement (© Green Heat)
Er zijn aanwijzingen dat CBD de eetlust kan verminderen, waardoor het geschikt kan zijn als nieuw afslanksupplement (© Green Heat)

Van THC is herhaaldelijk aangetoond dat het de eetlust verhoogt doordat het de ghreline-receptoren stimuleert die zich op de nervus vagus (de tiende hersenzenuw) van het maag-darmkanaal bevinden. Ghreline is een van nature voorkomende stof die ook wel het ‘hongerhormoon’ wordt genoemd. Wanneer de receptoren worden geactiveerd, sturen de zenuwen een boodschap naar de hersenen dat er eten nodig is.

Net als bij de cannabinoïde-receptoren, blokkeert CBD de werking van THC ook bij de ghreline-receptoren. Bovendien lijkt het ook de werking van ghreline zelf te blokkeren, wat betekent dat CBD als een effectieve eetlustremmer ingezet zou kunnen worden.

Een ander interessant nieuw onderzoeksgebied is het potentieel van cannabidiol om de symptomen van diabetes te behandelen. In 2006 werd er een onderzoek gepubliceerd waarin werd aangetoond dat CBD het optreden van diabetes aanzienlijk verminderde in niet-obese muizen die vatbaar waren voor diabetes. Sindsdien is er minstens één vervolgonderzoek gepubliceerd en is er ook enig onderzoek gedaan naar het mogelijkevermogen van CBD om complicaties van diabetes bij mensen te behandelen.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, beperkt in-vitro-onderzoek bij mensen.

CBD en inflammatoire darmziekten

Een ander belangrijk punt waarop oraal toegediende CBD gezondheidsvoordelen kan bieden, is bij de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn. De ziekte van Crohn kan een zware en belemmerende ziekte zijn, waarbij een chronische ontsteking in het maag-darmkanaal leidt tot afbraak en afsterving van weefsel. De aandoening is op dit moment onbehandelbaar en wordt gekenmerkt door normale periodes afgewisseld door ‘flare-ups’.

CBD helpt mogelijk bij de behandeling van verschillende aandoeningen aan het maag-darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, colitis en andere vormen van inflammatoire darmziekten (© ex_magician)
CBD helpt mogelijk bij de behandeling van verschillende aandoeningen aan het maag-darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, colitis en andere vormen van inflammatoire darmziekten (© ex_magician)

Hoewel de ziekte van Crohn mild en op zichzelf zelden dodelijk, verstoort het de levens van veel patiënten en verhoogt het het risico op dodelijke ziekten als darmkanker. Uit meerdere vooronderzoeken is gebleken dat CBD een positief effect kan hebben op de ziekte van Crohn en andere inflammatoire darmziekten.

Een Italiaans onderzoek (gepubliceerd in 2008) toonde aan dat het ontstekingsremmende effect van cannabidiol plaatsvindt via de CB₁-receptor. Uit dit onderzoek bleek ook dat het effect bij muizen ‘significant’ was en dat CBD vanwege de lage giftigheid en het bewezen effect bij dieren, een veelbelovend onderwerp kan zijn voor onderzoek onder mensen. Andere onderzoeken suggereren echter dat het effect van CBD ook kan plaatsvinden via een mechanisme dat onafhankelijk is van de voornaamste cannabinoïde-receptoren, mogelijk via een receptor die peroxisoomproliferator-geactiveerde receptorgamma (PPAR) wordt genoemd.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, alleen dieren.

Hoe CBD het hart mogelijk kan beschermen

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één. Elk jaar wordt ongeveer één op de drie sterfgevallen hierdoor veroorzaakt. In 2012 stierven er 7,4 miljoen mensen aan een coronaire hartziekte en 6,7 miljoen aan een CVA. We hebben al gezien dat CBD kan helpen beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door een herseninfarct. Er zijn ook aanwijzingen dat het kan helpen beschermen tegen schade als gevolg van een coronaire hartziekte.

CBD helpt mogelijk ook beschermen tegen coronaire hartziekten en verschillende andere hart- en vaatziekten (© gandhiji40)
CBD helpt mogelijk ook beschermen tegen coronaire hartziekten en verschillende andere hart- en vaatziekten (© gandhiji40)

In 2007 werd een onderzoek gepubliceerd waarin de effecten van CBD op myocardiale ischemie-/reperfusieschade werden onderzocht. Er werd aangetoond dat CBD het infarctgebied (het beschadigde weefsel) met 66 procent deed afnemen; waarschijnlijk door het aangetoonde vermogen om ontstekingen en oxidatieve stress te verminderen. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat CBD een ‘aanzienlijk hartbeschermend effect’ had bij ratten en dat dit gezien de aangetoonde veiligheid veelbelovend kan zijn voor onderzoek bij mensen.

Ook verschillende andere onderzoeken hebben het hartbeschermende potentieel van CBD aangetoond. In 2010 werd onderzoek gedaan naar het effect van cannabidiol op diabetische cardiomyopathie bij muizen, alsook in vitro bij menselijke cellen. Er werd aangetoond dat CBD de mate van oxidatieve stress, fibrose, ontstekingen, celdood en algehele verminderde hartfunctie verminderde bij zowel muizen als menselijke cellen. Diabetische cardiomyopathie is een ernstige complicatie van diabetes die kan leiden tot hartfalen. Diabetes zelf is een andere belangrijke doodsoorzaak bij mensen. Een nieuwe behandelmethode die de klachten kan verminderen is dus broodnodig.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, beperkt in-vitro-onderzoek bij mensen.

Hoe zit dat met het ‘entourage-effect’? Heb ik THC niet ook nodig?

Er zijn aanwijzingen dat het toedienen van THC in combinatie met CBD bij sommige ziekten of aandoeningen een verhoogde werkzaamheid geeft ten opzichte van CBD of THC alleen. Uit de klinische onderzoeken die GW Pharmaceuticals uitvoerde tijdens de ontwikkeling van Sativex, bleek bijvoorbeeld dat CBD en THC gecombineerd doeltreffender waren in het bestrijden van symptomen van multiple sclerose, reumatoïde artritis en moeilijk behandelbare kankerpijn dan wanneer zij afzonderlijk werden toegediend.

Dit zogenoemde ‘entourage-effect’ geldt echter niet noodzakelijk over de hele linie. CBD heeft veel potentie als waardevolle ondersteuning bij vele aandoeningen, zonder dat daar THC bij nodig is. Op dit moment levert CBD minder juridische problemen op dan THC. Het kan in de meeste landen zonder recept worden verkocht, omdat er geen beperkingen gelden voor het gebruik. (Dit geldt voor de Europese Unie; in de Verenigde Staten is de situatie wat onduidelijker.) Terwijl we wachten op volledige legalisering, kunnen mensen die er behoefte aan hebben dus in ieder geval al profijt hebben van CBD alleen.

Hoewel het entourage-effect bij bepaalde aandoeningen is aangetoond, valt er nog genoeg te leren over de precieze werking van het mechanisme. Cannabinoïden beperken zich niet tot THC en CBD. Er zijn ongeveer 120 varianten, waaronder de bekendere soorten zoals THCV, CBG, CBC en CBN, maar ook honderden soorten terpenen (aromatische bestanddelen die bekendstaan om hun eigen geneeskrachtige eigenschappen).

Onderzoek naar hoe deze andere bestanddelen het entourage-effect beïnvloeden, staat nog in de kinderschoenen. En zelfs wanneer we alleen naar het THC/CBD-effect kijken, hebben we nog lang geen volledig inzicht in de juiste verhouding en dosering voor de ziekten waarvan we tot dusver weten dat ze in aanmerking komen.

Werkt CBD dan bij mij?

De neuroprotectieve effecten van cannabis - Sensi Seeds Blog
KOOP NU

Bij personen die lijden aan bepaalde aandoeningen is de kans groot dat regelmatige inname van CBD de kwaliteit van leven verbetert. Dit lijkt vooral het geval te zijn bij mensen met het dravetsyndroom of vergelijkbare vormen van epilepsie, alsook bij mensen met de ziekte van Crohn en andere vormen van inflammatoire darmziekten.

Maar ook mensen zonder een chronische aandoening kunnen baat hebben bij een regelmatig gebruik van CBD. Veel neurologische ziekten (zoals alzheimer en parkinson) hangen samen met verouderingsprocessen. Daarnaast komen hartziekten en diabetes zeer vaak voor en behoren deze aandoeningen, zoals gezegd, tot de belangrijkste doodsoorzaken.

Hoewel erfelijke aanleg van groot belang is bij veel van deze aandoeningen, speelt de leefstijl ook een belangrijke (en mogelijk zelfs een grotere) rol. En een gezonde leefstijl begint bij een gezond voedingspatroon.

Het is echter niet zo dat het gebruik van CBD-olie als supplement mogelijke nadelige gevolgen van andere ongezonde leefgewoonten opheft. Het advies is om over de gehele linie een gezond voedingspatroon en gezonde leefgewoonten na te streven, en supplementen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: ter aanvulling op een al gezonde leefstijl, om zo de kans op een goede, langdurige gezondheid te vergroten.

Zijn er ook situaties waarin CBD niet gebruikt mag worden?

Dat is een lastige vraag. Er valt iets voor te zeggen dat mensen die lijden aan een bepaalde aandoening of die bepaalde geneesmiddelen gebruiken die invloed hebben op de eetlust, zoals kanker en aids, CBD beter niet kunnen gebruiken aangezien het de eetlust verder kan verminderen. De voordelen die het middel kan bieden kunnen echter groter zijn dan de nadelen en de kans is groot dat een zorgvuldige combinatie en de juiste verhouding van THC en CBD het beste van twee werelden kan bieden.

Het is natuurlijk raadzaam om in geval van een ernstige of chronische ziekte een arts te raadplegen alvorens cannabidiol te gaan gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen dat CBD schadelijk kan zijn voor mensen en al het beschikbare bewijs duidt erop dat het gebruik ervan opvallend veilig is. Toch is het effect ervan op de meeste aandoeningen waarbij een gunstig effect wordt vermoed, nog niet onderzocht. Er is dus meer langdurig klinisch onderzoek bij mensen nodig voordat het grote publiek echt kan vertrouwen op het gebruik van cannabidiol (of elk ander ongetest geneesmiddel).

Hoe CBD past in een duurzaam, wereldwijd gezondheidsmodel

CBD is een goedkope, overvloedige en hernieuwbare natuurlijke grondstof die met minimaal gebruik van chemicaliën kan worden verbouwd op arme bodem (© twicepix)
CBD is een goedkope, overvloedige en hernieuwbare natuurlijke grondstof die met minimaal gebruik van chemicaliën kan worden verbouwd op arme bodem (© twicepix)

Nu de wereldbevolking vergrijst, komen gezondheidsstelsels wereldwijd onder grotere druk te staan. Ouderen hebben nu eenmaal vaak meer gezondheidszorg nodig en er is een jonge, gezonde en belastingbetalende groep werkenden voor nodig om die zorg te kunnen betalen.

In veel landen is er een tekort aan jonge werkenden om de vergrijzing te ondersteunen. Het wordt dus steeds urgenter om, zeker in deze over het algemeen turbulente economische tijd, oplossingen te vinden om de collectieve druk op het budget van de gezondheidszorg te verminderen.

CBD kan goedkoop en grootschalig worden geproduceerd. Het is in feite een hernieuwbare grondstof die kan worden verbouwd op een voedingsarme bodem, met minimaal gebruik van chemicaliën door industriële hennepsoorten te gebruiken die bekendstaan om hun relatief rijke samenstelling. Nogmaals, CBD is geen universeel wondermiddel dat alle genoemde problemen oplost, maar het kan wel een zeer belangrijk wapen blijken in ons biologische arsenaal tegen deze problemen.

Reageren

Plaats een reactie

Lin

Super interessant en begrijpelijk geschreven, thanks!! ??

12/02/2016

Michiel

Mooi geschreven, duidelijk en goed beschreven welke potentie het heeft, maar dat het nog niet allemaal wetenschappelijk bewezen is.
Ik hoorde dat het makkelijk is om zelf te maken? Volgend jaar wordt het waarschijnlijk in Australië ook legaal om medicinale cannabis te verkopen, en ik ken mensen die het zelf willen groeien en verkopen. Ik ben benieuwd of een expert wat antwoorden kan geven :) Thx, Michiel

14/02/2016

Ria

So for daily use one takes 1 or 2 drops per day? Under your tongue? Before one goes to sleep?

23/02/2016

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More