by Tasha Kerry on 21/12/2018 | Legaal & Politiek

Colorado’s nieuwe cannabisregelgeving bevordert zijn groeiende markt

Colorado Colorado blijft zijn cannabismarkt ontwikkelen door de regelgeving voor de industrie bij te werken met een nieuw controle- en goedkeuringsproces voor verrijkte producten, ISO-accreditatie (International Standards Organization - Internationale Organisatie voor Normalisatie), tests op zware metalen en recycling van niet-consumeerbare producten. De nieuwe cannabisregelgeving van Colorado gaat in per 1 januari 2019.


In september werd aangekondigd dat de cannabismarkt in Colorado tot augustus 2018 meer dan USD 1 miljard aan inkomsten had opgebracht, waardoor deze mijlpaal veel eerder dan voorspeld werd gehaald en de schatkist van de staat werd overspoeld met meer dan USD 200 miljoen aan belastingopbrengsten. Het is dus wel duidelijk dat de verschuiving van zwart naar groen door de industrie op schema ligt.

Een van de trends die de verkoop stimuleert, is de voorkeur van gebruikers voor cannabisetenswaren en concentraten. In de eerste zes maanden van 2018 steeg de verkoop van cannabisconcentraten met maar liefst 94,6%, terwijl de verkoop van cannabisetenswaren met meer dan 13% is toegenomen. De groei is nog indrukwekkender wanneer de dalende prijs van de bloem in Colorado in aanmerking wordt genomen.

Door overproductie is in Colorado de prijs van een pond in de afgelopen twaalf maanden gedaald van USD 1300 naar USD 800, waardoor de verkoop van gedroogde toppen met slechts 1,4% is toegenomen. Hoewel de markt is versterkt door de gestegen populariteit van met cannabis verrijkte producten, moest regelgeving voor de industrie worden herzien door de snelle toename van de producten en zorgen over het gebruik van bepaalde producten. Kijk hier voor een volledig overzicht van alle regelgeving.

De industrie stuurt de nieuwe cannabiswetgeving van Colorado aan

De Marijuana Enforcement Division (MED – handhavingsdivisie marihuana) is het staatsorgaan dat is belast met het reguleren van de cannabismarkt van Colorado, hoewel deze instantie bij het ontwikkelen van de regelgeving nauw samenwerkt met de industrie. ‘Staatstoezichthouders en leden van de marihuanasector hebben er beiden belang bij dat vergunninghouders vrijwillig alle regels in de Retail and Medical Marijuana Code (Wet op verkoop en medicinale marihuana) naleven’, verklaart Shannon Gray, marihuanacommunicatiespecialist bij de belastingdienst van Colorado (CDOR).

‘Veel verschillende belanghebbenden uit Colorado, waaronder vergunninghouders, zijn diepgaand en actief betrokken bij dit wetgevende en regelgevende proces, onder andere in groepen van belanghebbenden en door een lange termijn voor commentaar van het publiek. Door belanghebbenden er zo bij te betrekken, kon de dienst een groot deel van hun feedback aanhoren en opnemen in de uiteindelijk aangenomen wetgeving’, zegt ze.

Colorado's nieuwe cannabisregelgeving is bevorderlijk voor de industrie

De MED houdt regelmatig bijeenkomsten met belanghebbenden uit de industrie om te luisteren naar zorgen en beste werkwijzen vast te stellen. De nieuwe regelgeving over verrijkte producten is voortgekomen uit een bijeenkomst waar bepaalde leden zich zorgen maakten over misbruik van concentraten, zoals zetpillen, door jongeren die ‘een snellere, sterkere high‘ najagen. Naar aanleiding van deze zorgen bedacht de MED een extra controleronde voor zetpillen, neussprays en inhaleertoestellen.

Naast de nieuwe controle vereist Colorado’s nieuwe cannabisregelgeving ook ISO-accreditatie voor alle testfaciliteiten zodat ze voldoen aan mondiale labnormen, verplichte testen op zware metalen en mycotoxinen en de mogelijkheid om marihuanawortels, -stengels en -stelen te recyclen om niet-consumeerbare vezelproducten te maken. Met de nieuwe regel over recyclen is de industrie een nieuwe richting ingeslagen.

‘Vóór de wetgeving die dit type recycling toestaat, moest al het afval van marihuana, waaronder plantaardig afvalmateriaal, (a) onbruikbaar en onherkenbaar gemaakt worden en (b) afgevoerd worden naar een stortplaats voor vast afval of afvalfaciliteit met een Certificate of Designation (benoemingscertificaat) van de lokale overheid’, legt Gray uit. Het recyclen van plantmateriaal zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals papier, brandstof, textiel, ligstro, isolatie, bouwmateriaal en industriële materialen.

De norm voor naleving vaststellen

De cannabisindustrie van Colorado is niet alleen op de goede weg, hij bepaalt ook de normen voor naleving in de hele markt. Hoewel de nieuwe wetgeving vereist dat de acht laboratoria in de staat op 1 januari aan de ISO voldoen, kreeg Rm3 Labs al in maart dit jaar zijn ISO-accreditatie, vooral om de veranderingen in wetgeving voor te blijven.

Colorado's nieuwe cannabisregelgeving is bevorderlijk voor de industrie

‘Rm3 Labs heeft ervoor gekozen om de ISO 17025-accreditatie al te behalen voordat Colorado dit verplicht stelde, zodat we onze klanten de betrouwbaarste en meest kwaliteitsgerichte data konden bieden. We wilden ons kwaliteitsmanagementsysteem documenteren en invoeren, zodat we altijd de juiste protocollen volgen bij de analyse van monsters en het rapporteren van data’, aldus Evan Contreras, de mediadirecteur van Rm3.

Hij wijst erop dat het duidelijke wetgevingsklimaat de weg vrijmaakt voor marktevolutie terwijl de industrie nog steeds ‘dingen aan het uitvinden is. Hoewel de federale pesticidetoleranties voor ons voedsel bijvoorbeeld zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk bewijs, hebben we niet dezelfde literatuur om pesticidetoleranties voor inhaleerbare producten op te baseren. Dit is een van de redenen waarom cannabisregelgeving strikt is, we hebben meer kennis en ervaring nodig’, zegt hij.

Hij voegt eraan toe dat Rm3 ‘hard werkt om ervoor te zorgen dat we een voortreffelijk voorbeeld stellen, want daar heeft iedereen baat bij en het helpt om de gehele industrie te legitimeren. Wij denken dat zo lang als de cannabisindustrie in Colorado strikt gereguleerd wordt, deze blijft groeien mits ethische telers en producenten nieuwe producten blijven innoveren voor gebruikers en patiënten.’

Iedereen heeft baat bij duidelijke regelgeving

Het belangrijkste doel van de cannabisindustrie in Colorado is om een uitstekend voorbeeld van naleving te zijn voor de rest van de wereld en daarom werken belanghebbenden zo nauw samen met de MED. ‘Het belangrijkste kenmerk van Colorado’s cannabisindustrie is de open communicatielijn tussen de belanghebbenden en de overheid, en de bereidheid van de MED om te luisteren naar zorgen van de industrie en naar aanleiding daarvan wetgeving aan te passen’, zegt Greg Huffaker van Think Canna, juridisch raadgever voor de cannabisindustrie.

Colorado's nieuwe cannabisregelgeving is bevorderlijk voor de industrie

Om toe te zien op de naleving van de wetgeving worden cannabisbedrijven regelmatig, tot 12 keer per jaar, gecontroleerd door verschillende afdelingen. Deze inspecties worden niet aangekondigd, zodat bedrijven altijd moeten blijven opletten en in feite onder een vergrootglas werken, want ze kunnen op vele nalevingsproblemen worden betrapt. Dit gebeurde bij Sweat Leaf, een cannabisbedrijf uit Colorado, toen medewerkers vorig jaar werden opgepakt op beschuldiging van ‘looping’.

In de Sweat Leaf-zaak zitten twee voormalige directeuren een gevangenisstraf van 30 dagen uit, maar een dergelijke straf is niet de norm. Volgens Huffaker komt hij vooral boetes van rond de USD 2000 tegen, hoewel hogere boetes ook voorkomen. ‘De MED is er niet op uit om bedrijven te straffen’, zegt hij. ‘Ze zijn er meer in geïnteresseerd om naleving mogelijk te maken voor bedrijven en in het belang van een groeiende industrie te handelen.’ Gezien de chaos die markten als die van Californië momenteel treft, bestaat er geen twijfel dat de dingen in Colorado veel gemakkelijker lijken. Huffaker is het daarmee eens: ‘Iedereen heeft baat bij duidelijke regelgeving.’

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More