by Silent Jay on 06/11/2013 | Cultureel

David Nutt wint John Maddox Prize 2013

cannabisactivisme David Nutt is een bekende naam in de wereld van zowel drugspreventie als cannabisactivisme. Nutt is een eminente Britse neuropsychofarmacoloog op het gebied van onderzoek naar drugs en geneesmiddelen. Hij onderzoekt met name hoe die middelen het brein beïnvloeden en mogelijkerwijs de symptomen zouden kunnen verlichten bij mensen die aan een depressie lijden.


Al jaren is hij in een verwoede strijd met de autoriteiten verwikkeld en dit jaar heeft hij de John Maddox Prize for Standing up for Science gewonnen, die wordt toegekend aan wetenschappers die opkomen voor de Wetenschap en daarbij weerstand ondervinden.

Koppige waarheidszoeker

Davit Nutt doet al sinds 1978 onderzoek naar drugs en geneesmiddelen en hun effect op het menselijke organisme. Hij wil daarmee bewijzen dat sommige stoffen die door de autoriteiten als illegaal worden bestempeld, voor medische doeleinden gebruikt zouden kunnen worden, terwijl andere, toegestane stoffen, bewijsbaar schadelijk zouden zijn voor de patiënten die ze gebruiken.

In 2007 publiceerde hij een onderzoek dat veel stof deed opwaaien. Twee jaar later verwierf David Nutt onverwacht grote bekendheid toen de Britse regering hem vanwege die publicatie ontsloeg als een van haar belangrijkste adviseurs op het gebied van drugs. Het onderzoek, dat tot op de dag van vandaag wordt geciteerd in allerlei publicaties over de schade die cannabis en andere middelen al dan niet zouden veroorzaken, stelde dat cannabis — evenals LSD en XTC — voor zowel de gebruiker als de maatschappij minder schadelijk is dan alcohol en tabak.

De onderzoeksresultaten brachten een zware slag toe aan de geloofwaardigheid van het toenmalige regeringsbeleid ten aanzien van drugs, omdat ze aantoonden dat het gebaseerd was op politieke agenda’s in plaats van wetenschappelijke feiten. Het feit dat het onderzoek bij het grote publiek meer besef over dit onderwerp teweegbracht, zorgde niet alleen voor negatieve reacties van regeringsfunctionarissen, maar ook voor de nodige meningsverschillen met andere wetenschappers.

Wetenschapper met onderbrekingen

David Nutt ging echter gewoon door met het verbreiden van zijn boodschap op conferenties en via artikelen, en in zijn hoedanigheid als voorzitter van de ACMD (Advisory Council for the Misuse of Drugs). Nutt was in die functie benoemd in 2008, maar bleef daarnaast bezig met zijn onderzoeksactiviteiten en campagnes om meer bewustzijn bij het publiek te kweken. Dit leidde regelmatig tot woedende reacties van ministers of staatssecretarissen, die bepaalde stoffen die vlak daarvoor door Nutt als onschadelijk waren bestempeld zwaarder wilden herclassificeren.

Ten slotte publiceerde hij in 2009 een pamflet waarin hij de resultaten van zijn onderzoek uit 2007 combineerde met recenter onderzoek en opnieuw pleitte voor herclassificatie van veel stoffen Hij stelde dat cannabis een drug uit de C-klasse is (minst schadelijk) en alcohol en tabak tot de B-klasse behoren.

De Britse regering reageerde subiet. De dag na de publicatie van het pamflet vroeg Alan Johnson, de Britse minister van Gezondheidszorg, David Nutt op te stappen als voorzitter van de ACMD.

Gelukkig had dit incident niet alleen negatieve gevolgen. Een aantal van David Nutts collega-wetenschappers en drugsbeleiddeskundigen nam na diens terugtreden eveneens ontslag van de ACMD en richtte de Independent Scientific Committee on Drugs op. Dit is een onafhankelijke organisatie die tot doel heeft om “het publiek toegang te laten hebben tot duidelijke, bewezen informatie over drugs en geneesmiddelen, zonder inmenging van politieke of commerciële belangen”.

Sindsdien propageert David Nutt voortdurend de wetenschappelijke feiten die tot de beruchte controverse hebben geleid. Nog steeds doet hij onderzoek naar de mogelijkheden om drugs medicinaal te gebruiken en publiceert hij de resultaten daarvan. Dat doet hij niet alleen via de hierboven vermelde commissie, maar ook door middel van talloze publicaties, en natuurlijk op Imperial College London, waar hij de leerstoel bekleedt van Edmond J Safra Professor of Neuropsychopharmacology.

Een ander positief gevolg van het ontslag van professor Nutt van de ACMD was het opstellen van de Principles of Scientific Advice to Government. Hierin worden de regels uiteengezet voor de uitwisseling tussen de regering en diegenen die onafhankelijk wetenschappelijk en technologisch advies geven. Ook onderstreept deze richtlijn het belang van het bestaan van niet politiek gekleurde wetenschappelijke bronnen. Inmiddels opereert het UK Government Office for Science volgens deze richtlijnen, die hopelijk de basis zullen zijn voor een betere drugswetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

John Maddox Prize kroon op Nutts werk

Het is terecht dat David Nutt eindelijk onderscheiden is voor de fantastische diensten die hij heeft verleend aan zijn land en aan de wereld.

Daarom is de cannabisgemeenschap dan ook geenszins verbaasd dat de John Maddox Prize for Standing up for Science 2013 is toegekend aan David Nutt. De doelstelling van de prijs omschrijft de strijd die David Nutt heeft gevoerd zeer precies:

“De John Maddox Prize for standing up for Science is een onderscheiding voor iemand die zuivere wetenschap en zuiver bewijs heeft bevorderd in het belang van het algemeen. De nadruk ligt daarbij op diegenen die daarbij tegenslag en vijandigheid hebben ontmoet.”

Sensi Seeds is zeer verheugd dat deze eminente denker en feitenverzamelaar beloond is voor zijn werk en inspanningen. Wij blijven hoopvol gestemd over de invoering van een verstandiger drugsbeleid in het Verenigd Koninkrijk en elders in de wereld.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More