by Micha on 03/11/2014 | Uncategorized

De 10 meest hardnekkige geruchten over wiet

Omdat cannabis al bijna honderd jaar min or meer verboden is, doen inmiddels allerlei geruchten over de verboden plant de ronde. Sommige daarvan gaan over de teelt, sommige over de verwerking, vele over de consumptie. Cannabis is weliswaar vanwege de al tientallen jaren aanhoudende discussie relatief goed onderzocht, maar vooral het verborgen deel van de markt, de dealers en de consumenten, kunnen niet vertrouwen op overheidscertificaten of zelfs maar overeenkomsten. Hier telt alleen het gesproken woord. Maar dat zorgt er, net als bij het kinderspelletje 'Telefoontje', ook voor dat allerlei hersenspinsels in rokerskringen voor zoete koek worden geslikt.


‘Met opium aangelengde, genetisch gemanipuleerde zero-zero met een THC-gehalte van 120%’

Omdat cannabis al bijna honderd jaar min or meer verboden is, doen inmiddels allerlei geruchten over de verboden plant de ronde. Sommige daarvan gaan over de teelt, sommige over de verwerking, vele over de consumptie. Cannabis is weliswaar vanwege de al tientallen jaren aanhoudende discussie relatief goed onderzocht, maar vooral het verborgen deel van de markt, de dealers en de consumenten, kunnen niet vertrouwen op overheidscertificaten of zelfs maar overeenkomsten. Hier telt alleen het gesproken woord. Maar dat zorgt er, net als bij het kinderspelletje ‘Telefoontje’, ook voor dat allerlei hersenspinsels in rokerskringen voor zoete koek worden geslikt. Enkele zijn al jaren of tientallen jaren oud, andere zijn kortgeleden in omloop gekomen. Mij loopt uit plaatsvervangende schaamte elke keer weer het koud over de rug bij het horen van zulke bakerpraatjes. De meeste verhalen uit het cannabinoïde rijk der fantasie hebben een korte halfwaardetijd, andere houden echter hardnekkig stand. Aan deze sprookjes zijn onderstaande regels gewijd, opdat ze eindelijk eens uit de hoofden van de zogenaamde cannabiskenners verdwijnen.

1. Genwiet

GMO sensi seeds blogDe laatste jaren steekt telkens het gerucht de kop op dat nieuwe wietsoorten genetisch zouden zijn gemanipuleerd. Daarmee wordt vooral in traditioneel genkritische kringen, waar veel cannabisconsumenten toe behoren, scepsis gewekt. Politiek en strafvervolgers hebben dit gerucht gericht verspreid om de al bestaande angst voor genetisch gemanipuleerde levensmiddelen één op één op cannabis te projecteren. Een gerucht ontstaat meestal niet totaal zonder reden, ik heb dus naar de oorsprong gezocht:

Onder genetische manipulatie verstaat men de kunstmatige verandering van erfelijk materiaal. Dit bestaat uit vier zuren, de bouwstenen van het DNA. Deze zuren worden bij genetische modificatie, eenvoudig gezegd, met elkaar ‘verwisseld’ en er ontstaat een organisme met nieuwe eigenschappen. Tito Schiva en Saverio Alberti hebben als enigen tot nog toe dergelijke experimenten uitgevoerd. Het resultaat was verrassend: cannabis blijkt zelfs resistent tegen genetische modificatie, aldus ‘Sonntagszeit’ nr. 7 van 17 februari 2002 in het artikel ‘Het stralen der bloemen’:

‘[…] Doel van het onderzoek was oorspronkelijk het realiseren van gewone cannabis die betrouwbaar te onderscheiden zou zijn van verboden rookwaren. Uitgerekend cannabis bleek echter resistent tegen genetische modificatie.’

Sabine Bätzing, voormalig verantwoordelijke voor drugsbeleid van de Bondsregering, heeft in 2009 naar aanleiding van vragen zelf toegegeven dat de Duitse overheid niets bekend was over genetisch gemodificeerde wiet. Wie is er dan schuldig aan die roddels over genwiet?

De schuldige is een sierplantknol die de alkaloïde colchicine bevat: Herfsttijloos. De als mitose remmende stof bekende, zeer giftige en kankerverwekkende alkaloïde vermindert in lage dosering symptomen van jicht. Colchicine veroorzaakt echter ook mutaties bij planten waarvan het zaaigoed is behandeld. De Duitse cultauteur Roland Rippchen heeft in de jaren 1980 geschreven over pogingen van enkele freaks om cannabiszaad met colchicine te behandelen. De overlevingsfactor van cannabiszaden die met colchicine werden behandeld, bedroeg tien procent. Enkele van de overlevende planten zouden productief zijn geweest. Een mutatie is echter geen genetische modificatie, het erfelijk materiaal wordt eenvoudig gezegd verdubbeld, niet veranderd. Het gaat om een mutatie, dat wil zeggen een spontaan optredende of opgewekte verandering in het erfelijk materiaal, die ook voortdurend in de natuur voorkomt (een van de bekendste mutaties is het blonde haar van Noord-Europeanen). De plant is nu polyploïde, dat wil zeggen dat ze nu minstens drie volledige sets chromosomen bezit, waarvan de DNA-structuur echter onveranderd is, dit in tegenstelling tot genetisch gemodificeerde planten. Door behandeling met colchicine worden al 60 jaar lang nieuwe graansoorten gecreëerd: Triticale is een kruising van tarwe en rogge die in Europa al tientallen jaren wordt geteeld als veevoer en als basis voor bakproducten, bier en pap. De toepassing van colchicine geldt sinds de ontdekking in 1934 onder botanici als de meest gangbare methode om polyploïden te creëren. Deze wordt sinds de jaren 1950 bij vrijwel alle bekende cultuurgewassen toegepast. Bijvoorbeeld bij koolzaad, bij diverse voedergewassen en bij het driekleurig viooltje.

De lage overlevingsgraad van cannabiszaad, de vanwege de door gifresten optredende ongeschiktheid van de eerste beide generaties, de ontbrekende stabiliteit van de volgende generaties en vooral de niet te onderschatten gevaren voor de gezondheid bij de omgang met de stof, verhinderden echter grootschalige verspreiding van deze methode in het botanische veld. Een paar publicaties zijn echter voldoende geweest om een gerucht te doen ontstaan dat tegenwoordig vaak wordt gebruikt tegen pogingen tot legalisering. Het relatief hoge THC-gehalte van enkele soorten is echter alleen via natuurlijke selectie te verklaren.

2. De schimmel-Afghaan

Mould The Cannabis College AmsterdamSinds terugkerende hippies in de jaren 1970 vertelden over een bepaalde specialiteit van Afghaanse cannabisboeren, geldt de zogenaamde ‘schimmel-Afghaan‘ vooral onder oudere gebruikers ook nu nog als bijzondere maar zeldzame lekkernij. In Afghanistan zelf laat echter geen mens zijn stuff met opzet verschimmelen. Waarschijnlijk gaat het bij de ‘schimmel-Afghaan’ om slecht opgeslagen, vochtige hasjiesj die argeloze handelsreizigers in de maag is gesplitst. Feit is dat je schimmels niet moet roken.

3. De naaktoogst

Al sinds de jaren 1970 doet een hardnekkig gerucht de ronde dat in sommige landen hasjiesj zo wordt geoogst: de boeren lopen naakt over het veld en schrapen daarna de hars van hun huid. Ondanks zogenaamde ooggetuigen uit Nepal of Kazachstan zijn hiervoor echter geen fotografische of gefilmde bewijzen. De methode zou ook een beetje harig zijn en niet erg effectief, aangezien de meeste hars gewoon aan de planten blijft zitten. Indiase charras wordt weliswaar met de hand van de bloesem geschraapt, de rest van het lichaam blijft bij dit werk echter bedekt.

4. Opium, heroïne of crystal meth als aanlengmiddel

Eveneens sinds de jaren 1970 duiken telkens weer meldingen op over wiet of hasjiesj die met opium, heroïne of sinds kort ook met crystal meth zou zijn aangelengd. Ten eerste bestaat echter geen bewijs in de vorm van laboratoriumanalyses, ten tweede loont het ook economisch niet om wiet met stoffen te versnijden die duurder zijn dan de wiet zelf. Ten derde zouden de meeste consumenten onmiddellijk van leverancier wisselen, wat zeker niet in het belang van de illegale cannabisverkoper is. Het schaadt zijn winsten.

5. Het THC-gehalte is sinds de jaren 1970 enorm gestegen

THC sensi seeds blogTegenwoordig hoor je steeds weer dat het THC-gehalte in de laatste jaren enorm zou zijn gestegen. Het gaat hier echter op ‘piekwaarden’ uit de officiële statistieken. Als we kijken naar het totale volume aan in beslag genomen cannabis zijn echter nooit significante toenamen vastgesteld. Hoe zou het ook kunnen, aangezien in Europa tot in de vroege jaren 1990 bijna uitsluitend geïmporteerde hasjiesj werd gerookt? Hasjiesj is een concentraat en minstens zo sterk als de huidige indoorwiet. De BKA en het Europese drugwaarnemingsbureau van de EU gaan er vanuit dat er in de laatste jaren weliswaar vondsten met een hoog THC-gehalte waren, maar dat er geen algemene stijging is op te tekenen. Tot zover de bewering van sommige oude potrokers dat ‘hun joints veel minder gevaarlijk waren’. Voor Duitsland is zelfs statistisch te bewijzen dat het THC-gehalte sinds 1997 is gedaald. De verantwoordelijke voor drugs van de Bondsregering heeft in 2012 bevestigd dat

• het gehalte aan werkzame stof sinds 1997 over het algemeen is gedaald en niet is gestegen;
• er geen cijfers zijn die ouder zijn dan dertig jaar en met de huidige cijfers kunnen worden vergeleken;
• alleen een kortstondige stijging einde jaren 1990 kon worden vastgesteld.
Maar zelfs als wiet veel THC bevat, is het bij een juiste dosering niet gevaarlijker dan niet al te krachtige wiet, wat ons bij de volgende wietlegende brengt.

6. Een hoog THC-gehalte is gevaarlijk

In landen waar cannabisbloesem voor medicinale doeleinden legaal is, geven veel patiënten de voorkeur aan soorten met een hoog gehalte aan werkzame stof. Er is geen gevaar voor overdosering omdat het THC-gehalte exact is aangegeven. Patiënten hoeven dan minder plantmateriaal te roken, eten of vaporiseren om het gewenste effect te bereiken. Het gehalte werkzame stof heeft niets van doen met de ontwikkeling van problematisch consumptiegedrag, dat van geheel andere factoren afhankelijk is, zoals het ouderlijk huis, de school of de persoonlijke ontwikkeling. Opiaten- of opioïdepatiënten verhogen in het verloop van een behandeling de dosis sneller en vaker dan cannabispatiënten die hun pijn met zeer krachtige soorten verzachten.

Wijn is ook niet verslavender dan bier, bij beide stoffen komt het aan op de totale geconsumeerde hoeveelheid. Bij een veilige consumptie van cannabis is de controleerbaarheid van het gehalte werkzame stof essentieel, wat op een ongecontroleerde zwarte markt onmogelijk is.

7. Zero-zero

Morocco hash senis seeds blog
Bron: coffeeshopdirect.info

In Marokko wordt hasjiesj gezeefd, waarbij de kwaliteit wordt aangegeven met het aantal keren zeven. De eerste zeving is de beste. Afhankelijk van boer en kwaliteit van de ruwe stof worden de cannabisbundels tot wel zes keer gezeefd. Daarbij neemt het harsgehalte af, terwijl het plantgehalte toeneemt. Bij de laatste keer zeven kleeft de hasjiesj meestal alleen nog dankzij veel druk en warmte. Dat is de in Europa algemeen bekende ‘standaardplak’, die eerst moet worden verhit voor je hem klein krijgt.

Zero is de nulde zeving, dus dat wat de boer eraf klopt voordat de cannabisplantenbundel wordt gezeefd. Daartoe klopt het de bundel één of twee keer kort op de rand van een kom. De opbrengst bij deze methode is zo gering dat hij meestal alleen voldoende is voor eigen gebruik of hoogstens voor een paar vrienden of bekenden. Zero-zero is dan de dubbelnulde zeving, dus dat wat afvalt als je de plant kort schudt zonder hem op de rand van de kom te kloppen. Dat levert dus nog minder op. Er zijn boeren die ook hun beste, zonder zeef gewonnen hasjiesj verkopen, maar de geproduceerde hoeveelheden zijn bij lange na niet genoeg voor de volumes aan zero-zero die alleen al in de Nederlandse koffieshops worden aangeboden. Bij de werkelijk goede soorten in de koffieshop gaat het meestal om de eerste, tweede of derde zeving. Want zelfs de derde is veel beter als de meeste in Europa verkochte hasjiesj.

8. Hortensia’s kun je ook roken

Vooral Duitse media berichten telkens weer over zogenaamde hortensiadieven die bij gebrek aan cannabisbloesem de voortuinen leegroven om surrogaathigh te worden. Hortensia’s hebben echter helemaal geen psychoactief effect. Als je pech hebt, kun je blauwzuurvergiftiging oplopen, maar high word je er niet van. Ook is er nog nooit een cannabisliefhebber op heterdaad betrapt. De talrijke berichten berusten uiteindelijk op vermoedens. Het gerucht is in de wereld geholpen door een farmaceutisch tijdschrift, dat de fout tot op heden niet heeft rechtgezet. De zogenaamde hortensiadieven zijn dan ook meestal eekhoorntjes.

9. De grondwet van de VS is geschreven op henneppapier

american constitution sensi seeds blogNoch de grondwet, noch de onafhankelijkheidsverklaring, noch de ‘Bill of Rights’ is op henneppapier geschreven. De schetsen voor deze drie historische documenten zijn weliswaar op het toentertijd veelgebruikte henneppapier geschreven, de uiteindelijke oorkonden niet. Deze zijn op velum, een fijne soort perkament (lat. levior membrana) van kalfs- en kalfsfoetushuid, geschreven. Overigens zijn ook de eerste jeans van de firma Levi’s niet gemaakt van hennep, maar van katoen. De Italiaanse stof denim waaruit de eerste jeans werden gemaakt, werd gemaakt van katoen. Denim kan weliswaar ook van hennep worden gemaakt, maar Strauss gebruikte destijds katoen uit Genua.

10. De flashback

Steeds weer valt te lezen dat je high kan worden zonder eerst cannabis te hebben gerookt. Eerder geconsumeerde, niet verbruikte THC zou zich in de vetcellen ophopen en dan wanneer je zweet of gewicht verliest weer in de bloedbaan terugkomen. Bij lichamelijke inspanning wordt echter naast lichaamseigen opiaten ook de cannabinoïde anandamide uitgescheiden, wat de zogenaamde ‘hardlopershigh’ veroorzaakt.

Naast deze 10 ‘topgeruchten’ zijn er nog veel meer halve en hele onwaarheden over de geïllegaliseerde plant: Er is nooit Lucky Strike of Marlboro met cannabis geweest en Bruce Lee is niet overleden aan wiet.

Ik zou het leuk vinden om jullie persoonlijke toppers te horen via geruechte@mknodt.de. Misschien kunnen we dan samen erachter komen waar ze vandaan

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?