by Micha on 02/11/2018 | Legaal & Politiek

De anti-cannabiscommissie van Trump en de federale legalisering van medicinale cannabis

Cannabis VS Zoals onlangs werd aangekondigd, wordt medicinaal cannabisgebruik in 2019 waarschijnlijk op federaal niveau gelegaliseerd in de Verenigde Staten. Bijna tegelijkertijd heeft de Amerikaanse overheid een anti-cannabiscommissie opgericht. Hoe kunnen we dat met elkaar rijmen?


Het vermoeden dat Donald Trump wel eens een rad van fortuin voor het cannabisbeleid zou kunnen zijn, werd de afgelopen maanden bevestigd. Aan de ene kant bevestigde de Trump-administratie zijn anti-cannabishouding door in juli in het geheim een anti-wietcommissie op te richten. Het bestaan daarvan werd pas eind augustus onthuld door het nieuwsportaal Buzzfeed. Aan de andere kant lijkt het er steeds meer op dat de legalisering van medische marihuana op federaal niveau volgend jaar het levenslicht zal zien.

De geheime commissie – Reefer Madness 3.0

Volgens een verslag van Buzzfeed News hebben een aantal afgevaardigden van de Amerikaanse overheid in juli een geheime vergadering gehouden om een openbare campagne tegen cannabis te starten en om hiervoor een anti-cannabiscommissie op te richten. Dat betekende dat verschillende autoriteiten uit de VS op 27 juli samenkwamen, waaronder afgevaardigden van de Drug Enforcement Administration (DEA) en het ministerie van Justitie, Binnenlandse Veiligheid en Volksgezondheid, om te vergaderen met regeringsleden, en na de vergadering hun administraties opdroegen om cannabis in het openbaar in een negatief daglicht te stellen.

Het vermoeden dat Donald Trump wel eens een rad van fortuin voor het cannabisbeleid zou kunnen zijn, werd de afgelopen maanden bevestigd. Aan de ene kant bevestigde de Trump-administratie zijn anti-cannabishouding door in juli in het geheim een anti-wietcommissie op te richten. Het bestaan daarvan werd pas eind augustus onthuld door het nieuwsportaal Buzzfeed. Aan de andere kant lijkt het er steeds meer op dat de legalisering van medische marihuana op federaal niveau volgend jaar het levenslicht zal zien. De geheime commissie - Reefer Madness 3.0 Volgens een verslag van Buzzfeed News hebben een aantal afgevaardigden van de Amerikaanse overheid in juli een geheime vergadering gehouden om een openbare campagne tegen cannabis te starten en om hiervoor een anti-cannabiscommissie op te richten. Dat betekende dat verschillende autoriteiten uit de VS op 27 juli samenkwamen, waaronder afgevaardigden van de Drug Enforcement Administration (DEA) en het ministerie van Justitie, Binnenlandse Veiligheid en Volksgezondheid, om te vergaderen met regeringsleden, en na de vergadering hun administraties opdroegen om cannabis in het openbaar in een negatief daglicht te stellen. Ze beweerden dat dit een noodzakelijke stap was, omdat het imago van cannabis in de VS bevooroordeeld, eenzijdig en onjuist is, aldus een memo van de Trump-administratie over de vergadering dat Buzzfeed in september publiceerde. De werkgroep, intern de 'Marijuana Policy Coordination Committee' genoemd, moet met de steun van de ministeries “de meest significante data aanleveren die negatieve trends uitwijzen, met een verklaring die de gevolgen van dergelijke trends beschrijft”, staat in een andere memo. In de samenvatting van de vergadering staat: “De leden van de commissie zijn ervan overtuigd dat, als de administratie het tij wil keren wat het verhoogde cannabisgebruik betreft, het dringend nodig is om de nadruk te leggen op feiten over de negatieve effecten van marihuanagebruik, -productie en -handel op de volksgezondheid en de veiligheid.” Feiten en informatie over positieve factoren en het medicinale gebruik van cannabis moeten volgens de werkgroep in Amerikaanse mediaberichten genegeerd worden. De 14 instanties hebben het bestaan van de commissie aan Buzzfeed bevestigd. De Deputy Director van ONDCP (Office of National Drug Control Policy), James Carroll, wees Buzzfeed er na de publicatie van de memo op dat er in een brief van 21 september stond dat “de bedoeling van het Marijuana Policy Coordination Committee is om op federaal en op staatsniveau samen te werken om de snel veranderende drugsmarkten te evalueren”. Carroll herhaalde meerdere keren dat de commissie noch geheim noch subjectief was. De federale werknemers hanteerden een “volledig objectieve” aanpak en “zouden met alle perspectieven rekening houden, zowel positieve als negatieve.” De verklaring van Carroll spreekt de notulen van de vergadering echter fundamenteel tegen. Barre tijden voor prohibitionisten Er wordt nog steeds getwijfeld of de DEA, ONDCP en andere tegenstanders van cannabis binnen de overheid echt meningen kunnen veranderen met zulke ouderwetse staatspropaganda. De 65% steunvoor legalisering op federaal niveau spreekt voor zich. Maar de haviken in Washington kunnen de eenzijdige gegevens die ze verzameld hebben misbruiken en daarmee legale stappen ondernemen tegen de staten waarin het recreatieve gebruik van cannabis al legaal is. Het zou niet de eerste keer zijn. In 2015 probeerden de federale autoriteiten al om de legalisering in Washington DC tegen te houden door te dreigen om de burgemeester en de gemeenteraadsleden preventief te arresteren als ze het resultaat van een stemming voor een wetswijziging zouden implementeren en cannabis in hun stadstaat zouden legaliseren. Uiteindelijk slaagden de gemeenteraad en de burgemeester erin om de federale autoriteiten te verslaan, en cannabis werd halverwege 2015 gelegaliseerd in Washington DC. De herintroductie van dergelijke maatregelen zou een document dat Trump in juni ondertekende ook tegenspreken. In de 'STATES Act', die nog maar enkele maanden geleden van kracht werd, draagt de federale overheid de regelgeving omtrent cannabis en nog vele andere zaken over aan de wil van het volk in alle individuele staten en belooft om zich er niet mee te bemoeien. Trump zegt tegen Dana Rohrabacher dat medicinale cannabis zal worden goedgekeurd De republikeinse afgevaardigde van het Huis van Afgevaardigden is een van de weinige federale politici die al vele jaren strijdt voor de legalisering van cannabis op federaal niveau. Het Rohrabacher-Farr-amendement, in 2014 opgezet door hem en de democratische afgevaardigde Samuel Sharon Farr, riep de verdere financiering van de DEA om medicinale marihuanaprogramma's in individuele staten aan te vallen een halt toe. Daarvoor had Rohrabacher sinds 2003 al zes keer geprobeerd om het amendement voor goedkeuring aan het Congres voor te leggen, maar telkens zonder succes. Halverwege oktober vertelde Rohrabacher aan Fox Business dat zijn collega en vriend Trump hem onlangs groen licht voor het federale, legale gebruik van medicinale cannabis had gegeven, en daarmee voor een overplaatsing van categorie 1 naar categorie 2 in de Amerikaanse wet op verboden middelen (Controlled Substances Act). Deze verwachte stap van de president - die niet alleen Rohrabacher verwachtte - zou de vele producenten van medicinale cannabis de wettelijke basis geven die ze nu nog niet hebben, en ongetwijfeld de VS in één klap tot de belangrijkste leverancier van medicinale cannabis bombarderen. De infrastructuur hiervoor bestaat al, maar vanwege de wettelijke situatie kan die enkel gebruikt worden om aan een individuele staat binnen de VS te verkopen. Rohrabacher bevestigde dat er misschien al in het aankomende voorjaar vooruitgang mogelijk is. Donald Trump heeft nooit publiekelijk zijn steun verkondigd voor de legalisering van cannabis. Aan de andere kant bevestigde hij drie jaar voor de 'STATES Act' wel dat als hij de verkiezingen zou winnen, hij graag de verantwoordelijkheid voor het cannabisbeleid aan de individuele staten wilde geven en open zou staan voor de wettelijke regeling van het medische gebruik van hennep. Het probleem heet Jeff Sessions De echte tegenstander van cannabis in Washington lijkt niet Trump te zijn, maar zijn minister van Justitie, Jeff Sessions. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij keer op keer grote zorgen in de sector doen ontstaan met sterke anti-cannabisuitspraken. Maar waarnemers vermoeden dat de wegen van Trump en zijn minister van Justitie waarschijnlijk binnenkort zullen scheiden en de president hem zal vervangen door een gematigde, aangezien Trump al maandenlang met hem aan het worstelen is. Dat zou de weg vrijmaken voor de federale legalisering van medicinale cannabis.

Ze beweerden dat dit een noodzakelijke stap was, omdat het imago van cannabis in de VS bevooroordeeld, eenzijdig en onjuist is, aldus een memo van de Trump-administratie over de vergadering dat Buzzfeed in september publiceerde. De werkgroep, intern de ‘Marijuana Policy Coordination Committee’ genoemd, moet met de steun van de ministeries “de meest significante data aanleveren die negatieve trends uitwijzen, met een verklaring die de gevolgen van dergelijke trends beschrijft”, staat in een andere memo.

In de samenvatting van de vergadering staat: “De leden van de commissie zijn ervan overtuigd dat, als de administratie het tij wil keren wat het verhoogde cannabisgebruik betreft, het dringend nodig is om de nadruk te leggen op feiten over de negatieve effecten van marihuanagebruik, -productie en -handel op de volksgezondheid en de veiligheid.”

Feiten en informatie over positieve factoren en het medicinale gebruik van cannabis moeten volgens de werkgroep in Amerikaanse mediaberichten genegeerd worden. De 14 instanties hebben het bestaan van de commissie aan Buzzfeed bevestigd. De Deputy Director van ONDCP (Office of National Drug Control Policy), James Carroll, wees Buzzfeed er na de publicatie van de memo op dat er in een brief van 21 september stond dat “de bedoeling van het Marijuana Policy Coordination Committee is om op federaal en op staatsniveau samen te werken om de snel veranderende drugsmarkten te evalueren”. Carroll herhaalde meerdere keren dat de commissie noch geheim noch subjectief was. De federale werknemers hanteerden een “volledig objectieve” aanpak en “zouden met alle perspectieven rekening houden, zowel positieve als negatieve.” De verklaring van Carroll spreekt de notulen van de vergadering echter fundamenteel tegen.

Barre tijden voor prohibitionisten

Er wordt nog steeds getwijfeld of de DEA, ONDCP en andere tegenstanders van cannabis binnen de overheid echt meningen kunnen veranderen met zulke ouderwetse staatspropaganda. De 65% steun voor legalisering op federaal niveau spreekt voor zich. Maar de haviken in Washington kunnen de eenzijdige gegevens die ze verzameld hebben misbruiken en daarmee legale stappen ondernemen tegen de staten waarin het recreatieve gebruik van cannabis al legaal is. Het zou niet de eerste keer zijn.

In 2015 probeerden de federale autoriteiten al om de legalisering in Washington DC tegen te houden door te dreigen om de burgemeester en de gemeenteraadsleden preventief te arresteren als ze het resultaat van een stemming voor een wetswijziging zouden implementeren en cannabis in hun stadstaat zouden legaliseren. Uiteindelijk slaagden de gemeenteraad en de burgemeester erin om de federale autoriteiten te verslaan, en cannabis werd halverwege 2015 gelegaliseerd in Washington DC.

De herintroductie van dergelijke maatregelen zou een document dat Trump in juni ondertekende ook tegenspreken. In de ‘STATES Act‘, die nog maar enkele maanden geleden van kracht werd, draagt de federale overheid de regelgeving omtrent cannabis en nog vele andere zaken over aan de wil van het volk in alle individuele staten en belooft om zich er niet mee te bemoeien.

Trump zegt tegen Dana Rohrabacher dat medicinale cannabis zal worden goedgekeurd

Trumps anti-cannabiscommissie en federale legalisering van medicinale cannabis

De republikeinse afgevaardigde van het Huis van Afgevaardigden is een van de weinige federale politici die al vele jaren strijdt voor de legalisering van cannabis op federaal niveau. Het Rohrabacher-Farr-amendement, in 2014 opgezet door hem en de democratische afgevaardigde Samuel Sharon Farr, riep de verdere financiering van de DEA om medicinale marihuanaprogramma’s in individuele staten aan te vallen een halt toe. Daarvoor had Rohrabacher sinds 2003 al zes keer geprobeerd om het amendement voor goedkeuring aan het Congres voor te leggen, maar telkens zonder succes.

Halverwege oktober vertelde Rohrabacher aan Fox Business dat zijn collega en vriend Trump hem onlangs groen licht voor het federale, legale gebruik van medicinale cannabis had gegeven, en daarmee voor een overplaatsing van categorie 1 naar categorie 2 in de Amerikaanse wet op verboden middelen (Controlled Substances Act). Deze verwachte stap van de president – die niet alleen Rohrabacher verwachtte – zou de vele producenten van medicinale cannabis de wettelijke basis geven die ze nu nog niet hebben, en ongetwijfeld de VS in één klap tot de belangrijkste leverancier van medicinale cannabis bombarderen. De infrastructuur hiervoor bestaat al, maar vanwege de wettelijke situatie kan die enkel gebruikt worden om aan een individuele staat binnen de VS te verkopen. Rohrabacher bevestigde dat er misschien al in het aankomende voorjaar vooruitgang mogelijk is.

Donald Trump heeft nooit publiekelijk zijn steun verkondigd voor de legalisering van cannabis. Aan de andere kant bevestigde hij drie jaar voor de ‘STATES Act‘ wel dat als hij de verkiezingen zou winnen, hij graag de verantwoordelijkheid voor het cannabisbeleid aan de individuele staten wilde geven en open zou staan voor de wettelijke regeling van het medische gebruik van hennep.

Het probleem heet Jeff Sessions

Trumps anti-cannabiscommissie en federale legalisering van medicinale cannabis

De echte tegenstander van cannabis in Washington lijkt niet Trump te zijn, maar zijn minister van Justitie, Jeff Sessions. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij keer op keer grote zorgen in de sector doen ontstaan met sterke anti-cannabisuitspraken. Maar waarnemers vermoeden dat de wegen van Trump en zijn minister van Justitie waarschijnlijk binnenkort zullen scheiden en de president hem zal vervangen door een gematigde, aangezien Trump al maandenlang met hem aan het worstelen is. Dat zou de weg vrijmaken voor de federale legalisering van medicinale cannabis.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More