by Seshata on 02/12/2014 | Medicinaal

De belangrijkste 5 voordelen van cannabis voor multiple sclerose

MS Behandeling met medicinale cannabis is zeer effectief gebleken bij het onder controle houden van de vele symptomen van multiple sclerose (MS). In dit artikel bekijken we welke symptomen precies positief reageren op een behandeling met cannabis of een op cannabis gebaseerd middel.


Ontstekingsremmend

Het belangrijkste kenmerk van multiple sclerose is de ontsteking van zenuwweefsel. MS is een auto-immuunziekte, waarbij de eigen immuuncellen van het lichaam het centrale zenuwstelsel aanvallen. Hierdoor raken de myelineschedes ontstoken die de zenuwcellen (zenuwen) in de hersenen en de ruggengraat omringen. Door deze ontsteking raken de myelineschedes uiteindelijk onherstelbaar beschadigd, wat op zijn beurt weer een groot aantal neurologische symptomen veroorzaakt, waaronder verlies van motorische controle, spierzwakte, spasmen, een wisselvallig humeur en vermoeidheid.

Het is bekend dat cannabis ontstekingen vermindert en de plant wordt al duizenden jaren door artsen en kruidengenezers over de hele wereld als ontstekingsremmend middel gebruikt. De afgelopen jaren is het vermogen van cannabis om MS-gerelateerde ontstekingen te verminderen grondig onderzocht en dit heeft de basis gelegd voor Sativex, het eerste voor verkoop goedgekeurde medicijn ter wereld, dat door het Britse bedrijf GW Pharmaceutical wordt geproduceerd.

Een wetenschappelijke foto van de dwarsdoorsnede van een zenuwcel van een muis, waarop de omringende myelineschede te zien is. Op de zwart-witafbeelding staat een grote, dikke ronde ring met enkele donkere vlekken erin, die vaak ook worden omringd door een dikke, grillige omtrek.

Onderzoek heeft aangetoond dat agonisten van de CB1-receptor, zoals THC of de endogene agonist anandamide, een neuroprotectief effect hebben bij mensen met MS, doordat ze de immuunreactie en dus de ontsteking verminderen. In een bepaald belangrijk onderzoek vertoonden muizen die zonder CB1-receptoren waren gefokt een grotere vatbaarheid voor ontsteking en neurodegeneratie na infectie met een dierlijke vorm van MS, die experimentele allergische encefalomyelitis wordt genoemd.

Pijnstillend

Pijn is een van de meest voorkomende en slopende symptomen van MS en vijftig tot zeventig procent van de patiënten heeft er last van. MS-gerelateerde pijn is ofwel rechtstreeks het gevolg van een ontsteking van het zenuwweefsel of het is het gevolg van spierkrampen en spasticiteit die druk op skelet en spieren uitoefenen.

Men heeft aangetoond dat cannabis pijn door MS onder controle kan houden. In een klinisch onderzoek uit 2005 bij mensen werd aangetoond dat een op cannabis gebaseerd medicijn dat in de vorm van een spray onder de tong werd toegediend, pijn en een verstoorde slaap bij MS-patiënten veel doeltreffender verminderde dan een placebo. Ook van gerookte cannabis is in verschillende onderzoeken aangetoond dat het MS-gerelateerde pijn doeltreffend vermindert, waaronder in een enquête onder 112 Britse en Amerikaanse MS-patiënten, waarvan de overgrote meerderheid na het roken van cannabis een vermindering van de pijn meldde.

Een digitale illustratie waarop het bovenlichaam en hoofd van een doorzichtig blauw figuur te zien zijn. In het hoofd zien we een uitgelichte weergave van zenuwweefsel gemarkeerd in rood, oranje en roze.

Cannabis vermindert de pijn van een MS-patiënt door de immuunreactie en de daaruit voortkomende ontsteking rechtstreeks te verminderen en daarnaast vermindert het ook pijn in spieren en botten die het gevolg zijn van spierkrampen en spasticiteit. In een wetenschappelijk onderzoek dat in 2007 werd gepubliceerd, werd aangetoond dat THC MS-gerelateerde pijn doeltreffender onder controle kon houden dan CBD en dronabinol, een synthetische vorm van THC.

Krampverminderend

Een ander veel voorkomend kenmerk van MS is spierkramp, de plotselinge, onwillekeurige samentrekking van een spier of spiergroep, waarvan tachtig procent van de patiënten melding maakt. Een spasme veroorzaakt een scherpe, tijdelijke pijn, die meestal na korte tijd weer verdwijnt. Spierspasticiteit is een verwant symptoom. Hierbij is een spier of spiergroep voortdurend aangespannen, wat pijn, stijfheid en een “beklemmend” gevoel tot gevolg heeft.

Een foto van de rug van een vrouw. Ze legt haar linkerarm op haar rechterschouder en rug. Het rood rondom haar rechterbovenrug en -schouder staat voor haar spierspasmen.

Men heeft aangetoond dat cannabis zowel de frequentie van spierkrampen als de hevigheid van spierspasticiteit vermindert. In 2005 werd in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-overstudie – wat als de gouden standaard van het klinische onderzoek wordt beschouwd – geconcludeerd dat bij 37 van de 50 patiënten die aan het onderzoek meededen de mobiliteit en de frequentie van de spierkrampen verbeterd was.

In een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uit 2007 werd aangetoond dat een cannabispreparaat spierspasticiteit effectiever behandelde dan een placebo, hoewel dit specifieke onderzoek geen statistische significantie bereikte.

Het effect dat cannabis op spierkramp en spasticiteit heeft, is waarschijnlijk het gevolg van het vermogen van de plant om de ontsteking van de zenuwcellen te verminderen en de algehele voortgang van de ziekte te vertragen. In een onderzoek dat in 2000 in Nature werd gepubliceerd, toonde men aan dat cannabinoïdereceptoragonisten, waaronder THC en R(+)-WIN 55,212, een synthetische agonist, symptomen van spasticiteit en trillingen verbeteren, terwijl antagonisten van de cannabinoïdereceptoren, en met name de CB1-receptor, de symptomen daarentegen juist verergeren.

Depressiebestrijdend

Klinische depressie is een gangbaar kenmerk van multiple sclerose en vijftig procent van de MS-patiënten heeft hier tijdens zijn ziekte last van. Depressie bij MS kan ontstaan door schade aan de zenuwen die de stemming reguleren of het kan een bijwerking zijn van andere medicijnen waarmee de voortgang van de ziekte onder controle wordt gehouden. MS kan niet alleen een ernstige depressie veroorzaken, maar ook een groot aantal verwante symptomen van emotionele disfunctie.

Een vrouw zit in de lengte op een bank met haar ellebogen op haar dijen en haar hoofd in haar handen. De kamer is donker, afgezien van een klein zonnestraaltje dat door het raam schijnt. De vrouw lijkt depressief.

Het is omstreden of cannabis een geschikt middel is tegen depressie. Er is bewijs zowel voor als tegen deze stelling gevonden. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat THC, CBD en cannabichromeen (CBC) een antidepressieve werking hebben. Het endocannabinoïde systeem speelt een belangrijke rol bij de regulering van de stemming en in de subjectieve geluksbeleving, en in dit proces zijn endocannabinoïden als anandamide van fundamenteel belang. Sommigen denken dat bepaalde genetische variaties in de expressie van CB1-receptoren bepaalde personen gevoeliger maken voor de stemmingverhogende effecten van cannabis.

Zoek je een effectieve manier om CBD te gebruiken, zonder de high van THC, neem dan een kijkje bij de CBD-producten van Sensi Seeds.

Meer dan negentig procent van de 112 Britse en Amerikaanse MS-patiënten uit de eerder genoemde enquête meldde dat het cannabisgebruik symptomen van depressie en emotionele disfunctie verbeterde. Het verband is ingewikkeld en een subjectieve verbetering van de stemming kan het gevolg zijn van de verbetering van andere symptomen die emotioneel leed veroorzaken, zoals pijn en spasticiteit, en van directe beïnvloeding van de zenuwcellen die bij de regulering van de stemming betrokken zijn.

Buikklachten

MS kan een groot aantal maag-darmklachten veroorzaken, waaronder buikklachten, constipatie, waar ongeveer 50% van de patiënten mee te maken krijgt, en ontlastingincontinentie, waar 30-50% van de patiënten last van krijgt. Deze symptomen kunnen gênant, beangstigend en pijnlijk zijn.

Van de ondervraagden in de patiëntenenquête meldde 51-60% dat het gebruik van cannabis de ontlastingsaandrang verminderde, 44% meldde dat de ontlastingincontinentie minder werd en 30% meldde dat de constipatie afnam. Cannabis wordt al heel lang in verband gebracht met maag-darmstoornissen, waaronder PDS en de ziekte van Crohn. Men denkt dat dit verband het gevolg is van de invloed van de cannabinoïden op de receptoren, met name op de CB2-receptoren, in het perifere zenuwstelsel dat de darmfunctie controleert.

Reageren

Plaats een reactie

E.Sc. Bennema

Reguliere medicijnen tegen MS klachten (geldt ook voor die van Parkinson en kanker (chemo) zijn paardenmiddelen die bovendien niet helpen.

Het wordt tijd voor grootscheepse toediening van canabisolie aan patienten.
Veel mensen hebben hier al baat bij (zie internet).
Het middel zou ook kunnen helpen bij Alzheimer.

Hier moet veel meer aandacht aan besteed worden.
De reguliere farmaceutische fabrieken zullen hier niet blij mee zijn, maar dat is dan jammer.

04/07/2016

Harry

waarom moet Sativex zo belachelijk duur zijn??

04/07/2016

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More