De toekomst van medicinale cannabis in Canada

Canada Op 17 december 2018 haalde Canada de internationale krantenkoppen toen cannabis in het hele land gelegaliseerd werd. Hoewel recreatieve cannabisgebruikers heel enthousiast waren over deze gebeurtenis, maken patiënten zich zorgen en vragen ze zich af of de overheid wel doorgaat met het medicinale cannabisprogramma.


Context van de medicinale cannabissituatie

Sinds 2001 kregen Canadezen die cannabis wilden gebruiken voor medicinale behandelingen alleen toegang tot het middel via de Marihuana Medical Access Regulations (MMAR). Die stelden “individuen met de toestemming van een arts in staat om toegang te krijgen tot gedroogde marihuana voor medicinale doeleinden door hun eigen marihuanaplanten te produceren, iemand anders aan te wijzen die ze voor hen produceert of voorraad van Health Canada te kopen”.

De procedure om cannabis te kopen van een erkende producent is relatief eenvoudig. Patiënten moeten eerst bij een arts langsgaan om te bepalen of cannabis kan helpen bij de behandeling van hun symptomen. Als dit het geval is, krijgt de patiënt een medisch certificaat van de arts dat nodig is om zich in te schrijven bij een van de 132 door Health Canada erkende producenten. Daarna kunnen patiënten verse en gedroogde cannabis of cannabisolie kopen. Onder deze regelgeving mogen tussenpersonen geen medicinale cannabis aan patiënten verkopen. Cannabisapotheken en ‘compassion clubs’ zijn illegaal, hoewel ze min of meer getolereerd werden en aanwezig waren in het Canadese landschap tot de recente legalisering.

Het medicinale cannabisregime van Canada werd opgericht in de context van illegaal cannabisgebruik. Is dit regime nog steeds relevant nu dit niet langer het geval is?

De Canadian Medical Association (CMA)

Voordat we dieper op deze vraag ingaan, kijken we even naar de context waarin de regering het medicinale programma invoerde. Het gaf patiënten toegang tot medicinale cannabis zonder het risico te lopen om vervolgd te worden. De Canadian Medical Association (CMA) was duidelijk tegen het voorschrijven van cannabis voor patiënten door haar leden.

De toekomst van medicinale cannabis in Canada

We moeten wel vermelden dat de CMA de Canadese artsen vertegenwoordigt en onder andere gezondheidsbeleid, -strategieën en toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg promoot. Ze beweren dat er te weinig klinisch bewijs is voor de medicinale voordelen van cannabis en dat er nog te weinig informatie beschikbaar is over indicaties, de werkzaamheid (THC- en CBD-gehaltes), interacties tussen geneesmiddelen en bijwerkingen.

Daarnaast argumenteert de CMA dat de medische beroepsgroep het gebruik van cannabis niet hoeft te autoriseren, omdat het de reguliere goedkeuringsprocedure voor geneesmiddelen van Health Canada heeft doorlopen. Zoals aangegeven in de voorlegging aan de regering van augustus 2016 vindt de Association het belangrijk dat onderzoek naar marihuana gesteund wordt om producten te kunnen ontwikkelen die aan de farmaceutische normen kunnen voldoen, zoals het geval is voor dronabinol (Marinol®), nabilon (Cesamet®) en THC/CBD (Sativex®)”. Volgens dr. Jeff Blakmer, de vicevoorzitter van de CMA, “voelen acht van de negen dokters in Canada zich niet prettig bij het praten over of het toegang verlenen tot medicinale cannabis”.

Ondanks haar duidelijke oppositie en als reactie op de implementatie van het medicinale programma heeft de CMA de wensen van de regering ingewilligd. Maar de volledige legalisering van cannabis heeft de situatie veranderd. Nu recreatieve cannabis legaal is, wil de CMA dat het medicinale cannabisprogramma afgeschaft wordt en is ze actief bezig om zich ervan te distantiëren.

Meningsverschillen over cannabis binnen de medische gemeenschap

Als voorbereiding op de legalisering van recreatieve cannabis heeft de regering een openbare raadpleging gehouden. De Canadian Medical Association (CMA) heeft weer deelgenomen. In haar voorlegging aan Health Canada in januari 2018 raadde ze onverzettelijk aan dat er slechts één systeem en één regelgeving voor medische en recreatieve cannabis zou moeten zijn. Ze herhaalde wat ze al eerder aanhaalde in de eerste voorlegging over het feit dat ze het oneens was met het voorschrijven van cannabis als medicijn.

Zoals dr. Jeff Blackmer openlijk verklaarde tijdens een grote medische conferentie waar wetenschappers, dokters, apothekers en vergplegers samenkwamen, enige tijd voor de Cannabis Act van kracht werd:  ”Wij vinden echt dat nu de regering duidelijk van plan is om dit te legaliseren dat, zodra dit een stof is die voor alle Canadezen toegankelijk wordt, het echt niet meer nodig is dat dokters de rol van poortwachter blijven spelen.” Zijn verklaring was zo uitgesproken dat het publiek protesteerde en dr. Blackmer de zaal verliet onder boegeroep.

Op de conferentie was ook dr. Mark Ware aanwezig. Hij is de voorzitter van de Quebec Cannabis Registry en van het Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids, de organisatie die verantwoordelijk was voor de conferentie. Dr. Ware, een uitstekende wetenschapper en professor aan McGill University die zijn carrière heeft gewijd aan onderzoek naar cannabinoïden en chronische pijn, heeft de academische wereld onlangs vaarwel gezegd om Executive Director te worden bij Canopy Growth, de grootste cannabisproducent van de wereld. Deze specialist vindt dat het medicinale cannabisprogramma afschaffen een fout zou zijn, aangezien alle cannabisproducten daardoor gezien worden als recreatief. Zonder toezicht en controle door artsen zouden patiënten er alleen voorstaan.

Medicinale cannabispatiënten in de steek gelaten door zorgverleners

De toekomst van medicinale cannabis in Canada

Dr. Ware denkt ook dat producten die gemaakt zijn van geïsoleerde cannabinoïden – therapeutische opties die dokters duidelijk liever voorschrijven – niet zo effectief zijn als gedroogde planten vanwege het entourage-effect. Hij erkent dat de wetenschap nog lang niet alles weet over de complexe interacties tussen cannabinoïden en terpenen in de cannabisplant. Er moet meer onderzoek gedaan worden.

De Canadian Nurses Association (CNA), die meer dan 139.000 verplegers vertegenwoordigt, wil ook dat het programma voortgezet wordt en verklaart dat “zonder het onderscheid tussen de twee soorten cannabis de productie van dit product slechts op de vraag van de consument gebaseerd zal zijn”. Karey Shuhendler, de openbaar beleids- en programmamanager van de CNA, wijst erop dat hoewel het dezelfde plant is, cannabis die gebruikt wordt voor medicinale doeleinden heel anders is dan cannabis die gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden, vooral omdat medicinale cannabis minder THC en meer CBD bevat.

Daarnaast zou de afschaffing van het medicinale programma ook betekenen dat patiënten niet langer kunnen profiteren van medische controle om de therapeutische effecten, bijwerkingen en mogelijke interacties tussen geneesmiddelen te beoordelen.  Daardoor zouden de ongeveer 300.000 Canadese patiënten die medicinale cannabis gebruiken aan hun lot worden overgelaten. Deze zorg wordt ook gedeeld door dr. Ware.

De patiënten maken zich hier ook zorgen over. James O’Hara, een gebruiker van medicinale cannabis en de voorzitter van de Canadian Organization for Equitable Access to Medical Marijuana, staat erop dat dokters blijven meewerken aan onderzoek en cannabis willen integreren als een behandeling in plaats van het buiten beschouwing te laten. Hij voegt toe dat medicinale patiënten vaak soorten nodig hebben die specifiek ontwikkeld zijn voor hun aandoeningen – angst, misselijkheid als gevolg van kankerbehandelingen, aanvallen – en dat zonder een medische context er geen garantie is dat deze soorten beschikbaar blijven. Daarnaast maakt de organisatie zich ook zorgen over het stigma rond het gebruik van medicinale cannabis, dat alleen maar zou toenemen als het medicinale programma afgeschaft werd.

De Dravet Canada-organisatie is het hier ook mee eens. Zij gelooft dat het “cruciaal is voor patiënten dat cannabis als een echt medicijn wordt beschouwd“. Het zijn immers vooral patiënten die lijden aan het syndroom van Dravet die, net als alle andere patiënten die een medicinale cannabisvergunning hebben, profiteren van een ziektekostenverzekering en een regelmatige levering van cannabis.

Waar blijven de Canadese medicinale cannabispatiënten in dit verhaal?

Het tekort aan recreatieve cannabis in Canada dat een paar weken na de legalisering ontstond, is een bron van zorgen voor medicinale gebruikers. Dezelfde erkende producenten leveren juist beide soorten cannabis. Sinds 17 oktober 2018 is het voor veel patiënten moeilijk om de soorten te krijgen die ze vroeger kochten. Deze producenten hadden hun medicinale klanten een ononderbroken aanbod beloofd, maar het lijkt erop dat de grote vraag naar recreatieve cannabis en uitvoer naar het buitenland de medicinale voorraad beïnvloedt. Erkende producenten zijn niet wettelijk verplicht om voorraden aan te houden voor de medicinale vraag, hoewel Health Canada van ze verwacht dat zij prioriteit geven aan de medicinale verkoop.

Deze bedrijven rechtvaardigen tekorten door aan te halen dat het aantal inschrijvingen als medicinale patiënt slechts dagen voor de recreatieve legalisering ineens steeg. Daarnaast hebben veel patiënten die het tekort al zagen aankomen net voor 17 oktober 2018 bestellingen geplaatst, waardoor de medicinale vraag steeg. De regering spoort erkende producenten aan om transparant te zijn en hun patiënten te informeren over de duur van de vertragingen. Op de site van Tilray staat eigenlijk niet veel informatie voor patiënten: “Niet op voorraad.Binnenkort aangevuld.”

Voorlopig heeft de regering ermee ingestemd om nog vijf jaar door te gaan met het medicinale programma. Wat zal er in de tussentijd gebeuren? Volledige legalisering is zonder twijfel een hele positieve mijlpaal. Maar in het geval van Canada zijn er strenge controles en inspanningen van alle betrokken partijen nodig om degenen die het het meest nodig hebben en die de basis hebben gelegd voor de legalisatie van recreatieve cannabis toegang te geven tot cannabis: de patiënten.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More