De wettelijke status van de cannabis in het Verenigd Koninkrijk – een overzicht

Wat betreft drugsbeleid heeft het Verenigd Koninkrijk de afgelopen tientallen jaren een grillige staat van dienst opgebouwd. Soms waren er tekenen dat het standpunt over cannabis milder begon te worden, zoals het experiment met herclassificatie in 2004 en de proeven met decriminalisering in enkele Londense wijken in 2002. De huidige situatie is echter een van de slechtste in Europa.


Wettelijke aspecten met betrekking tot gebruik, bezit en kweek van cannabis

Cannabisbezit en -consumptie

UK 1 - Sensi Seeds blog
Cannabisbezit wordt gewoonlijk bestraft met een waarschuwing of een boete, maar kan bij herhaaldelijke overtreding tot een gevangenisstraf leiden (© Prensa420)

Volgens de website van de Britse overheid staat op cannabisbezit een maximale gevangenisstraf van vijf jaar en/of een onbeperkte boete, omdat cannabis een drug uit klasse B is. De politie is echter ook gemachtigd om bij een eerste overtreding een cannabiswaarschuwing te geven en bij een tweede overtreding een vaste boete wegens ordeverstoring van GBP 90 (EUR 125). Hoewel deze allebei niet op het strafblad komen, worden ze in de Police National Computer (PNC – Nationaal politiesysteem) ingevoerd, waar ze voor altijd geregistreerd blijven. In tegenstelling tot waarschuwingen en veroordelingen verjaren ze niet.

Wanneer iemand daarna op het bezit van cannabis wordt betrapt, wordt hij gearresteerd, wat kan leiden tot een aanklacht, een waarschuwing of geen verdere vervolging. Bij geen verdere vervolging kan ook een aanvullende waarschuwing of een vaste boete worden gegeven. In de praktijk worden de maximumstraffen voor cannabisbezit zelden opgelegd, maar een recidivist kan wel een kortere gevangenisstraf opgelegd krijgen.

De verkoop van cannabis

Cannabisbezit met de bedoeling de cannabis te verkopen kan een maximale gevangenisstraf van veertien jaar en/of een onbeperkte boete opleveren. Ook hierbij geldt dat deze straffen zelden worden opgelegd, behalve bij enkele van de opvallendste of meeste grootschalige smokkeloperaties. In de praktijk kan de straf voor cannabisverkoop enorm uiteenlopen naar gelang de geschiedenis van de persoon en de mate van betrokkenheid bij de activiteiten, de plaats, de hoeveelheid en de manier van verkoop.

Er wordt vooral gekeken naar de Category of Harm (Schadecategorie). Voor categorie 1 (de zwaarste categorie) moet iemand van plan zijn 200 kilo cannabis of meer te verkopen, categorie 2 is vastgesteld op 40 kilo, categorie 3 op 6 kilo en categorie 4 op 100 gram. Bij minder dan 100 gram is het dus onwaarschijnlijk dat een aanklacht wegens bedoeling om te verkopen wordt ingediend. Een volledige lijst met richtlijnen voor veroordelingen voor de verschillende categorieën en rollen kan hier bekeken worden.

Cannabisteelt

Omdat cannabisteelt als de productie van een drug van klasse B wordt aangemerkt, staat ook hierop een maximale gevangenisstraf van veertien jaar en/of een onbeperkte boete. De Category of Harm bij teelt wordt bepaald door de opbrengst of verwachte opbrengst van de onderneming. Categorie 1 omvat fabrieken, commerciële broeikassen en grote huizen die volledig zijn omgebouwd tot een productiefaciliteit die “industriële” hoeveelheden cannabis kan produceren. Categorie 2 beslaat grote ruimtes, zolders en vergelijkbare ondernemingen die “aanzienlijke” hoeveelheden kunnen produceren, categorie 3 is tussen 10 en 28 planten en categorie 4 gaat over “huishoudelijke activiteiten met negen planten”.

Afhankelijk van zijn rol (leidend, substantieel of kleiner) kan iemand die bij een onderneming van categorie 4 betrokken is, een straf verwachten die uiteenloopt van voorwaardelijke vrijlating, een boete en/of een taakstraf tot een maximale gevangenisstraf van een jaar. In de wetgeving staat vermeld dat medische noodzaak kan worden beschouwd als verzachtende omstandigheid. In de praktijk krijgen weinig mensen met een ernstige en bewezen medische aandoening een gevangenisstraf wegens teelt van een kleine hoeveelheid. Er zijn echter enkele opvallende uitzonderingen op deze regel geweest.

Medicinale cannabis

UK 2 - Sensi Seeds blog
Het is legaal om alle soorten cannabiszaden te kopen, verkopen en bezitten, maar ze mogen niet worden ontkiemd en geteeld (© nostok)

De huidige stand van zaken wat betreft medicinale cannabis in het VK is problematisch. Het enige bedrijf in het VK met een vergunning om medicinale-cannabisproducten te produceren is GW Pharmaceuticals, dat op zijn geheime plantage jaarlijks 20 ton cannabis teelt om hun merkmedicijn Sativex te produceren. Dit is een spray voor onder de tong, die een cannabisextract bevat met een constante verhouding tussen THC en CBD van 1:1.

Sativex is in het kader van de procedure voor wederzijdse goedkeuring in de hele Europese Unie goedgekeurd voor verkoop. Vanwege de buitensporige hoge kosten ervan is het in het VK echter niet overal verkrijgbaar, wat tot een soort ‘postcodeloterij’ heeft geleid; in sommige gebieden heeft de NHS (National Health Service) besloten dat het onbetaalbaar is en andere gebieden wordt het beschouwd als een noodzakelijke uitgave.

Afgezien van Sativex hebben mensen uit het VK die medicinale-cannabispatiënt willen worden, geen beschikking over een legaal medicijn. Sommige Britse artsen hebben cannabis aan iemand voorgeschreven, die vervolgens naar elders in Europa afreist, bijvoorbeeld naar Nederland, om de legaal voorgeschreven Bedrocan-cannabis te halen. De Nederlandse en Canadese overheid geven de voorkeur aan dit medicijn, dat bovendien 80-95% goedkoper is dan Sativex. Ondanks wetgeving die niet-Britse EU-inwoners toestaat om met hun voorgeschreven medicijnen naar het VK te reizen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken echter uitdrukkelijk verklaard dat Britse inwoners het VK niet in mogen met elders legaal verkregen medicinale cannabis.

Hennepzaad en cannabiszaad

UK 3 - Sensi Seeds blog
De productie en verkoop van hennepproducten is volledig legaal in het VK (© J. Paxon Reyes)

Hennepteelt is legaal in het Verenigd Koninkrijk, mits de teler een door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgegeven vergunning heeft. Een vergunning wordt afgegeven tegen betaling van een vergoeding van GBP 580 (EUR 805), na een antecedentenonderzoek en afhankelijk van de vervulling van bepaalde eisen. Zo moet het terrein ‘zorgvuldig’ geplaatst zijn, d.w.z. uit de buurt van een school of openbare ruimte, moet het THC-gehalte en de herkomst van het zaad worden bevestigd en mogen uitsluitend door de EU goedgekeurde soorten worden geteeld.

Hennepproducten, met inbegrip van zaden, olie en vezels, zijn alle volledig legaal in het VK. Er is een kleine binnenlandse industrie die oliegewassen voor de levensmiddelen- en cosmeticabranche en vezelgewassen voor toepassingen in de auto-, bouw- en textielindustrie produceert. De hoge vergunningsvergoeding, die ongeacht de omvang van het teeltgebied wordt geheven, wordt echter als ontmoedigend voor potentiële henneptelers beschouwd, en is bekritiseerd omdat de hoge kosten slecht zijn voor de concurrentiepositie van de Britse industrie ten opzichte van andere EU-landen.

Het kopen of bezitten van elke soort cannabiszaad, of het nu hennepzaad is of zaad met een hoog cannabinoïdegehalte, is legaal in het VK; de wetgeving verhindert echter de ontkieming en teelt van elke soort cannabiszaad zonder de juiste vergunning.

Cannabis en de politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk

Conservatives

UK 4 - Sensi Seeds blog
De teelt van cannabis en hennep is illegaal zonder een vergunning van het ministerie van Binnenlandse Zaken (© M. Martin Vicente)

De aanpak van het drugsbeleid door de Conservative Party heeft van oudsher uit vervolging en onderdrukking bestaan. In december 2014 verklaarde een woordvoerder van de partij dat “de Conservatieven ervan overtuigd zijn dat drugs gevaarlijk zijn en levens verwoesten. We zijn niet van plan drugs te decriminaliseren.”

In hun verkiezingsprogramma  voor 2015 wordt het drugsbeleid slechts kort genoemd: “We zullen ons niet alleen richten op bestraffing, maar ook op rehabilitatie van overtreders en vroege interventie om te voorkomen dat jongeren met problemen de misdaad ingetrokken worden.”

De huidige Conservatieve meerderheidsregering heeft gezorgd voor de introductie van cannabis- en cocaïnetests op straat, die kunnen leiden tot een gevangenisstraf van een jaar en boetes van maximaal GBP 5000 (EUR 6950) wegens rijden onder invloed van drugs. Er is veel kritiek op deze wetgeving, omdat de toegestane hoeveelheid THC in het bloed bijzonder laag is, namelijk 2µg/L. Ter vergelijking, de meeste staten in de VS waar autorijden met bepaalde bloedwaarden illegaal is, hebben de limiet op 5µg/L gesteld.

Labour

De Labour Party heeft de afgelopen twintig jaar een wisselend drugsbeleid gevoerd. Toen de partij in 1997 aan de macht kwam, was dat een sterke impuls ten gunste van behandeling en rehabilitatie van drugsgebruikers. In 2001 maakte de regering Blair bekend dat de indeling van cannabis van klasse B naar klasse C zou worden aangepast. De herclassificatie werd in 2004 afgerond en hield vijf jaar stand, totdat onder Gordon Brown de classificatie werd teruggedraaid naar klasse B. 2001 was ook het jaar waarin in Lambeth in Zuid-Londen experimenten met decriminalisering werden gedaan.

Het verkiezingsprogramma van Labour voor 2015 herhaalt opvattingen die zeer vergelijkbaar zijn met die van de conservatieve Tories: “We stimuleren vroege interventie, waarbij we jonge kinderen en hun ouders ondersteunen en problemen aanpakken voor ze uit de hand lopen.”

Green Party

Volgens hun website is de Green Party “de enige gevestigde politieke partij in het land die zich langdurig inzet voor het decriminaliseren van cannabis”. De partij vindt dat medicinale cannabis beschikbaar moet zijn voor degenen die het nodig hebben en dat regulering en legalisering van de recreatieve markt een alternatief voor de zwarte markt zou bieden.

Liberal Democrats

De Liberaal-democraten hebben van oudsher een relatief progressief beleid op het gebied van cannabis gevoerd en hun huidige leider, Nick Clegg, heeft onlangs een offensief voor omvangrijke hervormingen aangekondigd. Die omvatten de decriminalisering van drugs voor persoonlijk gebruik, de legalisering van medicinale cannabis en een “onderzoek om de doeltreffendheid van de experimenten met cannabislegalisatie in de Verenigde Staten en Uruguay te beoordelen met betrekking tot de volksgezondheid en criminele activiteiten.”

Scottish National Party

De Schotse Nationale Partij heeft in het verleden al verklaard dat de partij voor de overdracht van het drugsbeleid zou zijn, zodat het de bevoegdheid van het Schotse parlement zou worden in plaats van die van Westminster. Nicola Sturgeon, de huidige partijleider, heeft ook verklaard dat ze voorstander is van de decriminalisering van cannabis.

CISTA (Cannabis Is Safer Than Alcohol)

CISTA, dat staat voor ‘Cannabis is veiliger dan alcohol’, is een partij met één verkiezingspunt die voor volledige legalisatie van cannabis pleit. De partij is van plan om in de verkiezingen van 2015 in ongeveer twintig kiesdistricten kandidaten op de lijst te zetten. Als de kandidaten gekozen worden, zullen ze campagne voeren voor een koninklijke commissie die het drugsbeleid van het VK moet herzien, met als doel de legalisering van cannabis voor alle volwassenen ouder dan 21.

UK Independence Party

Nigel Farage, de leider van UKIP (Onafhankelijkheidspartij voor het VK), heeft verklaard dat drugs gedecriminaliseerd zouden moeten worden en dat de oorlog tegen drugs “al jaren geleden” verloren is. Vorig jaar zei hij in een interview in de Telegraph dat hij een koninklijke commissie voor herziening van het Britse drugsbeleid steunt, waarbij hij het voorbeeld van Portugal noemde.

Reageren

Plaats een reactie

Christl

Kan ik naar London met in mijn bezit CBD-olie?

04/06/2016

Scarlet Palmer

Hallo Christl, bedankt voor uw comment.

Zolang als uw CBD olie bevat geen THC, en is alleen als voedingssupplement bedoeld (moet op het etiket) dan zal het goed zijn. Dan is het een produkt van industrieel hennep, en valt niet binnen de ‘Schedule I of the Misuse of Drugs Act 1971’. CBD is ook niet eens benoemd in de 'Misuse of Drugs Regulations 2001'.

Met beste wensen,

Scarlet

07/06/2016

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More