by Miranda on 10/12/2018 | Medicinaal

Drastische toename van wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis

Wetenschappelijk onderzoek Al blijft cannabis in de meeste landen een verboden middel, er zijn veranderingen gekomen en nieuw alternatief beleid wordt aangenomen. Dankzij een nieuw opkomend tijdperk van cannabislegalisering neemt het wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis in rap tempo toe en dit blijft wetenschappelijk bewijs leveren van de therapeutische voordelen.


Cannabis blijft verboden ondanks wettelijke en wetenschappelijke vorderingen

Al blijft cannabis in veel landen een verboden middel, de trend van regulering van het gebruik voor medische en therapeutische doeleinden heeft zich de afgelopen decennia wereldwijd verspreid. Er moet nog veel gebeuren om de behaalde successen veilig te stellen, maar het is duidelijk dat er veranderingen gaande zijn in het wereldwijde debat over drugsbeleid, met name op het gebied van cannabis.

De tijd heeft ons geleerd dat de ‘war on drugs‘, die begon toen Nixon president van de VS was, op een grote mislukking uitdraaide. De aangerichte schade was groter dan het beoogde profijt: behalve dat het een fortuin heeft gekost, heeft het ook ontzettend veel levens verwoest en gevangenissen overspoeld. Daardoor is er een nieuw volksgezondheidsmodel op het gebied van drugs ontstaan, evenals  alternatief beleid op lokaal niveau in verschillende landen om cannabis te decriminaliseren en legaliseren, ondanks het feit dat dit beleid niet voldoet aan het internationale wetgevend kader.

Verbod stopt de wetenschap niet

Drastische toename van wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis

Tegelijkertijd is de afgelopen twee decennia het onderzoek naar medicinale cannabis niet opgehouden met groeien en het leveren van bewijs van de medicinale waarde van de plant. Toch is het duidelijk dat de internationale beleidsmakers op het gebied van cannabis deze resultaten niet in aanmerking nemen.

We kunnen niet negeren dat er geen internationale wet bestaat die het wetenschappelijke of medicinale gebruik van cannabis of welk ander middel dan ook verbiedt. Medicinale cannabis als zodanig is in feite niet verboden door de VN-drugsverdragen.  Sinds 1961 valt het echter wel onder de lijsten I en IV van verboden middelen, die de meest schadelijke en gevaarlijke narcotica met weinig of zonder medische waarde omvatten.

Medisch en wetenschappelijk onderzoek is daarom vele decennia uiterst beperkt mogelijk geweest. Hierom heeft een groot deel van de medische wereld herhaaldelijk zijn afkeuring van het verbod op cannabis geuit. Er zijn evengoed wel dingen veranderd en dit zal ook zeker doorgaan.

Het eerste officiële rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie in meer dan 80 jaar over de therapeutische waarde van de cannabisplant zal in 2019 worden gepubliceerd. Als de Organisatie de VN adviseert om cannabis te herclassificeren en het van deze lijsten te verwijderen, zou de langverwachte legalisering van cannabis realiteit kunnen worden en zouden onderzoekers vrij zijn om de plant te bestuderen.

Exponentiële groei cannabisonderzoek: trends

Voorlopig, en dankzij de opkomst van een nieuw tijdperk van cannabislegalisering, worden er jaarlijks duizenden onderzoeken naar cannabis en cannabinoïden gepubliceerd door de wetenschappelijke wereld. Zij evalueren gegevens (wat nu mogelijk is dankzij de inzet van de cannabisbeleidshervormingsbeweging) en proberen met oplossingen te komen, met name voor degenen die ze het meest nodig hebben, namelijk medische patiënten.

De dramatische toename van het aantal wetenschappelijke publicaties over cannabis in de afgelopen jaren is zo spectaculair, dat het een onderwerp van analyse en onderzoek is van een team onderzoekers uit Israël, een van de landen die sinds de jaren ’60 onderzoek naar medicinale cannabis leiden. Het onderzoek in kwestie is op 8 oktober 2018 gepubliceerd in het tijdschrift Population Health Management en draagt de titel ‘Trends in Publications on Medical Cannabis from the Year 2000‘.

De schrijvers van het stuk gebruikten gespecialiseerde internetdatabases zoals PubMed en Web of Science om alle cannabispublicaties te verzamelen die sinds 2000 zijn uitgebracht, en om trends te analyseren in wetenschappelijke publicaties met de focus op cannabis. Tegenwoordig is er een enorme hoeveelheid aan wetenschappelijke gegevens van wisselende kwaliteit. Dit onderzoek is een basisinstrument dat de toegangswijze ertoe optimaliseert.

Het lijkt erop dat onderzoek naar cannabis en cannabinoïden in zo’n rap tempo groeit dat het onderzoeken op alle andere gebieden voorbijstreeft. Volgens het onderzoek is het aantal wetenschappelijke publicaties in PubMed 2,5 keer groter vergeleken met 18 jaar geleden. Ter vergelijking: het aantal publicaties over cannabis op dezelfde website is ongeveer 4,5 zo groot, een toename van 620 naar 2388 artikels. Terwijl het totaal aantal publicaties over medicinale cannabis ongeveer 9 keer zo groot werd in dezelfde periode, een toename van 82 naar 742 publicaties.

Het artikel concludeert dat ”de resultaten van het huidige onderzoek een continue groei aantonen van het aantal publicaties gerelateerd aan cannabis in het algemeen en met name medicinale cannabis.” (…) ”De toename van het aantal medische publicaties over medicinale cannabis die begon in 2013 is indrukwekkend en bemoedigend.”

Indeling van publicaties per gebied van geneeskunde

Deze onderzoeken zijn onderverdeeld in groepen, afhankelijk van het gebied (of gebieden) van geneeskunde waarop ze van toepassing zijn. Dit is gedaan om de analyse van de verzamelde publicaties makkelijker te maken en om ”onderzoekers en beleidsmakers te assisteren bij het aanpakken van gebieden waar gegevens schaars of niet aanwezig zijn”. Ze hebben de publicaties verdeeld over drie hoofdgroepen: psychiatrie, kankerbehandeling en neurologie.

Hoewel het meeste onderzoek plaatsvindt op het gebied van psychiatrie, is tussen 2011 en 2013 het aantal publicaties op het gebied van neurologie en kanker beduidend toegenomen. Bovendien is er sinds 2013 een toename van het aantal publicaties dat zich focust op kinderen en ouderen.

Drastische toename van wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis

Publicaties op het gebied van psychiatrie focussen zich met name op het effect van cannabis en zijn twee belangrijkste actieve stoffen, CBD en THC, bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen zoals psychoses, schizofrenie, PTSS, of de behandeling van verslaving aan sterk verslavende middelen zoals crack, cocaïne en opiaten.

Daarnaast vinden we publicaties over het gebruik van cannabis, cannabinoïden of van cannabis afgeleide producten, die de symptomen van kankerpatiënten behandelen en verlichten, zoals pijn, misselijkheid en overgeven door chemotherapie, verlies van eetlust en gewicht, depressie en angst.

Op het gebied van neurologie bestaan er verschillende publicaties over de effecten van cannabis en cannabinoïden bij de behandeling van ziektes en aandoeningen zoals epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en Tourette.

Volgens de schrijvers van het onderzoek ”zijn de specifieke onderwerpen met het hoogste aantal publicaties: HIV/AIDS (261), chronische pijn (179), multiple sclerose (118), misselijkheid en overgeven (102), en epilepsie (88)“.

De Verenigde Staten en Canada lopen voorop in cannabisonderzoek

Opvallend genoeg zijn de Verenigde Staten het land waar meer dan 50% van alle publicaties over medicinale cannabis geschreven en gepubliceerd worden. Dit gebeurt ondanks het feit dat cannabis op federaal niveau een verboden middel is, terwijl paradoxaal meer dan de helft van zijn staten (29) het gelegaliseerd heeft voor medicinaal gebruik en er programma’s voor medicinale cannabis lopen, naast de 9 staten waar recreatief gebruik is toegestaan (Californië, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregon en Washington, DC).

Noord-Amerika lijkt voorop te lopen in het onderzoek naar cannabis. Canada is het tweede land, na de Verenigde Staten, waar de meeste onderzoekpublicaties over cannabis worden geschreven en waar overigens de legalisering van medicinale en recreatieve cannabis pas is doorgevoerd. Het land is verantwoordelijk voor 7,5% van de herziene publicaties en volgens het artikel ”bestond meer dan 66% van de artikels uit originele onderzoeken”.

Zoals eerder genoemd is medisch onderzoek naar cannabis jarenlang ernstig beperkt geweest door het verbodsbeleid dat in de jaren ’70 is aangenomen. Het onderzoek wijst uit dat het duidelijk is dat de toename van het aantal publicaties in de afgelopen 20 jaar overeenkomt met de inspanningen voor legalisering van de plant op staats- en internationaal niveau.

Het ontbreken van een toename aan cannabispublicaties tot een aantal jaar geleden zou gelinkt kunnen worden aan het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties dat het recreatief gebruik van cannabis verbood en breed werd gesteund door de meeste ontwikkelde landen.” (…) “ Overigens loopt de significante groei van het aantal publicaties over medicinale cannabis sinds 2013 parallel met de legalisering die vrij baan maakte voor het recreatief gebruik van cannabis in de staten Washington en Colorado in 2012, in Alaska en Oregon in 2014 en vervolgens in veel andere landen over de wereld.”

Een bemoedigende toename

Het artikel maakt de opmerking dat de toename van het aantal publicaties, met name sinds 2013, absoluut bemoedigend is. De toename ”zou gegevens, ondersteuning en vertrouwen opleveren, en nieuwe horizonten openen voor de behandeling van patiënten”. De schrijvers hopen dat het aantal publicaties op dit gebied de komende jaren verder zal toenemen.

Zoals het besproken artikel laat zien: onderzoek naar de effecten van cannabis op onze gezondheid is hard nodig. Het is duidelijk dat het verbod geen obstakel heeft gevormd voor de wetenschap, omdat de onderzoeksgegevens de potentiële voordelen van het gebruik van medicinale cannabis voor de behandeling van een breed spectrum aan ziektes en aandoeningen blijven onderschrijven.

Zodra de wettelijke status van cannabis op internationaal niveau wijzigt, zullen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk niet meer gehinderd worden in hun missie om degenen te ondersteunen die het meest behoefte hebben aan hulp: de patiënten. Dan zijn we uiteindelijk weer in staat om de cannabisplant vrij en zonder restricties in de huidige farmacopee op te nemen, zoals het voorheen al vele eeuwen was.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More