by Diana on 25/09/2013 | Cannabis Nieuws

Drugstest en boetes van de Catalaanse Transitdienst

We werden op de hoogte gebracht van het vonnis van de Juzgado Contencioso Administativo (administratieve rechtbank) nr. 1 van Tarragona over de bekeuring van de Servei Català de Trànsit (Catalaanse Transitdienst) wegens het positief testen op cannabis via een speekseltest tijdens een preventieve controle van de Mossos d'Esquadra (politiekorps van Catalonië).


servei catala transitWe werden op de hoogte gebracht van het vonnis van de Juzgado Contencioso Administativo (administratieve rechtbank) nr. 1 van Tarragona over de bekeuring van de Servei Català de Trànsit (Catalaanse Transitdienst) wegens het positief testen op cannabis via een speekseltest tijdens een preventieve controle van de Mossos d’Esquadra (politiekorps van Catalonië).

Vanuit ons kantoor bepleitten we het onwettige karakter van die bekeuring (een boete van 600 euro en de inlevering van 6 punten op het rijbewijs). Krachtens het uitgesproken vonnis kregen we gelijk om de volgende redenen:

1. Een burger die alcohol heeft genuttigd en achter het stuur kruipt, kan zich in drie mogelijke situaties bevinden:

a) Gehalte van 0,60 g/L of meer. Er is sprake van een misdrijf.

b) Gehalte tussen 0,25 en 0,60 g/L. Dit wordt op administratieve wijze bestraft.

Mossos d'Esquadra
Mossos d’Esquadra

c) Gehalte onder 0,25 g/L. Er wordt vastgesteld dat de bestuurder heeft gedronken, maar rijden met een alcoholgehalte onder 0,25 g/L wordt niet als onwettig gedrag beschouwd.

(Het debat of er een verschil zit tussen de schade die cannabis of alcohol aanbrengen aan het lichaam loopt nog steeds. Sensi Seeds publiceerde recent een interessant artikel over dit vraagstuk in Australië. Klik hier om het te lezen, red.)

2. In het geval van een speekseltest om drugs op te sporen, wordt er enkel een positief of negatief resultaat verkregen. Daarbij wordt niet gecontroleerd of dit verbruik al dan niet invloed heeft op het rijgedrag doordat de fysieke en psychologische waarneming van de bestuurder wordt verstoord.

3. In welke gevallen levert de test een positief resultaat op voor cannabis? Tot twaalf uur na het gebruik ervan, volgens de studie “Toxicología del cannabis” (toxicologie van cannabis, onderzoek in het Spaans, red.) van Dr. Mercè Balcells Oliveró van de Unidad de Alcohología (alcoholeenheid) van de Generaliteit van Catalonië.

Bijgevolg wordt het rijgedrag onder invloed van deze drug niet opgespoord, maar enkel het gebruik ervan tot twaalf uur daarvoor.

Het Vonnis

In het bijzonder luidt het vonnis:

“Terwijl in het geval van het alcoholgehalte het verschil meetbaar of kwantitatief is (een hoger gehalte wordt strafrechtelijk bestraft; een lager gehalte wordt administratief gesanctioneerd), bestaat er geen maatstaf voor verdovende middelen om te bepalen of het om strafrechtelijk of administratief strafbaar rijgedrag of gewoonweg om juridisch niet-strafbaar rijgedrag gaat.

Speekseltest
Speekseltest

4. Het contrastonderzoek kan niet in een privélaboratorium worden uitgevoerd dat niet bevoegd is om een dergelijke deskundige analyse van openbare aard te verrichten. Op die manier wordt de ‘bewakingsketen’ van de bewijzen immers onderbroken.

Het vonnis luidt dat:

“Het betreft bijgevolg geen rapport dat door een officieel, openbaar laboratorium werd opgesteld, met de garanties omtrent de inname die door het overheidsapparaat worden verondersteld en verwacht, in overeenstemming met de toepassing van de hoofdbeginselen uit het administratieve recht. Het gaat daarentegen om een veronderstelling die voortspruit uit de samenwerking van particulieren die openbare functies uitoefenen. Die moet aan de juiste zifting worden onderworpen, aangezien zulke rapporten niet dezelfde daadkracht bezitten als de administratieve wetgeving op zich. Rapporten moeten bij voorkeur door een openbaar ambtenaar in de uitvoering van zijn functies worden opgesteld”.

Gezien de onwettigheid van zulke bekeuringen, zouden de verschillende politiekorpsen die hierop een beroep doen hun procedures moeten aanpassen ten gunste van de juridische veiligheid van de burgers.

Author: Carles Herrera Collado

Reageren

Plaats een reactie

Peter Lunk

Gerelateerd leesvoer:

"Meer THC in je bloed na sport, fysiek zwaar werk of trauma."

Link:
http://www.coffeeshopnieuws.nl/index.php/artikelen/3-articles/209-meer-thc-in-je-bloed-na-het-sporten

25/09/2013

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?