by Seshata on 31/07/2013 | Uncategorized

Een korte geschiedenis van NORML


NORML werd opgericht in 1970 en is sindsdien altijd een cruciaal onderdeel van de campagne voor cannabislegalisatie geweest (blog.norml.org)
NORML werd opgericht in 1970 en is sindsdien altijd een cruciaal onderdeel van de campagne voor cannabislegalisatie geweest (blog.norml.org)

NORML, de National Organization for the Reform of Marijuana Laws (Nationale organisatie voor de hervorming van marihuanawetten), is een organisatie zonder winstoogmerk die zich richt op de instelling van meer rechtvaardige, op feiten gebaseerde wetgeving ten aanzien van cannabis. Hoewel het hoofdkwartier van de organisatie in Washington (VS) is gevestigd, zijn nu ook afdelingen in een aantal andere landen opgericht, waaronder Canada, het VK en Australië.

De oorspronkelijke afdeling in de VS

NORML werd in 1970 opgericht door Keith Stroup, een advocaat uit Illinois, die tot oprichting van de organisatie besloot nadat hij de politieke activist Ralph Nader had ontmoet. Ralph Nader was tevens een populaire onafhankelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen in de VS. Toen hij zag hoe Nader zich inspande voor de oprichting van consumentenbelangenorganisaties, werd Stroup geïnspireerd om een organisatie met een vergelijkbare structuur op te zetten, die de rechten zou behartigen van cannabisgebruikers zoals van elke andere consumentenbelangengroep.

De organisatiestructuur van NORML werd als voorbeeld genomen voor de vorming van verscheidene andere nationale en regionale afdelingen. Op het moment opereren onder de NORML-vlag 185 afdelingen en een Juridische commissie, bestaande uit 550 advocaten.

Keith Stroup, oprichter en tussen 1970 en 1979 Executive Director (en.wikipedia.org)
Keith Stroup, oprichter en tussen 1970 en 1979 Executive Director (en.wikipedia.org)

Vooraanstaande leden & leden van het eerste uur

Uitvoerende directeuren

Tot 1979 was Stroup uitvoerend directeur, toen hij na een omstreden voorval door de raad van bestuur werd ontslagen. In reactie op een politieke twist met Peter Bourne, de toenmalige drugsadviseur van president Jimmy Carter, over de besproeiing van cannabisvelden in Mexico met de onkruidverdelger Paraquat, had Stroup aan de pers laten weten dat Bourne op een kerstfeestje van NORML cocaïne had gebruikt. Bourne werd uit zijn ambt gezet en Stroup volgde korte tijd later.

Stroup werd in 1994 weer lid van de raad van bestuur en een jaar later werd hij weer Executive Director, wat hij tot 2005 bleef. Hij zet zich nog steeds actief in voor het legalisatieproces van cannabis en geeft nog steeds juridisch advies aan NORML en lezingen op evenementen.

Hij werd opgevolgd door Allen St. Pierre, die de functie sinds 2005 bekleedt. St. Pierre is al sinds 1991 een actief lid van NORML, toen hij als Communications Director lid werd van de Raad van Bestuur. Vervolgens klom hij op tot Deputy National Director in 1993, waarna hij in 1997 Executive Director van de pas opgerichte NORML Foundation werd, de afdeling van NORML die is vrijgesteld van belasting, en uiteindelijk in 2005 Executive Director van NORML zelf.

Vooraanstaande leden van de Raad van Bestuur

Andere vooraanstaande NORML-leden zijn onder andere Philip Hart, Democratisch senator voor Michigan van 1959 tot aan zijn dood in 1976, die in de wandelgangen “het geweten van de Senaat” genoemd werd vanwege zijn onverbloemde toewijding aan burger- en consumentenrechten als ook aan de bevordering van wetgeving ter bescherming van het milieu; de liberaal Jacob K. Javitz, Republikeins senator voor New York van 1957 tot 1981, die bekendstond om zijn vooruitstrevende denkbeelden over sociale kwesties en de rol van de federale overheid bij de verbetering van de woonomstandigheden van de bevolking; en Ross Mirkarimi, de huidige sheriff van San Francisco en voormalig lid van de San Francisco Board of Supervisors (Raad van Toezichthouders voor San Francisco).

Ross Mirkarimi houdt zich al heel lang bezig met het legalisatieproces van cannabis. In 2006 ontving hij de Rufus King Award van NORML als waardering voor zijn cannabisvriendelijke aanpak en in 2009 diende hij een wetsvoorstel in waardoor San Francisco de eerste stad had kunnen zijn met legale cannabis.

De NORML Foundation

De NORML Foundation is opgericht in 1997 en is de afdeling van de NORML die vrijgesteld is van belastingen. De afdeling houdt zich bezig met onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. In 1998 publiceerde de Foundation het NORML-rapport over binnenlandse marihuanaproductie in de VS (NORML Report on U.S. Domestic Marijuana Production), een bekend en vaak geciteerd rapport waarin een schatting wordt gemaakt van het aantal in de VS geteelde cannabisplanten en de waarde ervan voor dat jaar.

In 2005 publiceerde de Foundation een ander opmerkelijk rapport, getiteld  Crimes of Indiscretion: Marijuana Arrests in America), het jaar erop gevolgd door Emerging Clinical Applications For Cannabis, waarin het hedendaagse onderzoek naar de medicinale toepassingen van cannabis en cannabinoïden grondig wordt geanalyseerd.

Allen St. Pierre, de huidige Executive Director van NORML (stash.normal.org)
Allen St. Pierre, de huidige Executive Director van NORML (stash.normal.org)

Belangrijke verrichtingen en prestaties

In 1970, het oprichtingsjaar van NORML, werd ook de wet op verboden substanties (Controlled Substances Act) aangenomen. De wet hield in dat een presidentiële commissie werd opgericht, de Shafer Commission naar de voorzitter, Raymond P. Shafer. In 1972 adviseerde de Shafer Commission om cannabis voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren. NORML speelde een belangrijke rol bij de voorlichting van alle vijftig staten van de VS over de bevindingen uit het rapport. Deels als gevolg van deze inspanning namen elf staten decriminalisatiewetgeving aan, maar aan deze tendens kwam een einde toen in 1981 Reagan aan de macht kwam.

In 1972 begon NORML ook de allereerste rechtszaak tegen de DEA (Drug Enforcement Administration, narcoticabrigade), waarin men de herclassificatie van cannabis voor medicinaal gebruik eiste, en in 1975 gaf de organisatie essentiële juridische bijstand aan Robert Randall, een inwoner van Washington, DC, die vervolgens de eerste legale medicinale-cannabispatiënt werd.

In 1988 besloot Francis Young, een DEA-rechter, dat het verzoek van de NORML om cannabis als medicijn te erkennen gegrond was en dat de plant opnieuw moest worden ingedeeld. De DEA en de regering-Reagan gingen echter tegen het besluit in beroep en cannabis bleef een verdovend middel van categorie I. In 2011 speelde NORML een belangrijke rol bij de indiening van het eerste wetsvoorstel voor cannabislegalisatie in het Amerikaanse Congres.

Het werk van organisaties als NORML en zijn talrijke afdelingen, als ook dat van andere organisaties zonder winstoogmerk, zoals het Cannabis College in Amsterdam, is van groot belang voor de wereldwijde invoering van meer rechtvaardige en liberale cannabiswetgeving. Zonder de vastberaden en toegewijde inspanningen van deze organisaties zou de huidige tendens tot liberalisatie en decriminalisatie van drugs zeker minder ver gevorderd zijn en zou men zich wereldwijd veel minder bewust zijn van kwesties omtrent cannabis.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More