by Micha on 08/01/2018 | Medicinaal

Etikettering van cannabis – Officiële verpakkingen misleidend

Etikettering van cannabis De productie, verkoop en export van medicinale cannabis zijn streng gereguleerd. Patiënten weten desondanks veel minder over de inhoud en de herkomst van hun medicijnen dan recreatieve gebruikers. Hoe komt dat, en wat valt hieraan te verbeteren?


Hoewel de productie, verkoop en export van medicinale cannabis vanuit Canada en Nederland volledig en streng zijn gereguleerd, weten de meeste patiënten in Canada, Duitsland, Tsjechië en Nederland slechts wat het gehalte aan THC en CBD in hun medicijnen is. Deze staan weliswaar tot op tienden van procenten nauwkeurig vermeld, maar van de meeste soorten wordt de herkomst niet genoemd, evenmin als hun cannabinoïde- en terpeenprofielen.

Recreatieve gebruikers zijn beter af

In Nederland, Canada en in sommige staten van de VS zijn recreatieve gebruikers vaak beter af omdat de leveranciers (coffeeshops en apotheken) hun producten een logische naam geven en ze vrijwillig laten testen op de meest gangbare soorten terpenen en cannabinoïden.

De grote producenten van medicinale cannabis stellen meestal niet zulke complete profielen op. Cannabinoïden als CBD-V (cannabidivarine), THC-V (tetrahydrocannabivarine) en andere stoffen in cannabisplanten, spelen echter een steeds belangrijkere rol bij het medicinaal gebruik van cannabis.

Zo weten epilepsiepatiënten in Duitsland op dit moment niet welke van de 18 soorten waar ze uit kunnen kiezen een hoog gehalte aan CBD-V bevat. Soorten met veel CBD-V zijn succesvol gebleken in het verminderen van epilepsieklachten, zoals bij Tara O‘Connell die hier al jarenlang de vruchten van plukt.

Inventieve namen in plaats van informatie

Omdat de Nederlandse en Canadese autoriteiten niet langer de oude soortnamen wilden gebruiken voor hun medicinale teeltprogramma’s, moesten de producenten in het kader van de vergunningverlening nieuwe namen bedenken voor hun producten.

Deze verzonnen namen zeggen echter niets over de effecten of de smaak van een soort. En omdat slechts weinig vergunde producenten de volledige profielen bekendmaken, kennen patiënten die door de overheid verstrekte cannabis gebruiken doorgaans alleen het gehalte aan THC en CBD dat ze bevatten.

Wat zit er in de soorten?

Is de soort echter wél bekend, dan weet je vaak ook de verhouding tussen sativa en indica in diens genetische samenstelling, en heb je wellicht ook andere aanknopingspunten over wat er in de soort zit.

Duitse patiënten die met een computer om weten te gaan, kunnen op internet opzoeken dat de Tweed-soort “Princeton” in feite “Ghost Train Haze” is, en dat “Hindu Kush” in apotheken wordt verkocht onder de naam “Bakerstreet”. Voor deze medicinale soorten, die in de VS en Canada ook voor recreatief gebruik worden verkocht, bestaan er Engelstalige websites en forums waar de bijbehorende profielen te vinden zijn.

Van de zes soorten die Pedanios importeert en verkoopt in Duitsland is de herkomst niet bekend, evenmin als hun cannabinoïde- en terpeenprofielen. De Pedanios-soorten zijn uitsluitend vernoemd naar hun THC/CBD-verhouding (bijv. Pedanios 22/1). Welke oorspronkelijke soorten en andere stoffen ze bevatten, is niet bekend of wordt niet bekendgemaakt.

Zowel artsen als patiënten weten niet of, en hoe de overname van Pedanios door de Canadese producent Aurora van invloed is geweest op de eigenschappen van de soorten die daarvoor door Peace Naturals werden geproduceerd.

Het enige dat we weten, is dat de smaak en de geur van de soorten is veranderd na overname door de nieuwe producent, terwijl de THC- en CBD-gehaltes wel gelijk zijn gebleven. Het is verleidelijk om te denken dat hier geen specifieke medicinale cannabissoort wordt verkocht, maar alleen een bepaalde merknaam.

En de verwarring zal alleen maar toenemen wanneer Peace Naturals, die eerder Pedanios produceerde, binnenkort ook producten onder eigen naam gaat verkopen in de Duitse apotheken.

Bedrocan

Etikettering van cannabis – Officiële verpakkingen misleidend

De situatie in Nederland is aanzienlijk beter. Bedrocan is een producent die de herkomst en de profielen van de oudere soorten gewoon publiceert. Hoewel het BMC (Bureau voor Medicinale Cannabis) geen soortnamen goedkeurt die populair zijn op de zwarte markt, weten Europese patiënten dat de soort “Bedrocan” is gebaseerd op een “Jack Herer”, en dat “Bedrobinol“ is gebaseerd op een “Jack Herer-kruising met een Afghaan”.

Maar zelfs de tot dusver enige producent in Nederland maakt niet de herkomst van alle soorten bekend, en beroept zich hierbij op het bedrijfsgeheim. Anderzijds speelt Bedrocan een voortrekkersrol in het onderzoek naar terpenen en cannabinoïden, en zijn de resultaten daarvan wel openbaar.

Welke terpenen en cannabinoïden er precies in de Bedrocan-soorten zitten, kun je makkelijk zelf achterhalen door eens goed rond te kijken op de website van dit Nederlandse bedrijf. Helaas staan deze gegevens nog niet gewoon op de Bedrocan-verpakkingen.

Patiënten moeten meer weten dan alleen sativa of indica

De huidige verdeling van medicinale cannabis in sativa– en indicasoorten is geen indeling naar wetenschappelijke maatstaven, zelfs al moeten patiënten hier wel op af gaan omdat het de enige informatie is.
Bij een nieuw onderzoek aan de Dalhousie University werden in samenwerking met Bedrocan 149 Nederlandse cannabismonsters geanalyseerd.

Etikettering van cannabis – Officiële verpakkingen misleidend

De onderzoekers konden geen genetische verschillen vaststellen tussen de indica- en de sativamonsters, wat ons toch wel een voorwaarde lijkt voor classificatie op die grondslag. Daarentegen kon er aan de hand van de terpeenprofielen wél worden vastgesteld wat de herkomst van de individuele soorten was. In een persbericht over het onderzoek stond: “Soorten zullen waarschijnlijk worden ingedeeld op smaak, en niet op basis van hun genetische herkomst”.

De namen sativa, hybride en indica zijn tientallen jaren lang nuttige aanduidingen geweest voor recreatieve gebruikers die op zoek waren naar een bepaalde soort cannabis. Dit in afwachting van de ontwikkeling van een beter, ondubbelzinnig en meetbaar classificatiesysteem dat alle betrokkenen de gewenste en noodzakelijke duidelijkheid geeft over de combinatie van aanwezige stoffen.

De kleine spelers gaan voorop

Enkele gepassioneerde apothekers en coffeeshopeigenaren begrijpen dat gebruikers van medicinale cannabis meer willen weten dan alleen de verouderde aanduiding sativa, indica of hybride. Zij leveren complete profielen mee bij hun soorten.
Producenten zouden, in samenwerking met de betrokken cannabisagentschappen, een modern classificatiesysteem moeten ontwikkelen op basis van terpenen en cannabinoïden. Op dit moment profiteren de producenten nog volop van de genetische eigenschappen die ooit door de illegale markten zijn ontwikkeld, terwijl ze tegelijkertijd geacht worden om de exacte herkomst van hun soorten te ontkennen. In plaats van verhullende namen of nummers te gebruiken voor soorten die allang bekend zijn, krijgen legale producenten nu de unieke kans om te laten zien dat zij onder legale omstandigheden beter kunnen werken dan de illegale pioniers op dit gebied.

Producenten met een vergunning zijn in de unieke positie om snel nieuwe normen in te kunnen voeren, in eerste instantie ten bate van artsen en patiënten, maar op langere termijn ook voor recreatief gebruik.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More