by Micha on 06/06/2018 | Legaal & Politiek

Gaat Zwitserland legaliseren? Een duidelijke meerderheid op lobbypad

Zwitserland Zwitserse hennepactivisten willen het momentum van legale CBD-bevattende cannabis aangrijpen om ook de THC-rijke varianten van de verboden plant te legaliseren. Tien jaar na de ”nee” bij het laatste cannabisreferendum loopt dit nieuwe hennepinitiatief moeizaam en heeft dringend steun nodig!


Op de campagnewebsite staat dat er in de afgelopen maanden 20.800 personen hun handtekening hebben gezet en er ongeveer 101.000 Zwitserse Frank is uitgegeven aan het nieuwe hennepinitiatief.

De tekst van het initiatief is in het voorjaar van 2017 al goedgekeurd door het Zwitserse parlement, alleen zijn er voor de aanname van dit initiatief 100.000 handtekeningen nodig.

De organisatie heeft de oorspronkelijke start van de handtekeningenactie in april verschoven om een groter draagvlak voor het initiatief te creëren. Voor de stemming is het nu nodig dat de belangrijkste bedrijven binnen de branche meedoen, maar ook de bonden en organisaties op het gebied van verslavings- en gezondheidsonderzoek, laagdrempelig drugswerk (Street Work), drugchecking en burgerlijke partijen die positief tegenover cannabis staan.

”Een jaar geleden stonden we haast nog alleen met onze doelstelling. Maar de afgelopen maanden hebben zich zoveel personen bij ons gemeld die mee willen doen”, zegt Nino Forrer, woordvoerder van de vereniging ‘Legalize it!’, in de Zwitserse media. ”We willen met name burgerlijke politici overtuigen”, aldus Forrer.

Om het initiatief bekendheid te geven en zo de nodige ressources en financiële middelen voor een inzamelingsactie te mobiliseren, is de vereniging Legalize it in samenwerking met de Mary-Jane-shop (beiden uit Zürich) in januari begonnen met de verkoop van CBD-toppen, waarvan de opbrengst naar het hennepinitiatief gaat. Bij aankoop van Legalize It!-Greenhouse of Legalize It!-Outdoor gaat het hele aankoopbedrag naar het initiatief.

Het gaat om een relatief simpel geformuleerde wetswijziging die met weinig woorden de basis legt voor een gereguleerde cannabismarkt:

De federale grondwet van 18 april 1999 wordt als volgt gewijzigd:

Art. 105a (nieuw) cannabis:

  1. De consumptie van stoffen en preparaten van cannabis alsmede de bereiding hiervan voor eigen consumptie is niet strafbaar. Het kweken van dit type planten voor de productie van stoffen en preparaten voor eigen consumptie is eveneens niet strafbaar.
  2. De staat stelt voorschriften op over commerciële verbouw en de productie en handel met stoffen en preparaten van cannabis.
  3. Verkoop van stoffen en preparaten met cannabis aan minderjarigen zonder medische indicatie is verboden.

Art. 131 lid 1 sub. f

  1. De staat kan bijzondere accijnzen heffen op:
  2. f. Stoffen en preparaten van cannabis, die niet worden gebruikt voor medische behandeling.

Een foto van Nino Forrer, persvoorlichter van de Zwitserse 'Legalize It!'-beweging. Hij staat in een kleine kamer voor een bank en stoel, met politieke affiches aan de muur. Hij glimlacht en houdt drie enorm grote zakken met cannabisbloemen vast.

Nino Forrer, woordvoerder van Legalize It!, hoopt dat de verkoopopbrengsten genoeg zullen zijn om de lancering van de campagne te kunnen financieren: ”Het verbod op cannabis is sociaal gezien verkeerd, juridisch gezien onrechtmatig en economisch gezien gewoonweg dom”, zegt Forrer tegen de krant Limmattaler Zeitung.

Geen duidelijke zaak

Een probleem blijft: Forrer ondervindt met het initiatief ook weerstand vanuit zijn eigen kamp. Veel ervaren Zwitserse hennepactivisten vrezen voor een mislukking om twee redenen:

– Tot nu toe heeft vereniging niet alleen verzuimd om de belangrijkste bedrijven in de branche te overtuigen, ook bonden en organisaties op het gebied van verslavings- en gezondheidsonderzoek, drugswerk (street work), drugchecking en partijen die positief staan tegenover cannabis zijn niet benaderd. Waarnemers geven weinig kans aan een hennepinitiatief dat de meest relevante vertegenwoordigers op het gebied van drugsbeleid in het land niet heeft overtuigd.

– Zelfs al zou het lukken, het probleem met de Zwitserse kantonmeerderheid is de meerderheid van de bevolking achter je krijgen. Want in Zwitserland geldt een initiatief alleen als succesvol wanneer naast de bevolkingsmeerderheid ook meer dan de helft van alle kantons achter het idee staat. Zo heeft de stemming van de traditioneel conservatieve kleine kantons in centraal en west-Zwitserland enorme invloed en zou het initiatief ondanks een absolute meerderheid toch nog kunnen afketsen. Volgens recent onderzoek is de meerderheid van de Zwitsers (66%) voor een gereguleerde cannabismarkt, maar het aantal anti-cannabiskantons is nog altijd hoger dan de meer stedelijke, liberale kantons. Als het initiatief mislukt, dan zal er niet gauw een nieuwe komen en de kans op regulering van de cannabismarkt zou nog slechter zijn dan zonder een verloren initiatief.

Modelprojecten met goede kansen

De modelprojecten die al langer op tafel liggen, hebben een goede kans. Zo zou cannabis bij wijze van experiment aan volwassenen worden verkocht op een vaste tijd en plek. Al heeft het Zwitsers Federaal Bureau voor de Volksgezondheid (BAG) het verzoek van de hoofdstad in november 2017 nog afgewezen, het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

De Gezondheidscommissie van de Nationale Raad (SGK) heeft eind januari 2018 met 13 tegen 6 stemmen besloten om een wettelijk kader te creëren voor wetenschappelijke studies naar de omgang met cannabis. De commissie heeft zich voor een parlementair initiatief uitgesproken. Dit zou voor de ingediende pilotprojecten in Bern en andere steden een wettelijk kader creëren om eindelijk groen licht te krijgen van het Ministerie van Volksgezondheid.

Deze pilotprojecten, waar in Zwitserland al jaren op verschillende niveaus gewerkt is aan de implementatie ervan, zouden bedreigd worden door een mislukt initiatief. Want dit houdt niet alleen in dat er in de nabije toekomst niets zal veranderen, maar ook dat het stemmende publiek twee keer in tien jaar aangeeft niets te willen veranderen. Een dergelijke stemming zou gif zijn voor een liberalisering op politiek vlak en zou meer kapot kunnen maken dan dat het zou kunnen opleveren.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More