GUINEA – Een guerrilla-neurofilosofische aanpak van de wetenschap van de high, deel I

Hoe voelt het om high te zijn? Welke positieve mogelijkheden heeft deze veranderde staat van bewustzijn voor medicinale en inspirerende toepassingen? Hoe versterkt marihuana cognitieve functies precies, zoals ons vermogen om gebeurtenissen te herinneren, onze aandacht en waarneming of ons vermogen om patronen te herkennen, op de toestand van ons lichaam te reflecteren, empathie voor anderen te tonen en nieuwe ideeën en inzichten te krijgen? Hoe dragen de verschillende cannabinoïden en terpenoïden bij aan de high? Kunnen we de high systematisch onderzoeken? Is het heel belangrijk om onderzoek naar dit onderwerp te doen?


Hoe voelt het om high te zijn? Welke positieve mogelijkheden heeft deze veranderde staat van bewustzijn voor medicinale en inspirerende toepassingen? Hoe versterkt marihuana cognitieve functies precies, zoals ons vermogen om gebeurtenissen te herinneren, onze aandacht en waarneming of ons vermogen om patronen te herkennen, op de toestand van ons lichaam te reflecteren, empathie voor anderen te tonen en nieuwe ideeën en inzichten te krijgen? Hoe dragen de verschillende cannabinoïden en terpenoïden bij aan de high? Kunnen we de high systematisch onderzoeken? Is het heel belangrijk om onderzoek naar dit onderwerp te doen?

Het positieve effect van de high op mensen en culturen wereldwijd

Marihuanagebruiker Diego Rivera en zijn vrouw Frida Kahlo
Marihuanagebruiker Diego Rivera en zijn vrouw Frida Kahlo

De VN schat dat cannabis wereldwijd de meest geteelde en geconsumeerde psychoactieve stof is. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat medicinale marihuana voor talrijke ziektes enorme therapeutische mogelijkheden heeft en door miljoenen gebruikers voor cognitieve verruiming met inspirerende en andere doeleinden kan worden gebruikt en daarvoor ook is gebruikt. Ongetwijfeld zien we ook veel misbruik. Hoewel marihuana absoluut niet giftig is, kan misbruik ervan het leven van een gebruiker op verschillende manieren negatief beïnvloeden. Veel ervaren gebruikers wereldwijd hebben echter ontdekt dat een marihuanahigh bij veel activiteiten een ongelofelijk handig hulpmiddel kan zijn. We hebben talloze verslagen uit alle culturen en tijden over hoe marihuana mensen heeft geholpen creatiever te werken, allerlei soorten nieuwe patronen waar te nemen, hen bij hun seksuele relaties te stimuleren, introspectieve en andere gedachten te krijgen, hun relatie met anderen te verdiepen of om persoonlijk te groeien, om maar enkele van de gemelde bewustzijnsverbeteringen te noemen. Deze bewustzijnsverbeteringen hebben niet alleen het leven van individuen beïnvloed en veranderd, maar door het werk van deze mensen zijn ook samenlevingen over de hele wereld beïnvloed en veranderd. Marihuanagebruikers als Louis Armstrong, The Beatles, Bob Dylan, William Butler Yeats, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Norman Mailer, Carl Sagan, Pablo Picasso, Hal Ashby, Diego Rivera, Richard Feynman, Bill Hicks, Bill Maher en talloze anderen hebben enorme culturele invloed gehad.[1]

Een gezamenlijk onderzoek naar de marihuanahigh en de positieve toepassingen ervan zou ons niet alleen een beter beeld geven van hoe cannabisgebruik de wetenschap, literatuur, kunst en andere culturele ontwikkelingen over de hele wereld precies heeft beïnvloed, maar talloze inspirerende en medicinale gebruikers zouden er voordeel bij hebben om meer te weten te komen over welke cognitieve veranderingen precies door welke soorten worden veroorzaakt. Bovendien, zoals ik in het tweede deel van dit artikel zal betogen, kunnen we met het onderzoek naar de marihuanahigh wellicht belangrijke vooruitgang boeken in ons begrip van de aard van mentale processen, zoals dat van zelfreflectie, empathisch vermogen of het krijgen van een inzicht.

De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat veel patiënten, bijvoorbeeld mensen met epilepsie, effectief behandeld kunnen worden met een marihuanasoort met een hoog gehalte CBD (cannabidiol) zonder dat ze al te high worden, wat voor velen een geschenk uit de hemel is. We moeten de “high” echter niet te snel als een ongewenste bijwerking wegzetten. Veel gebruikers willen nog steeds een bepaalde high en de bijbehorende geestverruiming. Voor bepaalde therapeutische en inspirerende toepassingen zal de high altijd van essentieel belang blijven.[2]

De ‘gouden standaard’ voor medicinaal en inspirerend gebruik

Herbale marihuana, de gouden standaard voor medicinale cannabis - Sebastián Marincolo 2013
Herbale marihuana, de gouden standaard voor medicinale cannabis – Sebastián Marincolo 2013

De ervaringen van medicinale-marihuanapatiënten hebben ons tot nu toe duidelijk laten zien dat een natuurlijke marihuanasoort veel beter werkt dan een synthetisch cannabinoïde-extract of een extract met een enkele cannabinoïde, zoals THC. Ik ben het met Lester Grinspoon eens dat natuurlijke marihuana de “gouden standaard” voor medicinale marihuana is.[3] We moeten daarbij niet vergeten dat de verschillende “highs” met hun kenmerkende eigenschappen, die miljoenen gebruikers zo waarderen, worden veroorzaakt door natuurlijke soorten met verschillende cannabinoïde- en terpeenprofielen. Een cannabissoort bevat meer dan tachtig verschillende cannabinoïden en ongeveer honderdtwintig verschillende terpenen. Natuurlijk kunnen we dan duidelijke en interessante verschillen verwachten in de highs die de verschillende soorten veroorzaken. Maar hoe kunnen we echt vooruitgang boeken bij het onderzoek naar de manier waarop verschillende soorten het bewustzijn veranderen?

GUINEA – Een guerrilla-neurofilosofische aanpak van het onderzoek naar de high

Kortom, ik wil graag GUINEA voorstellen, een onconventionele geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak met twee fasen. Allereerst moeten we zorgvuldig anekdotische gegevens uit verslagen van “guerrillagebruikers” van marihuana verzamelen. Anders gezegd, we moeten gedetailleerde verslagen van ervaren marihuanagebruikers over hun ervaringen met marihuanasoorten en het vermogen van de soorten tot geestverruiming kritisch analyseren. Deze aanpak is niet nieuw. De Harvardwetenschappers Charles Tart en Lester Grinspoon begonnen al meer dan veertig jaar geleden met zo’n aanpak.[4] Terwijl Tart een enquête over marihuana en de effecten ervan naar 750 studenten stuurde en hun antwoorden bekeek, deed Grinspoon een kritische evaluatie van verslagen uit verschillende literaire en andere bronnen. Deze aanpak is gebaseerd op het inzicht dat de locatie en de omgeving de high aanmerkelijk beïnvloeden. Tart zelf wees erop dat de gebruikelijke wetenschappelijke methode, waarbij beginnelingen zonder eerdere ervaring met marihuana in een laboratorium als proefpersoon worden geobserveerd, alleen maar tot angst en andere reacties leidt, die niet door de marihuana, maar door de omgeving veroorzaakt worden. Een ander belangrijk feit dat Lester Grinspoon en ik in het verleden meerdere keren benadrukt hebben, is dat veel afhangt van de vaardigheid van een gebruiker, dat wil zeggen dat hij leert hoe hij marihuana moet gebruiken en hoe hij een high moet benutten, net zoals een surfer moet leren hoe hij een surfplank moet gebruiken.[5] Een wetenschapper kan dus het beste de verhalen van ervaren psychonauten analyseren.Zij weten niet alleen hoe ze hun soorten voor verschillende bewustzijnsverbeteringen moeten gebruiken, maar kunnen ook de subtiele verschillen in cognitieve veranderingen in hun eigen lichaam waarnemen die de verschillende soorten veroorzaken. Een echte wijnproever moet kennis over de aard van verschillende druiven en grondsoorten en over de productie, verwerking en opslag van wijn hebben. Hoe meer hij weet, des te meer hij de subtiele verschillen in de smaak kan onderscheiden. Voor een marihuanapsychonaut is zulke uitgebreide kennis nog belangrijker, want het gaat niet hoofdzakelijk om de smaak, maar om een hele reeks cognitieve versterkingen. Hoe meer hij van psychologie afweet, des te meer hij ons introspectief kan vertellen op welke manier een soort verschillende cognitieve veranderingen veroorzaakt bij ingewikkelde processen als het sterk focussen van de aandacht, het herkennen van patronen of empathisch vermogen. In mijn eerdere artikel “Een ongebruikelijk argument voor de legalisatie van marihuana” heb ik betoogd dat we in een samenleving met gelegaliseerde marihuana veel betere anekdotische verslagen krijgen, omdat legalisering een connaisseurscultuur bevordert. Een marihuanagebruiker heeft dan makkelijker vrije toegang tot informatie, kan deze makkelijker vrijelijk uitwisselen en weet ook precies welke soorten hij gebruikt. De website “marijuana-uses.com” van Lester Grinspoon is een unieke bron voor deze aanpak, omdat hier een prachtige selectie van verslagen van ervaren marihuanagebruikers met fantastische psychonautische vermogens te vinden is.

Door verslagen van ervaren psychonautische gebruikers kritisch te evalueren kunnen we hypotheses opstellen over de effecten van marihuanasoorten op hogere cognitie. In de tweede fase van GUINEA moeten deze hypotheses empirisch getest worden. In deel II leg ik uit hoe wetenschappers dit zouden kunnen doen.

 

[1]    Zie http://www.veryimportantpotheads.com/ voor een lijst met invloedrijke marihuanagebruikers en een beschrijving van hoe marihuana door elke gebruiker is gebruikt.

[2]   Zie mijn artikel https://sensiseeds.com/en/blog/personal-transformation-with-marijuana/.

[3]   Zie voor een uitstekend artikel over dit onderwerp Patented Pot versus The Herbal Gold Standard (‘Gepatenteerde wiet tegenover de herbale gouden standaard’) http://www.cannabisculture.com/node/19879

[4]   Tart, Charles T. (1971). On Being Stoned: A Psychological Study of Marijuana Intoxication. Palo Alto,

Cal.: Science and Behavior Books, Grinspoon, Lester (1971). Marihuana Reconsidered. Cambridge, M.A. Harvard University Press.

[5]    Zie mijn artikel https://sensiseeds.com/en/blog/marijuana-surfing-and-riding-a-marijuana-high/. Een uitvoeriger versie is te vinden in mijn boek: Marincolo (2013) “High. Das positive Potential von Marijuana”, Klett-Cotta/Tropen, Stuttgart. 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?