Lente uitverkoop - 30% korting op alle zaden & CBD producten
Koop nu

Hoeveel doden kunnen aan cannabis toegeschreven worden? Deel II

e schattingen over het aantal doden dat aan cannabis kan worden toegeschreven, lopen gigantisch uiteen. Het varieert van de belachelijke bewering over 30.000 per jaar, die in 2003 in een grotendeels weerlegde brief in het British Medical Journal (BMJ) werd gedaan, tot helemaal geen. In deze artikelen gaan we de beweringen van de media en het wetenschappelijk bewijs ervoor (of het gebrek eraan) bekijken.


De schattingen over het aantal doden dat aan cannabis kan worden toegeschreven, lopen gigantisch uiteen. Het varieert van de belachelijke bewering over 30.000 per jaar, die in 2003 in een grotendeels weerlegde brief in het British Medical Journal (BMJ) werd gedaan, tot helemaal geen. In deze artikelen gaan we de beweringen van de media en het wetenschappelijk bewijs ervoor (of het gebrek eraan) bekijken.

Cannabis krijgt de schuld van zelfmoorden door depressie

How Many Deaths are Attributable to Cannabis Part II  1
Cannabis krijgt de schuld van het ‘veroorzaken’ van zelfmoord bij iemand met een depressie, hoewel er geen oorzakelijk verband is aangetoond (Reinekaos)

Sommige mensen vinden dat cannabis indirect voor vele sterfgevallen verantwoordelijk is. James Taylor was een 31-jarige langdurige cannabisgebruiker die een aantal jaar nadat hij de drug regelmatig begon te gebruiken, depressief werd. In 2007 pleegde hij zelfmoord door zichzelf op te hangen en cannabis kreeg hiervan de schuld.

Naar verluidt rookte Guy Summers (17 jaar) zes maanden cannabis, toen zijn gedrag onherroepelijk veranderde en hij van een extraverte en sociale jongen teruggetrokken en paranoïde werd. Zijn huisarts constateerde dat hij een cannabispsychose had en hij stopte onmiddellijk met het gebruik van cannabis. Een jaar later, ook in 2007, pleegde hij zelfmoord.

Bij een snelle rondgang over internet komen tientallen vergelijkbare artikelen naar boven, die allemaal zelfmoord aan cannabisgebruik toeschrijven. De zwakke plekken in het bewijs zijn echter overduidelijk. Cannabisgebruik draagt op zijn hoogst bij aan deze ongetwijfeld tragische sterfgevallen. Er is nog geen oorzakelijk verband tussen cannabis en psychiatrische aandoeningen aangetoond en het is onmogelijk vast te stellen in hoeverre cannabis het besluit van deze mensen om zelfmoord te plegen heeft beïnvloed.

Cannabis krijgt te vaak de schuld bij zelfmoord

Blijkbaar neemt cannabis een bijzondere plaats in bij de beeldvorming bij het publiek en de media. Als een depressieve alcoholverslaafde zelfmoord zou plegen, zou alcohol niet als de verantwoordelijke worden aangewezen, tenzij de doodsoorzaak echt alcoholvergiftiging zou zijn. Dit geldt ook voor andere drugs en medicijnen op recept die vaak misbruikt worden.

De suggestie dat cannabis meer dan andere drugs ernstige psychische aandoeningen kan veroorzaken die leiden tot zelfmoord, is onjuist en een veel te eenvoudige voorstelling van de enorm ingewikkelde factoren die tot zo’n aandoening leiden.

Het is nooit aangetoond dat cannabis ervoor zorgt dat iemand die verder gezond is, krankzinnig wordt. Er zijn aanwijzingen dat cannabisgebruik bij iemand die er vatbaar voor is, aan de openbaring van een onderliggende aandoening vooraf kan gaan, maar men is het er niet over eens of dit verschijnsel oorzakelijk of gewoon correlatief is.

Zelfmoordgedachten en cannabisgebruik

How Many Deaths are Attributable to Cannabis Part II  2
Men denkt dat het roken van cannabis bij een gevoelig persoon een hartaanval veroorzaakt (Ravindra Gandhi)

In verschillende onderzoeken is een relatie tussen zelfmoordgedachten en cannabisgebruik gesuggereerd. In een onderzoek bij tweelingen uit 2004, dat naar JAMA Psychology werd gestuurd, werd geconcludeerd dat bij een tweeling die cannabis gebruikt, de kans op zelfmoordgedachten 2,5 tot 2,9 keer hoger is en dat een tweeling die voor hun zeventiende verjaardag met cannabisgebruik begint, meer kans heeft om vervolgens een zelfmoordpoging te doen.

In een Zweeds longitudinaal onderzoek, dat 33 jaar beslaat en in 2009 werd gepubliceerd, werd echter geconcludeerd dat het “onwaarschijnlijk is dat cannabisgebruik grote invloed heeft op de kans op een geslaagde zelfmoordpoging, hetzij rechtstreeks of als gevolg van psychische problemen die cannabisgebruik heeft veroorzaakt”.

Onze kennis van ernstige psychische aandoeningen staat nog steeds een beetje in de kinderschoenen en daarom lijkt het enorm oppervlakkig en veel te gemakkelijk om alleen cannabis de schuld voor zelfmoord in de schoenen te schuiven.

Waarom krijgt alleen cannabis de schuld, als er een mix van drugs betrokken is?

Van een Engelsman die omkwam toen hij precies in de baan van een naderende bus ging rijden, werd ontdekt dat hij voor zijn dood cannabis had gebruikt en een regelmatige gebruiker was. De stelling dat de cannabis ervoor zorgde dat hij zozeer onder invloed was dat hij “bijna in coma” leek, lijkt echter niet helemaal geloofwaardig.

Als we even meer informatie opzoeken, levert dat bijna meteen een mogelijk heel belangrijk feit op, dat in het oorspronkelijke artikel in de Daily Telegraph was weggelaten. De man was ten tijde van zijn dood namelijk eigenlijk onder invloed van een “cocktail” van ecstasy, alcohol en cannabis en in het rapport van de lijkschouwer werd het gehalte ecstasy in zijn bloed “aanzienlijk” genoemd.

Een ander artikel in de Telegraph (“Lijkschouwer schrijft dood aan ‘giftige cannabis’ toe”) is vergelijkbaar. De 17-jarige Hadrian Gardner overleed plotseling in 2008, toen hij vanaf zijn werk naar een afspraak met zijn vader ging. Tijdens de autopsie werden “geen aanwijzingen voor recent drugsgebruik” gevonden, maar dr. Sally Hales, de lijkschouwer, stelde vast dat Gardner was overleden aan een hartontsteking, die het beste kon worden verklaard door “een geschiedenis van cannabis-, amfetamine- en cocaïnegebruik”.

Cannabis en myocardinfarct

Verschillende onderzoeken hebben cannabis in verband gebracht met myocardinfarct (MI), wat in de volksmond een hartinfarct wordt genoemd. In een onderzoek dat werd gepubliceerd in Circulation, het tijdschrift van de Amerikaanse Hartstichting, kwamen de schrijvers tot de conclusie dat in de zestig minuten na het gebruik van cannabis de kans op een acuut MI 4,8 keer zo hoog was.

In het zeven jaar durende onderzoek werden 3882 overlevenden van een MI gedocumenteerd, van wie 124 cannabis hadden gerookt in het jaar voordat de symptomen begonnen. Hoewel de cannabisrokers gemiddeld jonger waren dan de niet-rokers, was de kans dat ze overgewicht hadden en sigaretten rookten groter. Dit zijn twee factoren die aanzienlijke invloed op de gezondheid van hart en bloedvaten hebben.

Uit een ander onderzoek bleek dat onder mensen die een acuut MI hadden overleefd en cannabis rookten, het sterftepercentage tijdens een achttien jaar durend vervolgonderzoek hoger was, maar deze waarneming bleek statistisch gezien onbeduidend. Deze onderzoeken tonen niet aan dat cannabis bij een verder gezond persoon de directe oorzaak van een hartaanval is, maar juist dat cannabisgebruik heel soms bij iemand uit een risicogroep een hartaanval veroorzaakt.

Cannabis en sterfgevallen door autorijden

How Many Deaths are Attributable to Cannabis Part II  3
Men denkt dat iemand onder invloed van cannabis meer kans op een verkeersongeval heeft, hoewel dit niet onomstreden is (CoolValley)

Er zijn aanwijzingen dat cannabisgebruik een automobilist enigszins kan beperken, hoewel het onderzoek ernaar absoluut niet eenduidig is.

Het tegenargument is dat het aantal sterfgevallen door autorijden en het percentage ongevallen over het geheel genomen zelfs aan het afnemen is, nu vooral in de groep van 5- tot 34-jarigen cannabisgebruik toe- en alcoholgebruik afneemt. In de VS zijn verkeersongevallen voor deze leeftijdsgroep de belangrijkste doodsoorzaak.

Uit een onderzoek dat in 2011 in Denver in Colorado werd gedaan, bleek dat sinds in verschillende staten in de VS wetgeving over medicinale cannabis was ingevoerd, het aantal verkeersdoden met gemiddeld 9% was afgenomen en de verkoop van bier met 5%. Bij mensen tussen de 20 en 29 jaar is dit het populairste alcoholische drankje.

Wordt de kans op overlijden tijdens het rijden hoger door cannabis?

Maar heeft een automobilist die cannabis gebruikt, een grotere kans om te overlijden dan een automobilist die geen cannabis gebruikt? Hier is nog geen uitsluitsel over. In sommige onderzoeken wordt gesuggereerd dat een cannabisgebruiker minder risico’s neemt en over het algemeen voorzichtiger rijdt, terwijl in andere onderzoeken wordt gesuggereerd dat de beperking van de coördinatie en rijvaardigheid elk mogelijk voordeel teniet doet, zodat de automobilist een grotere kans op verwondingen of de dood loopt.

Uit een Nederlands onderzoek uit 2001 bleek dat hoewel gebruik van alcohol en benzodiazepinen de kans op letsel in het verkeer verhoogde, dit niet gold voor cannabisgebruik. Uit een Australisch onderzoek bleek dat de kans op schuld van de bestuurder door de consumptie van alcohol werd verhoogd, maar dat dit bij de consumptie van cannabis niet het geval was. In dit onderzoek bleek ook dat een automobilist die cannabis gebruikt, vergeleken met een niet-gebruikende automobilist minder kans heeft om een ongeluk te veroorzaken. Dit verschil was statistisch gezien echter onbeduidend.

Er zijn echter verschillende onderzoeken met tegenstrijdige conclusies gepubliceerd. Eén onderzoek in het bijzonder is het oneens met de stelling dat een automobilist die cannabis gebruikt, minder kans op schuld heeft dan een automobilist die alcohol of niets gebruikt. In het onderzoek werd gesteld dat als THC zelf direct gemeten wordt, in plaats van de inactieve metabolieten, een automobilist drie tot zeven keer meer kans heeft om een verkeersongeval te veroorzaken. Deze metabolieten werden in veel eerdere onderzoeken wel meegenomen, hoewel ze, in tegenstelling tot THC, geen aanwijzing voor de beperking zijn.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More