by Tasha Kerry on 26/09/2018 | Teelt

Kan cannabis gered worden door ambachtelijke cannabis?

ambachtelijke cannabis De term 'ambachtelijke cannabis' ontstond oorspronkelijk in Californië om de marihuana te beschrijven die daar in de zon en op duurzame wijze wordt geteeld om krachtige toppen te leveren. Door het restaurantmodel van kwekerij-tot-tafel over te nemen, ontwikkelden progressief denkende tussenhandelaren een zaad-tot-plank-service om hoogwaardige producten aan apotheken te leveren en ambachtelijke cannabis te bevorderen. Maar is dit een truc of een poging om een branche die in crisis verkeert te redden?


Wat is ambachtelijke cannabis?

Foto waarop de bloeiende aren van cannabisplanten te zien zijn. Ze zijn te zien tegen een witte achtergrond. Rechtsonder staat het logo 'C.R.A.F.T. Cannabis'.

Door traditionele werkwijzen aan te houden is ambachtelijke cannabis biologische cannabis die van hoge kwaliteit is, handmatig geplukt, verzorgd en gesneden is, en in beperkte omvang door milieubewuste telers wordt gekweekt, die het belang van cannabis, vrij van chemicaliën, inzien voor zowel de consument als het ecosysteem. Om te zeggen dat het om iets nieuws gaat, is een verkeerde benaming, omdat marihuana al sinds de oudheid op deze manier geteeld wordt. Toch dient deze benaming tegenwoordig als een onderscheid tussen kleinschalige cannabistelers en opkomende industriële producenten.

Californië is dankzij de ideale omstandigheden voor de teelt de eerste producent van ambachtelijke cannabis met een meerderheid van biologische telers in de Emerald Triangle, de grootste cannabis-producerende streek  in de Verenigde Staten. Het concept van ambachtelijke cannabis kwam op, toen de markt zich in de richting van regulering ontwikkelde. De productie ervan is flink gegroeid sinds de introductie van Prop 64 in 2016, de Wet op gebruik door volwassenen van marihuana,  die het recreatief gebruik van cannabis in Californië legaliseerde.

De wet die aanvankelijk werd bejubeld als een belangrijke stap voorwaarts voor de industrie heeft sindsdien kleine ondernemingen in een doolhof van nieuwe bureaucratie gedreven, die de teelt en distributie van marihuana regelt. De wet werd aan kiezers in Californië gepresenteerd met als belangrijkste argument dat hierdoor tot 7 miljard dollar zou worden geïnvesteerd in de legale cannabisindustrie van deze staat. Maar dat is niet gebeurd.

Cannabis in Californië bevindt zich in een crisis

Volgens Prop 64 is het in Californië toegestaan om als volwassene ouder dan 21 jaar één ons marihuana in bezit te hebben en maximaal zes planten te telen. Maar iedere stad en ieder district staat het vrij om cannabis plaatselijk te reguleren; ze kunnen de cannabis zelfs verbieden en tot nu toe hebben 25 van de 58 districten in Californië dit gedaan. Dit leidt tot grote tegenstrijdigheden in deze staat  en veel telers zijn gedwongen om te blijven telen voor de zwarte markt. Het misbruik van drie artikelen in Prop 64 veroorzaakt veel verwarring onder kleine telers.

Foto van uittreksels uit Proposition 64, waarin de legalisering van cannabis in Californië gedefinieerd wordt.

De wetgeving stelde een verbod van 5 jaar op grootschalige teelt in het vooruitzicht, een speciale vergunning voor kleine ondernemingen en de mogelijkheid voor telers om zelf te distribueren. In werkelijkheid gebeurde echter het tegenovergestelde. De Californische Vereniging van Telers meldt dat bijna 90 procent van de telers die op legale wijze vóór de invoering van de vergunning op 1 januari 2018 medische marihuana verkochten, uit de markt wordt gedrukt.

Op ongeveer 50.000 telers in de staat Californië heeft het Ministerie van Voedsel en Landbouw vanaf februari 2018 slechts 1.483 vergunningen verleend.  De Californische Vereniging van Telers meent dat slechts ”tussen 1 en 3 procent” van de telers die een vergunning wilden, er een hebben kunnen krijgen, terwijl sommige bedrijven veel vergunningen kopen om grootschalige teelt te realiseren. Een rapport van New Cannabis Ventures dat in januari werd gepubliceerd bevestigde dat 15 bedrijven 10 procent van de vergunningen had gekregen.

Bovendien worden telers door nieuwe Californische milieuvoorschriften geconfronteerd met een reeks eisen die duizenden dollars kosten om aan te voldoen, waardoor velen uit de legale sector worden geweerd.  En volgens de Vereniging van Telers heeft Californië het hoogste belastingtarief op cannabis – in sommige gebieden is dit 60% – van de V.S. Dit alles heeft geleid tot belastinginkomsten die lager zijn dan verwacht, een bloeiende zwarte markt en een aanbodtekort voor de recreatieve markt.

Is het ambachtelijk?

Foto van een elegante houten doos van Canndescent, waarin een aantal verschillende cannabissoorten te zien zijn. Op de box staat 'How do you want to feel?'. Een vrouw kijkt naar de inhoud van de doos.

In het licht van deze marktontwikkelingen is het zinvol om ambachtelijke cannabis te stimuleren als een manier om de erfenis van cannabisteelt te handhaven en kleine telers toegang te geven tot een markt die eeuwenlang een katoenbranche is geweest. Toch zijn er meer problemen. Enerzijds leiden het gebrek aan bewustwording bij de consument en een verbeterde teelttechnologie ertoe, dat de meeste mensen geen verschil zien tussen ambachtelijke cannabis en de alternatieven. Anderzijds verschillen de teelttechnieken bij de kwekerijen aanzienlijk van elkaar.

”Er zijn te veel variabelen om de verschillen tussen commerciële teelt en ambachtelijke cannabis vast te stellen”, zegt Russ Hudson, een cannabisexpert die samenwerkt met telers in de Verenigde Staten en Europa. ”Gewoonlijk is het machinale snijden agressiever en leidt het tot een verlies van  trichoomtoppen van de steel. Ambachtelijke cannabis zal veel meer individuele aandacht per plant nodig hebben dan commerciële cannabis en zal tweemaal zo lang verzorgd moeten worden. Dat betekent niet dat ambachtelijke telers niet snel hun product naar de markt willen brengen, sommige telers doen dit.”

Hudson vervolgt: ”Heel wat kleine telers gebruiken verboden producten in hun ambachtelijke cannabis. Sommigen laten hun producten naar de markt gaan na besmetting met schimmel. Mensen moeten begrijpen dat ambachtelijke cannabis niet noodzakelijkerwijs betere of veiligere cannabis betekent. In de grote commerciële of industriële markten zien we hetzelfde gebeuren; sommige teeltmethoden zijn goed uitgevoerd en andere zijn dat niet. Daarom is regulering van zowel ambachtelijke cannabis als commerciële cannabis noodzakelijk.”

Drie foto's van de 'Cali Kashmir'-cannabissoort, die verkocht wordt onder de naam 'Craft Cannabis'. Links zie je bloeiende planten in de open lucht, in het midden gedroogde toppen tegen een witte achtergrond en rechts gedroogde toppen in een glazen container.

In het afgelopen jaar testten onderzoekers van het Integrale Ecologische Onderzoekscentrum bodem en waterwegen rond kwekerijen voor de zwarte markt in Californië en troffen giftige chemicaliën aan in 89 procent van de resultaten, waarmee ze bewezen dat er een hoge kans op besmetting is, tenzij de oorsprong van marihuana is gewaarmerkt. Om afstand te nemen van zulke slechte praktijken stimuleren bedrijven als Mindful Cali, C.R.A.F.T. Cannabis en Canndescent hun ambachtelijke teeltmethoden en liefde voor de plant.

Terug naar onze roots

Hudson heeft meldingen over ambachtelijke cannabis-uitschieters van Californië binnengekregen die tot 40 euro per gram in Europa opbrachten, wat hij ”louter dwaasheid” noemt, waaraan hij toevoegt dat ”sterke naamsbekendheid” de prijs heeft opgedreven in plaats van kwalitatief goede cannabis. De sterkte van het Californische wiettype is onmiskenbaar en de stimulering van het concept van ambachtelijke cannabis is een welkome ontwikkeling voor Europese telers die niet willen dat plaatselijke markten dezelfde neerwaartse route nemen als Californië en Prop 64.

Twee foto's van de 'Nepalese Kush'-cannabissoort, die verkocht wordt onder de naam 'Craft Cannabis'. Links zie je bloeiende planten in de open lucht, rechts een close-up van een bloeiende aar tegen een witte achtergrond.

”Het gaat eenvoudigweg om economische belangen”, zegt Stiofan Caomhanach, voorzitter van de Wexford Cannabis Club in Ierland. ”In een markt met veel telers nemen concurrentie en richtlijnen toe en de prijzen dalen. Daarom is de ambachtelijke cannabisteelt zo belangrijk: deze controleert de prijs van cannabis.” Nu gaat de basis van de teelt verloren aan commercialisering en de enigen die de teelt kunnen redden, zijn de kleine telers die kwalitatief goede ambachtelijke cannabis produceren.”

Jose Romero, president van de Chamaneria cannabisclub in Barcelona is het hiermee eens: ”Het is als verantwoordelijke gebruikers onze plicht om cannabis op biologische en duurzame wijze te produceren. In Spanje heeft onze markt zich ontwikkeld tot een concurrentiecyclus, die telers dwingt om voortdurend hun methoden te verbeteren en betere gewassen te produceren, waar de teelt, het milieu en gebruikers voordeel van hebben. Weet wel: we praten hier over marihuana, een heilige plant met oneindige voordelen. Het is onze taak de plant te verdedigen en het recht om deze te telen.

Ongetwijfeld delen talloze telers zowel in de Verenigde Staten als in Europa deze gevoelens. Zij willen een vorm van regulering die hun toestaat, hun unieke expertise te benutten door op zó’n manier deel te nemen aan de opbloeiende markt, dat de echte waarde van de cannabisplant wordt gerespecteerd. Cannabis is uiteindelijk altijd een ambacht geweest en deze erfenis kwijt te raken aan bedrijven zou onrechtvaardig zijn naar zowel telers als gebruikers toe.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More