Kan de regering de regulering van cannabis in Spanje tegengehouden?

Legaal Is cannabisregulering mogelijk met een prohibitieve regering in Spanje? Het lijkt erop dat er door de samenwerking tussen verschillende krachten in het parlement, de veranderingen in de maatschappij en de regionale reguleringen die zijn ingevoerd, goede reden tot hoop is.


De regering van premier Mariano Rajoy was en blijft tegen alle wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot cannabis in Spanje. Maar het is een keihard feit dat Rajoy leiding geeft aan een minderheidsregering. En dat, in combinatie met de veranderende publieke opinie in Spanje ten aanzien van cannabis, geeft ons dat de hoop dat de verschuiving naar nieuw beleid wel eens eerder zou kunnen plaatsvinden dan we denken.

2016 was een zeer turbulent politiek jaar voor Spanje. De verkiezingen van december 2015 resulteerden in een ingewikkelde situatie zonder duidelijke meerderheden. Daardoor waren coalitieonderhandelingen tussen de verschillende politieke groeperingen nodig. En dat is iets dat Spaanse politieke partijen niet gewend zijn. Na maanden van hard onderhandelen bleek er geen coalitie mogelijk en werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Kan de regering de regulering van cannabis in Spanje tegengehouden?

Na die verkiezingen van 26 juni 2016 is de politieke situatie echter ingewikkeld gebleven. Niettemin slaagde de Partido Popular van Rajoy erin een akkoord met Ciudadanos te sluiten, een van de meest succesvolle nieuwe partijen in de Spaanse politiek, en zo slaagde Mariano Rajoy erin om premier te blijven, ondanks het aanzienlijke stemmenverlies van zijn partij.

Voor de komende paar jaar heeft Spanje dus opnieuw een conservatieve regering die wordt gekenmerkt door een agressieve houding ten opzichte van cannabis en haar gebruikers. Gezien die vooruitzichten lijkt het niet erg realistisch te denken dat onze favoriete plant in een niet-prohibitieve context gereguleerd gaat worden. Niettemin bestaat er dankzij de samenwerking tussen partijen in het parlement en de veranderingen in de maatschappij de hoop dat het vooruitzicht op een diepgaande discussie over dit onderwerp, met een uitkomst ten gunste van diegenen die cannabis willen legaliseren, meer is dan alleen een droom.

Wat vinden de burgers ervan?

De afgelopen paar jaar is de publieke opinie in Spanje ten opzichte van cannabis enorm veranderd. Een groot onderzoek uit 2014 door de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD, Stichting voor hulp tegen drugsverslaving) in opdracht van het National Drugs Plan liet zien dat de meeste Spanjaarden voor de legalisering van cannabis zijn. 47,8% was van mening dat cannabis verkocht dient te worden in apotheken of op andere geautoriseerde plekken en 6,1% was voor de onbeperkte verkoop van cannabis. Met andere woorden, 53,9% is voor de legalisering van verkoop, en 46% tegen.

Gevraagd naar hun mening over cannabisclubs en -verenigingen antwoordde 28,7% dat het “toestaan van gecontroleerde en verantwoordelijke consumptie” een positief initiatief was en 22,6% “had er geen bezwaar tegen”, terwijl 13,3% zei dat het moest worden verboden omdat het “de consumptie bevorderde”. 8,5% was van mening dat het niet getolereerd kon worden omdat het de wet belachelijk maakte. Bovendien zei 20% het niet te weten en bijna 7% geen mening te hebben. Met andere woorden, in 2014 was dus een meerderheid van 51,3% voor of niet tegen, en slechts 21,8% procent echt tegen. Belangrijker nog, degenen die het heftigst voor waren, waren jonge mensen. In de leeftijdsgroep tussen 23 en 30 was 64% voor of niet tegen cannabisclubs. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat in de nabije toekomst de groep die voorstander van regulering is in aantal zal blijven groeien.

In deze context proberen de politieke partijen zich aan te passen aan de veranderende opvattingen, bang als ze zijn om de band met de tijdgeest te verliezen door te blijven hangen in repressief beleid dat door de mensen wordt verworpen en mettertijd steeds heftiger zal worden verworpen. En de politieke gevolgen beginnen al merkbaar te worden. Aan de ene kant zijn de reguleringsprocessen in de regionale parlementen gewoon doorgegaan, met de wet op cannabisclubs in Navarra als duidelijkste voorbeeld hiervan. En steeds meer gemeenten stellen regelgeving in die de activiteiten van cannabisclubs plaatselijk regelt.

Hoe staan de politieke partijen hier tegenover?

Laten we de verschillende partijen in het Huis van Afgevaardigden eens onder de loep nemen om te kijken welke kans een parlementaire wet om cannabis te reguleren heeft.

De Partido Popular (137 zetels): De Partido Popular is de spaak in het wiel van alle pogingen om de beperkingen ten aanzien van cannabis te verlichten en heeft het voortouw genomen bij de criminalisering van cannabisclubs. Hoewel een minderheid in de partij voorstander is van een wijziging van het standpunt, kunnen we aannemen dat de PP tegen elke wetswijziging in dit verband zal stemmen.

De Socialistische Partij (85 zetels): Hoewel de socialisten op nationaal niveau al jaren een tweeslachtige positie innemen, hebben de plaatselijke vertegenwoordigers van die partij in Baskenland, Catalonië, Navarra en de Balearen in hun respectievelijke parlementen voor regulering gestemd. Ze zijn zich dus bewust van het feit dat de meerderheid van hun kiezers voor clubs en regulering zijn. Vooropgesteld dat de discussie openlijk wordt gevoerd, in het bijzonder op basis van een technische en allesomvattende wet, is het zeer onwaarschijnlijk dat zij een ander geluid zullen laten horen en zich aansluiten bij de PP, hun tegenstanders. Zij zullen uiteindelijk dus voor verandering stemmen.

Unidos Podemos (71 zetels): Deze partij bestaat uit de historische coalitie Izquierda Unida en de nieuwe partij Podemos. IU is al vele jaren de belangrijkste stem in het parlement ten faveure van de cannabisbeweging. Podemos, aan de andere kant, had een zeer tweeslachtige houding ten opzichte van cannabis. Sommige van hun leiders zijn namelijk tegen regulering, maar durven dat niet in het openbaar zeggen uit angst om stemmen te verliezen. Na een intensieve pressiecampagne door krachten van zowel buiten als binnen de partij dient men nu werkelijk een standpunt in te nemen. Podemos heeft een “sectorclub”, een interne groep die bestaat uit leden van de cannabisbeweging en die erin is geslaagd de steun voor hun standpunt af te dwingen bij de coalitie. Daarom kunnen we op hun steun rekenen voor een verandering van de wet.

Ciudadanos (32 zetels): Deze nieuwe partij kan ideologisch worden gekenmerkt als rechts-liberaal en neemt al vanaf zijn oprichting een tolerant standpunt ten aanzien van cannabis in. Gezien het feit dat hun leider, Albert Rivera, die een bijna messiaanse rol heeft bij de bepaling van de strategie, dik is met cannabisgroepen en ze regelmatig steunt (bronnen in zijn nabijheid hebben me gezegd dat hij een cannabisroker is of tenminste was) is de meest waarschijnlijke uitkomst dat Ciudadanos regulering zal steunen wanneer het moment daar is.

De Esquerra of Catalunya (Republikeins Links van Catalonië) (9 zetels): Deze pro-onafhankelijkheidspartij is een enthousiast supporter van een wijziging van het cannabisbeleid, zowel in Catalonië als nationaal. Tijdens de tot mislukking gedoemde parlementaire zitting die eindigde met de verkiezingen in juni 2016, diende deze partij een wetsontwerp in om cannabis te reguleren en een eind te maken aan de vervolging van cannabisclubs door het hooggerechtshof. Ikzelf was uitgenodigd voor een presentatie in het parlement, dus ik twijfel er niet aan dat zij hervorming volledig zullen steunen.

De Catalaans-Europese Democratische Partij (8 zetels): Deze voormalige Democratische Convergentie van Catalonië, die op dit moment de president van Catalonië levert, steunt cannabisregulering via de cannabisclubs al jaren, hetgeen ook duidelijk blijkt uit regionale en gemeentelijke reguleringen. Het lijdt geen twijfel dat deze partij verandering in het Spaanse parlement zou steunen.

Partido Nacionalista Vasco (5 zetels): Deze christendemocratische partij heeft al jaren geleden besloten om cannabisregulering en het cannabisclubmodel ondubbelzinnig te steunen. De partij liep voorop bij de Baskische wet op verslavingen, waarin de regulering van cannabisclubs werd geregeld. Wanneer het moment daar is zal deze partij beslist een van de belangrijkste ondersteuners van verandering zijn.

EH Bildu (2 zetels): De Baskische pro-onafhankelijkheidscoalitie ondersteunt het model van de cannabisclubs al jaren, evenals een volledige regulering van de cannabisplant. Bovendien heeft het Pannagh overduidelijk gesteund tijdens de gehele rechtszaak, die in 2011 begon. Zij zullen ongetwijfeld voor hervorming stemmen.

Canarische coalitie (1 zetel): Waar deze groepering, die de PP regelmatig heeft gesteund, staat, is onduidelijk. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze ene zetel het verschil zal uitmaken.

Een mogelijke en noodzakelijke verandering

Op basis van de bovenstaande berekeningen zou er een totaal van 127 zetels voor verandering zijn plus nog eens 85 zetels die bijna zeker voor verandering zijn, namelijk die van de Socialistische Partij. Met andere woorden, een totaal van 212 zetels is voor en 137 tegen plus één zetel die nog onzeker is. Een wettelijke cannabishervorming zou dus met grote meerderheid kunnen worden aangenomen. Een feit is dat de regering op andere terreinen al verschillende nederlagen heeft geleden en het is waarschijnlijk dat er nog diverse zullen volgen.

Wat we echter niet moeten vergeten is dat de Partido Popular dankzij de kieswet die de grote partijen bevoordeelt, nog steeds een ruime meerderheid in de Senaat heeft, waar zij de hervorming zou kunnen blokkeren. Zo ver komt het echter misschien niet. Vanwege de parlementaire minderheid heeft de PP geen andere keuze dan concessies te doen aan die partijen die ze nodig heeft om allerlei wetsvoorstellen te kunnen aannemen; als ze ten minste een paar van hun beleidspunten willen kunnen implementeren. De begroting is er een van.

Tot de concessies waarover de PP onderhandelt, behoort de overeenkomst met de PNV om middelen aan het constitutionele hof te onttrekken die de regering ter beschikking had gesteld tegen diverse wetten die door het Baskische parlement waren aangenomen. Hieronder valt ook de wet op verslavingen, waarop nu juist een beroep werd gedaan vanwege de artikelen daarin over de regulering van cannabisclubs. Met andere woorden, de Spaanse regering gaat toestaan dat de Baskische regering de cannabisclubs reguleert met alles wat daarbij komt kijken. Dus als de wet nationaal wordt hervormd, is het meest waarschijnlijke scenario dat de PP een verzoenende houding aan zal nemen om conflicten met zijn potentiële partners te vermijden en dat de hervormingswet zal worden aangenomen.

Dit is natuurlijk allemaal speculatie. Toch is het duidelijk dat er met betrekking tot cannabis in Spanje veel aan het veranderen is. Misschien neigen sommige politici ertoe om deze noodzakelijke verandering tijdelijk te dwarsbomen, maar de verandering die in gang is gezet wat betreft de houding in de maatschappij ten aanzien van cannabis en de wetten die cannabis reguleren, lijkt onomkeerbaar. Misschien gebeurt het nog in deze parlementaire zitting, misschien niet, maar het is duidelijk dat de dagen van het cannabisverbod in Spanje zijn geteld.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More