Kan ik mijn appartement kwijtraken als ik er cannabis kweek?

Huurrecht De vraag of je al dan niet je appartement kwijt kunt raken door tussen je eigen vier muren cannabis te kweken, is een zorg van veel amateurkwekers die een paar illegale onderhuurders herbergen in een goed vermomd keukenkastje.


In Nederland kunnen we daar resoluut ‘ja’ op antwoorden, omdat je in dit voormalige kwekersparadijs niet alleen je appartement kwijtraakt, maar ook je goede reputatie in de buurt. Wie het waagt om thuis een kweekbox in elkaar te flansen en er hennepplanten in te kweken, wordt bij een ongepland bezoek uitgezet. Daarnaast wordt in bepaalde plaatsen in Nederland het verbeurde pand gelabeld door de overheid met zichtbare teksten zoals “Weer eentje minder”, “Hennepplanten ontdekt” of “Project Henneptent”. Dit gebeurt om de thuiskweker, naast hun gerechtelijke straf, in de ogen van hun naasten en buren als een crimineel af te schilderen en om het grote publiek aan te moedigen om kwekers aan te geven.

Vandaag de dag wordt in Nederlands zelfs het kleinste thuiskweeksysteem op dezelfde manier behandeld als een professionele kwekerij, en proberen growshops te overleven door zich te vermommen als bloemenwinkels. Het is toegestaan om een klein aantal cannabisplanten op een balkon te kweken, zolang de buren of andere mensen er geen probleem mee hebben. Er worden geen straffen opgelegd voor deze kleine buitenkwekerijen.

Aangezien het Nederlandse coffeeshopsysteem de nationale Wet verdovende middelen (ook wel bekend als de Opiumwet) schendt, is de hele cannabisinfrastructuur hier gebaseerd op het principe van ‘een oogje toeknijpen’. Deze theoretisch illegale praktijk geldt echter (nog steeds) alleen voor winkels van vergunninghouders, terwijl de onderdrukking van hennepkwekers de laatste jaren is toegenomen.

Spaanse kwekers staan er beter voor

De situatie in Spanje is nogal anders. Daar beschermt de drugswetgeving kleine thuiskwekers juist tegen strafrechtelijke vervolging. Kort na het einde van de dictatuur van Franco werd er in Spanje een wet aangenomen die het kweken en consumeren van alle drugs toestond, maar alleen als ze niet werden verkocht en het huis van de kweker niet verlieten.

Diezelfde wet vormt overigens de niet geheel onbetwiste basis voor de cannabisclubs die in het hele land actief zijn. Deze clubs beweren dat de kweek op het privéterrein van de club plaatsvindt, de wiet niet verkocht wordt en geconsumeerd wordt in een privégebied, waardoor het 100% legaal is. Hoewel je eigenlijk het recht niet hebt om kleine aantallen hennepplanten te kweken, hoeven mensen die dat privé en puur voor eigen gebruik doen niet te vrezen voor strafrechtelijke of huurrechtelijke gevolgen.

De Duitse jurisprudentie is inconsequent.

Duitsland heeft vier uitspraken omtrent “het kweken van cannabis” als rechtvaardiging voor het beëindigen van een huurovereenkomst. De basistendens lijkt te zijn dat een huurovereenkomst beëindigd kan worden als het kweekvolume de hoeveelheid voor eigen gebruik overschrijdt. Er is echter geen precieze definitie in Duitsland die vaststelt wat het toegelaten aantal planten is of zelfs “een klein aantal” hennepplanten is. Dit verschilt van zaak tot zaak.

Zo oordeelde de rechtbank van Ravensburg in 2003 dat de beëindiging van het huurcontract van een kweker die 14 planten op zijn balkon had gehandhaafd bleef. In een andere zaak in Keulen werd de beëindiging op basis van de kweek van enkele cannabisplanten op het balkon verworpen. Het aantal planten was zo klein dat zelfs de strafrechtelijke gevolgen voor de verdachte, die hadden geleid tot het huurgeschil, werden ingetrokken en vervangen door een kleine boete.

In 2013 oordeelde diezelfde rechtbank dat negen planten op het balkon en een onbewezen verdenking van dealen de beëindiging van de huurovereenkomst niet rechtvaardigden. Ook in deze zaak werd de voorgaande strafzaak geseponeerd en vervangen door een boete.

In 2016 werd de huurovereenkomst van een man uit Karlsruhe beëindigd omdat hij, aldus de rechtbank, “een omvangrijke hoeveelheid hennep” in de kelder en in zijn appartement kweekte. De huurder verklaarde tijdens de strafzaak dat hij alle planten om medische redenen kweekte. Aangezien de verdachte er niet in slaagde om voor de datum van de veroordeling een voorschrift voor te leggen, accepteerde de rechtbank de argumenten van de verhuurder over het appartement en handhaafde hij de beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving. De rechtbank van Karlsruhe bevestigde zijn uitspraak als volgt:

“Uit de onbetwiste feiten van de zaak blijkt dat de verdachte delen van de huurwoning heeft gebruikt om met voorbedachte rade en op een veel grotere schaal dan een die afgewezen kan worden als een trivialiteit geplande strafbare feiten heeft gepleegd.”

De rechtvaardiging van het vonnis impliceert dat als er bewijs was dat de planten om medische redenen gekweekt werden, de rechtbank de laatste van de vier hier genoemde gevallen had kunnen zijn die soepeler optrad:

“Het kweken en de consumptie van narcotica in het appartement werd niet gerechtvaardigd door het feit dat de consumptie noodzakelijk was vanwege medische redenen. Ondanks de instructie van de rechtbank van 16/11/2016 heeft de verdachte geen enkele onderbouwing gegeven, noch een doktersvoorschrift of bevestiging dat hij cannabis consumeerde op basis van een expliciet medisch advies voorgelegd. De verdachte verklaarde tijdens de hoorzitting op 11/01/2017 dat hij na de hoorzitting naar zijn arts zou gaan en voor de eerste keer de desbetreffende bevestiging zou gaan halen.”

Patiënten die cannabis kweken op basis van wat de wet op formele wijze een gerechtvaardigde behoefte noemt, moeten de cannabisbehandeling en de noodzaak daarvan laten bevestigen en op legale wijze documenteren door minstens één dokter. Als je de vereiste documenten niet aan de rechtbank kunt voorleggen, word je als cannabispatiënt niet serieus genomen. Dit soort zaken werken ook sociale vooroordelen tegen zogenaamde neppatiënten in de hand, die doen alsof ze cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden om de strafrechtelijke gevolgen te ontlopen, en, in dit geval, de consequenties voor hun acties op het gebied van huur.

Hoe zit het in andere landen?

Volgens de wetgeving in de meeste landen verlies je de huur van gehuurde accommodaties als je ze gebruikt om strafbare feiten te plegen. Aangezien het kweken van cannabis bijna overal ter wereld verboden is, kun je daarom bijna overal ter wereld je appartement kwijtraken. Het gebeurt echter niet alleen in Duitsland dat veel verhuurders de huurder niet verder vervolgen zolang de kweek geen schade aan het onroerend goed heeft veroorzaakt. Of je naast je wiet ook je appartement vaarwel mag zeggen als je betrapt wordt, hangt dus niet alleen van de wetgeving, maar in veel gevallen ook van de persoonlijke houding van de verhuurder af. Als de verhuurder een probleem heeft met cannabis, heeft de huurder vaak ook een probleem.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More