Mambo Social Club: “Cannabis Social Clubs zijn de oplossing, niet het probleem!”

Op donderdag 28 mei 2015 komt de zaak van de Mambo Social Club uit Hasselt (België) voor het hof van beroep in Antwerpen. Mambo is de tweede Cannabis Social Club (CSC) van het land en werd vorig jaar veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg voor het bezit en het telen van cannabis. Michel Degens, voorzitter en oprichter van de Mambo Social Club verwacht een positieve uitkomst.


Leden van de Mambo Social Club zijn hoopvol in zaak voor hof van beroep.

Op donderdag 28 mei 2015 komt de zaak van de Mambo Social Club uit Hasselt (België) voor het hof van beroep in Antwerpen. Mambo is de tweede Cannabis Social Club (CSC) van het land en werd vorig jaar veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg voor het bezit en het telen van cannabis. Michel Degens, voorzitter en oprichter van de Mambo Social Club verwacht een positieve uitkomst: “CSC’s bieden een alternatief aan volwassen gebruikers die geen cannabis willen kopen in het illegale circuit. Het is een non-profit model voor de teelt en distributie van cannabis dat gezondheid, veiligheid en verantwoordelijkheid promoot.”

Michel Degens
Michel Degens

Een veilig en geloofwaardig alternatief

De Mambo Social club is een van de vele Cannabis Social Clubs die momenteel in Europa actief zijn. Cannabis Social Clubs zijn organisaties die collectief cannabis telen en verdelen om zo te voorzien in het persoonlijk gebruik van hun volwassen leden. Degens: “CSC’s zijn ontstaan in Europa als een veilig en geloofwaardig alternatief om criminalisatie en een door winstbejag gedreven laissez-faire tegen te gaan. Het is duidelijk dat onze wetten onduidelijk en niet meer van deze tijd zijn. Daarom vechten enkele Mambo leden de ongefundeerde uitspraak van de Hasseltse rechtbank van eerste aanleg aan.”

Mambo Social Club heeft als doelstelling het beperken van de risico’s en de gevaren die eigen zijn aan de verkoop van cannabis op de zwarte markt. Mambo moedigt het gebruik van cannabis niet aan, houdt toezicht en beperkt het gebruik. De organisatie neemt alle mogelijke voorzorgen om zeker te zijn van de geschiktheid van de leden en van een zuiver eindproduct. Mambo verbiedt de herverdeling aan niet-leden, overtreders worden uit de club gezet en kunnen niet meer toetreden. Degens: “Cannabis Social Clubs zijn de oplossing, niet het probleem.”

Georganiseerde misdaad wordt beschermd

In België en elders in Europa is er een groeiende wens, zowel van politici als van de wetenschappelijke wereld,  om de deugden en kansen die CSCs bieden beter te leren begrijpen. In de ogen van veel deskundigen bieden CSCs een veiliger alternatief voor modellen die uiteindelijk enkel de belangen van de georganiseerde misdaad beschermen. In een recent artikel in het International Journal of Drug Policy (26, 2015), schrijft professor Tom Decorte, criminoloog en drug-beleids expert aan de Universiteit van Gent, “dat het redelijkerwijs te verwachten valt dat het aantal CSC’s in België de komende jaren zal toenemen. Als de CSC-beweging in België uitdeint, en als de clubs een gereguleerd alternatief worden, kan een significant effect op de zwarte markt worden verwacht.”

Prof. Decorte voegt nog toe dat “De clubs bovendien kunnen bijdragen tot een reductie van de problemen met betrekking tot de illegale markt, zoals bijv. de stijging van het THC-gehalte, de versnijding en vervuiling van cannabis, de prijzen, het systemisch geweld, de straathandel en andere vormen van illegale handel.” Volledige wettelijke erkenning wacht nog steeds in België, maar de meest toegewijde Mambo leden hebben goede hoop dat de rechterlijke macht de noodzaak zal erkennen om het model dat wordt geïllustreerd door de Mambo Social Club na te streven, en de ontwikkeling en verbetering ervan niet te belemmeren.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More