Medicinaal cannabis: Therapeutisch en medelevend gebruik

Het grootste verschil tussen het therapeutisch gebruik en het medelevend gebruik zit hem in de context waarin we cannabis gebruiken om ons voordeel te doen met de medicinale eigenschappen. In grote lijnen kunnen we therapeutisch gebruik van cannabis definiëren als voorgeschreven medisch gebruik voor aandoeningen met algemeen aanvaarde en aangetoonde indicaties, en met gehomologeerde producten, of dit nu in de vorm is van marihuana gecertificeerd voor medicinaal gebruik, gestandaardiseerde extracten, of capsules met THC of derivaten daarvan, zolang ze maar onder toezicht zijn geproduceerd of verkregen.


Medicinaal cannabis: Therapeutisch en medelevend gebruik - Sensi Seeds blog

Twee zijden van dezelfde medaille

Als we het hebben over medicinaal gebruik van cannabis en in het licht van de weg die we zijn ingeslagen, lijkt het logisch dat we een artikel wijden aan twee concepten die zo na tot elkaar staan en toch zo verschillend zijn, namelijk het therapeutisch en medelevend gebruik.

Verschillen tussen therapeutisch en medelevend gebruik van cannabis

Het grootste verschil tussen therapeutisch gebruik en medelevend gebruik zit hem in de context waarin we cannabis gebruiken om ons voordeel te doen met de medicinale eigenschappen ervan.

In grote lijnen kunnen we therapeutisch gebruik van cannabis definiëren als voorgeschreven medisch gebruik voor aandoeningen met algemeen aanvaarde en aangetoonde indicaties, en met gehomologeerde producten, of dit nu in de vorm is van marihuana gecertificeerd voor medicinaal gebruik, gestandaardiseerde extracten, of capsules met THC of derivaten daarvan, zolang ze maar onder toezicht zijn geproduceerd of verkregen.

Medelevend gebruik

Hoewel het medelevend gebruik in het medisch jargon meestal wordt geassocieerd met terminale ziekten, is het in dit geval van toepassing op gebruik door patiënten die ofwel lijden aan ziekten waarvoor de effectiviteit van cannabis nog niet definitief is bewezen (wat niet wil zeggen dat het niet effectief is), of producten gebruiken die niet zijn gestandaardiseerd (hoofdzakelijk zelfgekweekte cannabis).

Dat klinkt logisch en als we de uitdrukking therapeutisch gebruik gebruiken, bedoelen we gebruik in ziekenhuizen of, zonder tussenkomst daarvan, ergens privé onder medisch voorschrift. Medelevend gebruik, daarentegen, behoeft geen medisch toezicht, omdat het de patiënt zelf is die de ontwikkeling van de symptomen controleert en het gebruik van cannabis daaraan aanpast voor medicinale doeleinden.

Deze patiënten krijgen veel steun bij verenigingen voor gebruikers van cannabis, met ervaren kwekers die advies kunnen geven over deze of gene variëteit, en hen kunnen introduceren in de bevredigende wereld van de eigen kweek.

Therapeutisch gebruik

De derivaten van cannabis die momenteel voor therapeutisch gebruik in aanmerking komen, zijn onder andere de THC-capsules van THC-Pharm, Dronabinol; de marihuana die bekend is onder de naam Bedrocan, van Nederlandse herkomst, en de sublinguale THC- en CBD-spray van Engelse herkomst, Sativex®.

Daar waar enerzijds het therapeutisch gebruik van cannabis aan beperkingen is gebonden voor wat betreft de juiste toediening, is het medelevend gebruik anderzijds aan minder beperkingen gebonden, omdat het product niet gestandaardiseerd hoeft te zijn. Daarom is de lijst met ziekten waarop we dit concept kunnen toepassen veel langer dan bij therapeutisch gebruik, en hoeven de patiënten niet onder medisch toezicht bij een professional in de gezondheidszorg te staan, hoewel dit laatste wel verstandig zou zijn.

Als ik het heb over professionals in de gezondheidszorg, bedoel ik niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen en farmaceuten, mits deze drie groepen over actuele kennis van het onderwerp beschikken. Ik kan me niet herinneren dat we aan de faculteit medicijnen zijn geïnstrueerd over therapeutisch gebruik van cannabis, hoewel de zaken er nu naar alle waarschijnlijkheid heel anders voorstaan.

Zoals gezegd zijn gebruikersverenigingen de beste optie voor patiënten die lijden aan ziekten die geen formele indicatie hebben voor het gebruik van cannabis en derivaten, maar die wel ervaren dat het product hun symptomen verlicht.

Alternatieven voor de vooruitgang in medicinaal gebruik

Als deze verenigingen statistische gegevens zouden verzamelen, zou dit een effectieve manier zijn om het normaliseringsproces van therapeutisch gebruik van cannabis voor andere ziekten te versnellen en om de hoeveelheid producten te vergroten ten opzichte van de hoeveelheid die momenteel gebruikt wordt, die duidelijk niet afdoende is, noch wat betreft de hoeveelheid noch wat betreft de verschillende samenstellingen van de werkzame bestanddelen.

Veel van deze gebruikersverenigingen hebben echter moeite om onderscheid te maken tussen vrijetijdsgebruikers en medelevende gebruikers, en het zou dus interessant zijn binnen deze verenigingen een aantal richtlijnen op te stellen, om verkeerde interpretaties te voorkomen.

Het zijn juist die verkeerde interpretaties die de prohibitionisten gebruiken om het idee te versterken dat het concept van medicinale cannabis maar een excuus is dat vrijetijdsgebruikers gebruiken om hun verbruik te rechtvaardigen. Het mag duidelijk zijn dat het idee dat “een therapeutisch stickie niet bestaat” wel is achterhaald door alle wetenschappelijke bewijzen die in de loop der jaren zijn verzameld, hoewel met uitzondering van Nederland (Bedrocan), de overige Europese landen zich lijken te laten leiden door de marktnormen, waardoor gestandaardiseerde producten nog verder buiten bereik van patiënten komen.

Als de gebruikersverenigingen dus op de steun van professionals in de gezondheidszorg zouden kunnen rekenen, op zijn minst om de gevallen bij aanvang te evalueren, zouden dergelijke verkeerde interpretaties een minder stabiele basis hebben en zou kunnen worden voorkomen dat de maatschappij vrijetijdsgebruik door elkaar haalt met medicinaal gebruik (waarbij medicinaal gebruik zowel therapeutisch als medelevend gebruik omvat).

De noodzaak van verandering

Wederom zijn we bij hetzelfde paradigma aangekomen. Toen drugs nog legaal waren (want dat zijn ze allemaal ooit geweest), waren de problemen die daarmee gepaard gingen, beperkt en bereikte het medicinale gebruik zijn hoogtepunt. Toen marihuana eenmaal werd verboden, waarna de rest snel volgde, kwam een natuurlijke bron van verlichting voor verschillende aandoeningen buiten ons bereik te liggen. Iedereen die wil dat drugs weer als medicijnen worden gezien (want meer dan dat zijn ze uiteindelijk niet), wordt dagelijks geconfronteerd met de complexe structuur van misleidende informatie die door de jaren door de prohibitionisten is gecreëerd.

In mijn bescheiden mening vertegenwoordigt het netelige onderwerp van medicinaal gebruik van cannabis de achilleshiel van deze ambitieuze prohibitionisten. Het is van essentieel belang het hoofd koel en de geest alert te houden. Het verbieden van medicinale planten is niets meer en niets minder dan een strategie om mensen te beheersen en op irrationele wijze pseudobeschermende consumptierichtlijnen op te leggen, terwijl het uiteindelijk allemaal draait om winstbejag. Dit plan voor beheersing is zo belachelijk en tegelijkertijd zo duister dat de prohibitionisten niet eens doorhebben dat ze met deze houding miljoenen nieuwe vijanden hebben verworven, waaronder kruidenhandelaren, kleine ondernemingen, familieleden die hun leven danken aan medicinale planten, enz.

Auteur: Javier Pedraza

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More