by Stefanie on 18/04/2016 | Medicinaal

Medicinale behandeling van autisme: kan cannabis hiervoor worden gebruikt?

Getuigenissen Autisme is een ziekte die 20 jaar geleden nog nauwelijks bekend was, maar inmiddels is uitgegroeid tot de snelst groeiende ontwikkelingsstoornis. Naar schatting lijdt 1% van de wereldbevolking aan een vorm van autisme. Dat komt neer op een schrikbarend totaal van 73,9 miljoen mensen. Is cannabis een mogelijke behandelmethode? Er zijn steeds meer getuigenissen die daarop wijzen.


Medicinale behandeling van autisme_kan cannabis hiervoor worden gebruikt

Autisme is een ziekte die 20 jaar geleden nog nauwelijks bekend was, maar inmiddels is uitgegroeid tot de snelst groeiende ontwikkelingsstoornis. Naar schatting lijdt 1% van de wereldbevolking aan een vorm van autisme. Dat komt neer op een schrikbarend totaal van 73,9 miljoen mensen. Is cannabis een mogelijke behandelmethode? Er zijn steeds meer getuigenissen die daarop wijzen.

Autisme in getallen

Autisme, ook wel autismespectrum of autismespectrumstoornis (ASS) genoemd, is een ontwikkelingsstoornis die in verschillende vormen kan optreden. De stoornis heeft betrekking op het brein. De waarneming en de informatieverwerking zijn verstoord.

73,9 miljoen mensen wereldwijd. Dat is het schrikbarende aantal. Alleen al in de VS lijden 3,5 miljoen mensen aan ASS: 1 op de 68 kinderen, 1 op de 42 jongens en 1 op de 189 meisjes lijden eraan.

Tussen 2000 en 2010 is het aantal gevallen van autisme in de VS met ongeveer 119,4 % toegenomen. Wetenschappers zoals Stephanie Seneff voorspellen dat in 2025 de helft van de kinderen die in de VS geboren worden een autismespectrumstoornis zal hebben.

Voor Europa zijn er geen exacte cijfers. Sommige bronnen zeggen dat 1 op elke 100 mensen autistisch is. Andere bronnen houden het op 6 tot 7 op de 1.000 personen.

Tot op heden zijn er geen systematische, betrouwbare verklaringen voor de oorzaken van autismestoornissen. Daarover gaat dit artikel ook niet.

Maar als we de bovengenoemde cijfers goed op ons in laten werken, kunnen we met recht stellen dat er sprake is van een wereldwijde crisis.

Autisme en mogelijke therapieën

ASS wordt als ongeneeslijk beschouwd, maar dat betekent niet dat er geen therapieën mogelijk zijn waarmee het leven van autistische personen, hun verzorgers en hun naasten kan worden verbeterd.

Er zijn middelen ter stimulering op jonge leeftijd, ter training van sociale vaardigheden binnen de groep, psychotherapeutische behandeling van comorbide ziekten, logopedie en ergotherapie, muziek- en kunsttherapie, therapieën met dieren en medicinale behandelingen. Wat tot nog toe niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar wat door getuigenissen wordt ondersteund, is het toedienen van cannabis (niet alleen met een hoog CBD-gehalte) in de vorm van toppen of olie.

Getuigenissen van het gebruik van cannabis bij autisme

Ouders van autistische kinderen doen zich steeds uitdrukkelijker gelden wanneer het gaat om het gebruik van cannabis, met name soorten die rijk zijn aan CBD, of CBD-olie ter behandeling van hun autistische kinderen. Het gebrek aan onderzoek houdt hen niet tegen als het erom gaat de belangen van hun kinderen in eigen hand te nemen.

Is cannabis een mogelijke behandelmethode? Er zijn steeds meer getuigenissen die daarop wijzen.
Is cannabis een mogelijke behandelmethode? Er zijn steeds meer getuigenissen die daarop wijzen.

Een sterke indica voor J.

De bekende schrijfster en essayiste Marie Myung-Ok Lee sprak een paar jaar geleden al openlijk over cannabis als medicinale optie voor de behandeling van haar autistische zoon: “Marihuana is geen wondermiddel ter genezing van autisme. Maar in het geval van onze zoon heeft het gezorgd voor zo’n sterke vermindering van zijn pijn en ontstekingen dat hij weer in staat is om deel te nemen aan het leven en aan het onderwijs. Het beschermt hem bovendien tegen de soms gevaarlijke bijwerkingen van farmaceutische medicijnen. We hebben gekozen voor een goede soort (White Russian, favoriet als middel voor pijnbestrijding bij terminale kankerpatiënten) en een goede dosis. Nu hij geen pijn meer heeft, kan J. naar school gaan in plaats van naar de kinderpsychiatrie, waar de meeste van zijn vrienden terechtkomen als resultaat van agressief gedrag.”

CBD-olie voor D.

D. is autistisch, heeft een leerachterstand en spreekt onduidelijk. Daarnaast heeft hij iets aan zijn oog, waarvoor hij al een aantal operaties heeft ondergaan. Verder is hij fit en zeer actief. D. krijgt spraaktherapie. Vier weken nadat de jongen CBD kreeg, sprak hij al veel duidelijker en was ook de toestand van zijn oog verbeterd. D. is sinds hij CBD gebruikt veel spraakzamer, veel alerter en kan zich beter op kleinere dingen concentreren. D. krijgt de CBD-olie op een ander tijdstip dan zijn andere medicijnen (met een tussenpoos van twee uur).

Het verhaal van D. en zijn broer wordt uitvoeriger beschreven op de website van Realm of Caring.

Eerst Marinol en dan cannabis

“Mijn zoon (van bijna negen) krijgt medicijnen tegen zijn ernstige autistische gedrag Medicijnen … Geen enkele medicinale behandeling heeft effect gehad, behalve dat zijn gedrag nog slechter werd … Een paar maanden geleden hebben we het alleen op recept verkrijgbare Marinol geprobeerd. Dat zorgde voor vermindering van zijn ergste fasen, geen aanvallen en dagenlang slechts weinig of helemaal geen agressief gedrag jegens zijn leraren en familieleden. Een paar weken geleden zijn we overgestapt op cannabis en gestopt met Marinol. Hij is veel alerter en kan veel beter mee komen in de klas. Er zijn nog steeds dagen waarop hij boos en humeurig is, maar op zulke dagen kunnen we de dosering aanpassen. Het voelt beter om hem cannabis te geven dan bijvoorbeeld Risperdal.”

Deze bijdrage en andere interessante gedachten kun je nalezen via deze link. De auteur van dit artikel is Dr. Bernard Rimland, vader van een autistische zoon, oprichter van de Autism Society of America en directeur van het Autism Research Institute. Dit instituut houdt zich bezig met het verzamelen van informatie over autisme. De ervaring leert dat bij autistische kinderen die cannabis krijgen toegediend, symptomen zoals angst en paniek of woedeaanvallen en zelfverminking sterk afnemen.

Charlotte’s Web voor J.

Naast hoogfunctionerend autisme (HFA) werden bij J. ook epilepsie, ADHD, astma en angststoornissen gediagnosticeerd. De jongen wordt beschreven als vriendelijk, slim en liefdevol. J. werd na een inenting tegen BMR en waterpokken lethargisch en kreeg de dag erna een epileptische aanval. Bij de spoedopname werd virale meningitis als gevolg van de inenting tegen waterpokken vastgesteld. Daarmee begon een zware weg met allerlei medicijnen tegen epilepsie. Nadat hij een jaar Charlotte’s Web – een CBD-rijke cannabissoort – had gebruikt, was J. bijna onherkenbaar veranderd: zijn immuunsysteem was verbeterd, meer spierkracht, geen slaapstoornissen, een kind dat vrijer in zijn hoofd was. Ook zijn fijne en grove motoriek waren verbeterd en hij kon weer aan het reguliere onderwijs deelnemen. Ten tijde van de publicatie van het ervaringsverslag had J. al 54 dagen geen epileptische aanvallen gehad, terwijl hij alleen Charlotte’s Web gebruikte.

Ook dit uitvoerige ervaringsverslag kun je bij Realm of Caring nalezen.

Medicinale cannabis van levensbelang voor J.

Mieko Hester-Perez, oprichtster van UF4A.ORG (The Unconventional Foundation for Autism), heeft zich ten doel gesteld voorlichting te geven over autisme en over alternatieve behandelmethoden en therapieën. Medicinale cannabis helpt haar autistische zoon J., die door het gebruik ervan veel vooruitgang heeft geboekt. Zijn gewicht nam toe en hij werd rustiger en lachte meer. Zijn moeder zegt dat J. sindsdien minder nerveus en prikkelbaar is. Voordat hij medicinale cannabis ging gebruiken, moest de jongen dagelijks 13 verschillende medicijnen slikken, waardoor naarmate hij ouder werd de symptomen erger werden. Artsen hadden haar er al op voorbereid dat J. binnenkort zou overlijden, maar de jongen heeft het tegen alle verwachtingen in gehaald. J. gebruikt de naar hem genoemde cannabissoort “Joey’s Strain” in brownies.

De bovengenoemde ervaringsverslagen laten zien dat cannabis het leven van de jonge patiënten en hun familie aanzienlijk heeft verbeterd. Wat daarnaast opvalt, is dat er geen algemene cannabismedicatie is die door iedereen gebruikt kan worden. In elk afzonderlijk geval wordt een ander product of een andere soort gebruikt voor de medicinale behandeling van autisme. Ook de wereldberoemde Professor Dr. Lester Grinspoon van Harvard heeft zijn mening gegeven over de verschillende behandelmethoden en vervanging van de behandeling door cannabis.

Lester Grinspoon over behandeling van autisme met cannabis

Buitengewoon emeritus hoogleraar psychiatrie aan Harvard Medical School, Dr. Lester Grinspoon, heeft in 2010 een artikel over het gebruik van cannabis bij autisme gepubliceerd.

In dit artikel gaat Dr. Grinspoon uitgebreid in op de ervaringen van Marie Myung-Ok Lee, die haar zoon J. medicinale cannabis geeft (dit geval hebben we hierboven kort behandeld). De professor roept wetenschappers op deze ervaringen serieus te nemen en verder onderzoek te doen naar medicinale behandeling van autisme. Daarnaast laat hij zich als volgt kritisch uit:

“Anekdotische aanwijzingen krijgen tegenwoordig veel minder aandacht dan vroeger, terwijl ze nog steeds een bron van kennis voor synthetische medicijnen en plantaardige derivaten zijn. Om het therapeutische potentieel van chloralhydraat, barbituraten, aspirine, curare, insuline of penicilline te erkennen, waren geen gecontroleerde experimenten nodig.“

Hoewel de eerste wetenschappelijke onderzoekresultaten reeds beschikbaar zijn, hebben we nog een lange weg te gaan.

Autisme en het endocannabinoïdesysteem

De laatste jaren zijn onderzoeksresultaten naar de samenhang tussen autisme stoornissen en het endocannabinoïdesysteem bijeen gebracht. Daarbij is aangetoond dat de concentraties van CB1-receptoren het hoogste zijn in de delen van de hersenen die, naar men aanneemt, bij autisme niet goed functioneren. Daarbij gaat het met name om het cerebellum, de hippocampus en de basale ganglia (Bauman en Kemper 2005, Courchesne et al. 2007). Meer hierover lees je hier.

Uit dierproeven weten we dat het endocannabinoïdesysteem bij autisme betrokken is of erdoor wordt beïnvloed. Twee resultaten:

Ter afsluiting van een onderzoek in 2013 kwamen wetenschappers tot de conclusie dat “… de mogelijkheid bestaat dat veranderingen in de signalen van het endocannabinoïdesysteem bijdragen aan de pathofysiologie van autisme.”

Bij een experiment in 2015 kwam men tot de conclusie dat de activering van de CB1-receptor door anandamide met betrokkenheid van oxytocine de beloning door sociale interactie stuurt. “Tekortkomingen in het signaalsysteem kunnen bijdragen aan sociale effecten van autisme spectrum stoornissen en bieden een mogelijkheid voor behandeling van deze stoornissen.“

Slotwoord

Onafhankelijk onderzoek en voorlichting zijn nodig om meer feiten over het gebruik van cannabis bij de medicinale behandeling van ASS te verzamelen
Onafhankelijk onderzoek en voorlichting zijn nodig om meer feiten over het gebruik van cannabis bij de medicinale behandeling van ASS te verzamelen

Leven met autisme is voor alle betrokkenen ingrijpend. Je kunt en mag niet verwachten dat cannabis het wondermiddel voor behandeling van ASS is, maar de bovenstaande ervaringsverslagen bieden een basis voor verder onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek en voorlichting zijn nodig om meer feiten over het gebruik van cannabis bij de medicinale behandeling van ASS te verzamelen. Alleen wetenschappelijk bewijs ten aanzien van het gebruik van cannabis bij autismetherapie kan ervoor zorgen dat cannabis in de toekomst beschikbaar is voor hen die het nodig hebben. In dit verband…

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More