by Martijn on 03/07/2014 | Cannabis Nieuws

Medicinale cannabis middels dabbing – wat moet je weten?

Het grootste voordeel van dabbing is dat het effect veel krachtiger is ten opzichte van het roken van een joint of via een verdamper. Dit maakt dabbing erg geschikt voor het bestrijden van acute en chronische pijn en heftige misselijkheid omdat het direct en zeer effectief werkt.


BHO - wax (foto: Errlqueen)
BHO – wax (foto: Errlqueen)

Dabbing is al ruim 10 jaar een methode om cannabis toe te dienen, maar sinds begin 2013 neemt de populariteit ervan gestaagd toe. Sensi Seeds neemt deze methode onder de loep en bekijkt wat de voordelen en gevaren zijn voor medicinaal cannabisgebruik.

‘Deppen’ is wat dabbing letterlijk betekent. Het is het gebruiken van een cannabisextract in de vorm van olie, wax (een honingachtige substantie), ‘buddder’ (een kleverige substantie) of ‘shatter’ (een glasachtige substantie). Deze substanties worden ook BHO genoemd, wat staat voor Buthane Hash Oil. Middels een hittebron wordt de BHO verhit en de damp die vrijkomt, wordt geïnhaleerd. Deze methode lijkt op vaporiseren; een andere medicinale toedieningsmethode waar Sensi Seeds eerder over berichtte.

Dabbing versus cannabis roken

Het grote verschil tussen het roken van cannabis of het gebruiken van een concentraat zit in de puurheid. De bloemen van hele potente cannabissoorten bevatten circa 30 procent cannabinoiden, de werkzame stoffen in cannabis. Daarbij bestaan de toppen ook voor een groot deel uit plantmateriaal dat nauwelijks cannabinoiden bevat. Dit materiaal draagt dus maar lichtelijk bij aan de medicinale waarde wanneer het verbrandt, het bevordert de gezondheid van het lichaam niet en het is belastend voor de longen. Ten slotte wordt bij het roken van cannabis vaak tabak gebruikt en de gezondheidsrisico’s daarvan zijn bekend.

Deze gezondheidskwesties zijn echter te voorkomen middels diverse alternatieven zoals bijvoorbeeld het verwerken van cannabis in thee of het verdampen van de werkzame stoffen in een vaporizer. Dabbing behoort ook tot deze gezondere vormen van cannabisgebruik, en is van alle inhaleerbare alternatieven de puurste vorm.

Hoe werkt dabbing

Bij dabbing wordt gebruikt gemaakt van de eerder genoemde substanties cannabisolie, budder, wax of shatter. Dit zijn allemaal concentraten van de werkzame stoffen in cannabis, zoals tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) plus de terpenen die voor de smaak zorgen. Indien dit concentraat correct wordt geproduceerd, ontstaat een letterlijk extract van de eigenschappen van de plant. Dit houdt in dat de specifieke geur, smaak en het effect behouden blijven in het concentraat, maar in een veel hogere mate beschikbaar zijn. Goede concentraten bevatten 75 tot soms wel 90 procent werkzame stoffen.

Dabbing benodigdheden.
Dabbing benodigdheden.

Toen dabbing werd ontdekt, gebruikte men een heet mes. Inmiddels werkt dabbing met geavanceerd materiaal, zoals een speciaal voor dabbing gemaakte bong (soort waterpijp). Daarop wordt een element geplaatst in de vorm van een kokervorming onderdeel dat ‘nail’ (=spijker) heet. Deze is meestal van titanium, ceramiek of glas gemaakt. Met een krachtige butaanaansteker wordt de nail verhit. Vervolgens dient de gebruiker een beetje BHO op een metalen pennetje (skillet) tegen de hete nail aan te deppen. De damp die vrijkomt wordt tegelijkertijd geïnhaleerd door de bong. De methode van het deppen voorkomt dat de BHO in een keer verbrandt en dit vereist oefening om een gevoel te krijgen voor de ideale temperatuur zodat dabbing efficiënt gebeurt.

Voordelen van dabbing

Het grootste voordeel van dabbing is dat het effect veel krachtiger is ten opzichte van het roken van een joint of via een verdamper. Dit maakt dabbing erg geschikt voor het bestrijden van acute en chronische pijn en heftige misselijkheid omdat het direct en zeer effectief werkt. Het bereiken van een vergelijkbaar effect via het roken van een joint of het verdampen in een vaporizer is onhaalbaar.

Door de stijgende populariteit van dabbing heeft de Albany Universiteit, de Staat Universiteit van New York, onderzoek gedaan naar dabbing. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat dabbing een gezonde manier van cannabisconsumptie is. Uit de verzamelde gegevens bleek eveneens dat er geen bewijs is van meer problemen of ongevallen tijdens het dabben, ten opzichte van het roken van cannabistoppen.

Skillet
Skillet.

De onderzoekers hebben ook gekeken of dabbing kan leiden tot een hogere tolerantie en ontwenningsverschijnselen. “Dit is niet verwonderlijk gezien de hogere dosis concentraten met dabs”, aldus onderzoekster Mallory Loflin.

Haar interpretatie van de studie is als volgt: “De resultaten suggereren dat dabben misschien gemakkelijker leidt tot een afhankelijkheidssyndroom ten opzichte van het roken van de cannabisbloemen, maar er is geen bewijs dat het gebruik de belangrijke domeinen van het leven meer beïnvloed dan wat is te zien bij het gebruik van cannabisbloemen.” Helaas zijn er nog geen onderzoeksresultaten met betrekking tot de effecten op de lange termijn.

Nadelen van dabbing

Het toedienen van cannabinoïden middels dabbing is op zich niet gevaarlijk hoewel voorzichtigheid is geboden. Sommigen vinden dabbing er eng uitzien omdat de handeling iets weg heeft van het toedienen van crack. Hierdoor zijn er mensen die beweren dat het aangezicht niet bijdraagt aan een positief cannabisimago.

Het extract kan wel voor problemen zorgen. Het maken van de BHO is een secuur werk waarbij chemische oplosmiddelen worden gebruikt zoals ethanol, alcohol, propaan of butaan. Het maken van een zuivere BHO waar deze middelen niet in achterblijven vereist veel kennis, maar vanwege allerlei handleidingen op internet is het aanlokkelijk om zelf BHO te maken. Als bij deze mensen het proces goed gaat, is het eindproduct vaak nog steeds van slechte kwaliteit omdat er resten van de oplosmiddelen achterblijven. Als dat het geval is, is in de BHO ook de geur van een brandbare stof waarneembaar. Als het fout gaat, betreft dat altijd het ontvlammen van de oplosmiddelen tijdens het productieproces, met alle gevolgen van dien.

Een ander gevaar is overdosering. Hoewel het nog steeds niet mogelijk is om te overlijden aan een overdosis cannabis, kan het effect erg onplezierig zijn wanneer een te grote dosis wordt geïnhaleerd. Voorzichtigheid is geboden.

Dabbing tijdens de Hanfhurg Cannabis Cup
Dabbing tijdens de Hanfhurg Cannabis Cup.

Ten slotte

Het vinden van een goede manier om medicinale cannabis toe te dienen kan een zoektocht zijn. Wat bij de een goed werkt, kan bij de ander minder goed werken. Cannabisextracten hebben veel potentie te bieden en voor veel patiënten kan dabbing een goede manier zijn om een optimaal medicinaal resultaat te behalen. Wees, bij elke vorm van medicatie, altijd voorzichtig. Indien het gebruik van medicinale cannabis wordt overwogen, adviseert Sensi Seeds om altijd eerst een medisch specialist te raadplegen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More