by Miranda on 22/11/2017 | Legaal & Politiek

Medicinale cannabis: Patiënten in Spanje eisen snelle legalisering

Medicinale cannabis Spanje Spanje raakt bij de regulering van medicinale cannabis achterop. De patiënten betreuren de schoffering van hun belangen door een regering die hen ondanks wetenschappelijke bewijzen geen legale toegang verschaft tot de door hen benodigde behandeling. De OECM eist onmiddellijke legalisering van medicinale cannabis. Lees er hier meer over.


Het Spaanse observatiecentrum voor medicinale cannabis, OECM, hield op 14 september 2017 een persconferentie. Patiënten en deskundigen beklaagden zich daar dat Spanje bij de regulering en legalisering van medicinale cannabis allengs achterop raakt. De patiënten voelen zich door de regering in de steek gelaten omdat deze geen legale toegang geeft tot een door hen vereiste behandeling op cannabisbasis. Ondanks de wetenschappelijke en medische bewijzen van de voordelen van cannabis die tientallen jaren van onderzoek hebben opgeleverd en ondanks de talrijke therapeutische toepassingen bij veel ziektes en aandoeningen, lijkt de regering op dit gebied verlamd te zijn. De patiënten kunnen echter niet eeuwig wachten en het is voor hen van belang dat de regering snel handelt.

De OECM, een organisatie van patiënten, hun families, artsen en wetenschappers, luidt de noodklok vanwege de dringende noodzaak om ook patiënten in Spanje legale toegang tot medicinale cannabis te garanderen. Het gaat om toepassingen die hun medische werkzaamheid bewezen hebben en in vele landen, waaronder de VS, Uruguay, Columbia, Canada, Nederland, Italië en Duitsland, reeds toegelaten zijn.

Logo van de OECM, het Spaanse observatiecentrum voor medicinale cannabis (© http://oedcm.com/NUEVAWEBOEDCM/)

Juridische, wetenschappelijke en medische risico’s voor de patiënten

Naar schatting zijn er in Spanje tussen de 50.000 en 100.000 mensen die cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden. Omdat zij hun medicijn niet legaal kunnen kopen, klaagt de OECM over het feit dat deze patiënten aangewezen zijn op de zwarte markt met alle daarbij behorende risico’s en negatieve gevolgen in juridische, wetenschappelijke en medische zin.

Immers, Spaanse patiënten die cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden worden sinds het aannemen van de nieuwe Burger Veiligheidswet van 2015 behandeld als ordinaire criminelen. Conform deze wet kunnen alle personen bij wie cannabis wordt aangetroffen, worden veroordeeld tot geldstraffen ter hoogte van 600 tot 30.000 euro, ongeacht het gebruiksdoel. Bovendien is natuurlijk niet gegarandeerd dat de op de zwarte markt gekochte cannabis veilig is voor de gezondheid van de patiënten. De cannabis kan van slechte kwaliteit of zelfs verontreinigd zijn.

Een patiënt heeft weliswaar de mogelijkheid om lid te worden van een cannabisclub of -vereniging om gezondheidsrisico’s vanwege de kwaliteit van de cannabis uit te sluiten, maar hij of zij riskeert dan ook een geldboete zodra hij een voet op straat zet omdat hij dan een illegale stof bij zich heeft in de openbare ruimte. En in een cannabisclub noch een cannabisvereniging krijgen patiënten medisch advies, een vervolgonderzoek of een consult door een arts van de nationale gezondheidszorg, waardoor ze op zelfmedicatie zijn aangewezen.

De voorzitter van de OECM, Carola Pérez, verklaarde op de persconferentie van 14 september 2017 het volgende: ”Ons wordt de toegang tot een middel geweigerd dat een medicament is. De traditionele behandelingsmethoden werken soms niet en cannabis kan helpen om pijn te bestrijden, de eetlust te stimuleren en de gemoedstoestand te verbeteren”.

Bovenop deze minachting van de belangen van de patiënten komt volgens Carola Pérez nog dat ”weliswaar veel artsen cannabis aan hun patiënten voorschrijven, maar niet uitleggen hoe ze eraan kunnen komen”. Bovendien kunnen de kosten van de aanschaf van cannabis oplopen tot 800 euro per maand, iets wat niet iedereen zich kan veroorloven.

Alleen legale medicinale cannabis garandeert de veiligheid van de patiënten (©Steffen Geyer)

De voorzitter van de OECM wees er bovendien op dat ten gevolge van het cannabisverbod en de sociale stigmatisering waaraan een gebruiker nog steeds blootstaat, niet weinig patiënten zich gedwongen zien hun zelfmedicatie met cannabis ook voor hun meest directe sociale omgeving, zoals familie of collega’s, geheim te houden. Volgens de deskundigen van het observatiecentrum dienen medicinaal gebruik van cannabis en recreatief gebruik van cannabis zeer beslist van elkaar gescheiden te worden: ”De patiënten willen niet high worden maar gebruik maken van een therapeutische werking waarvan bewezen is dat cannabis die bezit”.

Voldoende wetenschappelijk bewijs voor de medicinale werking van cannabis

Zoals Manuel Guzmán, professor in de biochemie en moleculaire biochemie aan de Universidad Complutense de Madrid en vicevoorzitter van de OECM, op de persconferentie uitlegde, bestaan er tegenwoordig genoeg wetenschappelijke bewijzen voor de medicinale werking van cannabis en zijn derivaten, waaronder oliën, extracten, tincturen enzovoort.

Guzmán beklemtoonde dat cannabis in medisch en therapeutisch opzicht waardevolle eigenschappen bezit en dat er vele ziektes en aandoeningen mee behandeld kunnen worden. Deze lijst is zeer lang en omvat onder andere de behandeling van chronische pijn, spierkrampen, enkele vormen van epilepsie (vooral bij kinderen), maar ook palliatieve therapievormen bij kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. De medische toepassing van cannabis helpt bij het verminderen van pijn, werkt ontstekingsremmend, vermindert angst en bevordert vanwege haar eetlustbevorderende werking ook de gewichtstoename.

”Veel patiënten hebben cannabis nodig. Het vermindert niet alleen de pijn, maar bevordert ook de integratie op de werkplek en in de sociale omgeving, en vermindert de kosten aan andere medicamenten zoals bijvoorbeeld opiaten”, aldus Guzmán.

Om deze redenen is de OECM van mening dat Spaanse patiënten met onmiddellijke ingang hun levenskwaliteit met behulp van cannabis op legale wijze moeten kunnen verbeteren. Het juiste middel daarvoor is een speciaal programma voor medicinale cannabis in Spanje dat de verkrijgbaarheid ervan door middel van eigen kweek of vergoeding door het ziekenfonds voldoende garandeert.

Initiatieven van de OECM voor een ”politiek van pijnbestrijding”

De OECM ontstond als platform voor deskundigen, zoals wetenschappers, artsen en patiëntenverenigingen, om wetenschappelijk gefundeerde informatie te verstrekken en om ”activiteiten en projecten te bevorderen, te coördineren en uit te voeren die informeren over de eigenschappen en het medicinale nut van cannabis en zijn derivaten”. Informatie is daarbij van fundamenteel belang. De kennis die het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies gedurende de afgelopen decennia moet toegankelijk gemaakt worden voor niet alleen de publieke en private instellingen en instituties maar ook de media en cannabispatiënten zelf.

Bij legalisering van medicinale cannabis moet ook eigen teelt worden toegestaan (© extensivelyreviewed.com)

Sinds haar oprichting en eerste presentatie in september 2016 werkt de OECM eraan dergelijke initiatieven te ondersteunen. Om die reden diende in februari van dit jaar de OECM samen met de politieke partij Ciudadanos in het parlement een zogenaamde ontwerpresolutie zonder wetgevend karakter (PNL) in ter regulering van medicinale cannabis. Deze werd behandeld in de parlementaire commissie voor gezondheid en sociale zaken van de Spaanse Tweede Kamer. Helaas werd de resolutie afgewezen. Dankzij stemmen voor van de PP, PSOE, Unidos-Podemos en Ciudadanos werd evenwel de vorming van een subcommissie toegezegd om een mogelijke regulering nader te onderzoeken. Tot dusver is echter van de subcommissie niets vernomen.

Om de actuele situatie van patiënten in Spanje verder te verduidelijken, organiseerde de OECM een conferentie getiteld Politiek tegen de pijn, die plaatsvond in Madrid op 18 september 2017. Deze conferentie, waarbij voor het eerst vertegenwoordigers van de vier belangrijkste politieke partijen bijeenkwamen met patiënten en deskundigen op het gebied van recht, geneeskunde, farmacie en biochemie, bood ruimte om openlijk te discussiëren over de wetenschappelijke, geneeskundige en menselijke vraagstukken ten aanzien van medicinale cannabis.

De voorzitter van de OECM zei over de inhoud van de conferentie het volgende. ”We zullen daar belangrijke aspecten behandelen ten aanzien van medicinale cannabis, de actuele wettelijke situatie Spanje en in andere staten, de voordelen van regulering voor patiënten en de rol van de media.”

Politiek is de enig mogelijke weg

Veel landen zijn deze weg al ingeslagen terwijl andere erover nadenken of onderweg zijn.

De ervaringen uit landen als Uruguay, de VS, Canada, Israël en Nederland die ter waarborging van de veiligheid van de patiënten een nationaal programma voor medicinale cannabis hebben, toonden aan dat de enig mogelijke weg om de situatie voor de geliefde plant wereldwijd te verbeteren een politiek is die de levenskwaliteit van mensen verhoogt omdat ze de beschikking krijgen over medische behandeling met cannabis en cannabisderivaten.

De patiënten roepen de regering Rajoy op om in actie te komen (©Mariano Rajoy, de Spaanse minister-president)

Op dit moment heeft Spanje met die landen niet veel gemeen. Zolang er geen verbetering in deze situatie komt en zolang geen politiek bedreven wordt die bijdraagt aan de bestrijding van de pijn en het lijden van patiënten, blijven deze laatsten overgeleverd aan de reeds genoemde juridische, wetenschappelijke en geneeskundige risico’s die het verkrijgen van cannabis door middel van illegale methodes met zich meebrengt. Daarom dient de politiek de toepassing van medicinale cannabis met onmiddellijke ingang te reguleren en legaliseren, en moet de regering zonder dralen handelen omdat de patiënten in Spanje niet langer kunnen wachten.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More