by Miranda on 16/06/2017 | Legaal & Politiek

Mexicaans Congres keurt gebruik van medicinale cannabis goed

Mexico In april 2017 nam het Mexicaanse Congres een wet aan die medicinaal en wetenschappelijk gebruik, productie en distributie van cannabis legaliseert. De nieuwe wet erkent de therapeutische eigenschappen van THC. Mexico doet een belangrijke stap naar tolerantie in het belang van de gezondheid van de Mexicanen.


Op vrijdag 28 april 2017 nam het Huis van Afgevaardigden van Mexico met een grote meerderheid een wet aan die gebruik van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden legaliseert, alsmede de productie en distributie ervan voor die doeleinden. De goedkeuring van dit wetsontwerp, dat werd gepropageerd door de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto – die nog steeds met het zeer ernstige drugsprobleem te kampen heeft – bekrachtigt de hervorming van de algemene gezondheidswet en het strafwetboek, die in december al door de Senaat was goedgekeurd.

Nieuwe wet reguleert alleen medicinale cannabis en medicinaal cannabisgebruik

Het Huis van Afgevaardigden van Mexico liet in een persverklaring weten dat ”de wet het verbod op en de criminalisering van handelingen opheft die betrekking hebben op het medicinale gebruik van marihuana en het wetenschappelijk onderzoek ernaar, en van diegenen die zich bezighouden met de productie en distributie voor die doeleinden.” De wet was in december 2016 al goedgekeurd door de Senaat nadat in april van dat jaar de federale uitvoerende macht een initiatief had voorgelegd aan het Huis.

De nieuwe wet, die bij hoofdelijke stemming met 371 voor, 7 tegen en 11 onthoudingen werd aangenomen, is naar de Mexicaanse president gestuurd ter ratificering en voor publicatie in de Diario Oficial de la Federacion (DOF), het staatsblad. Zodra de wet in werking treedt, is het kweken, oogsten, produceren van derivaten, kopen en leveren van cannabis met therapeutische doeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek in Mexico toegestaan.

Mexicaans Congres keurt gebruik van medicinale cannabis goed - Sensi Seeds Blog
Gebruik van medicinale cannabis is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden van Mexico (CC. Jelle H.)

In hetzelfde persbericht staat dat het ministerie van Gezondheid gevraagd is om openbaar beleid te ontwikkelen voor de regulering van het gebruik van medicinale cannabis en zijn farmacologische derivaten. Daartoe behoren tetrahydrocannabinol (THC) en zijn isomeren en stereochemische varianten. Tegelijkertijd heeft het departement de leiding bij het creëren van regulering voor onderzoek naar en nationale productie van dergelijke stoffen, als ook bij het verlenen van vergunningen voor het importeren van cannabis en haar derivaten.

Leden van de conservatieve Nationale Actie Partij (in het Spaans afgekort als PAN) hadden bedenkingen en wilden de tekst wijzigen maar dit werd door de rest van de partijen afgewezen. Het is belangrijk te benadrukken dat zowel de PAN als de Democratische Revolutie Partij (in het Spaans afgekort als PRD) voorstander waren van het goedkeuren van het gebruik van recreatieve cannabis, hetgeen nu nog in de lucht hangt.

Tot vandaag was in Mexico, na de hervorming door middel van de wet van april 2017, bezit van maximaal 28 gram marihuana voor medicinaal en persoonlijk gebruik geen misdrijf. Dit is een van de maatregelen die door de regering is genomen om zich te distantiëren van het strenge en prohibitieve beleid van de zogenaamde oorlog tegen drugs.

Erkenning van de therapeutische waarde van THC

Ten gevolge van de nieuwe hervormingen die in de nieuwe wet worden geïntroduceerd, is nu vastgesteld en erkend dat THC oftewel tetrahydrocannabinol een “psychotropische stof met therapeutische eigenschappen” is die geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid zolang de concentratie van isomeren maar 1% of lager is. Om die reden kunnen cannabisderivaten met concentraties van 1% of lager en producten gemaakt voor industrieel gebruik “worden gecommercialiseerd, geëxporteerd en geïmporteerd” op basis van de gezondheidszorgregulering.

Mexicaans Congres keurt gebruik van medicinale cannabis goed - Sensi Seeds Blog
De nieuwe wet erkent de therapeutische waarde van THC (CC. Macroscopic Solutions)

Daarom is cannabis geschrapt uit de categorie ”verboden planten” en is het nu mogelijk dat cannabis wordt gezaaid, geteeld, verwerkt, geoogst, verkocht, in bezit gehouden, gemarket, vervoerd en geleverd voor ”medicinale en wetenschappelijke doeleinden” zolang de voorwaarden die de overheid heeft gesteld maar worden nageleefd.

Dit is een grote stap voorwaarts. Mexico had cannabidiol oftewel CBD al gelegaliseerd, maar dit was een voorzichtige stap die onvoldoende bleek te zijn voor patiënten. Het probleem was dat alleen import van CBD-geneesmiddelen was toegestaan en de plaatselijke productie ervan verboden. Ten gevolge van daarvan bleken de kosten van de geïmporteerde geneesmiddelen, die voornamelijk uit de Verenigde Staten kwamen, extreem hoog te zijn voor patiënten en de meerderheid ervan kon zich de behandeling die men nodig had niet veroorloven.

 Een wet gepropageerd door de president en de burgerbeweging

Peña Nieto’s initiatiefwet – ook wel bekend als het “Marijuana Mx Initiatief”– is het resultaat van een proces dat sinds 2015 voornamelijk werd gesteund en gepropageerd door Mexicaanse patiënten en de bevolking. En dan was er het geval van Grace, een meisje dat de voorpagina’s haalde nadat haar ouders, een stel uit Noord-Mexico, een juridisch gevecht hadden gewonnen om cannabidiol te mogen kopen en gebruiken als medicinaal cannabisderivaat voor hun dochter.

Mexicaans Congres keurt gebruik van medicinale cannabis goed - Sensi Seeds Blog
Enrique Peña Nieto, president van Mexico sinds december 2012 (CC. Comisión Nacional de Cultura Física)

De kleine Grace Elizalde Benavides lijdt aan het syndroom van Lennox-Gastaut, een zeldzame vorm van ernstige kinderepilepsie waardoor ze elke dag vele toevallen had. Vanaf het moment dat ze medicinale cannabis begon te gebruiken verbeterde haar toestand enorm en deden de toevallen zich aanzienlijk minder vaak voor.

Om die reden vochten haar ouders met alles wat ze hadden om het geneesmiddel te krijgen dat de kwaliteit van leven van hun dochter aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Door de enorme impact die deze zaak had op de bevolking ontstond er een brede maatschappelijke discussie waarbij duidelijk werd dat de bevolking voor medicinale cannabis was en die ervoor zorgde dat president een actieve rol begon te spelen bij het promoten van deze wet.

In 2015 was er het historische vonnis van het hooggerechtshof waardoor vier leden van de vereniging SMART werd toegestaan om marihuana voor persoonlijk gebruik te kweken, bezitten en gebruiken. Het hof baseerde zijn vonnis op de opvatting dat nationale wetten die dergelijke activiteiten illegaal maken de fundamentele mensenrechten van de Mexicanen schenden. Dit betekent dat het totale verbod van cannabis onconstitutioneel is. Door het vonnis werd de discussie heftiger, zowel op sociaal als politiek niveau, tussen de voor- en tegenstanders van legalisering van cannabis op federaal niveau.

Wat we niet moeten vergeten is dat er belangrijke en verregaande veranderingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de regulering van cannabis, zowel mondiaal als in de Verenigde Staten, de almachtige buurman van Mexico en tevens verantwoordelijk voor het verbod op cannabis en de oorlog tegen drugs. Dit is nogal een paradox gezien het feit dat meer dan de helft van de staten van de VS medicinale cannabis heeft gelegaliseerd en negen andere ook recreatief gebruik.

Nog paradoxaler en absurder is het feit dat de VS op dit moment beide zijden van deze mislukte oorlog financiert. Aan de ene kant helpt het land regeringen en hun veiligheidsdiensten om de drugshandel te bestrijden en aan de andere kant zijn het Amerikaanse cannabisgebruikers die op de zwarte markt kopen en zo drugsbendes financieren. Dit is een vicieuze cirkel waaraan het nieuwe beleid van Peña Nieto een einde hoopt te maken.

 Mexicaans Congres keurt gebruik van medicinale cannabis goed - Sensi Seeds Blog
Peña Nieto, die het nieuwe Mexicaanse drugsbeleid uitlegt tijdens UNGASS 2016 (CC. Presidencia de la República Mexicana)

De aanpak van drugshandel en de gevolgen daarvan

Mexico is een van de grootste cannabisproducenten van Latijns-Amerika en bovendien een van de meest gewelddadige landen ter wereld.  De oorlog tegen drugs, die al vele jaren woedt, intensiveerde in 2006 door de strategie die de regering van Felipe Calderón doorvoerde. Er volgde een golf van geweld met als resultaat 177.000 doden en 30.000 vermisten, volgens officiële cijfers.

De regering van Peña Nieto blijft geweld bestrijden evenals de enorme macht van de drugskartels. Deze werken tegenwoordig op de manier van grote multinationals en tonen aan hoezeer prohibitie en de oorlog tegen drugs gefaald hebben. Ten gevolge van al deze feiten is het voor Mexico erg moeilijk om hetzelfde te bereiken of op dezelfde manier voortgang te boeken als zijn Noord-Amerikaanse buurman. Die situatie zou nog slechter worden als iemand ineens zou besluiten een muur tussen de twee landen te bouwen (geintje!).

Er dient te worden opgemerkt dat vertegenwoordigers van de uitvoerende macht zelf publiekelijk hebben toegegeven dat hun voorstel wellicht beperkt overkomt en zelfs in tegenspraak is met zichzelf. Zij wijten dit aan de druk van de media en de publieke opinie.

En die publieke opinie is inderdaad zeer verdeeld en tegenstrijdig. Uit de meest recente enquête over gebruik van medicinale en recreatieve cannabis die werd gehouden in dit Centraal-Amerikaanse land kwam naar voren dat 72,4% voorstander is van de legalisering van medicinale cannabis, terwijl 76,2% tegen de legalisering van recreatieve cannabis is.

Ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren in Mexico geboekt is, blijft de publieke opinie tamelijk conservatief als het gaat om de legalisering van de cannabisplant.  Ook al is de algehele sociale perceptie over cannabis geëvolueerd, toch associeert een groot deel van de Mexicaanse bevolking, ondanks de openheid van de debat, cannabislegalisering nog altijd met drugsdealers.

Nog een stap voorwaarts voor cannabis in Mexico

Er moeten nog vele stappen worden gezet op weg naar humanisering van het drugsbeleid– in het algemeen, en van cannabis in het bijzonder, met name op mondiaal niveau. Het staat niettemin buiten kijf dat Mexico eindelijk een actief standpunt heeft ingenomen. De hervorming die door het Congres in gang is gezet ten gunste van de volksgezondheid kan het leven van vele patiënten aanzienlijk verbeteren. Niettemin moet de uitvoerende macht, ondanks de vooruitgang op het gebied van wetgeving, nog vele praktische aspecten regelen, zoals privéteelt, licentieverstrekking en decriminalisering van cannabisteelt en gebruik. De ontwikkeling van deze zaken moet nauwlettend worden gevolgd om te zien hoe de wet in de praktijk zal uitpakken. Er moeten nog vele stappen worden gezet, waaronder de veelgevraagde mogelijkheid van totale legalisering van cannabis in Mexico, en deze stappen moeten in de goede richting worden gezet.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More