by Micha on 03/12/2018 | Opinie

Na Uruguay en Canada, welk land zal als volgende cannabis legaliseren?

Cannabis legaal In Uruguay is cannabis al sinds 2013 legaal, in Canada nog maar een paar maanden. Binnenkort zouden ook Mexico, Nederland, Zwitserland, Duitsland, Jamaica en Lesotho cannabis kunnen legaliseren. Dan hebben we nog de drie speciale gevallen: de VS, Spanje en Israël. In dit artikel wordt precies uitgelegd hoe de zaken in de verschillende landen ervoor staan.


Toen Uruguay in 2013 recreatieve cannabis legaliseerde, had niemand verwacht dat een G8-land als Canada vijfeneenhalf jaar later de volgende stap in die richting zou zetten. Wie deze wereldwijde ontwikkelingen volgt, zal er niet aan twijfelen dat meer landen in de toekomst dit voorbeeld zullen volgen. Maar welke landen zullen dat zijn? Hieronder vind je een beknopte lijst van de waarschijnlijkste kandidaten.

1. Mexico

De zuiderbuur van de VS kan binnenkort een wet aannemen die de kweek en de verkoop al in medio 2019 kan reguleren. Na een baanbrekende beslissing van het Mexicaanse hooggerechtshof op 31 oktober kondigde de toekomstige president aan dat cannabis gelegaliseerd zou worden. Hoewel de rechter slechts had verklaard dat de straffen voor misdrijven in verband met kleinschalige consumptie, bezit en kweek illegaal waren, zei senator Olga Sánchez van de toekomstige regeringspartij PRI het volgende:

“We moeten het drugsbeleid van ons land herzien. Het is tijd om veranderingen aan te brengen omdat dit al een tijd een controversieel onderwerp is. De gewapende oorlog tegen drugs heeft in ons land simpelweg geleid tot een nog groter aantal doden. We zijn geen voorstanders van de deregulering van alle drugs, maar van de regulering van cannabis. […] Dat zal een belangrijke bijdrage leveren aan de vrede in ons geliefde land”, legde Sánchez uit toen het wetsvoorstel werd ingediend bij de senaat in Mexico.

De senator presenteerde een wetsvoorstel dat al voorziet in gedetailleerde reguleringen voor de geplande start van de verkoop van cannabisproducten aan volwassenen. Het 75 pagina’s tellende wetsontwerp van Sánchez zou alle volwassenen toestaan om maximaal 20 van de nu nog illegale planten te kweken en maximaal 480 gram per jaar te oogsten voor persoonlijke consumptie. Eetbare producten blijven echter verboden.

2. Nederland

Ondanks het grote aantal coffeeshops is cannabis nog steeds illegaal in Nederland. Na bijna 50 jaar van tolerantie, om nog maar te zwijgen van het al bijna twintig jaar durende conservatieve overheidsbeleid, zijn de niches voor cannabisfans steeds kleiner geworden. Maar omdat noch de regulering noch de sluiting van shops politiek af te dwingen lijkt, heeft de regeringscoalitie in ieder geval aangekondigd dat ze vanaf 2019 een aantal coffeeshops op proef zal legaliseren als onderdeel van een proefproject. Als het proefproject een succes blijkt, zou Nederland de status-quo die al tientallen jaren van kracht is juridisch kunnen afdwingen of er in ieder geval een wet voor kunnen opstellen.

3. Zwitserland

In Zwitserland betwisten actieve stemmen en politieke groeperingen de illegale status van cannabis al sinds de jaren negentig. De eerste gemeenten vroegen al in 2004 cannabisproefprojecten aan, maar deze werden regelmatig afgewezen door de federale overheid. Sinds 2014 pleiten steeds meer steden en gemeenten voor de ontwikkeling van zulke projecten en sinds eind 2017 is ook de federale overheid hier voorstander van. Met het Experimentieartikel van september 2018 heeft het parlement een rechtsgrondslag aangenomen die het, net zoals in Nederland, mogelijk maakt om vanaf 2019 wetenschappelijk gecontroleerde en plaatselijk beperkte cannabisproefprojecten uit te voeren. Ook staat er een nieuw referendum op de planning, na het mislukte hennepinitiatief van 2008, maar de datum staat nog niet vast.

4. Duitsland

In het parlement is er al een geschatte meerderheid voor de gereguleerde distributie van cannabis. Maar de zogenaamde ‘Jamaica-coalitie’ met de SPD, Die Grünen en de FDP viel tijdens de onderhandelingen in de herfst van 2017 uit elkaar. Met de legalisering van cannabis als medicijn en een eigen kweekprogramma werd het onderwerp al snel gedestigmatiseerd in de media en de maatschappij. Zelfs in conservatieve kringen is een gereguleerde markt geen taboe meer. Canadese investeerders, die de medicinale cannabismarkt al domineren, zijn heel geïnteresseerd in de Europese binnenlandse markt voor recreatieve gebruikers.

5. Jamaica

Wat is het volgende land dat cannabis legaliseert?

Dit Caribische eiland staat al meer dan vijftig jaar lang bekend om marihuana van hoge kwaliteit. Sinds 2015 is er een wet van kracht die medicinaal gebruik en een snel groeiende cannabissector regelt. Het is een publiek geheim dat de overheid er alleen maar zo lang over gedaan heeft om recreatief cannabisgebruik te reguleren vanwege de starre houding van de VS. Als Mexico, na Canada, cannabis onbelemmerd door de VS legaliseert, zal Jamaica ook niet lang meer moeten wachten en zal het land officieel cannabistoerisme kunnen stimuleren.

6. Lesotho

De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten over de aanstaande legalisering in Zuid-Afrika. Maar het grondwettelijk hof daar heeft eenvoudigweg besloten dat wetten die het persoonlijk gebruik beperken ongrondwettelijk zijn. De overheid heeft nu twee jaar de tijd om de kweek en de consumptie te decriminaliseren. Legalisering is ondenkbaar in de nabije toekomst.

Toch kan een minder streng cannabisbeleid in Zuid-Afrika gevolgen hebben voor een klein buurland. Lesotho is van oudsher de grootste cannabisproducent in de regio en in tegenstelling tot Zuid-Afrika heeft het land al kweekvergunningen voor medicinale cannabis verleend aan Canadese investeerders. Ondanks het legale verbod is cannabis praktisch legaalin het land. In elk geval ondernemen de autoriteiten in Lesotho alleen actie tegen hennepkwekers onder druk van hun machtige buur. 70% van de cannabis die in Zuid-Afrika verkocht wordt, komt uit Lesotho. Als de politieke druk van Zuid-Afrika afneemt, zal het cannabisverbod in Lesotho als eerste land op het Afrikaanse continent opgeheven worden.

7. Luxemburg

De nieuwe regering van het kleinste van de drie Benelux-landen kondigde tijdens de coalitiebesprekingen van eind november 2018 verrassend genoeg de legalisering van cannabis aan. Of en hoe deze intentie vastgelegd en geïmplementeerd zal worden in het regeerakkoord was op het moment van het ter perse gaan niet duidelijk. Luxemburg is nogal een mengelmoes wat cannabis betreft. Nu het parlement deze zomer bezweek onder de commerciële druk door verrassend genoeg van de ene op de andere dag een wet aan te nemen die het medicinale gebruik van cannabis toestaat, zou Luxemburg binnenkort ook voor een verrassing kunnen zorgen door het recreatieve gebruik van cannabis te reguleren.

Speciale gevallen VS, Israël en Spanje

In de VS en in Israël zijn er al veel producenten van medicinale cannabis. Op federaal niveau is cannabis nog steeds illegaal in de VS en dit zal voor ten vroegste 2019 niet veranderen. Zelfs als de federale staten beslissen op cannabis voor volwassenen te dereguleren, kan het jaren duren voor recreatief cannabisgebruik op nationaal niveau legaal wordt. Verwacht niet te veel van de Trump-regering – integendeel!

Zelfs in Spanje, ondanks de getolereerde cannabisclubs en een links-liberale regering, is nationale legalisering nog lang niet aan de orde. Ondanks een sterke legaliseringsbeweging in Spanje is het tot nu toe nog niet eens gelukt om medicinaal gebruik wettelijk te reguleren. Omdat de aanbodsituatie voor patiënten en consumenten uitstekend is vanwege de getolereerde verkooppunten en de verwachte straffen voor kweek en verkoop gematigd zijn, is er weinig politieke druk om in de nabije toekomst iets te veranderen.

Israël is al een van de grootste producenten van medicinale cannabis en wordt binnenkort een exportnatie. Ook is een groot deel van de plaatselijke bevolking voorstander van de legalisering van recreatief gebruik. Het is echter ondenkbaar dat de twee belangrijkste partijen van het land van positie zullen veranderen. Vanwege de huidige veiligheidssituatie is het nog onwaarschijnlijker dat Israël in de nabije toekomst door liberalen bestuurd zal worden. Er wordt nu eenmaal niet veel voor cannabis gestemd omdat er in het dagelijkse leven in Israël belangrijkere dingen zijn. Door deze factoren lijkt een snelle legalisering in Israël onwaarschijnlijk.

Hoe zit het met de rest van de wereld?

Andere kandidaten wiens namen de laatste tijd vaak gevallen zijn, zullen waarschijnlijk wat meer tijd nodig hebben. Onlangs hebben landen zoals Griekenland, Colombia, Libanon en Peru wetten over medicinale cannabis aangenomen, maar recreatieve gebruikers hebben daar nog steeds niet de politieke lobby die in de bovengenoemde landen erg populair is geworden, en niet alleen sinds de invoering van nationale wetten over medicinaal gebruik.

Veel regeringen, die een winstgevende markt voor medicinale cannabis ruiken en gebrekkige wetten aannemen, geloven ook dat de wereld verdeeld is in goed (medicinaal) en slecht (recreatief) cannabisgebruik. Toch blijkt uit stemmingen in de VS en Canada dat mensen zich niet meer voor de gek laten houden door overheden die in lang achterhaalde zwart-witcategorieën denken als het gaat om cannabiswetgeving.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More