by Micha on 31/03/2017 | Legaal & Politiek

Opstartproblemen voor programma met medicinale cannabis

Duitsland Op 9 maart 2017 is in Duitsland de langverwachte wetgeving over het gebruik van cannabis als medicijn in werking getreden. Met het ingaan van deze wetgeving mogen Duitse artsen nu cannabistoppen en -preparaten voorschrijven met een eenvoudig recept. Lees voor meer informatie dit artikel.


Patiënten die nu over een uitzonderingsvergunning voor zelftherapie met cannabistoppen beschikken, moeten deze in de komende maanden inleveren. Tegen die tijd zal een vervangende basisvoorziening van kracht zijn geworden. Op dit moment, kort na invoering van de nieuwe wetgeving, heerst er echter nogal wat verwarring omtrent de medicinale cannabisverstrekking.

Opstartproblemen voor programma met medicinale cannabis

Cannabis kost per gram nu ineens negen euro meer

Bij veel artsen bestaan nog steeds vooroordelen over medicinale cannabis. Dat maakt het niet eenvoudig om een arts te vinden die cannabis op doktersrecept wil voorschrijven. Veel artsen zijn namelijk bang voor navorderingen van ziektekostenverzekeraars bij controle op individuele gevallen, of wanneer de kosten voor de veel te dure cannabistoppen leiden tot overschrijding van het toegewezen budget voor medicijnen. Onder het Duitse systeem voor medicijnvergoedingen moet in die gevallen de arts namelijk zelf de kosten voor de reeds verstrekte cannabis terugbetalen. Dat leidt ertoe dat veel dokterspraktijken uitsluitend recepten uitschrijven waarbij de patiënt zelf de kosten voor de medicijnen moet voorschieten. Wie echter met zo’n recept of met een nog geldige uitzonderingsvergunning cannabis flos gaat halen in een apotheek, wordt onaangenaam verrast. In plaats van 15 euro per gram kost vijf gram medicinale-cannabistoppen nu 118 euro, dus bijna 24 euro per gram. Volgens de apothekers ligt dat aan de nieuwe wetgeving, die medicinale-cannabistoppen nu rangschikt onder §4 van de Duitse Wet op de medicijnvergoedingen waarvoor „apothekerstoeslagen“ gelden. Cannabis is hiermee wel degelijk op recept verkrijgbaar, maar het is geen geregistreerd geneesmiddel en de apotheker moet dus zelf de bereiding van de toppen ter hand nemen. De toppen worden daartoe in de bereidingsruimte van de apotheek vermalen en in dagelijkse doseringen verdeeld. Dat alles kost de patiënt meer geld en is blijkbaar bedoeld om de veiligheid van het geneesmiddel te garanderen. Apothekers die dit nalaten, overtreden de wet en riskeren een geldboete.

Doktersrecepten die direct door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed, worden uitsluitend verstrekt na voorafgaande individuele controle door de betreffende verzekeraar. Bestaat er twijfel, dan wordt er een beoordelingsinstantie geraadpleegd. Deze procedure duurt gemiddeld echter vijf weken. En daarom hebben twee weken na invoering van de nieuwe wetgeving slechts enkele van de meer dan duizend patiënten die nu al medicinale cannabis gebruiken hun uitspraak gekregen. Zonder toestemming van de verzekeraars is het geneesmiddel weliswaar nog steeds legaal verkrijgbaar, maar voor een nog hogere prijs dan tot nu toe. Op dit moment heeft u dus de volgende keuze: 24 euro per gram betalen of geduldig wachten op een uitspraak over uw medisch dossier. Wie niet kan wachten moet de therapie onderbreken of zich wenden tot de veel goedkopere zwarte markt. Alleen de Techniker Krankenkasse lijkt iets minder bureaucratisch te werken en heeft nu al toegezegd om de kosten voor bestaande patiënten te gaan vergoeden.

Zoals het er nu naar uitziet, duurt het minstens tot midden april 2017 voordat onder de nieuwe wetgeving de vergoeding is geregeld voor bestaande patiënten, en voordat nieuwe patiënten hun medicinale cannabis op legale wijze kunnen verkrijgen. Voor hoeveel patiënten en bij welke indicatiestelling de kosten worden vergoed, valt op dit moment nauwelijks te voorspellen. Alleen aan palliatieve patiënten moeten de ziektekostenverzekeraars binnen enkele dagen uitsluitsel geven.

Hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste details van de nieuwe wetgeving

Bij welke ziekten kan cannabis worden voorgeschreven?

Artsen mogen medicinale cannabis op dit moment voorschrijven bij chronische pijn, multiple sclerose, depressie, angststoornissen, ADHS, neurodermitis en diverse andere ziekten, op voorwaarde dat de behandeling een aanwijsbaar medisch doel dient. De wetgeving is zodanig geformuleerd, „dat een behandeling met cannabis ook mag worden gestart als er theoretisch nog andere behandelingen mogelijk zijn en wanneer de patiënt dus nog niet is „uitbehandeld“, zo schrijven de artsenvakbladen.

Welke artsen mogen medicinale cannabis voorschrijven?

Alle artsen mogen vanaf 9 maart 2017 cannabistoppen en -extracten voorschrijven op recept.

Wat mag worden voorgeschreven?

Naast de in Duitsland geregistreerde geneesmiddelen Sativex en Canames (Nabilon) is de werkzame stof Dronabinol beschikbaar, alsmede uit Nederland of Canada geïmporteerde cannabistoppen.

Wat kost één gram THC?

  • 1000 mg THC in de vorm van Sativex-mondspray kost 456,80 euro
  • In de vorm van Dronabinol kost dezelfde hoeveelheid werkzame stof 880 euro
  • Als medicinale-cannabistoppen van de soort „Pedanios22/1“ of „Bedrocan“ in een Duitse apotheek kost 1000 mg THC 68,20 euro (bij een prijs per gram van 15 euro).

In een Nederlandse apotheek kost dezelfde hoeveelheid THC in de vorm van Bedrocan-toppen slechts 28,18 euro.

In welke gevallen vergoeden ziektekostenverzekeraars medicinale cannabis?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • er moet sprake zijn van een ernstige ziekte;
  • algemeen erkende therapieën volgens medische normen ontbreken, of zijn niet toepasbaar;
  • er is uitzicht op positieve resultaten;
  • bij de eerste keer voorschrijven moet een aanvraag voor vergoeding van de kosten worden ingediend. De afhandeling hiervan duurt drie tot vijf weken. De vergoeding door ziektekostenverzekeraars is uitdrukkelijk niet gekoppeld aan specifieke indicatiestellingen.

Toppen of een kant-en-klaar preparaat?

Arts en patiënt beslissen samen in welke vorm de cannabis aan de patiënt wordt verstrekt. Apothekers mogen uitsluitend het geneesmiddel of de soort cannabis leveren die op het recept staat.

Is er een bovengrens?

De hoogste dosering voor recepten bedraagt voor Sativex 1000 mg en voor Dronabinol 500 mg per 30 dagen. Voor cannabistoppen geldt een limiet van 100 gram per maand. Voor het geregistreerde geneesmiddel Canames is geen limiet bepaald.

Waar is medicinale cannabis verkrijgbaar?

In elke apotheek. „Elke apotheek mag op recept geneesmiddelen met cannabis aanmaken en verstrekken“, aldus de voorzitter van het Duitse Genootschap van Apothekers, Andreas Kiefer.

Is eigen teelt toegestaan?

Nee. Daarom wordt deze wetgeving onder patiënten ook wel het cannabisteeltverbod genoemd. Patiënten die recentelijk een teeltaanvraag hebben ingediend, werd kort na invoering van de nieuwe wetgeving gevraagd om hun aanvraag in te trekken, aangezien de nieuwe wet hun medicijnbehoefte reguleert. Wie zijn aanvraag niet intrekt, dient procedurekosten te betalen wanneer de aanvraag wordt afgewezen. Wanneer echter blijkt dat de wetgeving een ontoereikende basisvoorziening oplevert, omdat medicijnen niet worden vergoed of omdat patiënten deze niet kunnen betalen, zullen velen de eigen teelt als laatste redmiddel blijven zien. Komt men ooit voor de rechter, dan dient men zich net als vroeger op overmacht te beroepen en mag men hopen dat de rechters dit ook zo zien.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More