by Micha on 21/08/2017 | Medicinaal

Reizen met cannabis als medicijn – wat je weten moet

Reizen met medicinale cannabis Dankzij de nieuwe wet t.a.v. medicinale cannabis mag cannabis in Duitsland vervoerd worden. Sindsdien mag men het meenemen binnen de EU. Waar je op moet letten, lees je hier.


Steeds meer EU-landen nemen wetten aan met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis. De wetgeving is echter bepaald niet uniform. Daarom moeten cannabispatiënten die hun medicijn mee op reis willen nemen een aantal zaken in acht nemen, want ook na de toelating als medicament gelden voor cannabis andere regels dan voor gewone medicijnen. Alle cannabispreparaten, of het nu gaat om een kant-en-klaar preparaat, een extract of cannabisbloemen, worden als zogenaamde “vervoerbare verdovende middelen” voorgeschreven en verkocht. Aangezien in de meeste landen alleen Sativex, Marinol, Dronabinal of Canames toegelaten zijn, mag je uit deze landen ook alleen deze preparaten mee op vakantie of zakenreis nemen. Daarvoor is een “verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen ten behoeve van een medische behandeling – artikel 75 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst” vereist. Deze kan iedere EU-lidstaat opstellen. In Duitsland moet een patiënt dit formulier door de behandelende arts laten invullen en door de desbetreffende gezondheidsinstantie laten afstempelen. In Duitsland is dat de desbetreffende gezondheidszorginstantie in de deelstaat, die soms voor deze handeling een kleine vergoeding vraagt. De uitvoeringsovereenkomst werd ingevoerd om het verkeer van verdovende middelen voor medicinale doeleinden in de EU te vereenvoudigen en geeft recht op zowel export uit het verstrekkende land als import in een andere EU-lidstaat.

Indien in bezit van een dergelijke verklaring mag een patiënt een hoeveelheid medicijnen voor 28 dagen bij zich hebben. Bij vliegreizen moet het geneesmiddel samen met een kopie van het recept en de verklaring in de handbagage meegenomen worden.

Reizen met cannabis als medicijn – wat je weten moet - Sensi Seeds Blog

Cannabisbloemen voor onderweg

Tot maart 2017 was cannabis in Duitsland een illegale stof die onder de opiumwet viel en alleen kon worden aangeschaft met een uitzonderingsvergunning voor zelftherapie met ”Cannabis Flos”. Sinds de wetswijziging van begin maart valt cannabis in categorie drie en is sindsdien een ”vervoerbaar verdovend middel”. Sommige plaatselijke gezondheidsautoriteiten verstrekten cannabispatiënten al voor de wetswijziging een verklaring conform de uitvoeringsovereenkomst. Dit werd door de federale overheid gedoogd alhoewel het strikt genomen niet wettig was. Sinds maart echter mogen in Duitsland voorgeschreven en gekochte medicinalehennepbloemen vervoerd en derhalve binnen de EU meegenomen worden.

Uit landen als Nederland, Italië en Duitsland, waar cannabisbloemen ook als vervoerbaar geneesmiddel gelden, kunnen patiënten hun 28-dagenbehoefte naar een ander EU-land meenemen. De procedure is exact hetzelfde als bij de kant-en-klaarpreparaten, zij het dat ook bij bloemen de hoeveelheid werkende substantie in milligram aangegeven moet zijn. De patiënt die drie gram cannabis van het merk Bedrocan per dag voorgeschreven is, mag 84,18 gram cannabisbloemen uit de apotheek bij zich hebben. Daarbij moet nog vermeld worden dat deze 84,18 gram bij een THC-gehalte van 22 procent exact 18,48 gram THC bevat. Voor het overige gelden dezelfde regels als bij kant-en-klaarpreparaten. Het geneesmiddel moet bovendien in de oorspronkelijke verzegelde verpakking meegenomen worden.

In verband met EU-recht is het dus theoretisch mogelijk legaal cannabisbloemen mee te nemen naar landen als Oostenrijk, België of Frankrijk, waar ze op grond van de geldende wetgeving op dit moment zelfs als medicijn nog volledig illegaal zijn. Tot dusver zijn er geen gevallen bekend van patiënten die problemen hebben gehad terwijl ze de vereiste documenten konden tonen.

Reizen met cannabis als medicijn – wat je weten moet - Sensi Seeds Blog

Medicinale cannabis uitvoeren uit de EU

Nu wordt het moeilijker. Wie medicinale cannabis mee moet nemen naar een niet-EU-land kan export uit Duitsland met dit formulier aanvragen. Dit geeft recht op export van een behoefte van 30 dagen. Daarnaast moet de patiënt zien een importvergunning van het doelland te krijgen. Dat werkt alleen wanneer beide landen over een medicinalecannabisprogramma op nationaal niveau beschikken aangezien reisformaliteiten wereldwijd op landniveau gecontroleerd worden. Voor Jamaica bijvoorbeeld is dat geen probleem, maar vele landen verlenen nog geen vergunning voor import van medicinale cannabis.

Zelfs Canada verklaart op de site van het ministerie van Gezondheidszorg dat export en import van medicinale cannabis voor patiënten in principe verboden is. Een goede reden om eens rechtstreeks bij Health Canada na te vragen of deze informatie ondanks de commerciële export van Canadese medicinalehennepbloemen naar de EU sinds 2016 nog altijd actueel is:

Geachte mevrouw XXX,

Mijn naam is Michael Knodt, ik woon in Duitsland, ben werkzaam als freelance journalist en ben van plan de komende herfst op zakenreis naar Canada te gaan.

Ik betrek in overeenstemming met het Duitse recht medicinale cannabis uit Nederland en Canada via Duitse apotheken. Omdat cannabis in Duitsland als vervoerbaar geneesmiddel geldt, ben ik gerechtigd een dosis voor 30 dagen van mijn medicijn op reis mee te nemen in landen buiten de EU. Daarvoor moet ik het doktersvoorschrift, de ongeopende medicijnen en het ingevulde document in de bijlage bij mij hebben.

  1. Is dit toelaatbaar krachtens Canadees recht?
  2. Zo niet, is mijn recept in Canada dan geldig om medicinalehennepbloemen bij het staatsprogramma te betrekken?
  3. Is het mogelijk als reiziger een doktersrecept in Canada te krijgen?
  4. Ik ben zo vrij nog een extra vraag te stellen ten aanzien van de internationale richtlijnen voor nationale voorschriften bij reizigers die worden behandeld met op recept voorgeschreven verdovende middelen: Op uw homepage staat: “Ook wanneer u conform de Canadese wet cannabis mag bezitten en produceren, is het niet toegestaan cannabis mee te nemen bij het in- dan wel uitreizen. Ook de im- en export van zaad of gedroogde plantendelen is verboden.”

Mogen Canadese cannabispatiënten die de beschikking hebben over een medicinalecannabisprogramma een dosis van 30 dagen meenemen in landen als Jamaica, Nederland, Duitsland of Tsjechië voor zover het doelland de import toestaat?

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw ondersteuning en verblijf,

met vriendelijke groet,

M. Knodt

 

Het antwoord van Health Canada:

Ad 1.: Nee, Canadese cannabisproducenten mogen conform de Canadese wet geen doktersrecepten uit andere landen accepteren.

Ad 2.: Nee, reizigers naar Canada mogen geen medicinale cannabis invoeren.

Ad 3.: Nee, personen moeten een recept van een Canadese arts of artsenpraktijk verkrijgen die daartoe gemachtigd is.

Ad 4.: Nee, Canadese burgers mogen geen medicinale cannabis meenemen naar landen met een soortgelijke wetgeving.

Met vriendelijke groet,

 XXX

Canada geeft haar eigen inwoners noch bezoekers de mogelijkheid hun cannabistherapie op reis voort te zetten, terwijl steeds meer producenten van medicinale cannabis exportlicenties krijgen om Canadese cannabisbloemen naar Europa te verkopen. Dat leidt tot de bizarre situatie dat legaal in Canada geteelde cannabis die door patiënten in Duitsland legaal in de apotheek gekocht is door diezelfde patiënten niet naar Canada mee(terug)genomen mag worden.

Het ministerie van Gezondheidszorg van Israël, dat ook over een medicinalecannabisprogramma beschikt, heeft ondanks herhaalde schriftelijke en telefonische verzoeken niets van zich laten horen en tot dusver ook geen enkele informatie ten aanzien van medicinale cannabis op reis bekendgemaakt.

Het hoeft niemand te verbazen dat de economische belangen van de cannabusiness wederom belangrijker gevonden worden dan die van de patiënt als individu. Om niet het verwijt te krijgen dat economische belangen bij de internationale regelingen ten aanzien van medicinale cannabis voorrang krijgen boven de belangen en behoeftes van cannabispatiënten, zouden landen als Israël, Canada en Uruguay snel een wettelijke oplossing moeten vinden die het meenemen van legaal geproduceerde en gekochte medicinale cannabis over de grenzen heen mogelijk maakt.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More