by Micha on 28/10/2015 | Legaal & Politiek Opinie

Strafvervolging werkt ook zonder verbod op cannabis – LEAP

LEAP Goed nieuws uit Berlijn: LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) is een succesvolle Amerikaanse organisatie bestaande uit medewerkers van politie en justitie, die nu naar Brits voorbeeld in Duitsland zijn tweede afdeling in Europa heeft opgericht.


Law Enforcement Against Prohibition nu ook in Europa

Goed nieuws uit Berlijn: LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) is een succesvolle Amerikaanse organisatie bestaande uit medewerkers van politie en justitie, die nu naar Brits voorbeeld in Duitsland zijn tweede afdeling in Europa heeft opgericht.

LEAP Germany - Sensi Seeds blog
Law Enforcement Against Prohibition nu ook in Europa

Op 10 september 2015 is het voormalige hoofd van de politie in Münster, Hubert Wimber, gekozen tot voorzitter van de Duitse LEAP-afdeling. Naast Wimber zijn er nog vier bekende oprichters, namelijk Frank Tempel, parlementslid en woordvoerder van de Linken op het gebied van drugs; jeugdrechter Andreas Müller; Annie Machon, voormalig MI5-agente en voorvrouw van LEAP-Europa; en Wolfgang Neskovic, voormalig rechter aan het gerechtshof. Wimber spant zich al geruime tijd in voor liberalisering van het verbod op cannabis, maar vóór zijn pensionering vorig jaar werd hem deelname aan de oprichtingsvergadering nog verboden door de Minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Ralf Jäger (SPD).

De VS als voorbeeld

LEAP werd in 2002 opgericht door de gepensioneerde politieman Jack A. Cole in Medfort, Massachusetts. Deze voormalige undercoveragent, en zijn vele medestanders, zijn 13 jaar na de stille oprichting van LEAP al een flink stuk dichter bij hun doel gekomen, namelijk het informeren van publiek, media en politiek over de negatieve gevolgen van het huidige drugsbeleid. Tegelijkertijd streeft LEAP naar herstel van respect onder de bevolking voor het werk van de politie, dat door hun rol in de drugsbestrijding ernstig is aangetast. Het werk van LEAP moet de talrijke negatieve gevolgen van de „War on Drugs“ helpen tegengaan, waaronder het almaar stijgende aantal beambten dat drugsdelicten pleegt. LEAP wil vooral de eigen beroepsgroep duidelijk maken waarom hoge misdaadcijfers juist het gevolg zijn van strenge wetgeving, en niet van de effecten van de gebruikte stoffen zelf.

Terwijl LEAP in Europa nog maar net van de grond komt, hebben in de VS de voormalige misdaadbestrijders al grote invloed op de actuele discussie rondom de regulering van cannabis. In totaal telt LEAP inmiddels 15.000 leden, waarvan de meeste in de VS. Naast de Europese afdelingen zijn deze „Good Cops“ ook aanwezig in landen als Costa Rica en Brazilië, en tellen ze sympathisanten in meer dan 190 landen. LEAP levert in 35 Amerikaanse staten en in 16 landen sprekers voor bijeenkomsten en evenementen die over drugsbeleid gaan. Iedereen kan lid worden van deze organisatie, maar alle sprekers en het bestuur moeten actieve of voormalige misdaadbestrijders zijn, dus politieagent, douanebeambte, grenswacht, gevangenbewaarder, openbaar aanklager of rechter. Op dit moment hebben zo’n 5000 LEAP-leden deze achtergrond. Veel actieve leden, die vanuit hun beroep eigenlijk aan de andere kant van de wet zouden moeten staan, hebben vergelijkbare ervaringen doorstaan als de toenmalige LEAP-voorman, de gepensioneerde luitenant Stanford “Neill” Franklin. Als jonge politieagent twijfelde hij al aan het nut van de „War On Drugs“. Toen zijn collega-rechercheur en goede vriend Ed Toatley in 2000 tijdens een undercoveroperatie in Washington D.C. werd doodgeschoten, besloot de toenmalige drugsbestrijder om ronduit voor zijn persoonlijke standpunten uit te komen en sloot hij zich aan bij LEAP.

Beroepsmatig onverenigbaar

Inmiddels zijn de meeste LEAP-activisten weliswaar uit actieve dienst, maar anders dan in Duitsland zijn er daar ook nog leden die gewoon bij de politie werken. Tegen veel LEAP-leden zijn vanwege hun lidmaatschap dienstmaatregelen genomen. Dit zwaard van Damocles hangt ook nu nog veel ambtsdragers boven het hoofd die zich vóór hun pensionering of ontslagname, in het openbaar of tegen collega’s, uitspreken voor de hernieuwde legalisering van cannabis of liberalisering van de drugshandel. Een bekend voorbeeld van iemand die door zijn persoonlijke standpunten over de „War on Drugs“ en zijn openlijke sympathie voor LEAP in de problemen kwam, is de voormalige grenswacht Bryan Gonzalez uit Californië. Hij had alleen maar zijn twijfels geuit tegenover collega’s over het nut van het verbieden van cannabis, en daarbij naar LEAP verwezen. Zijn collega’s maakten hier melding van bij hun leidinggevenden. Er volgde een tuchtzaak waarin werd vastgesteld dat de standpunten van Gonzalez conflicteerden met de eisen die zijn beroep aan hem stelde. Daarop werd hij ontslagen uit overheidsdienst. Een beroepszaak hiertegen, ondersteund door LEAP en de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union), werd in 2011 definitief afgewezen. Desondanks groeit LEAP continu, en niet alleen in de VS. En LEAP speelde de afgelopen vier jaar bovendien een belangrijke rol in de succesvolle cannabis-legaliseringscampagnes in Colorado, Oregon en Alaska, alsmede in de deelstaat Washington en in Washington D.C.

De advocaat van Bryan Gonzalez, Daniel Pochoda, zei het als volgt na de schorsing van zijn cliënt in 2011:

Steeds meer misdaadbestrijders uiten hun kritiek op de mislukte ‚War on Drugs‘. Zij hebben er recht op om hun mening met anderen te delen en om zich in dit belangrijke debat te mengen. En dat recht vervalt niet ineens als ze bij de overheid op de loonlijst staan.“

Wat ons betreft heeft hij daarin gelijk. En we hopen dat LEAP ook in Europa snel de kinderschoenen zal ontgroeien.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?