by Stefanie on 23/09/2015 | Opinie

Van cannabisgebruik worden je hersenen niet kleiner

hersenen Als we de voorstanders van een verbod op cannabis moeten geloven, krimpt het brein al bij incidenteel gebruik ervan. Bovendien leidt het gebruik tot psychoses of schizofrenie. Het gerucht over het krimpende brein vindt zijn oorsprong in dit onderzoek uit 2014, en er zijn diverse sensationele berichten op gebaseerd.


Feiten versus fabels

Als we de voorstanders van een verbod op cannabis moeten geloven, krimpt het brein al bij incidenteel gebruik ervan. Bovendien leidt het gebruik tot psychoses of schizofrenie. Het gerucht over het krimpende brein vindt zijn oorsprong in dit onderzoek uit 2014, en er zijn diverse sensationele berichten op gebaseerd. Het is echter geen langlopend onderzoek maar een momentopname uitgevoerd onder een gering aantal testpersonen. De onderzoekers stellen zelf uitdrukkelijk dat de beginleeftijd veel belangrijker is en dat hun resultaten niet onder een enkele noemer kunnen worden samengebracht.

Onderzoek naar cannabisgebruik en intellectuele prestaties

Begin dit jaar publiceerde de Universiteit van Boulder in Colorado een onderzoek dat het tegenovergestelde bewijst, namelijk dat het brein niet kleiner wordt door cannabisgebruik. Er zijn inmiddels twee nieuwe onderzoeken die deze bevinding onderbouwen.  Het recentste onderzoek werd in augustus 2015 gepubliceerd in “JAMA Psychiatry” en heeft betrekking op de invloed van cannabis op bepaalde delen van het brein bij ruim 1500 testpersonen. Dit onderzoek bevestigt in wezen de bevindingen van de gerenommeerde Universiteit van Harvard uit 2003: cannabisgebruik heeft geen invloed op de omvang van het brein.

In het onderzoek van Harvard werden 22 zware cannabisgebruikers, die in hun leven gemiddeld in totaal 20.100 zakjes gerookt hadden, vergeleken met 26 niet-cannabisgebruikers. Er werden tussen beide groepen geen verschillen geconstateerd in volume van het witte hersenweefsel, de hersenvloeistof of de linker- of rechterhippocampus. De auteurs trokken toen al de conclusie dat “deze bevindingen overeenstemmen met de recentere literatuur, die erop duidt dat er geen verband bestaat tussen cannabisgebruik en structurele veranderingen in het brein als geheel of in de hippocampus”.

Onderzoekers van Duke University in Durham/North Carolina hebben 1037 Nieuw-Zeelandse deelnemers vanaf hun geboorte in 1972/73 gevolgd en in de loop van hun leven regelmatig onderzocht en ondervraagd. Het in 2012 gepubliceerde onderzoek is tot op heden het belangrijkste onderzoek naar de samenhang tussen cannabisgebruik en intellectueel prestatievermogen. Een van de leiders van het onderzoek, Terrie Moffitt, professor in de psychiatrie aan King’s College in Londen, zei tegen de BBC: “Door de bijzondere aard van het onderzoek ben ik er zeker van dat cannabisgebruik veilig is voor het brein vanaf achttien jaar, maar risicovol voor het brein jonger dan 18 jaar”. Het resultaat van dat onderzoek raakte bij ons [in Duitsland] ondergesneeuwd door de berichtgeving dat cannabis schadelijk is voor kinderen en jongeren, met ‘de domme blower’ als trefwoord in de (internationale) media. Het wezenlijke resultaat van het onderzoek, dat cannabis veilig is voor volwassenen, maar niet voor jongeren, trok nauwelijks aandacht. Zelfs het linkse ‘taz’ stelde: ‘van blowen word je dom’.

Word je van blowen schizofreen?

Schizofrenie is de tweede dooddoener die door tegenstanders wordt gebruikt om te voorkomen dat er een regeling komt waarin rationeel met de drug wordt omgegaan. Ook over dit onderwerp bevat “JAMA-Psychiatry“ een nieuwe publicatie: Met name jonge mannen zouden helemaal niet of slechts zeer zelden moeten blowen, om te voorkomen dat de ontwikkeling van hun brein schade oploopt. Het onderzoek toont aan dat er bij mannen die regelmatig cannabis gebruiken op jonge leeftijd veranderingen in de ontwikkeling van het brein kunnen optreden, die van invloed zijn op de dikte van de hersenschors. Of en in hoeverre de ontwikkeling van de hersenschors samenhangt met de ontwikkeling van schizofrenie is ook onder wetenschappers omstreden. Maar ook in dit geval gaat het om kinderen en jongeren; bij volwassenen kon dit effect niet worden aangetoond.

De gerenommeerde Harvard Medical School heeft in 2014 een onderzoek gepubliceerd waarin zij tot de conclusie kwamen dat schizofrenie een erfelijke ziekte is, en niet samenhangt met het gebruik van cannabis. Het onderzoek concludeert dat “samenvattend kan worden gesteld dat cannabis zelf geen psychoses veroorzaakt.”  Bij genetisch belaste personen kan cannabis invloed hebben op de ontwikkeling, de ernst en het verloop van de ziekte. Daarom is op dit punt verder onderzoek nodig. Cannabisgebruik is echter beslist niet de oorzaak van de ziekte. Deze visie wordt gedeeld door de auteurs van het recentste onderzoek, dat begin augustus 2015 werd gepubliceerd. In hun resultaten stellen zij zelfs dat er “geen verband is tussen cannabisgebruik door jongeren en psychosen, kanker of andere gezondheidsklachten.“

Een van de weinige Duitse cannabinoïdedeskundigen, Dr. Franjo Grotenhermen, bevestigt dit feit in de Huffington Post: “Er zijn geen aanwijzingen dat cannabis schade aanricht bij volwassen personen. Het volgroeide brein raakt niet beschadigd.”

Er is al veel onderzoek gedaan naar cannabis, maar niemand wil het weten

Als het om cannabis gaat, lijkt het erop dat er voor elk onderzoek een ander onderzoek is dat het tegendeel beweert. Zodoende wint de wetgever tijd zonder in actie te hoeven komen. Desondanks is er relatief veel onderzoek naar cannabis gedaan. Medisch gezien is het zelfs een van de meest onderzochte planten. Volgens gegevens van het vakblad ‘Medicinal Research Reviews’ waren er in 2008 al meer dan 15.000 onderzoeken of wetenschappelijke studies op het gebied van cannabis of cannabinoïden. Volgens Paul Armentano, directeur van NORML, was dat aantal in 2010 de 20.000 al gepasseerd.

Toch kostte het na toelating in Canada nog zes jaar en vele extra onderzoeken voordat Sativex, een cannabisspray voor MS-patiënten, in 2011 ook in Duitsland toegelaten werd. De Bedrocan-cannabistoppen uit de apotheek moeten aan strenge regels voldoen en zijn in Nederland – in tegenstelling tot Duitsland – al jaren een officieel erkend medicijn. Zelfs Dronabinol, het eerste Duitse cannabismedicijn, heeft daarom een speciale status als middel op recept en wordt twintig jaar na introductie van het merk nog steeds niet als echt geneesmiddel beschouwd. De verantwoordelijke personen in de politiek en de gezondheidszorg beweren regelmatig dat klinische studies ontbreken. Dit is een uitvlucht, want tussen 2005 en 2009 zijn er al 37 gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van cannabinoïden voor therapeutische doeleinden. Negen van deze onderzoeken tonen vermindering van spasmen bij MS aan, en vier onderzoeken wijzen op verlichting van de symptomen en verhoging van de eetlust bij HIV/AIDS. Vier andere onderzoeken tonen verlichting van chronische pijn aan en twee onderzoeken gaan over de effecten van cannabis bij darmstoornissen. Verder zijn er twee onderzoeken naar cannabis tegen misselijkheid en overgeven, twee over cannabis en schizofrenie, een over groene staar en twee over andere indicaties. Sindsdien is het aantal onderzoeken in het kader van de reguleringsmodellen met ruim 100 gestegen. Veel van deze onderzoeken tonen het medische nut van natuurlijk cannabiskruid of cannabispreparaten aan, maar worden in Europa over het algemeen genegeerd. Een in Californië uitgevoerd dubbelblindonderzoek naar cannabis bij neuropathie heeft veel veelbelovende resultaten opgeleverd. De onderzoekers beschouwen cannabis bij dit ziektebeeld als een uitermate werkzaam geneesmiddel met weinig bijwerkingen. Ook een redelijk recent onderzoek uit Duitsland naar de werking van cannabis als middel tegen vermenigvuldiging van tumorcellen en de werking van CBD bij Alzheimer heeft in de VS veel aandacht gekregen onder medici, terwijl de meeste artsen in Duitsland nog worstelen met de vraag of je een terminale kankerpatiënt THC-druppels kunt voorschrijven zonder problemen te krijgen met de verzekeraars. We praten hier over een geneesmiddel dat in Duitsland tot 70 jaar geleden in elke apotheek verkrijgbaar was, zonder de problemen of zelfs sterfgevallen die bij andere geneesmiddelen optreden.

Het lijkt erop dat cannabis meer mensen geneest

Cannabis is beslist geen wondermiddel, maar meer mensen dan tot nog toe werd aangenomen lijken er baat bij te hebben. In Duitsland zelf wordt zeer weinig onderzoek gedaan en resultaten uit andere landen worden genegeerd. Dit alles zou ertoe moeten leiden dat de strenge regels zo snel mogelijk worden afgeschaft, en niet alleen voor medicinale cannabis. We hebben geen behoefte aan nog meer onderzoeken over blowende tieners om duidelijk te maken dat wiet niet in de handen van kinderen en jongeren hoort te komen. Wat we nodig hebben, is deugdelijke wetgeving ter regulering van cannabis, zonder doemscenario’s over kinderen en jongeren. Maar daar doet de Bondsregering niet aan mee, zoals onlangs nog werd benadrukt door Marlene Mortler, verantwoordelijke voor het Duitse drugsbeleid.

Reageren

Plaats een reactie

Kim

Do you know your brain is fullgrown at 25 and ripened at 28 years. So if Cannibis doesn't damage the brain of an adult with the age of 18 years while your brain isn't fully grown than how can it damage the brain of an minor?

28/03/2018

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More