by Micha on 06/12/2017 | Legaal & Politiek

Waar mogen cannabispatiënten in Duitsland hun medicijn gebruiken?

medicinale cannabis Duitsland Sinds medicinale cannabis werd gelegaliseerd in Duitsland is er sprake van een constante confrontatie tussen cannabispatiënten enerzijds en de politie en autoriteiten anderzijds. Patiënten moeten hun medicinale cannabis ook tot zich kunnen nemen wanneer ze op reis of niet thuis zijn. Maar waar mogen ze hun medicijn gebruiken?


In Canada en de Verenigde Staten is het consumeren van cannabis in het openbaar in principe verboden, of dit nu is om medicinale redenen of recreatieve doeleinden. Enige vorm van openlijk cannabisgebruik is in Duitsland toegestaan mits de gebruiker in het bezit is van een geldig recept. Het middel wordt hier namelijk gezien als een noodzakelijke medische stof. Dit betekent dat patiënten in de gelegenheid moeten zijn om hun medicijn buiten hun eigen vier muren te gebruiken en in overeenstemming met de exacte voorschriften van de dokter. Het Duitse federale instituut voor drugs en medische apparaten (BfArM) is als verantwoordelijke autoriteit nogal vaag met hun advies ten aanzien van waar patiënten hun medicijn mogen consumeren. Ze mogen andere mensen er niet mee storen en cannabis ook niet ‘demonstratief’ gebruiken, dat wil zeggen op een opzichtige manier.

Wat zeggen de wet en de politici over het consumeren van medicinale cannabis in het openbaar?

Omdat de politie in Duitsland onder de deelstaten valt, verschilt de manier waarop met het consumeren van cannabisbloemen wordt omgegaan per deelstaat, blijkt uit navragen van de Duitse hennepassociatie. In Berlijn bijvoorbeeld is er reeds diverse jaren een regulering die het cannabispatiënten toestaat om in het openbaar te roken. Als ze dus de regels van de BfArM onverhoopt overtreden, wordt hun cannabis niet geconfisqueerd en krijgen ze geen bekeuring. Ze ontvangen alleen een waarschuwing. Uit de meerderheid van de antwoorden die werden gegeven aan de Duitse hennepassociatie (DHV) blijkt dat in de meeste deelstaten cannabispatiënten hun medicijn discreet mogen nemen zolang ze de antirookregels niet overtreden.

Drie deelstaten hebben echter aangekondigd dat zij patiënten zullen vervolgen ook al hebben zij een geldig recept. In het linkse Thüringen worden patiënten op de bon geslingerd en moet de openbare aanklager hun status controleren. Deze kan dan eventueel de zaak seponeren. In Rijnland-Palts en Brandenburg heeft men aangekondigd dat artikel 163 zal worden toegepast op cannabispatiënten die hun medicijn in het openbaar nemen en dat ze zullen worden gefouilleerd op andere illegale stoffen. Deze repressieve aanpak door drie liberaal-linkse Duitse deelstaten heeft waarnemers verrast. Nog verbazingwekkender is het antwoord uit het aartsconservatieve Beieren waar het in bezit hebben van een joint nog steeds kan leiden tot een huiszoeking.

In Duitsland zijn patiënten die pure cannabis gebruiken wettelijk gezien geen rokers

Het antwoord van het Beierse ministerie van gezondheidzorg gaf aan dat alleen het gebruik van medicinale cannabis die is gemengd met tabak onder de antirookwetgeving valt. Patiënten die pure cannabis gebruiken worden door de wet niet gezien als rokers. Maar gezien het gebrek aan geïnformeerdheid en de hoge mate van repressie in Beieren dienen patiënten zich altijd te beseffen dat demonstratief gebruik verboden blijft. In geval van twijfel is het aan de Beierse politieagent om te beslissen wat demonstratief is.

Medicinale cannabis in het dagelijks leven.  Waar is het toegestaan en waar is het nog steeds verboden?

1. Medicinale cannabis op straat

Het is over het algemeen mogelijk om medicinale cannabis op straat te consumeren. Het gebruik dient echter zo discreet mogelijk plaats te vinden en alleen op plaatsen waar ook het gebruik van tabak is toegestaan. Patiënten dienen natuurlijk ook altijd een kopie van hun laatste recept bij zich te hebben. Ook wanneer dit niet verplicht is, verbetert dit je positie bij een controle.

2. Medicinale cannabis op het werk

Over het algemeen is het gebruiken van cannabis als medicijn op het werk geen reden voor ontslag. In 2016 oordeelde de kantonrechter in Hamm in Westfalen dat een patiënt het recht had om te werken ook al kon herscholing niet plaatsvinden op het herscholingscentrum in Hamm. Het herscholingscentrum in Hamm had namelijk eerder zijn eigen regels opgelegd en een patiënt verboden om tijdens werkuren cannabis te gebruiken. De betroffen persoon was zodoende gedwongen de scholing acuut te stoppen. Wat tot dusver echter nog niet duidelijk is geworden, is of een werkgever erop kan staan dat orale toepassing plaatsvindt tijdens werkuren of dat de patiënt de cannabis ook met een verstuiver of als joint kan gebruiken.

Een soldaat in het Duitse leger werd onmiddellijk overgeplaatst naar bureaudienst omdat hij werd behandeld met medicinale cannabis. Hij mag niet langer een wapen dragen. Het leger moest hem echter wel in dienst houden, ondanks zijn recept.

3. Medicinale cannabis in de trein

In Duitsland is roken in de trein verboden. Deutsche Bahn beschikt voor haar reizigers over rookzones op treinstations. Het bedrijf accepteert cannabispatiënten in haar rookzones. Dit vertelde het bedrijf aan DHV toen het daarnaar in augustus werd gevraagd:

“[…]. De regulering waarnaar u verwijst heeft in principe ook te maken met bijlage III narcotica van de narcoticawet. De uitzondering hierop vormen medisch voorgeschreven geneesmiddelen die aan de persoon zijn voorgeschreven door een dokter in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13(1) van de narcoticawet. In onze optiek is dit een geval van geautoriseerd gebruik zoals blijkt uit de toepasselijke bepalingen. In de praktijk betekent dit dat het niet verboden is conform de huisregels van DB-treinstations zolang apothekers schriftelijk bewijs leveren dat ze het bijlage-III-geneesmiddel mogen verstrekken en gebruikers een medisch recept bij zich hebben waaruit blijkt dat zij het medicijn wettelijk mogen gebruiken, en het gebruik niet lijf en leden of de veiligheid van het spoorwegbedrijf in gevaar brengt”, aldus het persbureau.

4. Medicinale cannabis in de auto

Een close up foto van twee handen die een joint draaien in een auto.

De regels zijn zeer duidelijk: zelfs patiënten mogen geen cannabis gebruiken tijdens het rijden. Maar in tegenstelling tot recreatieve gebruikers mogen zij gaan rijden zodra de onmiddellijke effecten van de medicatie zijn gezakt. Dit is niet afhankelijk van het THC-gehalte in het bloed, maar van het zogenaamde compliantiegedrag van de afzonderlijke patiënt, dat wil zeggen zijn/haar besef van verantwoordelijkheid. Als de voorgeschreven medicijnen de persoon niet slecht laten functioneren en de desoriëntatie van de zintuigen voorbij is, zijn ze net als andere gebruikers van medicijnen, zoals opiaten en opioïden, in staat om te rijden. Twijfels over het vermogen om te rijden zijn derhalve niet strafbaar en vormen dus ook geen DUI-misdrijf. De politie rapporteert de betreffende personen bij de rijbewijsautoriteiten, waar hun algehele vermogen om te rijden wordt beoordeeld.

Niettemin trekken de rijbewijsautoriteiten het principiële vermogen van patiënten om te rijden regelmatig in twijfel, ook al is er sprake van een cannabisrecept. Het gebruik van Sativex, Dronabinol of een andere gestandaardiseerde cannabisstof wordt daarentegen doorgaans niet als een probleem gezien. Of een cannabispatiënt zijn of haar rijbewijs mag houden, ook al is men in het bezit van een recept, hangt helaas nog steeds af van de persoonlijke opvattingen van de betreffende ambtenaar.

5. Medicinale cannabis op het vliegveld

De bedrijven die de Duitse vliegvelden runnen, hebben tot dusver hun standpunt nog niet bepaald. Cannabispatiënten kunnen op het vliegveld het beste zelf een beveiligingsmedewerker of politieagent aanspreken en hun vragen waar ze hun medicinale cannabis zonder probleem kunnen consumeren. In landen als Nederland en Tsjechië, die nationale wetgeving hebben ten aanzien van het medicinaal gebruik van cannabistoppen, is het gebruik legaal zolang je de benodigde papieren bij je hebt waaruit blijkt dat je je medicijn op recept in de EU met je mee mag nemen. In de Verenigde Staten zijn vliegvelden vaak, maar niet altijd, nationaal territorium. Het bezit van medicinale cannabis is in het Amerikaanse nationale territorium verboden, ook al hebben diverse staten cannabis na een referendum gelegaliseerd.

6. Medicinale cannabis in het café/de bar

Vraag gewoon of er in de zaak een rookzone is. Patiënten ervaren steeds vaker dat het bewustzijn dankzij de nieuwe wetgeving toeneemt.

Overtuigen, niet provoceren

Op plaatsen waar een rookverbod geldt, dient bescherming van de jeugd en de omstanders sowieso te worden gegarandeerd. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om aan omstanders te vragen of zij een probleem hebben met het bijzondere aroma dat cannabis nu eenmaal verspreidt. In geval van twijfel is het beter een paar meter opzij te gaan staan dan op je strepen. Bongs, buckets en gigajoints moet je alleen privé consumeren. Buitenstaanders kunnen dit namelijk ervaren als provocatie of demonstratief gedrag en dat is bepaald niet de manier om sceptici te overtuigen van de noodzaak van cannabis als medicinaal product. Spliffs, verstuivers en micro-dabbers voldoen alle onderweg en overtuigen beter dan uitpuilende zakken of dikke rookwolken.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More