Algemene Voorwaarden

Klanten wordt geadviseerd deze gebruiksvoorwaarden goed te lezen voordat ze de webshop of blog van Sensi Seeds gaan gebruiken.

Een bestelling doen

Sensi Seed Bank B.V. specialiseert zich in de handel van medicinaal hennep zaad.

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van hennepzaad is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met hennepzaad duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!
Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van hennepzaad vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

Soms kan vrijstelling worden verkregen voor industriële, medicinale en agrarische toepassingen van hennepzaad. In een aantal landen kan de handel in hennepzaad zonder vergunning plaatsvinden. Er wordt echter soms een vermelding verlangd in het geval dat voor genoemde doeleinden hennepzaad wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Indien deze verplichte melding van toepassing is, stelt u dan ons en/of de autoriteiten ruimschoots van te voren op de hoogte.

Sommige landen verbieden het kweken van Cannabis voor industriële en medicinale toepassingen.

Wij geloven principieel dat de verlichting van pijn en lijden door gebruik van medicinale marihuana is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke locale wetgeving. Sensi Seed Bank BV wordt gedwongen om binnen het conflict van wet en morele verplichting te werken. Wij willen door het aanbieden van zaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij zijn van mening dat wij verplicht zijn, volgens de universele wetten, om lijdende mensen te helpen.

Wij verkopen onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare locale wet zullen worden toegepast. Sensi Seed Bank B.V. wenst niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt geen product aansprakelijkheid.

Als klant van Sensi Seed Bank B.V. dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

Het is verboden om Sensi Seed Bank zaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van Cannabis zaad illegaal is. Het is ook verboden om onze zaden te gebruiken voor grootschalige of beroepsmatige teelt.

Sensi Seed Bank B.V. heeft nooit toestemming gegeven aan derden om Sensi Seed Bank zaden te distribueren in of naar landen waar de handel in hennep/Cannabis zaad illegaal is. Er schijnen bedrijven te zijn die beweren onze zaden overal in de wereld te kunnen leveren. Wij verzoeken u geen Sensi Seed Bank zaden van deze bedrijven te betrekken.

Nota bene: klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om bij Sensi Seeds cannabiszaden te bestellen!

Pas op voor amateuristische imitaties!

De Sensi Seed Bank B.V. verkoopt alleen F1 zaad hybriden. Er blijken echter bedrijven te zijn die onstabiele zaad soorten (hybriden van hybriden) of zelfs vogelzaad verkopen onder de merknamen van Sensi Seed Bank B.V. Sensi Seed Bank B.V. doet er alles aan om maatregelen tegen dit soort praktijken te nemen maar kan deze praktijken niet volledig voorkomen.

Sensi Seed Bank B.V. moedigt haar wederverkopers aan om de door Sensi Seed Bank B.V. aanbevolen adviesprijzen te hanteren. Authenticiteit van Sensi Seed Bank zaden die voor andere prijzen dan in deze catalogus en in onze Internet winkel worden aangeboden is daarom twijfelachtig.

Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt geen product aansprakelijkheid.

Prijswijzigingen voorbehouden.

De handelsvoorwaarden van Sensi Seed Bank B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, Nederland onder nr. 24161430

Oudezijds Achterburgwal 131, 1012 DE, Amsterdam
Sensi Seed BV, Oudezijds Achterburgwal 131, 1012 DE, Amsterdam, The Netherlands
P.O. Box 10952, 1001 EZ, Amsterdam
info@sensiseeds.com
www.sensiseeds.com
KvK : 24191871

Het Sensi Seeds-blog

De opvattingen die in de posts te berde worden gebracht, dienen te worden opgevat als de persoonlijke mening van de auteur.

Beleid ten aanzien van reacties

Sensi Seeds behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken reacties aan te passen, te verwijderen of te plaatsen. Spam, beledigende opmerkingen en reacties die commerciële producten of diensten promoten worden niet geplaatst. Reacties gerelateerd aan het kopen, verkopen of ruilen van drugs (inclusief cannabis) zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

Sensi Seeds behoudt zich het recht voor om links en contactgegevens te verwijderen uit reacties voor deze te posten.

Deelnemers aan deze blog zijn volledig verantwoordelijk voor alles wat zij in hun reacties posten en alle geposte reacties bevinden zich in het publieke domein.

Door reacties te plaatsen op het Sensi Seeds blog, stem je ermee in dat Sensi Seeds jou, indien nodig, mag benaderen. Het is echter geen standaard procedure dat deelnemers een bericht krijgen als hun reactie is geplaatst, aangepast, verwijderd of beantwoord. Wij adviseren om dit regelmatig zelf te controleren.

De beantwoording van technische vragen, kweekgerelateerde vragen en vragen over bestellingen vallen buiten de reikwijdte van deze blog, met uitzondering van de bestaande FAQ-lijst. Raadpleeg eerst de FAQ-lijst om te kijken of je vraag daar al wordt behandeld.

Stuur voor informatie over specifieke bestellingen waarover de FAQ’s geen uitsluitsel geven, een e-mail naar info@sensiseeds.com onder vermelding van je 12-cijferige ordernummer.

Beleid ten aanzien van links

Deze blog kan links naar andere website bevatten. Sensi Seeds controleert noch garandeert de juistheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de informatie op andere websites.

Links naar bepaalde items in hypertekst zijn niet bedoeld als ondersteuning van meningen, producten of diensten die worden geuit respectievelijk aangeboden op externe websites of door de organisaties die deze sites sponsoren.

Scroll naar top