Elektrische geleidbaarheid (EC) in cannabiscultivatie

Een persoon die EC meet en de cannabisplant in een pot watert

Verdiep je in de juiste voeding voor wietplanten en leer over elektrische geleidbaarheid (EC), een meetstandaard gebruikt om de concentratie voedingsstoffen in water te berekenen en de efficiëntie waarmee planten water en voedingsstoffen opnemen te bepalen. Optimaliseer elke kweekcyclus dankzij inzicht in de EC en geniet van gezonde groei en grote oogsten.

Wat is EC (elektrische geleidbaarheid)?

Hoewel zuiver gedestilleerd water geen elektriciteit geleidt, geldt dit niet voor gemineraliseerd water en water uit veel andere bronnen zoals de kraan, regenreservoirs en putten, die allemaal in verschillende mate elektriciteit geleiden. De EC neemt toe of af op basis van het aantal ionen in het water afkomstig van opgeloste zouten. Dit houdt in dat hoe meer zouten er in water aanwezig zijn, hoe zouter het is en hoe hoger de EC zal zijn. Dit leidt vervolgens tot een verhoogde osmotische druk in je wietplanten, wat betekent meer vermogen om voedingsstoffen op te nemen via de wortels.

Een persoon in witte handschoenen die EC van het water meten in een kan

Zouten of minerale voedingsstoffen zoals calcium, magnesium, fosfor, natrium, kalium en chloride worden het meest gebruikt bij het kweken van cannabis. Het niveau van deze stoffen verschilt natuurlijk per waterbron en kan in verschillende hoeveelheden worden toegevoegd om zowel de kwaliteit van de aanwezige voedingsstoffen als de EC-waarde te beïnvloeden van het water dat als voeding aan cannabisplanten toegediend wordt. Zouten beïnvloeden ook de pH-waarde van het water, die op zijn beurt ook invloed heeft op de EC. Wietplanten geven de voorkeur aan bewateringen met een pH van ongeveer 6,0 tot 7,0, oftewel een licht zure tot neutrale waarde.

Door een stabiele EC te waarborgen zorg je ervoor dat je planten de nodige voedingsstoffen gemakkelijk kunnen opnemen. Een (te) lage EC leidt tot het blokkeren van de opname van voedingsstoffen, terwijl een (te) hoge EC juist resulteert in het verbranden van de aanwezige voedingsstoffen. De perfecte EC-waarde verandert gedurende de levenscyclus van een wietplant, wat betekent dat kwekers tijdens de groei aanpassingen zullen moeten doorvoeren om een optimale opname van voedingsstoffen en de algehele gezondheid van de plant te kunnen garanderen.

De perfecte EC voor cannabiscultivatie

De EC moet gedurende het gehele groeiproces van een cannabisplant worden aangepast. De ideale initiële waarde voor zaailingen bedraagt meestal 0,8-1,3 en moet gestaag verhoogd worden tot ongeveer 1,5-2,0 tijdens de bloeifase. De perfecte waarde varieert uiteraard enigszins en is afhankelijk van de wietsoort die gekweekt wordt, het gekozen kweekmedium, de toegediende voedingsoplossing en de kweekomgeving. Planten kunnen afsterven door een constant te laag of te hoog EC-niveau. Gelukkig kan de EC constant worden aangepast, zodat je als kweker ervoor kunt zorgen dat je cannabisplanten weer volledig genezen als je moeilijkheden hebt ondervonden.

Cannabisplanten die binnenshuis groeien en een scrognet

Als het EC-niveau van een cannabisplant te laag is, zal deze waarschijnlijk langzamer of helemaal niet meer groeien, zullen de bladeren zachter worden en een gele of bruine kleur aannemen, en zal de wortelontwikkeling tot stilstand komen, wat vervolgens zal leiden tot het blokkeren van de opname van voedingsstoffen.

Wanneer het EC-niveau daarentegen te hoog is, zullen de bladeren van de cannabisplant naar beneden krullen, droog en/of broos aanvoelen en donkerder van kleur worden. Ook vertonen de bladeren vaak droge, bruine plekken. Bovendien zullen de wortels verbranden vanwege het teveel aan aanwezige voedingsstoffen, wat het vermogen van de plant om water en voedingsstoffen op te nemen negatief beïnvloedt.

Een te laag EC-niveau is eenvoudiger te verhelpen dan een te hoog EC-niveau. In beide gevallen kun je hoe dan ook het beste in kleine stappen te werk gaan om ervoor te zorgen dat de planten geen schok te verduren krijgen van een gebrek aan of teveel van voedingsstoffen. Zorg ervoor dat je de aanpassingen om de EC-waarde in balans te brengen uitvoert gedurende meerdere bewateringscycli. Het wordt aanbevolen om de EC van elke bewatering met 0,5 te verhogen of te verlagen, maar houd er rekening mee dat dit kan variëren afhankelijk van je soort (cultivar), groeimedium, kweekomgeving en de soorten voedingsstoffen die de planten ontvangen van zowel het groeimedium als de toegevoegde zouten in het water. 

De EC van cannabisplanten meten

Een persoon die EC van water meet in een zwarte emmer

EC-niveaus worden op twee verschillende momenten gemeten: voor en na het bewateren. Het meten van de EC houdt in dat de wateroplossing met voedingsstoffen gemeten wordt met een draagbare (compacte) meter of een continue meter die in de plantenbak wordt geïnstalleerd en continu de huidige waarde registreert. Voor welke meter er gekozen wordt hangt meestal af van de schaal waarop wietplanten gekweekt worden: voor de meeste hobbykwekers is een draagbare meter ideaal, terwijl de EC-niveaus in kweekruimtes op grotere schaal gemakkelijker vast te stellen zijn met een continue meter.

Allebei de soorten meters kunnen worden gebruikt voor zowel kweek in de grond als niet in de grond, en ze moeten beide worden gekalibreerd om op elk moment de meest nauwkeurige metingen te garanderen. Een voordeel van het gebruik van een continue meter is dat deze aangeeft wanneer het water vervangen moet worden, aangezien de EC na verloop van tijd toeneemt door de ophoping van zoutionen.

Meten vóór bewatering

Als je de EC-waarde meet vóór het bewateren (kweken in de grond) of de fertigatie (niet in de grond), stel je de de concentratie van voedingszouten in het water vast voordat de planten worden gevoed. Als de huidige EC te hoog is, loop je het risico dat de wortels van de wietplant verbranden en/of dat de planten te veel voeding toegediend krijgen. Door meer water toe te voegen aan je voeding om deze te verdunnen, zorg je ervoor dat de EC van je oplossing een veilige waarde heeft en niet te hoog is. Ook kun je op deze manier natuurlijk je voedingsoplossing aanpassen als deze te zwak is. Nauwkeurig meten vóór én na het toedienen van de wateroplossing helpt om het EC-niveau in balans te brengen als het te hoog of te laag blijkt te zijn. Maak indien nodig aanpassingen op basis van je metingen, maar onthoud dat dit geleidelijk moet gebeuren gedurende meerdere bewaterings- en fertigatiecycli.

Meten na bewatering

Het meten van de EC van afvoerwater (overtollig water dat door de grond wordt gefilterd) laat zien hoeveel voedingsstoffen cannabisplanten daadwerkelijk opnemen. Dit proces is efficiënter met een draagbare meter. Test 30 minuten nadat je de bewatering hebt toegediend, zodat het water genoeg tijd heeft gehad om door de grond gefilterd te worden.

Verzamel het afvoerwater in een schone schaal of met een grote spuit om het te meten in een schoon bakje. Als er geen overtollig water is, kun je na 30 minuten nogmaals je plant bewateren met zuiver gedestilleerd water (met een EC van 0,0) om er zo voor te zorgen dat er voldoende afvoerwater is om gemeten te worden.  

Meten na bewatering (hydrocultuur/kokosvezel)

Door het aanwezige water 30 minuten na de fertigatie in hydrocultuur of een kweek in kokosvezel te meten, stel je de absorptiesnelheid en kwaliteit van je cannabisplanten vast. Hierna kun je het EC-niveau indien nodig aanpassen voor de volgende voedingscyclus.

De EC aanpassen

De waterkwaliteit, de voedingsoplossing en het kweekmedium hebben direct invloed op de manier waarop een wietplant groeit.

Aarde

Een bovenaanzicht van cannabiszaailing die in de grond groeit

De EC kan negatief worden beïnvloed door te veel water en te weinig water toe te dienen aan een wietplant. Een teveel aan water vermindert de opname van voedingsstoffen, terwijl te weinig water de wortelzone kan uitdrogen en kan leiden tot het opeenhopen van zouten, waardoor de EC-waarde zal stijgen.

De grond fungeert als een buffer voor de EC en zorgt ervoor dat cannabisplanten gezond blijven, zelfs als het niveau te hoog of te laag is. Als een EC-niveau langdurig hoog blijft, zullen de aanwezige voedingsstoffen langzaam verbranden, wat een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van de plant. Dit komt doordat zouten zich na verloop van tijd ophopen in de grond, en aangezien er bij elke bewatering meer zouten vrijkomen en door de planten worden opgenomen, leidt dit tot het verbranden van voedingsstoffen en een problematische osmotische druk.

Dergelijke situaties kunnen onder controle worden gehouden door regelmatig water toe te dienen en het EC-niveau te verlagen als deze te hoog wordt. Door wietplanten regelmatig water te geven, voorkom je dat de grond in de plantenbak uitdroogt. Meet de waarden van de wortelzone met een speciale sensor om de waterbehoefte van je planten nauwkeuriger te kunnen voorspellen.

Hydrocultuur/kokosvezel

Een bovenaanzicht van cannabisplant die binnenshuis groeit

Het kan ingewikkeld zijn en tot problemen leiden om cannabisplanten rechtstreeks te voeden met een zouthoudende voedingsoplossing. Bovendien kunnen schommelingen in de EC de gezondheid van een plant snel en op grote schaal beïnvloeden. De beste manier om een problematische EC-waarde te voorkomen of te corrigeren is om het niveau en de concentratie voedingsstoffen aan te passen na het uitvoeren van verschillende metingen. Als de EC-niveaus te hoog zijn, kan de wateroplossing worden verdund; als deze te laag zijn, kun je de oplossing juist meer geconcentreerd maken. Pas de EC stapsgewijs aan en verhoog of verlaag deze tijdens meerdere bewateringen (irrigatie/fertigatie) met ongeveer 0,5 voor de beste resultaten.

Regeling van verlichting en temperatuur

Cannabisplanten die binnenshuis groeien onder het Violet UV -licht

Voor een succesvolle cannabiskweek is het essentieel om over optimale verlichting te beschikken en de juiste temperatuur te handhaven. De elektrische geleidbaarheid is een belangrijke factor in dit proces, omdat deze waarde een directe invloed heeft op de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de planten. Dit betekent dat het handhaven van de juiste EC-niveaus van vitaal belang is voor de groei, gezondheid en het algehele welzijn van wietplanten.

Houd er rekening mee dat planten transpireren en water verdampt, twee factoren die de EC-waarde in de wortelzone kunnen beïnvloeden. In een binnenruimte voor cannabiscultivatie is het eenvoudiger om de verlichting en temperatuur te regelen. Ook kunnen de hoeveelheid water die aan cannabisplanten wordt gegeven en op basis hiervan de EC-niveaus gemakkelijker aangepast worden. In dit geval kan overtollig water namelijk snel afgevoerd worden en kan de kweker bijvoorbeeld effectiever optreden tegen kiemplantziekte.

En hoe zit het met PPM en TDS?

Apparaat voor het meten van EC gesuspendeerd in water in een glas

Hoewel EC een meetstandaard is die wereldwijd bekend is, wordt het niet universeel gebruikt. In de VS geven sommige kwekers bijvoorbeeld de voorkeur aan ppm (parts per million, “delen per miljoen”) of TDS (Total Dissolved Solids, drogestofgehalte). Er zijn een paar verschillen tussen ppm en TDS ten opzichte van elektrische geleidbaarheid, dat wordt gemeten in millisiemens per centimeter, mS/cm. Ppm kan worden weergegeven als 50 ppm per 0,1 mS/cm EC, en TDS als 70 TDS per mS/cm EC. Er is sprake van onenigheid wat betreft verhoudingen in ppm tot EC.

Houd je EC in de gaten!

Door te zorgen voor een stabiele EC tijdens de levenscyclus van een cannabisplant garandeer je optimale groei. Ook kun je zo aanpassingen maken om er zeker van te zijn dat de EC stabiel blijft in elke groeifase. Je kunt de EC van je planten meten met draagbare of continue meters, die regelmatig gekalibreerd moeten worden om accurate metingen te garanderen. Als je kweekt in grond fungeert de grond als buffer, terwijl je een kweek niet in de grond nauwlettender in de gaten moet houden voor een optimale opname van voedingsstoffen.

De meerderheid van de kwekers geeft de voorkeur aan EC als meetsysteem, hoewel sommigen gebruikmaken van ppm of TDS. Ontdek wat voor jou het beste werkt en kweek elke cyclus weer de beste planten!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top