Frequently Asked Questions

Zijn mijn cannabis planten mannelijk of vrouwelijk?

Cannabis toont het geslacht pas wanneer de bloei is begonnen. De Cannabisplant komt in bloei wanneer zij per cyclus van 24 uur 12 uur licht en 12 uur onafgebroken duisternis krijgt. Wanneer deze lichtcyclus (ofwel fotoperiode) in gang is gezet, zullen de eerste bloemen binnen 2 weken zichtbaar worden. Vrouwelijke plant:

Vrouwelijke cannabis plant

Mannelijke plant:

Mannelijke cannabis plant

Kweken met gefeminiseerde of autoflower zaden maakt dat proces overbodig. Die zijn namelijk veredeld om te bloeien als vrouwelijke planten. Binnen bepaalt de groeier het moment waarop de fotoperiode wordt veranderd en de bloei wordt ingezet. Dit kan eenvoudig door instellen van de timers op de lampen. Buiten moet de groeier wachten tot het aantal natuurlijke daglichturen tot 12 is gedaald. Wanneer dit precies gebeurt variëert afhankelijk van de geografische plaats. In Noord-Europa gebeurt dit omstreeks midden tot eind juli. Het is mogelijk de bloei buiten op te wekken door de planten dagelijks aan 12 uur daglicht bloot te stellen en ze dan af te dekken of binnen te zetten. Dit moet dan echter wel iedere dag zonder uitzondering worden gedaan.