De top 6 voordelen van cannabis bij het syndroom van Gilles de la Tourette

Een verrast man met een bril en andere man met het Tourette's syndroom schreeuwen

Gilles de la Tourette is een erfelijke neuropsychiatrische stoornis die zich openbaart in de kinderjaren. Het wordt gekenmerkt door fysieke en vocale tics, zoals herhaaldelijke ongecontroleerde bewegingen of uitspraken (die vaak sociaal onacceptabel zijn). Cannabis kan helpen bij symptomen, waaronder het verminderen van angst en de frequentie van tics.

Onderzoek naar cannabis toont aan dat het de symptomen van het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) kan verminderen. In Amerika lijden ongeveer 200.000 mensen aan zware vormen van GTS, en 10% van de mensen ervaart mildere symptomen. Voor hen is elke behandeling het afwegen waard. Laten we kijken naar de zes belangrijkste punten waaraan cannabis zou kunnen bijdragen.

1. Cannabis kan de frequentie van tics verlagen

Er is veel aandacht besteed aan het vermogen van cannabis om de frequentie van tics bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette te verlagen. Er zijn verschillende artikelen over het onderwerp gepubliceerd. Onderzoekers uit Hannover in Duitsland merkten in een onderzoek (Müller-Vahl et al, 1998) op dat 17 van de 64 patiënten met Gilles de la Tourette cannabisgebruik hadden gemeld en dat 14 hiervan na het gebruik ervan gedeeltelijke of volledige verlichting van de tics opmerkten.

De Duitse onderzoekers deden daarna verschillende andere onderzoeken naar cannabis en de vermindering van tics. In al deze onderzoeken werd aangetoond dat het grootste deel van de patiënten na het gebruik van cannabis aanzienlijke verlichting bemerkte. Bovendien zagen ze dat maar heel weinig patiënten bijwerkingen hadden. Er wordt gedacht dat cannabis GTS-tics op een vergelijkbare manier kan verminderen als bij andere aandoeningen, zoals parkinson.

De gezichtsuitdrukkingen van de vrouw van verschillende stemmingen en emoties

Het is niet duidelijk hoe dit mechanisme werkt, maar men vermoedt dat het in de opeengepakte cannabinoïdereceptoren in de basale ganglia en de hippocampus gelegen is. Dit zijn gebieden in de hersenen die op elementair niveau bij de regulering van gedrag en beweging betrokken zijn. Deze gebieden zijn afwijkend bij mensen met het syndroom.

2. THC kan obsessief-compulsieve symptomen verlichten

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS, of dwangneurose) is de meest algemene comorbide aandoening die patiënten met Gilles de la Tourette hebben. Een patiënt met GTS die ook OCS heeft, vertoont herhaald tel-, aanraak- en ‘bevelgedrag’ en is mogelijk ook agressiever dan iemand met alleen OCS.

Een ander onderzoek door Müller-Vahl en haar team bevestigde de constatering dat patiënten die metTHC behandeld waren minder obsessief-compulsieve symptomen en tics hadden.

3. Cannabis kan de effectiviteit van gewone geneesmiddelen voor Gilles de la Tourette verbeteren

Naast onderzoek naar cannabis voor de behandeling van  GTS is er steeds meer aandacht voor de toepassing van cannabis als aanvullende therapie naast de standaard GTS-medicatie. In een gevalsanalyse uit 2002 van een 24-jarige vrouw merkten Müller-Vahl e.a. op dat ”THC nuttig kan zijn bij het versterken van de farmacologische reactie van patiënten met Gilles de la Tourette op atypische neuroleptica, zoals amisulpride en risperidon” en dat ”er geen ernstige bijwerkingen optraden”.

In een veel eerder onderzoek, dat in 1989 in het tijdschrift Life Sciences was gepubliceerd, werd gesuggereerd dat zowel cannabinoïden als nicotine de effectiviteit van ”neuroleptica” (antipsychotica) voor motorische aandoeningen, waaronder Gilles de la Tourette, ”aanzienlijk konden verbeteren”.

In de enige twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken naar cannabis en Gilles de la Tourette wordt bovendien het gebruik van een cannabinoïde als enige behandeling en als aanvullende therapie vergeleken met een placebo. Uit beide onderzoeken bleek dat gebruik naast andere geneesmiddelen de beste resultaten opleverde. In beide onderzoeken was het aantal proefpersonen echter klein en er is nader onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen.

Interessant genoeg werd al in 1988 opgemerkt dat cannabis effectief is bij mensen die helemaal niet reageerden op conventionele behandelingen voor Gilles de la Tourette.

4. Cannabis kan slaapproblemen verhelpen die geassocieerd worden met GTS

Veel GTS-patiënten hebben ook te kampen met slaapproblemen. Hoewel het effect van cannabinoïden op verstoorde slaap bij mensen met Gilles de la Tourette niet specifiek is onderzocht, is er veel anekdotisch bewijs dat suggereert dat cannabis ook op dit aspect van Gilles de la Tourette een positieve uitwerking kan hebben.

Een vrouw met slapeloosheid die in een bed ligt en naar een klok kijkt

Zo staat Gilles de la Tourette erom bekend een langere slaaplatentie (vertraagd begin van de slaap) te veroorzaken, terwijl van cannabis veelvuldig is aangetoond dat het de slaaplatentie verkort en voor veel mensen de problemen bij het in slaap vallen vermindert.

Het is ook bewezen dat de frequentie van tics tijdens de remslaap toeneemt bij iemand met Gilles de la Tourette. Van cannabisgebruik is aangetoond dat het de duur van de volledige remslaap juist inkort. Hierdoor krijgt iemand met Gilles de la Tourette mogelijk een meer rustgevende nachtrust. GTS-patiënten hebben ook moeite met ’s nachts doorslapen, nog een slaapprobleem waarbij cannabis kan helpen.

5. Cannabis is een angstremmer

Angst is een veelvoorkomend symptoom bij mensen met Gilles de la Tourette.

Uit het waardevolle onderzoek van Müller-Vahl e.a. (en uit dat van de verschillende andere onderzoeksteams die de mogelijkheden van cannabis voor de behandeling van GTS hebben onderzocht) bleek over het algemeen dat cannabisgebruik het angstniveau niet positief beïnvloedde. In één onderzoek verhoogde het zelfs de fobische angst. Toch zijn er veel anekdotische meldingen gedaan over mensen met Gilles de la Tourette die een persoonlijke verbetering van hun angst bemerkten.

Er bestaat zelfs een gedeponeerde ‘cannabispil’, Idrasil™, waarvoor in de medicinale staten van de VS bij patiënten met Gilles de la Tourette reclame wordt gemaakt. Volgens de producent hebben hun patiënten minder tics en angsten wanneer ze regelmatig Idrasil innemen.

Een man in een pak die tegen de gele achtergrond schreeuwt

6. Cannabis kan agressie en woede door GTS verminderen

Agressie en woede-uitbarstingen zijn andere veelvoorkomende problemen die voortkomen uit Gilles de la Tourette. Dit komt met name veel voor bij kinderen (25% van de kinderen met Gilles de la Tourette heeft er last van), maar een aanzienlijke minderheid van de volwassenen heeft het ook. Zo’n uitbarsting openbaart zich meestal als onvoorspelbare agressie die totaal niet in verhouding staat tot de vermeende provocatie en houdt vaak een risico op ernstige zelfbeschadiging of verwonding van anderen in.

Ook hierbij geldt dat het vermogen van cannabis om de symptomen van agressie bij iemand met Gilles de la Tourette te behandelen niet officieel is onderzocht. Maar er bestaat aanzienlijk anekdotisch bewijs van mensen met Gilles de la Tourette dat cannabisgebruik een positief effect op agressie heeft.

Veel mensen met ADHD (een nauw verwante stoornis die vaak comorbide met Gilles de la Tourette is) melden ook een subjectief positief effect op agressie.

 • Disclaimer:
  Dit artikel kan niet ter vervanging worden gebruikt voor professioneel medisch advies, een diagnose of behandeling. Neem altijd contact op met uw arts of andere bevoegde deskundigen. Stel het vragen van medisch advies niet uit en negeer medisch advies niet naar aanleiding van wat u heeft gelezen op deze website.

Comments

1 reactie op “De top 6 voordelen van cannabis bij het syndroom van Gilles de la Tourette”

 1. Ivm weed roken: Agressie vermindert zeer duidelijk en ocs ook een beetje. Als ik rook lijkt het dat ik juist meermaals droom, dus meerdere keren een korte REM-slaap per nacht. In begin slaap ik beter, maar na 2 weken juist slechter. Ben ganse dag moe en val regelmatig in slaap overdag met het dromen ook. Ook ongecontroleerde bewegingen met vingers, mond en de benen door de weed, want nuchter heb ik totaal geen last ervan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Sanjai_Sinha

  Sanjai Sinha

  Dr. Sanjai Sinha is lid van de academische faculteit van Weill Cornell Medicine in New York. Hij besteedt zijn tijd aan het zien van patiënten, het onderwijzen van co-assistenten en medische studenten en het doen van onderzoek naar gezondheidszorg. Hij houdt van patiënteducatie en evidence-based geneeskunde. Zijn sterke interesse voor medisch onderzoek komt voort uit deze passies.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top