Cannabis in de VS: wetgeving, gebruik en geschiedenis

The USA flag, a hundred dollar bill, and a cannabis bud

In de meeste Amerikaanse staten is cannabis nu legaal, voor medicinaal of recreatief gebruik of allebei. Toch is het volgens de federale wetgeving nog steeds een drug uit categorie 1, waardoor het in theorie als net zo gevaarlijk als heroïne wordt gezien. Nu hennepteelt legaal is in de VS, vragen velen zich af of de wet in de toekomst verder zal veranderen.

  • Hoofdstad
  • Washington, D.C.
  • Inwoners
  • 343,256,000
  • CBD Producten
  • Illegaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetgeving in de VS

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in de VS?

De VS heeft zowel federale als staatsdrugswetgeving. De federale wetgeving heeft altijd voorrang boven de staatswetgeving, ook als het gaat om recreatief cannabisgebruik.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste federale drugswetten in het land:

Controlled Substances Act (Wet op verboden middelen)

Deze wet werd aangenomen als onderdeel van de Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act (Alomvattende wet op drugsmisbruikpreventie en regulering) uit 1970. Hierin werd onder andere een classificatiesysteem voor drugs vastgelegd. Drugs werden in een van de vijf categorieën ingedeeld, van categorie 1 (hoog misbruikpotentieel, aanzienlijk risico voor veiligheid) tot categorie 5 (acceptabele medische behandeling).

Cannabis werd geclassificeerd als een drug uit categorie 1, samen met onder andere heroïne en LSD.

Anti-Drug Abuse Act (Antidrugsmisbruikwet)

In 1986 werd de Anti-Drug Abuse Act (Antidrugsmisbruikwet) geïntroduceerd. In deze wet stonden verplichte minimumstraffen voor overtreders, zoals degenen die betrapt werden op cannabisgebruik. De exacte lengte van de straf hing af van de hoeveelheid en soort drugs waarmee de persoon werd betrapt.

De wet werd in 1988 aangepast: er werden minimumstraffen vastgesteld voor minderjarigen die betrapt werden op cannabisgebruik. Het is weinig verrassend dat de gevangenissen hierdoor voller kwamen te zitten, aangezien er meer mensen opgesloten werden vanwege drugsgerelateerde misdrijven.

Huidige federale straffen

De federale wetgeving van de VS kijkt eerder naar het aantal keer dat iemand een overtreding heeft begaan dan naar de eigenlijke hoeveelheid cannabis.

Cannabisbezit kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een minimumboete van USD 1000 (EUR 916) voor een eerste veroordeling. Bij een tweede overtreding kan er een gevangenisstraf van maximaal twee jaar (met een verplichte minimumstraf van 15 dagen) volgen, plus een boete van USD 2500 (EUR 2289). Beide gevallen worden door de wet als ‘overtredingen’ gezien, niet als misdrijven.

Na de tweede keer kan het echter wel als een misdrijf worden aangemerkt en worden de straffen zwaarder. De minimale gevangenisstraf bedraagt 90 dagen (de maximale bedraagt 3 jaar) en de boete wordt verhoogd tot USD 5000 (EUR 4580).

Om de zaak nog ingewikkelder te maken, wordt elk geval van cannabisbezit in één van twee categorieën ingedeeld: gewoon bezit of bezit met de intentie om te verspreiden.

Als iemand betrapt wordt met een kleine hoeveelheid, wordt dit gezien als ‘alleen voor persoonlijk gebruik’ en zijn de bovenstaande straffen van toepassing. Dit geldt ook voor mensen die betrapt worden met drugsaccessoires zoals een rookpijp.

Wie echter betrapt wordt met grotere hoeveelheden (eventueel verdeeld over kleinere zakjes) of met apparatuur of middelen die te maken hebben met drugshandel, zoals een weegschaal of een hoop geld, pleegt in de ogen van de wet een ernstiger vergrijp.

De mening van president Trump over cannabis

Donald Trump, de huidige president van de VS, heeft (tot nu toe) een vrij dubbelzinnige mening over de cannabiswetgeving.

In 2018 schreef Buzzfeed News over Trumps geheime ‘antiwietcommissie’ die van plan was om een reeks publieke campagnes te lanceren om de drug te demoniseren. In het verslag werd bekendgemaakt dat de commissie van plan was om alle feiten en informatie over de positieve kanten van medicinale cannabis te negeren en zich in plaats daarvan te focussen op de negatieve.

Volgens andere bronnen is Trump echter voorstander van de legalisering van cannabis. Tenminste, voor medicinale doeleinden. Greg James, de uitgever van Marihuana Venture, zei: “Trump is iemand zonder overtuigingen, maar die doet wat hij denkt dat nodig is om op korte termijn de goedkeuring van zijn achterban te winnen.”

Interessant is dat voormalig minister van Justitie Jeff Sessions ook zei dat cannabis niet zo gevaarlijk was als heroïne, en tijdens een hoorzitting verklaarde hij het volgende;

“Ons beleid (…) is dat de federale wetgeving van kracht blijft en dat een staat marihuana kan legaliseren wat wetshandhaving betreft, maar op federaal niveau blijft het illegaal.”

Mag je cannabis verkopen in de VS?

Het verkopen of leveren van cannabis wordt gezien als een veel ernstiger vergrijp dan het bezit ervan. Er zijn vaste straffen voor vervoer, verkoop en smokkel van drugs en deze worden bepaald op basis van de volgende criteria:

 • De soort drug die verkocht of vervoerd werd
 • De locatie waar de drug verspreid werd
 • De locatie van de arrestatie (straffen verschillen per staat)
 • Of de drugs werden verkocht aan minderjarigen of niet

Cannabis is niet langer geclassificeerd als een ‘harddrug’, daarom zijn de straffen voor smokkel minder zwaar dan wanneer het om andere drugs zoals cocaïne of LSD gaat.

Wie betrapt wordt op het smokkelen van minder dan 50 kilogram, krijgt mogelijk een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, plus een boete van USD 250.000 (EUR 229.215) voor een eerste overtreding. Bij een tweede overtreding wordt de straf verhoogd naar maximaal 10 jaar in de gevangenis en een boete van USD 500.000 (EUR 458.430).

Wie betrapt wordt op het smokkelen van 50 tot 99 kilogram, riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar, plus een boete van USD 1 miljoen (EUR 916.859) voor de eerste overtreding.

Als de hoeveelheid cannabis tussen de 100 en de 999 kilogram ligt, wordt er een gevangenisstraf van tussen de 5 en de 40 jaar opgelegd, plus een boete van USD 500.000 (EUR 458.430). Als de hoeveelheid meer is dan 1.000 kilogram, krijgt de overtreder mogelijke levenslang en een boete van USD 1 miljoen (EUR 916.859). De straf wordt verdubbeld als de cannabis wordt verkocht aan een minderjarige of binnen een straal van ongeveer 300 meter rond een school.

Kleine hoeveelheden cannabis schenken aan of delen met iemand anders (zonder dat er geld wordt uitgewisseld) wordt gezien als bezit, niet als verkoop of levering.

Mag je cannabis telen in de VS?

Cannabisteelt wordt volgens de Amerikaanse federale wetgeving gezien als ‘vervaardiging van drugs’ en wordt daarom beschouwd als een strafbaar feit.

De straf wordt bepaald naargelang het aantal cannabisplanten dat wordt geteeld.

 • 50 planten of minder Een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, plus een boete van USD 250.000 (EUR 229.215)
 • 50 tot 99 planten – Een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar, plus een boete van USD 1 miljoen (EUR 916.859)
 • 100 tot 999 planten – Een gevangenisstraf van 5 tot 40 jaar, plus een boete van USD 500.000 (EUR 458.430)
 • 1000 planten of meer Een gevangenisstraf van 10 jaar tot levenslang, plus een boete van USD 1 miljoen (EUR 916.859)
Cannabis planten groeien buiten onder prikkeldraad hekken

Is CBD legaal in de VS?

Sommige Amerikaanse staten hebben cannabis en haar derivaten (waaronder CBD) gelegaliseerd voor medicinaal of recreatief gebruik. Toch is CBD nog steeds illegaal op federaal niveau en is de stof technisch gezien geclassificeerd als een illegale drug uit categorie 1.

Daarom kan CBD in bepaalde delen van het land wel legaal worden gebruikt, maar kan het niet over staatsgrenzen worden vervoerd. Dit is een probleem voor bedrijven die CBD-producten maken. Sommige bedrijven beweren dat hun producten als voedingssupplementen of botanische extracten zouden moeten worden beschouwd. Als reactie hierop verstuurde de FDA verbodsbrieven waarin benadrukt werd dat de federale wetgeving CBD niet op die manier ziet.

Deze houding werd in 2016 verder verduidelijkt toen de Drug Enforcement Agency (DEA, Bureau voor drugshandhaving) een nieuwe categorie aanmaakte waarin extracten van de cannabisplant (zoals CBD) werden ondergebracht. Hiermee benadrukte de DEA in overduidelijke bewoordingen dat CBD nog steeds illegaal was.

Cannabis-planten en een pippette vol met CBD-olie

En de Farm Bill (Landbouwwet)?

De Farm Bill (Landbouwwet) uit 2018 schrapte hennep (en bijproducten ervan) uit de Controlled Substances Act (Wet op verboden middelen). Daardoor geloofden veel mensen dat CBD legaal verkocht en gekocht zou mogen worden, zolang de CBD afkomstig was van hennep en geen THC bevatte.

De Food and Drug Administration (FDA, Keuringsdienst voor waren en medicijnen) verklaarde echter dat de verkoop van CBD-producten nog steeds onder hun bevoegdheid viel. Dit betekent dat CBD legaal gewonnen kan worden, maar niet legaal kan worden verkocht. Het bezit van CBD-producten is onder de huidige wetgeving geen strafbaar feit.

Mogen cannabiszaden naar de VS verstuurd worden?

Volgens de federale wet is het illegaal om cannabiszaden te bezitten of te kopen. Daarom mogen ze niet naar het land verstuurd worden.

Sommige staten hebben cannabisteelt echter gelegaliseerd, en cannabiszaden mogen in die staten gekocht en verkocht worden.

Medicinale cannabis in de VS

De meeste Amerikaanse staten hebben ondertussen medicinale cannabis gelegaliseerd. Californië was in 1996 de eerste staat die dit deed, sindsdien hebben de meeste andere staten dit voorbeeld gevolgd.

Toch blijft medicinale cannabis op federaal niveau illegaal. Cannabis is geclassificeerd als een drug uit categorie 1 (de gevaarlijkste), ongeacht of het om medicinaal of recreatief gebruik gaat.

In 2009 spoorde president Obama federale aanklagers nog aan om mensen die cannabis voor medicinale doeleinden verkochten niet te straffen, in overeenstemming met hun staatswetgeving. Dit werd in 2013 geïntensiveerd toen het Ministerie van Justitie verklaarde dat het “krachtige, op de staten gebaseerde handhavingsinspanningen” verwachtte en dat ze “het recht om de legaliseringswetgeving aan te vechten op dit moment zullen uitstellen.”

De federale wetgeving gaat mogelijk veranderen, aangezien president Trump zijn steun voor medicinale cannabis in het verleden heeft uitgesproken. In 2019 publiceerde hij echter een ‘signing statement’ (verklaring van de president van de VS wanneer die een wet ondertekent) over medicinale cannabis. Hierin geeft hij zijn regering het recht om federale drugswetten te handhaven, ook tegen mensen die zich aan de staatswetten houden.

Een arts die een masker draagt ​​met een vergrootglas aan een cannabisplant

Industriële hennep in de VS

Hennepteelt werd in 2018 door president Trump gelegaliseerd. Deze nieuwe Farm Bill (Landbouwwet) stelde Amerikaanse telers in staat om op grote schaal hennep te telen en deze wet wordt in 2023 verlengd.

De wet plaatst industriële hennep onder het toezicht van het Ministerie van Landbouw. Legale hennep mag niet meer dan 0,3% THC (de stof die voor de ‘high’ zorgt) bevatten op basis van het droge gewicht. Toch blijft de productie van CBD technisch gezien illegaal en onder controle van de FDA, ondanks het feit dat hennepteelt op federaal niveau is gelegaliseerd.

Toch zijn verschillende multinationals positief over de toekomst: velen van hen staan klaar om CBD-producten te gaan maken zodra dat legaal wordt. Het gaat hier om organisaties zoals Tilray Inc., Molson Coors Brewing Company en The Coca-Cola Company.

Een cannabisplant groeit in een veld tegen een blauwe hemel

Goed om te weten

Als je naar de Verenigde Staten afreist of er woont, is het handig om het volgende te weten:

Geschiedenis van cannabis

De VS heeft een ingewikkelde cannabisgeschiedenis. Voor de jaren 1900 werd cannabis overal in de VS gebruikt en geteeld. Toen de eerste kolonisten aankwamen in het land, werden ze aangespoord om hennep te telen als bruikbaar materiaal voor stof en touw.

Dit veranderde echter allemaal toen de Marihuana Tax Act (Wet op marihuanabelasting) in 1937 werd aangenomen. Dit was de eerste stap in de richting van een volledig verbod, en de effecten daarvan zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar.

Volgens ‘The Emperor Wears No Clothes’ van Jack Herer was Randolph Hearst de grootste drijfveer achter het cannabisverbod. Hij was een gerenommeerde persmagnaat en de hennepplantages van zijn Mexicaanse buren verstoorden zijn uitbreidingsplannen. Hearst begon zowel geld als land te verliezen, en uiteindelijk verloor hij een groot deel van zijn bedrijf.

Hearst was woedend en besloot zijn eigen publicaties te gebruiken om cannabis zwart te maken. Deze mediacampagne, waarin de plant als gevaarlijk en slecht werd beschouwd, maakte al gauw een einde aan het hennepimperium van zijn concurrenten. Hij gebruikte zijn kranten ook om racistische onwaarheden te verspreiden over Mexicaanse criminelen en hun buitensporige cannabisconsumptie.

Hearst werd gesteund door machtige figuren, zoals Harry J. Anslinger en het Federal Bureau of Narcotics (Federaal drugsagentschap). Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze erin slaagden om de hennepsector in het land te ruïneren.

Door de jaren heen begon de situatie in de VS te veranderen. Maar het heeft lang geduurd voordat het land hersteld was van de lastercampagne van Hearst in de media.

Opvattingen over cannabis

De meeste Amerikanen zijn voor de legalisering van cannabis op federaal niveau. Dit lijkt grotendeels te komen door de veranderde mediarepresentatie. Cannabis wordt niet meer overal gedemoniseerd. Het is zelfs zo dat de voordelen ervan openlijk besproken worden op televisie en in kranten, wat vervolgens de mensen in het land beïnvloedt.

Er zijn nog steeds mensen die sterk tegen legalisering zijn. De huidige (republikeinse) regering heeft van oudsher een conservatieve mening over cannabisgebruik en veel stemmers blijven geloven dat cannabis schadelijk is voor de samenleving. Toch lijkt zelfs president Trump ervoor te pleiten om medicinale cannabis op federaal niveau te legaliseren.

Arrestaties en racisme wegens cannabis

Het is een feit dat er in de VS meer niet-blanke mensen wegens drugsgerelateerde misdrijven in de gevangenis zitten dan blanke mensen. Blanke politici hebben door de jaren heen beweerd dat dit komt omdat niet-blanke gemeenschappen meer cannabis gebruiken, maar de waarheid is absoluut niet zo eenduidig. Het lijkt er zelfs op dat dit standpunt een racistische ondertoon heeft.

Zo zijn volgens cijfers van het Center on Juvenile and Criminal Justice (Centrum voor jeugd- en strafrecht) de arrestatiecijfers in Californië tussen 1990 en 2008 in totaal met 40% gedaald. Het aantal cannabisgerelateerde misdaden steeg echter met 127%. Dit was het enige soort misdrijf dat toenam.

In 1990 werden er praktisch evenveel niet-blanke mensen gearresteerd voor cannabismisdrijven als blanke mensen. Ondanks dat niet-blanke mensen veel minder dan 50% van de populatie vormden. In 2008 was 62% van alle gearresteerden niet-blank. 42% was jonger dan 20 jaar.

Sommige Amerikaanse politici hebben zulke gegevens gebruikt om te suggereren dat cannabisgerelateerde misdrijven een groter probleem zijn in niet-blanke gemeenschappen, vooral in Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Er is echter bewezen dat dit niet klopt. Het is zelfs zo dat Afro-Amerikanen ongeveer evenveel cannabis gebruiken als blanke Amerikanen. Ironisch genoeg gebruiken in de leeftijdsgroep van 18- tot 25-jarigen meer blanke Amerikanen cannabis dan Afro-Amerikanen.

Deze onjuiste mening is wijdverbreid en schadelijk en moet aangepakt worden.

Kinderen weghalen uit de huizen van cannabisgebruikers

Een andere verontrustende gewoonte is het weghalen van kinderen uit hun huizen omdat hun ouder of voogd betrapt wordt op cannabisgebruik. Soms is een arrestatie met een beperkte hoeveelheid cannabis op zak genoeg reden voor Child Protective Services (CPS, jeugdzorg) om te concluderen dat de betrokken volwassenen niet geschikt zijn om voor kinderen te zorgen.

Er zijn geen officiële cijfers over hoe vaak dit gebeurt, maar verschillende gerapporteerde gevallen wijzen uit dat het niet zeldzaam is. In sommige recente gevallen ging het om mensen die cannabis voor medicinale doeleinden gebruikten, sommigen van hen woonden zelfs in staten waar het gebruik van medicinale cannabis legaal is.

Brielle ‘Bree’ Green is een voorbeeld hiervan. Zij werd weggehaald uit het huis van haar familie toen ze acht maanden oud was, ondanks dat haar beide ouders geregistreerde medicinale cannabispatiënten waren. De ouders moesten een lange en slepende strijd voeren om hun dochter terug te krijgen.

Cannabisevenementen in de VS

In de VS worden gedurende het jaar meerdere grote cannabisevenementen georganiseerd. Dit zijn een aantal om naar uit te kijken:

 • NYC Cannabis Parade. De NYC Cannabis Parade wordt al gehouden sinds de jaren ’70 en laat mensen hun krachten bundelen om de legalisering van de plant te verdedigen. Naast een parade is er ook een bijeenkomst met legio sprekers die de belangrijke problemen in de industrie bespreken en daarnaast zijn er ook nog concerten.
 • De Seed to Sale Show. Aan dit B2B(business to business)-evenement in Boston doen 3000 marktleiders en meer dan 150 standhouders mee. Het is ontwikkeld om alle aspecten van cannabisondernemerschap te vertegenwoordigen.
 • Hempcon. Hempcon in San Francisco brengt cannabisliefhebbers vanuit het hele land samen. Er zijn cannabisverkopers en daarnaast ook wedstrijden en entertainment waar de bezoekers van kunnen genieten.
 • Cannabis World Congress. Dit New Yorkse evenement geeft voorlichting over de mogelijkheden in de cannabis- en hennepindustie. Behalve in New York, vindt dit evenement ook plaats in Boston en Los Angeles.

Gaat cannabis in de toekomst gelegaliseerd worden?

De toekomst van cannabis in de VS is onzeker. President Trump heeft gesuggereerd dat medicinale cannabis op federaal niveau gelegaliseerd zou worden, maar niets wijst er nog op dat dit ook voor recreatief gebruik zal gebeuren.

Gezien de conservatieve waarden van de republikeinse overheid lijkt het onwaarschijnlijk dat recreatief gebruik binnenkort gelegaliseerd zal worden.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

2 reacties op “Cannabis in de VS: wetgeving, gebruik en geschiedenis”

 1. Nel de Groot

  Dat is een goed bericht voor de cannabis cultuur.

  Obama zegt dat cannabis niet gevaarlijker is dan alcohol. Na de discussie die nu op gang komt zal de uitspraak moeten zijn:

  Alcohol dodelijker is dan cannabis.
  Cannabis, medicinaal gebruikt, kan genezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top