by Stefanie on 27/01/2015 | Consumptie

Wat zijn legal highs?

Legal Highs Spice, Blaze, Sense, Yucatan Fire … De namen verschillen, maar de juridische status is gelijk. Bij deze exotische namen gaat het namelijk om stoffen die 'legal highs', legale genotmiddelen zijn. Of misschien moeten we zeggen: die dat NOG zijn?


Wat zijn eigenlijk legal highs? Betekent ‘legaal’ ook ‘veilig’? Waarom is cannabis mogelijk een beter alternatief als je high wilt worden? Deze en andere vragen worden in het volgende artikel nader besproken.

Wat zijn legal highs?

Je hoort er steeds opnieuw over, legal highs

Media maken regelmatig melding van legal highs in de vorm van waarschuwingen, nieuws over verboden, ervaringen en (niet altijd doorgevoerde) wetswijzigingen.

Zoals het Duitse Hanfjournal eind juni 2014 meldde, heeft de gevolmachtigde van de Duitse regering, Marlene Mortler, een verbod op nog eens twintig zogenaamde legal highs gerealiseerd. De groothandel biedt echter al opvolgers aan van precies die stoffen die de bevoegde commissie van deskundigen net in de lijst van te volgen stoffen heeft opgenomen.

Spice bevat gedroogde plantdelen en synthetische cannabinoiden.
Spice bevat gedroogde plantdelen en synthetische cannabinoiden.

Het Europese Gerechtshof (EuG) maakte begin juli 2014 bekend dat legal highs geen geneesmiddelen zijn en daarom ook niet verboden zijn, zo lang ze nog niet onder wetten op de verdovende middelen vallen. De Bondsrepubliek Duitsland was van mening dat legal highs problematische geneesmiddelen zijn. Het EuG heeft deze uitleg buiten werking gesteld. Dat betekent dat de handel in deze genotmiddelen niet als illegale handel in problematische geneesmiddelen kan worden bestraft. Waarom niet? Omdat deze middelen niet bedoeld zijn voor genezing van een ziekte. Voor de controle over dergelijke stoffen zijn andere middelen noodzakelijk, aldus het EuG, dus niet een beroep op een wet op geneesmiddelen.

In januari 2015 heeft het Federale Hof van Justitie de grensvoorwaarden voor de handel en het gebruik van legal highs bekendgemaakt. Voor vier substanties is de limiet opvallend laag, namelijk 2 gram voor JWH-018 en CP 47,497-C8-Homologue of 6 gram voor JWH-073 en CP 47,497. Dr. Bernd Werse, medeoprichter van het Drugs Onderzoekscentrum Frankfurt en tevens lid van de Schildower Kries (een netwerk met deskundigen voor drugsregulering ), zegt hierover het volgende:

“Voor het eerst zijn er grensvoorwaarden vastgesteld wat betreft kleine hoeveelheden. En dat maakt de uitspraak erg bijzonder.”

Maar hij geeft ook aan dat deze aanpassing niet heel spectaculair is, omdat:

“Dit oordeel niet relevant is voor dealers, … omdat de meesten toch niet handelen in substanties die duidelijk verboden zijn.”

Leemten in wetgeving bieden ruimte om legaal in bepaalde stoffen te kunnen handelen.

Legal highs: een definitie

Herbal Extacy. Bron: kmdd.
Herbal Extacy. Bron: kmdd.

Je hoeft aan de chemische basis van een al verboden stof slechts een kleinigheid te veranderen om een nieuwe stof te krijgen die niet meer onder de wet op de verdovende middelen valt. Tot deze stof alsnog wordt verboden, kan deze als legal high worden aangeboden, met name op het internet.

Onder deze verzamelnaam vallen rookwaren en kruidenmengsels, synthetische cannabinoïden, badzoutoplossingen, luchtverfrissers, kopieën van amfetamines, cocaïne of Ritalin, schoonmaakmiddelen, onderzoekschemicaliën en herbale highs, die uit plantendelen en chemicaliën bestaan.

Hun werking is verschillend: sommige verdoven, andere stimuleren. Spice, Spice Gold, Smoke, Sense, Yucatan Fire: dit schijnen traditionele kruidenmengsels te zijn die met synthetische cannabinoïden zijn vermengd.

Tot deze verboden worden, kunnen er maanden, soms jaren verstrijken. Tot dan zijn ze legaal online verkrijgbaar, vandaar de naam legal highs. Het probleem daarbij is dat deze designerdrugs vaak sterker zijn dan natuurlijke cannabinoïden.  De chemische stoffen erin zijn gevaarlijk omdat er geen onderzoek naar is gedaan. De synthetische verbinding JWH-018, die o.a. in Spice zit, zou vele malen sterker zijn. Sinds de uitspraak van januari, geldt de 2-grams limiet voor deze substantie. Het aantal nieuw ontdekte stoffen groeit voortdurend.

De huidige juridische status van legal highs

De wettelijke status wordt kort uitgelegd aan de hand van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

In Duitsland geldt het privébezit van legal highs als legaal, voor zover ze niet onder de wet op de verdovende middelen vallen. Ze vallen na de eerder genoemde uitspraak van het Europese Gerechtshof ook niet onder de wet op de geneesmiddelen. Momenteel probeert de Duitse regering een nieuwe strafbaarstelling in de wet op de verdovende middelen in te voeren waar ook legal highs onder vallen.

In Oostenrijk worden kopers van legal highs niet gecriminaliseerd. Deze drugs kunnen echter in beslag worden genomen als gebruikers niet redelijkerwijs kunnen beweren dat deze stoffen niet voor consumptie bedoeld zijn. Handelaars kunnen onder de ‘Neue-Psychoactive-Substanzen-Gesetz’ (NPSG, wet op de nieuwe psychoactieve stoffen) echter vrijheidsstraffen van 1 tot 10 jaar verwachten.

In Zwitserland vallen fabricage, consumptie en handel in legal highs onder de wet op de verdovende middelen. In december 2011 werden voor het eerst 52 stoffen en 7 derivaten in de wet op de verdovende middelen opgenomen, een jaar later volgden nog 46 stoffen.

Betekent ‘legaal’ ook ‘veilig’?

De substantie JWH-018 wordt ook aangetroffen in Blaze.
De substantie JWH-018 wordt ook aangetroffen in Blaze.

Het bezit van een drug mag dan legaal zijn, dat betekent nog niet dat deze ongevaarlijk is. Veel legal highs zijn tot nog toe nog helemaal niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht op hun effecten op korte, middellange of lange termijn. De consumptie ervan moet dan ook over het algemeen als riskant of gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd.

Volgens berichten zijn in 2014 in Duitsland 6 personen overleden als gevolg van legal highs-consumptie. Er is ook bericht dat het gebruik van natuurlijke cannabis is afgenomen, terwijl het gebruik van synthetische cannabinoiden toeneemt. Deze trend wordt verklaard door de legale status van de drugs: cannabis = illegaal, legal highs (zoals de naam al aangeeft) = legaal.

Voor nieuwe drugs moeten eerst de grensvoorwaarden en de strafrechtelijke aansprakelijkheid worden vastgesteld, wat tijd kost. Hierdoor hebben producenten van synthetische drugs genoeg tijd om hun producten aan (online) afnemers te leveren.

“Deze kunstmatige substanties zijn veel gevaarlijker, omdat ze krachtig allerlei receptoren blokkeren. Dit kan leiden tot hele serieuze bijwerkingen, veel meer dan met THC”, zegt Werse.

Karsten Tögel-Lins van het online platform Legal High Inhaltsstoffe heeft ook een duidelijk bericht:

“De huidige wetten maken dat mensen nog veel gevaarlijkere substanties gebruiken”.

De (neven-)werkingen van synthetische cannabinoïden – 2 onderzoeken

Onderzoekers van de universiteit van Freiburg hebben synthetische cannabinoïden en hun werking onderzocht en hebben vastgesteld dat onder bepaalde omstandigheden ernstige vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.  Daartoe werden gegevens van de Giftzentrale in Freiburg geanalyseerd. Tussen 2008 en 2011 zijn daar 48 patiënten behandeld ten gevolge van consumptie van synthetische cannabinoïden. Een deel van de betrokkenen had symptomen die atypisch zijn bij de consumptie van cannabinoïden: agressief gedrag, krampaanvallen, hoge bloeddruk, ernstige misselijkheid en kaliumgebrek.

Een online-enquête van het centrum voor drugsonderzoek van de Goethe-universiteit van Frankfurt wees uit dat consumenten van legal highs en synthetische cannabinoïden vaker melding maken van angstaanvallen, hoofdpijn, misselijkheid, hartkloppingen, problemen met de bloedsomloop, bewusteloosheid, vergiftiging, waanvoorstellingen en psychosen.

Synthetische cannabinoïden hebben een sterkere verslavende werking en zijn belangrijk gevaarlijker dan cannabis en de natuurlijke cannabinoïden daarin.

De huidige stand van de wetenschap over legal highs heeft vooral betrekking op meldingen van consumenten.

Het verbod op cannabis en legal highs

Het aantal Legal Highs neemt toe. Bron: EMCDDA/EUROPOOL.
Het aantal Legal Highs neemt toe. Bron: EMCDDA/EUROPOOL.

Als direct gevolg van het verbodsbeleid en de onvoldoende beantwoorde vraag naar cannabis hebben synthetische cannabinoïde-imitaties de markt in veel landen overspoeld, waaronder de Duitstalige landen, Groot-Brittannië, Australië en veel Amerikaanse staten.

Producten die nieuw op de markt verschijnen zijn vaak eerst legaal, al reageren sommige landen onmiddellijk en vaardigen verboden uit. Maar dit heeft geleid tot een kringloop van steeds nieuwe en steeds minder geteste producten die vaak al een paar dagen of uur na het verbod op een eerder product op de (online-)markt verkrijgbaar zijn.

Volgens de website Alternative Drogenpolitik (alternatief drugsbeleid) is het aantal psychoactieve stoffen dat in het systeem voor vroege melding van de EU wordt aangemeld in de loop van de jaren voortdurend gestegen: In 2009 ging et om het 24 stoffen, in 2011 waren het er 49, in 2012 73 en in 2013 al 81.

Deze stoffen zijn niet verboden, de handel erin echter wel, waardoor ze quasilegaal zijn en controle op de kwaliteit vrijwel onmogelijk is. De onlinehandel is vrijwel oncontroleerbaar.

Discussie over het verbod van stoffengroepen

Al enige tijd wordt erover gepraat of het fenomeen van de legal highs kan worden bestreden door niet bepaalde stoffen maar hele stoffengroepen te verbieden.

De gangbare praktijk in illegale laboratoria is momenteel om de moleculaire structuur van een verboden stof zo aan te passen dat daaruit een nog niet verboden drug ontstaat, een legal high. Wanneer een hele stoffengroep wordt verboden, dan zou de illegale handel vanuit deze laboratoria een halt worden toegeroepen.

Alle legal highs verbieden is juridisch echter moeilijk. Aan de ene kant hebben de farmaceutische industrie en chemische bedrijven bezwaren, omdat ook hun producten stoffen bevatten die dan bij de verboden stoffengroepen zouden horen.

Aan de andere kant volgen met nieuwe synthetische drugs ook nieuwe stoffengroepen.

En niet in de laatste plaats zou het grondwettelijk hof noodzakelijk zijn voor richtlijnen.

Handel en wandel rondom legal highs lijken op een kat-en-muisspel. Ook aan de hand van deze stoffen is het duidelijk welke gevolgen een inconsequent, irrationeel en niet-doordacht drugsbeleid heeft. Sensi Seeds zal een en ander in de gaten houden en eventueel melding maken van nieuwe ontwikkelingen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More