by Martín Barriuso on 12/05/2017 | Teelt

Cannabisteelt en duurzaamheid

Duurzaamheid Is de huidige cannabisteelt duurzaam op de lange termijn? Wat kunnen we doen om een handje te helpen? Laten we een paar problemen en oplossingen bekijken om onze gewassen klaar te maken voor een toekomst met een tekort aan energie en grondstoffen.


Voor de teelt van cannabis worden tegenwoordig technieken gebruikt die de duurzaamheid op de lange termijn niet garanderen. Overmatig energieverbruik, verkwisting van materialen: er zijn veel problemen, maar er zijn ook oplossingen.  We bekijken de belangrijkste problemen en stellen enkele makkelijke alternatieven voor om milieuvriendelijkere teelt te stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties.

De mondiale biocapaciteit van de aarde werd al bijna veertig jaar geleden bereikt. Met andere woorden: we verbruiken meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan produceren. Tot nu toe konden we leven dankzij de voorraad die lang geleden werd opgeslagen, met name de fossiele brandstoffen. Maar zoals iedereen weet, gaan deze niet eeuwig mee. De aarde vertoont tekenen van uitputting, zoals het verloren gaan van vruchtbaar land, klimaatverandering, het uitsterven van soorten en vervuiling op mondiale schaal. Daarnaast worden fossiele brandstoffen en veel belangrijke mineralen (koper, fosfor, zilver, goud) steeds schaarser.

Dit betekent dat onze maatschappij radicaal moet veranderen als we niet willen dat ze ineenstort door de druk van al deze factoren, waaraan nog de ongebreidelde bevolkingsgroei en de wereldwijde crisis van het kapitalisme moet worden toegevoegd. Het is bijna zeker dat toekomstige generaties niet dezelfde toegang tot goedkope en overvloedige energie zullen hebben als wij.  Veel grondstoffen die nu overal beschikbaar zijn, zullen in de toekomst schaars zijn, zodat ons consumptieniveau onhoudbaar zal zijn. Dit zijn geen uit de lucht gegrepen voorspellingen, maar zorgvuldige schattingen door vermaarde deskundigen. We hebben steeds minder tijd om de loop der omstandigheden te veranderen.

Gezien deze toekomstvoorspelling is het belangrijk dat we ons afvragen hoe duurzaam de huidige cannabisteeltmethodes zijn en wat we moeten veranderen om deze duurzaam te maken. We moeten ook proberen uit te vinden wat we kunnen doen tijdens de teelt van onze plantaardige vriendjes, zodat we helpen deze problemen te verminderen, hoe bescheiden ook.

Energie

De eerste factor waarnaar we moeten kijken is energieverbruik. Door het verbod worden cannabistelers overal ter wereld al tientallen jaren gedwongen om zich te verstoppen. Hierdoor kwam de ontwikkeling van binnenteelt met kunstlicht op gang. Zoals bekend is voor deze methode enorm veel energie nodig, wat de politie op vele plaatsen ter wereld probeert op te sporen om binnenkwekerijen te betrappen.

Als we niet zo intens waren vervolgd, dan had de cannabisteelt nooit zo’n grote behoefte aan technologie, energie en grondstoffen ontwikkeld. De vervolging is dus duidelijk de belangrijkste oorzaak van de verspilling. Als de politie en rechters ons met rust zouden laten, zouden maar weinig mensen cannabis met behulp van kunstlicht telen. Ze zouden gebruikmaken van wat een vriend van mij ‘de grote lamp’ noemt: de zon. Bij de beëindiging van het verbod gaat het niet alleen om rechten of het tegengaan van misdaad, maar ook om duurzaamheid op het gebied van energie en ecologie.

Spaarlampen hebben het probleem deels opgelost. Het energieverbruik van verlichting is omlaag gegaan en omdat deze lampensoort minder warmte afgeeft dan gloeilampen is er minder airconditioning nodig. Dit garandeert echter geen duurzaamheid op de lange termijn. Hoewel het veranderen van de verlichting een zeer goede stap voorwaarts is, is het nog steeds niet genoeg. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is buitenteelt het allerbeste, waarschijnlijk de reden waarom niemand tomaten in zijn slaapkamer teelt.

Om de ecologische voetafdruk van onze teelt te verminderen, moeten we naast de vermindering van het energieverbruik ook de elektriciteitsbronnen selecteren. In veel landen bestaan bedrijven die elektriciteit verkopen van 100% duurzame energiebronnen en die weigeren elektriciteit aan te kopen die is gemaakt met nucleaire energie, kolen, olie of gas. Grote elektriciteitsbedrijven bieden ook pakketten aan met de optie om uitsluitend duurzame energie te gebruiken, maar dit is slechts een publiciteitsstunt. Deze bedrijven winnen overwegend thermale en nucleaire energie en houden hun duurzame-energieproductie aan om hun meest veeleisende klanten te behouden. Over het geheel genomen blijven ze echter doorgaan met hun beleid om de productie van niet-duurzame energie uit te breiden. Ik zou daarom willen aanraden om deze bedrijven niet te vertrouwen. In plaats daarvan moeten we aan de energierevolutie bijdragen door in zee te gaan met bedrijven die uitsluitend duurzame energie verkopen. We moeten niet vergeten dat niets duurzamer en ecologischer is dan de zon.

Grondstoffen

Een andere belangrijke factor is het gebruik van de grondstoffen die nodig zijn bij de cannabisteelt. Ik ben een deskundige op het gebied van ecologische landbouw en ik blijf me verbazen over hoe ongelofelijk ingewikkeld en geperfectioneerd de cannabisteelt is geworden. Elke beginner met een klein aantal binnenplanten heeft een reeks apparaten, meters, producten en accessoires waar zelfs de meest ervaren professionele teler wit van zou wegtrekken. De manier waarop dit is gebeurd, is vergelijkbaar met wat er bij de elektriciteit is gebeurd. Door het verbod is de teelt ondergronds gegaan, waardoor de prijzen zijn gestegen. Wanneer de prijs hoog is, wordt vanzelfsprekend aangenomen dat er meer apparatuur nodig is. Vergeleken met de verkoopwaarde van marihuana lijken de kosten voor de apparatuur redelijk.

Het ontbreekt hier aan de ruimte om in details te treden, maar om goede toppen te krijgen is het gebruik van zoveel plastic en behandelingen niet nodig. We kunnen geld, energie en natuurlijke hulpbronnen besparen door de manier waarop we cannabis telen te versimpelen en door overbodige dingen weg te doen. Een goede teler weet wat wel en niet nodig is. Een andere belangrijke factor voor de duurzaamheid van de omgeving is het gebruik van duurzame, veelzijdige en recyclebare (of nog beter: gerecyclede) materialen.

Telen in een hydrocultuur of aerocultuur

Cannabisteelt en duurzaamheid - Sensi Seeds Blog

Landbouw zonder aarde, dus hydrocultuur, waarbij de wortels in water met minerale voedingsstoffen worden ondergedompeld, of aerocultuur, waarbij wortels in mist of lucht met dezelfde oplossing worden geteeld, is de afgelopen paar jaar gigantisch geroeid. Dit geldt niet alleen voor cannabis, maar voor alle soorten planten. Het gebrek aan duurzaamheid is bij deze methoden echter zo groot, dat ze apart besproken moeten worden.

Telen zonder aarde is niet bepaald efficiënt. We weten dat er micro-organismen in de aarde leven die essentieel zijn voor planten om voedingsstoffen op te nemen. Aangezien ze niet in een hydrocultuur voorkomen, moet de concentratie voedingsstoffen absurd hoog gemaakt worden willen de planten er slechts een klein deel van kunnen opnemen. Alsof we een baby in een bad vol melk moeten dompelen om hem borstvoeding te geven. Een gewas in een hydrocultuur verbruikt dus veel meer meststoffen dan nodig is om de planten te voeden en het meeste ervan wordt uiteindelijk niet gebruikt.

Het tweede probleem is dat dit soort gewassen technisch ingewikkeld is, met pompen, circuits, filters en allerlei meters. Hierdoor is verhoudingsgewijs voor een hydrocultuur en in nog grotere mate voor een aerocultuur een veel grotere investering nodig, wat direct invloed heeft op de verkoopprijs van het product. Door de lage winstgevendheid zijn de exploitatiekosten een echte last. Als iemand het hier niet mee eens is, moet hij of zij het maar eens gaan vragen aan een paar tuinbouwers die ik ken. Na aanzienlijke bedragen in het aanleggen van een technisch enorm geavanceerde hydrocultuurbroeikas te hebben geïnvesteerd, werken ze uiteindelijk voor bijna niks, telkens wanneer ze de prijs van tomaten of sla laten zakken. Om zichzelf te redden zijn sommigen overgestapt op de cannabisteelt, maar het is niet zeker of dit winstgevend blijft, aangezien er regels zouden kunnen komen waardoor cannabisteelt voor iedereen beschikbaar komt en de winstmarge weer klein wordt. Ondertussen blijven ze de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uitputten met hun grote grondstoffenverbruik.

Alles wijst erop dat tegenwoordig de enige uitvoerbare alternatieven die echt kans maken om duurzaam te zijn in een toekomst met weinig energie, een vorm van landbouw op permacultuur is. Bij andere soorten technologie wordt de voorspelbare prijsverhoging van energie, plastic, pesticiden of kunstmest hard gevoeld, totdat vroeg of laat het onvermijdelijke gebeurt en ze niet meer levensvatbaar zijn. Hoe sneller we er klaar voor zijn, des te beter.

Zaden

We mogen de zaden niet vergeten.  Tegenwoordig wordt de markt gedomineerd door gefeminiseerde en zelfbloeiende zaden. Aangezien de wettelijke straffen grotendeels afhangen van het aantal planten en hun omvang, is het gangbaar geworden om de mannelijke planten te verwijderen en zo het aantal planten per teelt te verminderen. Hierdoor is natuurlijk de populariteit van gewone zaden afgenomen. Op de lange termijn is zo’n scenario echter niet bepaald duurzaam.

De zadenmarkt wordt momenteel gedomineerd door instabiele hybriden die zijn gefeminiseerd. Het is onmogelijk om deze planten te veredelen en als ze worden gekruist met mannelijke planten gekweekt uit gewone zaden, dan zijn de afstammelingen niet homogeen.  We hebben op het moment natuurlijk een grote verscheidenheid aan planten met een enorm verbeterde opbrengst, maar in ruil voor veiligheid en vooral voor gemak is de mogelijkheid voor telers om deze soorten te laten evolueren verloren gegaan.

Sterker nog, een van de belangrijkste voordelen van plantveredeling is dat deze planten natuurlijke selectie kunnen ondergaan en dus aan verschillende klimaatomstandigheden en ziekten kunnen worden aangepast. Cannabis telen aan de Franse kust is niet te vergelijken met telen in de bergen in Zweden. Bovendien vertoont op deze plekken bijvoorbeeld een plant die is ontstaan door een Thaise en Jamaicaanse plant te kruisen, verschillend gedrag. Als op een bepaald moment zaadbanken het telers niet makkelijk maken om hun eigen planten te telen en te verbeteren, waardoor ze een twee kanten op werkende relatie met hun klanten opbouwen, dan zouden ze zich verzekeren van vaste klanten. Aan de andere kant zouden ze hierdoor ook de bijdragen missen van telers die hun zaden selecteren op de ontwikkeling van planten die tegen bepaalde ziektes en verschillende klimaten kunnen. Een gedeelde afkomst is een essentiële factor voor het behoud van de plant. Denk maar aan de zaadbank die ooit alle genetica van een bepaalde soort verloor (ik noem geen namen) en die een beroep op cannabistelers moest doen om te kijken of de soort kon worden teruggehaald.  Een gewone zaadbank die zich in uien en courgettes specialiseert, had een ander lot gewacht. Vaak is je sterkste punt ook je zwakste.

Cannabisteelt en duurzaamheid - Sensi Seeds Blog

Basistips om duurzamer te werken

  • Natuurlijk licht is beter dan kunstlicht
  • Aarde is beter dan hydrocultuur
  • Bij telen met kunstlicht moeten spaarlampen gebruikt worden
  • Gebruik energie uit een duurzame energiebron
  • Verminder de hoeveelheid materiaal en kies het met het oog op duurzaamheid en veelzijdigheid

Gebruik producten en materialen die makkelijk kunnen worden gerecycled, of nog beter, die gerecycled zijn

Wat efficiëntie en zuinigheid betreft gaat er niets boven de natuur. Om bij te dragen aan het behoud van de natuur en haar vermogen om in de toekomst aan onze behoeften te voldoen, moeten we haar imiteren. Hoe sneller we van haar leren, des te beter.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More