by Seshata on 29/12/2015 | Consumptie Medicinaal

De ultieme handleiding bij cannabisallergie

Cannabisallergie In februari 2013 hebben we een artikel gepubliceerd over cannabisallergieën, waarin het concept en een deel van de wetenschappelijke theorie erachter globaal werden beschreven. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Lees hier meer over dit onderwerp.


Wat is het, wat zijn de symptomen en wie heeft er last van

In februari 2013 hebben we een artikel gepubliceerd over cannabisallergieën, waarin het concept en een deel van de wetenschappelijke theorie erachter globaal werden beschreven. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp; ongetwijfeld vanwege de versoepeling van de wetgeving in Colorado (VS) en andere plaatsen, waardoor het nodig werd de veiligheid op de werkplek voor duizenden ‘net legale’ werknemers onder de loep te nemen.

Binnen de branche lijken de meeste mensen niets te willen weten van eventuele cannabisallergieën. Volgens hen zou namelijk de beste weg naar legalisering het benadrukken van de positieve toepassingen van de cannabisplant zijn, waarbij de mogelijke nadelen volledig worden genegeerd. Iedereen die lang genoeg in een kweekruimte heeft gewerkt, zal echter beamen dat veel mensen zich ellendig beginnen te voelen en last krijgen van jeuk wanneer ze te lang aan de planten worden blootgesteld.

Wat is een cannabisallergie nu precies?

De symptomen die bij cannabisallergieën optreden, lijken vaak op die van contacteczeem en treden vaak op bij personen die direct in aanraking zijn geweest met de groeiende plant. Deze personen hebben met name last van jeuk en roodheid van de huid, wat zich in heftige gevallen kan ontwikkelen tot huiduitslag of netelroos. Ook de ogen kunnen rood worden, gaan jeuken en ontsteken.

Naast eczeem-achtige symptomen, kan een cannabisallergie ook leiden tot luchtwegklachten, zoals kortademigheid, ontsteking aan de luchtwegen, hoesten, niezen en een loopneus. In sommige gevallen leidt de allergie tot misselijkheid en braken.

In ernstige gevallen kan een cannabisallergie leiden tot een anafylactische shock. Een anafylactische shock wordt gekenmerkt door het snel optreden van huid- en luchtwegklachten, vergezeld door een drastische daling van de bloeddruk, waarbij ook cardiovasculaire complicaties kunnen optreden. Wanneer een anafylactische shock niet wordt behandeld, kan dit bewusteloosheid en zelfs de dood tot gevolg hebben (al lijken er geen sterfgevallen bekend te zijn als gevolg van door cannabis veroorzaakte anafylaxie).

Cannabisallergie veroorzaakt vergelijkbare symptomen als eczeem en astma.

Waardoor wordt een cannabisallergie veroorzaakt?

Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een echte cannabisallergie en allergische reacties op stoffen die in cannabis worden aangetroffen maar die niet inherent zijn aan de plant, zoals schimmels of stofmijten. Het is bekend dat cannabis die slecht wordt gekweekt en bewaard zowel schimmels als stofmijten kan bevatten. Beide staan erom bekend dat ze bij veel mensen allergische reacties kunnen veroorzaken.

Er zijn verschillende gevallen bekend van personen bij wie een heftige reactie ontstond na het roken van beschimmelde wiet, met ten minste één sterfgeval dat hieraan wordt toegeschreven (al moet wel worden opgemerkt dat het immuunsysteem van de persoon in kwestie ernstig was verzwakt wegens een recente operatie).

Een allergie voor cannabis zelf is echter een specifieke allergie voor een stof of stoffen die zich in de plant bevindt/bevinden. Er zijn in feite verschillende stoffen die een risico kunnen vormen voor gevoelige personen. Die verschillende stoffen veroorzaken mogelijk verschillende vormen van cannabisallergie.

De cannabisallergenen

Laten we eens kijken wat de cannabis-allergenen zijn. Allereerst is er het cannabispollen. Dit wordt normaal alleen door mannelijke planten geproduceerd, maar kan ook worden geproduceerd door vrouwelijke planten met tweeslachtige bloemen (in hevige gevallen van tweeslachtigheid kan er een aanzienlijke hoeveelheid pollen in de lucht zweven).

Van het cannabis- en henneppollen is in verschillende onderzoeken aangetoond dat het allergische reacties kan veroorzaken. Personen die er gevoelig voor zijn, zijn meestal ook gevoelig voor pollen van andere planten. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2000 in de Verenigde Staten (Middenwesten) bleek dat 73% van de ondervraagden gevoelig was voor cannabispollen, en dat al deze personen ook gevoelig waren voor lokale planten zoals ambrosia, Russische distel en stekelnoot.

Dit verklaart echter niet de gevallen van cannabisallergie die worden veroorzaakt door vrouwelijke planten die niet tweeslachtig zijn. In deze gevallen ligt de oorzaak duidelijk ergens anders en wetenschappers hebben al verschillende boosdoeners aangewezen.

De meeste mogelijke allergenen in cannabis zijn eiwitten, waarvan er vele ook zijn aangetroffen in andere planten en waarvan bevestigd is dat het om allergenen gaat. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat cannabis een bepaald type eiwit bevat, ook wel een LTP (lipid transfer protein) genoemd, dat vaak betrokken is bij allergieën.

Cannabis-LTP: de mogelijke verklaring voor de allergie

Verschillende onderzoeken naar cannabisallergie hebben de aanwezigheid van LTP(‘s) in de groeiende plant aangetoond. Uit één onderzoek, gepubliceerd in 2007, kwam zelfs naar voren dat een unieke LTP was geïsoleerd in cannabis, die vervolgens Can S3 werd genoemd. In ten minste één onderzoek werd bij patiënten die een huidpriktest of andere immunologische test ondergingen een bepaalde gevoeligheid aangetoond voor deze stof.

In extreme (en zeldzame) gevallen kan een anafylactische shock optreden.

In een belangrijk onderzoek uit 2013 troffen de onderzoekers echter geen spoor aan van een LTP-eiwit in cannabis. Wel vonden ze sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere eiwitten die bekende allergenen zijn, en nog een ander eiwit dat nog niet eerder is aangetroffen in een plant en waarvan nog niet bekend is of deze allergieën veroorzaakt.

Andere potentiële cannabisallergenen

In het onderzoek ‘Characterization of Cannabis sativa allergens’ zijn verschillende andere potentiële allergenen voor cannabis geïsoleerd en geïdentificeerd.

De onderzoekers ontdekten dat er allergische reacties ontstonden bij verschillende gewone planteiwitten, waaronder RuBiSco, dat een essentiële rol speelt in het proces waarbij kooldioxide wordt omgezet in glucose en andere plantenvoeding, en dat betrokken is bij andere gevallen van plantallergieën.

Naast RuBiSco bleek er ook een sterk verband te zijn tussen een eiwit met de naam ‘oxygen-evolving enhancer protein 2’ (OEE2) en allergische reacties bij cannabis. Interessant is dat dit eiwit niet lijkt te zijn onderzocht in andere allergeniteitsonderzoeken, niet voor cannabis, maar ook niet voor andere planten.

Naast deze twee eiwitten zijn er ook nog verschillende andere potentiële boosdoeners gevonden: ATP-synthase, GAPDH (een van de bekendste allergenen in tarwe en paddenstoelen), PGK (gistallergie), BiP (hazelnotenallergie), en ‘heat shock protein 70’ (schimmelallergieën).

Kruisgevoeligheid met andere planten

Personen die allergisch blijken te zijn voor cannabis, hebben ook een allergie voor tabak en tomaten. Dit verband is meerdere malen vastgesteld. In een onderzoek uit 2011 werd bovendien vastgesteld dat er ook kruisreactiviteit bestaat tussen latex en deze groep planten.

Uit een onderzoek dat in 2008 werd uitgevoerd in Spanje bleek dat personen die overgevoelig zijn voor cannabis zeer waarschijnlijk ook overgevoelig zijn voor tomaten en perziken.

Interessant is dat overgevoeligheid voor pollen niet noodzakelijkerwijs betekent dat die persoon ook overgevoelig is of wordt voor cannabis, of andersom. In het onderzoek uit 2011 werd aangetoond dat een pollenallergie geen verband houdt met een cannabisallergie. Dit houdt in dat iemand allergisch kan zijn voor pollen, of alleen voor de andere aanwezige allergenen, maar dat het erg onwaarschijnlijk is dat iemand allergisch is voor beide.

De symptomen van cannabisallergie verminderen

De kennis die onderzoekers opdoen uit onderzoeken naar de allergenen die in de cannabisplant worden gevonden, zal op termijn leiden tot de ontwikkeling van gerichte behandelingen om de symptomen te verminderen.

Op dit moment lijken er geen medicijnen te bestaan speciaal voor cannabisallergieën, maar mensen met een cannabisallergie hebben mogelijk baat bij medicijnen voor de behandeling van allergieën voor allergenen waarvan kruisgevoeligheid met cannabis is vastgesteld.

Het dragen van kleding met lange mouwen, handschoenen en veiligheidsbrillen kan enigszins helpen in het voorkomen van een reactie.

Zo niet, dan zijn er verschillende andere manieren om de blootstelling aan cannabisallergenen te verminderen op momenten dat het risico op blootstelling hoog is. Over het algemeen lopen alleen mensen die dicht bij de planten werken veel risico op blootstelling. Soms, bijvoorbeeld in het zuidwesten van de VS, kan pollen echter zorgen voor een verhoogd risico, met name in bepaalde gebieden en bepaalde periodes, dat zich over meerdere kilometers kan uitstrekken.

Het is raadzaam om kleding met lange mouwen, maskers, handschoenen, veiligheidsbrillen en andere beschermende kleding of accessoires te dragen. Gebruik indien nodig inhalators, antihistaminica of een Epipen. Zorg voor een optimale luchtstroom zodat de allergenen niet te lang in de lucht blijven hangen.

Tot slot is de beste manier om allergische reacties te voorkomen, blootstelling aan de bron zoveel mogelijk te vermijden. Veel mensen die met cannabis werken, stellen zich er jaar in jaar uit voortdurend aan bloot in de hoop dat de overgevoeligheid minder wordt. Dit is echter heel onwaarschijnlijk. Mensen met een ernstige allergische reactie kunnen het beste al het fysieke contact met en de nabijheid van de plant vermijden. Dit kan betekenen dat deze mensen niet langer met cannabis kunnen werken.

Reageren

Plaats een reactie

Z.J.

Ik heb zelf allergie voor wiet maar ik weet nou niet of het komt door aanraking of het roken zelf ..en dat wordt dus nergens uitgelegd..kunt u mij het uitleggen of het uitslag komt door het in contact komen met wiet of roken zelf?

08/03/2017

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More