by Miranda on 20/11/2015 | Cultureel Opinie

Een cannabis-activist uit het zeventiende-eeuwse Engeland: John Taylor, de Waterdichter. Deel I.

John Taylor In 1620 werd The Praise of Hemp-seed gepubliceerd, een gedicht van John Taylor, de 'Waterdichter'. Opmerkelijk genoeg prijst hij de vele voordelen die hennepzaad de mensheid biedt. Zijn passie evenaart die van iedere moderne cannabisactivist, alleen dan bijna vijf eeuwen geleden. Maak kennis met deze dichter en met zijn gedicht ter ere van het hennepzaad.


Aan het begin van de zeventiende eeuw schreef John Taylor, de ‘Waterdichter’ uit het Elizabethaanse tijdperk, een indrukwekkend gedicht The Praise of Hemp-seed (Lofzang op Hennepzaad). Wat opvalt aan dit gedicht is dat het de vele voordelen prijst en omschrijft die zowel de hennep zelf als de zaden ervan de mensheid bieden. De passie waarmee hij dit doet, kan die van iedere cannabisactivist van deze tijd evenaren. John Taylor had alleen vijf eeuwen geleden al goed door hoe het zat.

The Profits arising by Hemp-seed are}
} Cloathing, Food, Fishing, Shipping,
} Pleasure, Profit, Iustice, Whipping.

(“Hennepzaad kan gebruikt worden voor}
} Kleding, voeding, visvangst, scheepvaart
} Genot, winst, Rechtspraak, zweepslagen”.)

Het gedicht The Praise of Hemp-seed prijst de vele voordelen en toepassingen van hennepzaad (CC. fluffymuppet)
Het gedicht The Praise of Hemp-seed prijst de vele voordelen en toepassingen van hennepzaad (CC. fluffymuppet)

Dit is te lezen op de eerste pagina van het gedicht The Praise of Hemp-seed (Lofzang op Hennepzaad), net onder de titel en voorafgaande aan het voorwoord. De schrijver maakt vanaf het begin duidelijk waar het om gaat, voor het geval de titel van het gedicht hier zelf nog niet voor had gezorgd. Dit verrassende gedicht, geschreven in 1620 door John Taylor, beter bekend als de ‘Waterdichter’, omschrijft en prijst de vele voordelen en toepassingen die zowel hennep als de zaden de mensheid overal ter wereld bieden. De passie waarmee hij dit doet, kan die van iedere cannabisactivist van deze tijd evenaren. Dezelfde passie die vele cannabis- en hennepactivisten uit zowel het verleden als het heden laten zien als het gaat om het verdedigen van de kwaliteiten van deze eeuwenoude plant. John Taylor deed dit al bijna vijf eeuwen eerder tegenover zijn tijdgenoten.

In de loop van het gedicht vertelt de ‘Waterdichter’ over de vele mogelijkheden en toepassingen van hennep en over de talrijke voordelen die het kweken van de zaden opleverde voor de samenleving in die tijd. Bij het bewerken van de hennep werden in het zeventiende-eeuwse Engeland werkelijk alle delen gebruikt: de vezels, de stam, de bladeren, alles.

Hennep werd in die tijd dus gebruikt als grondstof voor het bereiden van voedsel en de vervaardiging van textiel en geneesmiddelen, zoals dat in de duizenden jaren ervoor ook al werd gedaan. Op de eerste bladzijde van zijn gedicht verwijst Taylor naar dit voedsel, deze kleding en de goede eigenschappen van hennep voor de gezondheid. In het Elizabethaanse tijdperk werd er in Europa en in Groot-Brittannië hennep gekweekt om tegemoet te komen aan de enorme vraag van de Britse marine. Denk eens aan het gebruik van hennep voor het maken van touwen, netten, zeilen, vistuig en andere zaken voor de scheepvaart.

John Taylor verwijst ook naar de rechtspraak. Helaas moeten we constateren dat de stevige henneptouwen van die tijd ook werden gebruikt om criminelen op te hangen of om misdadigers zweepslagen te geven. Zo ging dat in het Engeland onder koningin Elisabeth. Een ander voordeel waar de schrijver in de titel ook naar verwijst, is aangenamer van karakter: cannabis als genotsmiddel. Cannabis werd dus ook gebruikt voor ontspanningsdoeleinden, je kon ervan genieten.

Kortom, het is duidelijk dat de dichter verwijst naar het gebruik van cannabis voor medische, recreatieve en industriële doeleinden. Dat had John Taylor had vijf eeuwen geleden al goed door.

Wie was John Taylor?

In de zeventiende eeuw vervoerden schippers de passagiers over de Theems, aangezien de London Bridge de enige verbinding was tussen de twee oevers (CC. DncnH)
In de zeventiende eeuw vervoerden schippers de passagiers over de Theems, aangezien de London Bridge de enige verbinding was tussen de twee oevers (CC. DncnH)

Ondanks het feit dat hij relatief onbekend is bij moderne lezers, was John Taylor een productief schrijver. Hij heeft in zijn leven meer dan 150 werken gepubliceerd en vervulde een pioniersrol als ‘media celebrity’. Hij verwierf bekendheid in het hele land en was één van de populairste dichters en personages uit het Elizabethaanse en Jacobijnse Londen (uit de tijd van Jacobus I).

Hij liet zich de ‘Waterdichter‘ noemen omdat zijn belangrijkste bron van inkomsten werd gevormd door zijn beroep als schipper. Hij vervoerde passagiers over de Theems in de tijd dat de London Bridge de enige verbinding was tussen de twee oevers.

Hoewel zijn werk en zijn gedichten verre van verfijnd waren, was hij een scherp waarnemer van het toenmalige sociale en culturele klimaat. Vandaar dat zijn werk vaak is bestudeerd door sociaal historici. Ondanks alle kritiek bleef hij trouw aan zijn eigen manier van dichten en zijn onregelmatige metrum. John Taylor vertelde over zijn avontuurlijke leven en bracht in talloze pamfletten, gedichten en essays verslag uit over het tijdperk waarin hij leefde. Zijn teksten hebben het mogelijk gemaakt de wereld van een Londense schipper te reconstrueren, in de veertig jaar van de regeerperiode van Jacobus I tot de nasleep van de burgeroorlog.

Taylor publiceerde zijn altijd kritische gedachten over de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van politiek tot naaiwerk, van poëzie tot de binnenvaart, van religie en sociale kritiek tot gewaagde grappen. Hij was een complexe en tegenstrijdige persoonlijkheid en hij stond symbool voor veel tegenstellingen in een wereld die korte tijd later letterlijk in oorlog met zichzelf zou zijn.

John Taylor, de Waterdichter

Portret van John Taylor, in vele opzichten een pionier voor zijn tijd (gravure gemaakt door Thomas Cockson voor de gedichtenbundel van Taylor die werd gepubliceerd in 1630)
Portret van John Taylor, in vele opzichten een pionier voor zijn tijd (gravure gemaakt door Thomas Cockson voor de gedichtenbundel van Taylor die werd gepubliceerd in 1630)

John Taylor werd geboren in Gloucester (Engeland) op 24 augustus 1578 en overleed in 1653. In zijn tienerjaren was hij in de leer om schipper op de Theems te worden. Voordat de zuidelijke oever van de Theems, waar de theaters zich bevonden, werd gesloten, kwam hij al in contact met acteurs, de hoge burgerij en de hoogopgeleide elite.

Toch werd al snel hij onder druk gezet om in dienst te treden bij de Royal Navy. Hij diende in 1596 op de Essex-vloot, was aanwezig op Flores in 1597 en vocht op zee tegen de Spanjaarden. Maar hij zag zichzelf in de eerste plaats altijd als een dichter. Na verschillende reizen keerde Taylor terug naar Londen waar hij als schipper werkzaam bleef tot 1622, ondanks het succes van zijn eerste gepubliceerde werk, The Sculler, Rowing from Tiber to Thames (1612).

Dankzij zijn banden met het theater (de schippers vervoerden mensen vanuit het noorden van de stad naar het theater op de zuidoever van de Theems) en vanwege zijn belangstelling voor poëzie, moest Taylor Shakespeare wel kennen. Het was dan ook Taylor die een van de eerste verwijzingen maakte naar de dood van Shakespeare. Dat deed hij in het gedicht dat het onderwerp is van dit artikel: The Praise of Hemp-seed, gepubliceerd in 1620. Dit bevatte een lijst van dichters wiens werk en naam bekend waren gebleven dankzij het feit dat hun gedichten waren gedrukt. Voor Taylor was het belangrijk zijn naam voor de komende eeuwen vast te leggen. Om deze onsterfelijkheid te garanderen, maakte hij gebruik van de macht van de drukpers.

Ondanks zijn gebrek aan een klassieke opvoeding heeft Taylor wel degelijk bijgedragen aan de literatuur. Het is hem gelukt om bekendheid te krijgen en deze te behouden. Latere critici zijn werk echter en beweerden dat hoewel Taylor zichzelf zelfgenoegzaam de ‘Waterdichter’ en ‘de koninklijke schipper’ noemde, hij in het beste geval slechts beschouwd kan worden als een ‘literaire schipper’. Ondanks alle kritiek heeft Taylor altijd al een andere kijk op zijn eigen stijl gehouden.

John Taylor, de pionier

Taylor was in vele opzichten een pionier. Hij was een van de eersten die ervoor zorgde dat reisliteratuur populair werd. Hij gebruikte het geld van zijn leden om de publicatie van zijn eigen werken te financieren en bovendien was hij een van de eerste schrijvers van een palindroom, dat ook echt als zodanig kan worden erkend: in 1614 schreef hij: ”Lewd did I live, & evil I did dwel.”

Hij verwierf bekendheid door een reeks vrij excentrieke reizen die hij zou hebben gemaakten waarover hij later in zijn werken vertelde, zoals de reis uit dit gedicht, dat overduidelijk over cannabis gaat, met de titel: THE PRAISE OF HEMP-SEED. The Voyage of Mr. Roger Bird and the Writer hereof, in a Boat of browne-Paper, from London to Quinborough in Kent. De schrijver vertelt over zijn reis van Londen naar Queenborough in een papieren bootje, met twee gedroogde vissen vastgebonden aan een rietstengel als roeispanen. Hoewel Taylor beweerde de reis te hebben volbracht ondanks de moeilijkheden die dit avontuur met zich meebracht, lijkt het vrij duidelijk dat het ging om een indrukwekkende publiciteitsstunt die hem veel aandacht opleverde en die zorgde voor een stijging in de verkoop van zijn gedicht.

Zoals eerder vermeld, was Taylor in zijn tijd ook een pionier in de uitgeverswereld en gebruikte hij inschrijvingen van zijn leden om de publicatie van veel van zijn werken te kunnen financieren. Zodoende had hij geen begunstiger nodig. Het is te vergelijken met crowdfunding om een project te kunnen financieren. Taylor lanceerde een idee voor een boek, vroeg geld aan zijn leden, en begon met schrijven als hij genoeg inschrijvingen had om de drukkosten te dekken. Op een gegeven moment had hij meer dan zestienhonderd inschrijvers. Voordat hij op reis ging, kondigde hij zijn reisplannen aan en de geïnteresseerden betaalden dan vooraf om ervoor te zorgen dat ze bij zijn terugkeer een kopie van zijn reisverhaal ontvingen. Taylor was een daadkrachtig en vastberaden type met een vooruitziende blik, dat lijdt geen twijfel.

John Taylor, de cannabisactivist

In het Engeland van Elisabeth werd hennep gebruikt voor het maken van zowel de stroppen om mensen mee op te hangen, als voor de zwepen voor lijfstraffen (CC. aliceskr)
In het Engeland van Elisabeth werd hennep gebruikt voor het maken van zowel de stroppen om mensen mee op te hangen, als voor de zwepen voor lijfstraffen (CC. aliceskr)

Activisme is een relatief recent fenomeen in de wereldgeschiedenis. Vandaag de dag wordt het voor een groot deel geassocieerd met protesten op politiek, milieutechnisch, sociaal en cultureel gebied. Activisten zijn mensen die gelijksoortige doelstellingen delen en die de noodzaak zien om de realiteit rechtstreeks en onmiddellijk te veranderen. Ze worden gemotiveerd door een passie voor bepaalde zaken, zoals John Taylor die voelde voor hennepzaad. Een passie die in de loop van zijn leven en door zijn ervaringen werd ontwikkeld. Er zijn vele manieren om het cannabisactivisme in de praktijk te brengen – het schrijven van een lang gedicht waarin de lof wordt gezongen van dit prachtige zaad is er natuurlijk een van.

Het lijkt dan ook redelijk om John Taylor als een volwaardig cannabisactivist te beschouwen. Hoewel het nog vele eeuwen zou duren voordat het absurde verbod op marihuana werd ingevoerd in de Verenigde Staten, een land dat niet eens als zodanig bestond in de tijd van Taylor, doet Taylor ons denken aan de activisten van deze eeuw. Hij bezat immers een enorme gedrevenheid als het ging om de verspreiding van zijn uitgebreide kennis van de geneeskrachtige eigenschappen van de plant en van de voordelen die de plant bood op het gebied van industrie, spiritualiteit en recreatie in het Engeland van eind zestiende, begin zeventiende eeuw.

Jack Herer, Ben Dronkers, Howard Marks, Marc Emery en Tommy Chong zijn slechts enkele van de vele bekende namen op het gebied van cannabis. Het zijn mensen die de cannabisplant en het zaad actief hebben verdedigd gedurende de twintigste en eenentwintigste eeuw en die zelf de gevolgen van het cannabisverbod en de huidige oorlog ertegen aan den lijve hebben ondervonden.

“The Praise of Hemp-seed”: inleiding, inhoud en voorwoord

Taylor vertelt dat veel beroepsgroepen hun brood verdienden met hennep, zoals papiermakers (CC. Smallest Forest)
Taylor vertelt dat veel beroepsgroepen hun brood verdienden met hennep, zoals papiermakers (CC. Smallest Forest)

Dit gedicht uit 1620, The Praise of Hemp-seed (Lofzang op hennepzaad), is vanaf begin tot eind zowel interessant als illustratief. Het geeft ons een goed inzicht in het belang van cannabis en hennep in het dagelijks leven van de samenleving waar John Taylor deel van uitmaakte. Lees de volledige tekst van The Praise of Hemp-seed.

Het is niet nodig het gedicht zelf te lezen om er achter te komen waar het over gaat of om te weten wat de schrijver ons gaat vertellen. Alles wordt duidelijk verwoord in de inleiding, in de inhoudsopgave en in zijn voorwoord.

Wanneer hij zich, voorafgaand aan het voorwoord, tot zijn lezers wendt met de woorden Noble Sirs, presenteert hij zijn visie die in de hele tekst wordt herhaald: hennepzaad is een klein zaadje, een kleine korrel die de wereld grote, prachtige en talrijke voordelen biedt. Hierbij vermeldt hij de hierboven genoemde voordelen en voegt hij er enkele aan toe die iets kenmerkender zijn voor zijn tijd.

“I haue here of a graine of Hempseed made a mountaine greater then the Apennines or Caucasus, and not much lesser then the whole world. Here is Labour, Profit, Cloathing, Pleasure, Food, Nauigation: Diuinitie, Poetry, the liberall Arts, Armes, Vertues defence, Vices offence, a true mans protection, a Thiefes execution, Here is mirth and matter all beaten out of this small Seed.”

Volgens Taylor is dit kleine korreltje hennep van groot belang voor de wereld, omdat het talloze en buitengewone eigenschappen en toepassingen kent en veel te bieden heeft op het gebied van werk, inkomen, kleding, voedsel en de scheepvaart. Taylor vergeet ook het ontspannende karakter van de plant niet door het woord genot te vermelden, noch het spirituele door te verwijzen naar het woord goddelijkheid. Cannabis is door de eeuwen heen voor vele doeleinden gebruikt, zoals het verhogen van de creativiteit bij poëzie en vrije kunsten. In het Engeland van Elisabeth werd hennep gebruikt voor het maken van zowel touwen en stroppen die gebruikt werden om mensen mee op te hangen, als voor de zwepen voor lijfstraffen, oftewel de wapens om deugden mee te verdedigen en misdaden en ondeugden mee te bestraffen, de echte bescherming van de mens, de executie van een dief. ”Zie hier de vreugde en de grondstof, alles komt voort uit dit kleine Zaadje.”

De inhoudsopgave bevat zich een lijst van alle delen van het gedicht die uitsluitend gaan over het hennepzaad:

3 The profit and pleasure all Countries haue by Hemp-seed.
4 How it propagates the Gospell.
5 Nauigation, with the Commodities it brings and carries.
6 How many Trades and Functions liue by it.
7 How when it is worne to ragges, it is made into Paper.
8 How many liue by it being Paper.

De titels van de verschillende delen geven een goed overzicht van de inhoud van het gedicht, de aangetoonde feiten over hennepzaad en natuurlijk ook over de cannabisplant waar de auteur over schrijft. Alle landen genoten in die tijd van de vele voordelen en van het genot dat hennepzaad bood. Enerzijds werd cannabis in de loop van de geschiedenis geconsumeerd voor religieuze en spirituele doeleinden. Anderzijds konden er dankzij de scheepvaart (de materialen die nodig zijn voor het bouwen van een schip kunnen worden verkregen uit hennep) allerlei producten worden vervoerd, variërend van basis- en grondstoffen tot luxematerialen (hij beschikte over deze kennis door zijn verleden als schipper en als soldaat bij verschillende zeeslagen). Bovendien verdienden veel beroepsgroepen hun brood met hennep, zoals degene die er papier van maakten.

In het tweede deel van dit artikel zullen we dieper ingaan op het voorwoord en het gedicht zelf, een werk dat John Taylor schreef als lofzang op de vele voordelen die hennep en hennepzaad de mensheid bieden. Een gedicht dat hij schreef met de passie die iedere cannabisactivist van deze tijd bezit, maar dan bijna vijf eeuwen geleden.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More