by Seshata on 23/01/2015 | Teelt

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?

Tips De Cannabisplant is hard, maar net als elke andere soort kan zijn gezondheid en vitaliteit aangetast worden als hij onmisbare voedingsstoffen tekortkomt. Als dit niet wordt verholpen, kan een plant stoppen met groeien of zelfs afsterven. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen waaraan cannabis precies een tekort heeft en daarom hebben we een lijst samengesteld met belangrijke kenmerken om op te letten.


Stikstoftekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
The later stages of nitrogen deficiency; lower leaves have begun to drop off, and even upper leaves are pale yellow

Een stikstoftekort is waarschijnlijk het meest voorkomende tekort waarvan cannabistelers melding maken. Dit tekort kan meestal makkelijk worden vastgesteld en verholpen zodra het zichtbaar wordt, hoewel het in het begin fundamentele overeenkomsten met verschillende andere tekorten vertoont.

In de beginfase van een stikstoftekort hebben de bladeren een te lichte kleur, bijna geelgroen, vergeleken met de gewenste diepgroene kleur van gezonde bladeren. Bladeren met een stikstoftekort hebben vaak ook nerven die iets donkerder zijn dan het zeer lichtgekleurde bladweefsel zelf, hoewel dit contrast niet zo sterk is als bij sommige andere tekorten. Stikstofvergiftiging maakt de bladeren daarentegen zeer donkergroen en in extreme gevallen zien ze bijna zwart.

Bij een ernstig stikstoftekort wordt de kleur van de bladeren steeds lichter, totdat ze uiteindelijk beginnen uit te drogen en afsterven. Over het algemeen worden de grotere bladeren aan de buiten- en onderkant van de plant het eerst aangetast en deze sterven ook als eerste af.

Als het stikstoftekort zich aan het einde van de bloeifase voordoet, hoeft het niet te worden verholpen. Het afvallen en afsterven van de oudere bladeren is in deze fase zelfs normaal, omdat ze niet meer nodig zijn. Een stikstoftekort tijdens de vegetatieve groei of aan het begin van de bloeifase kan echter ernstige gevolgen voor de totale oogst en kwaliteit hebben, aangezien dit het vermogen van de plant aantast om met fotosynthese energie om te zetten. Een stikstoftekort kan meestal worden verholpen door gewoon de concentratie van je normale NPK-voeding te verhogen. Als het echter nodig is om de voeding nauwkeurig af te stemmen, is een supplement met alleen stikstof ook eenvoudig te vinden.

Fosfortekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Bladeren met een ernstig fosfortekort

Een fosfortekort komt zelden voor, maar kan enorme problemen veroorzaken. Als een plant in de vegetatieve fase wordt getroffen, kan het tekort de groeisnelheid verminderen, kleine bladeren en zwakke wortels veroorzaken en de plant een algeheel gebrek aan vitaliteit geven. In het begin laat een fosfortekort de bladeren er over het algemeen donker en bleek uitzien, met zeer donkere nerven en een wat lichter bladweefsel.

Wanneer het tekort groter wordt, verschijnen op het middendeel van de bladeren paarse verkleuringen, terwijl de bladranden bruin worden en naar beneden krullen. De bladstengels van de bladeren, dus de kleine stengel waarmee het blad aan de hoofdsteel vastzit, kunnen ook paars worden. In de eindfase kleuren grote delen van de bladeren paarsbruin en sterven af, terwijl de overgebleven delen geelgroene vlekken krijgen.

Ook een fosfortekort tast meestal als eerste de buitenste en onderste bladeren aan. In tegenstelling tot een stikstoftekort is een fosfortekort in elke teeltfase zorgelijk, omdat de plant tijdens de hele bloeifase veel fosfor nodig heeft.

Kaliumtekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Bladeren met een kaliumtekort

Een kaliumtekort is vooral zeldzaam bij een hydroponisch systeem, maar bij het telen in aarde of een groeimedium komt het wat vaker voor. Een kaliumtekort doet zich vaak voor wanneer je gekozen medium teveel stikstof of calcium bevat. Als je voeding meerdere voedingstoffen bevat, kan het moeilijk zijn om dit tekort op te lossen. Het is daarom verstandig om een kaliumtekort te verhelpen door het gehalte stikstof en calcium te verminderen en als het probleem blijft aanhouden een voedingssupplement met uitsluitend kalium te gebruiken. Het kan ook helpen om de pH-waarde te controleren en je planten te spoelen met een voedingsoplossing op halve sterkte.

In de beginfase van een kaliumtekort beginnen de randen van de onderste, buitenste bladeren naar lichtgeel te verkleuren, terwijl de nerven groen blijven. Het uiteinde en de randen van de bladeren worden droog en bruin en beginnen omhoog of omlaag te krullen. Wanneer het tekort toeneemt, krijgen de bladeren overal bruine, necrotische vlekken en de randen beginnen er droog en verdord uit te zien. Nieuwe bladeren zijn verwrongen en misvormd en oudere bladeren beginnen af te vallen. De plant kan er ook uitgerekt uitzien, waarbij de internodes ver van elkaar verwijderd zijn, en in de bloeifase neemt het gewicht van de toppen niet zo snel toe als normaal.

Magnesiumtekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Magnesiumtekort

Een magnesiumtekort kan zeer op een kaliumtekort lijken: in de beginfase kleuren de bladranden geel terwijl de nerven donker blijven. Wanneer het tekort toeneemt, beginnen de bladranden uit te drogen en naar binnen te krullen. De bovenste bladeren raken ook aangetast, totdat uiteindelijk zelfs nieuwe bladeren bleek en chlorotisch zijn, wat wil zeggen dat ze een tekort aan chlorofyl hebben. De onderste bladeren kunnen ook bruine vlekken krijgen, waarna ze doodgaan en afvallen.

Een magnesiumtekort komt relatief vaak voor en kan meestal worden verholpen door magnesiumsulfaat of Epsomzout aan de voeding toe te voegen.

Zwaveltekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Een zwaveltekort

Een zwaveltekort lijkt in het begin veel op een stikstoftekort: het maakt het gehele blad bleek en chlorotisch, terwijl de nerven iets donkerder zijn. In tegenstelling tot een stikstoftekort tast een zwaveltekort echter meestal als eerste de nieuwere bladeren aan. Bovendien wordt eerst de onderkant van het blad aangetast, voordat het zich naar de bladpunt verspreidt. Hierin wijkt het dus af van veel andere tekorten. Wanneer het tekort toeneemt, beginnen de bladpunten en -randen bruin en droog te worden. Dit gebeurt vaak veel subtieler dan bij andere tekorten die hetzelfde symptoom veroorzaken. In de eindfase ziet het hele blad er witgeel uit en beginnen oudere bladeren af te vallen.

Een zwaveltekort is vrij zeldzaam en kan meestal worden verholpen door Epsomzout aan de voeding toe te voegen.

Mangaantekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Een ernstig mangaantekort

Een mangaantekort is ook zeldzaam en komt op veel punten overeen met een zwaveltekort. In het begin worden de bladeren geel, terwijl de nerven iets donkerder blijven. Het vergelen begint vaak aan de voet van het blad, waarna het zich naar de bladpunt verspreidt. Wanneer het tekort toeneemt, komen op het gehele blad bruine, necrotische vlekken tevoorschijn. Deze vlekken verspreiden zich over de hele plant als het tekort niet verholpen wordt.

Een mangaantekort wordt meestal opgelost door de pH-waarde aan te passen en te zorgen dat het ijzergehalte niet te hoog is.

IJzertekort in een cannabisplant

Tutorial: Wat is er aan de hand met mijn cannabisplant?
Een vergevorderd ijzertekort

Een ijzertekort komt ook zelden voor en vertoont vele overeenkomsten met andere tekorten. Net als bij een zwavel- of mangaantekort wordt de voet van het blad vaak als eerste aangetast en net als bij een zwaveltekort worden de nieuwere bladeren vaak aangetast voordat de onderste bladeren aangetast raken. Net als bij een magnesiumtekort kunnen de bladeren zeer lichtgeel of bijna wit worden. Soms blijven de bladnerven donkerder groen, maar vaak zien de nerven er bij ijzertekort geel en bleek uit.

Een ijzertekort wordt vaak veroorzaakt door een te hoge (basische) pH-waarde en kan worden verholpen door je medium met schoon water met de juiste pH-waarde door te spoelen en zo nodig een ijzersupplement toe te voegen. IJzer kan met verschillende andere voedingsstoffen reageren en zo zelf weer problemen veroorzaken, dus het is belangrijk voorzichtig te werk te gaan en alle veranderingen goed in de gaten te houden.

Reageren

Plaats een reactie

Bas

Fijn artikel. Minder fijn zijn de slechte foto's met enorme witte teksten er voor. Zo hebben de foto's geen nut batuurlijk. Deze zouden jullie aan kunnen passen voor een duidelijker beeld.

28/07/2016

David Cannafacts

Hi Bas,
Dankjewel voor jou feedback. Wij hebben de teksten ingekort om de fotos tot hun recht te laten komen.

04/08/2016

Rik

Super fijn en duidelijk artikel. Maar wat als er een paar bladen alleen met de punt omhoog naar boven krullen maar er verder gezond uitziet?

06/02/2017

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More