De 10 meest voorkomende fouten bij het kweken van cannabis

Een slang die een kleine cannabisplant in een zwarte pot water geeft

Als ervaren medewerker van een growshop zie ik vanachter de toonbank steeds opnieuw teleurgestelde gezichten van ambitieuze thuiskwekers die in plaats van de gehoopte reuzentoppen slechts een paar miezerige bloempjes konden oogsten. De oorzaak van de misoogst was meestal onervarenheid in combinatie met fouten die te vermijden zijn.

Ondanks veel boeken, blogs en videotutorials willen veel hobbytuiniers toch hun “eigen” – wat dat ook moge zijn – weg vinden om effectief thuis cannabis te telen. Daarbij worden sinds het ontstaan van de binnenhuiscultuur in de jaren 90 van de vorige eeuw steeds weer dezelfde fouten gemaakt. Om die  fouten te corrigeren, leggen we de 10 meest voorkomende fouten bij het kweken van cannabis uit.

1. De verkeerde mest

Dit wordt vaak gezien als de hoofdschuldige, maar: Alle bij de grow-shop verkrijgbare meststoffen bevatten in principe genoeg voedingsstoffen om ook bij geringe dosering een goed resultaat te krijgen. Problemen zijn meestal het gevolg van eigen handelen. Wanneer je volgens de handleiding bemest en er ontstaan toch problemen dan ligt de oorzaak meestal dieper. Een tuinman zorgt voor een juist voedingstransport door het goede klimaat te creëren.

Bereiken voedingsstoffen die met het gietwater meegegeven worden de bladeren niet dan wordt de plant niet langer voldoende verzorgd. Een transportprobleem kan vele oorzaken hebben maar de meest voorkomende zijn overbemesting en/of te veel water geven.

Maatregelen die transportproblemen van voedingsstoffen kunnen voorkomen zijn: Het gebruik van een Ec-apparaat om de optimale hoeveelheid mest vast te stellen, bepaling van de pH-waarde, het inbouwen van een exact doseerbare bewateringsmogelijkheid en een tensiometer voor het bepalen van het juiste tijdstip voor het bewateren. Het uitgangspunt is om het medium vochtig te houden, maar niet te nat.

2. Te laat herkennen van ongedierte en schimmel

Een close-up van drie donkergroene cannabisbladeren bedekt met een laag witte vorm

Veel kwekers herkennen ongedierte of schimmel pas wanneer hun planten er al slecht aan toe zijn. Maar dan hebben de trips, bonenspintmijt, loopmijt, valse of echte meeldauw zich al zo vermeerderd dat natuurlijke bestrijding niet echt meer werkt. Dan helpt alleen nog maar het gebruik van gerichte insecticiden of fungiciden, maar meestal maar voor eventjes.

Bovendien zouden die middelen de thuiskweker op grond van gezondheidsrisico’s eigenlijk helemaal niet ter beschikking horen te staan. In een gezond microklimaat zijn ongedierte en ziektes die vroeg genoeg herkend worden meestal geen probleem.

Helaas herkennen onervaren thuiskwekers de schade pas wanneer het te laat is. Te laat is wanneer je de mijt, spint, witte vlekken of roestbruine plekjes met het blote oog kunt waarnemen.

 • Bruinrot en onechte meeldauw zijn het gevolg van een te vochtig en warm klimaat. Bruinrot tast de toppen van binnenuit aan en heeft al menig kweker in vertwijfeling gebracht, omdat de ernst van de zaak pas in het verloop van de oogst duidelijk werd. Bruinrot herken je alleen bij zeer nauwkeurige inspectie. De aangetaste toppen verliezen hun groene kleur en worden eerst grijsgroen.

Wanneer je de bruinrot ontdekt, is meestal een groot gedeelte van het binnenste van de top al aangetast. De aangetaste plant moet geïsoleerd worden en de aantasting ruim weggesneden, zodat je op zijn minst nog van de niet aangetaste toppen kunt genieten.

 • Meeldauw valt, mits vroeg genoeg onderkend, relatief makkelijk te bestrijden. Daartoe moet je het begin van de takken regelmatig op witte schimmel controleren. Meeldauw begint namelijk op dat punt en breidt zich via de bladeren en de stengel uit.

Bij echte meeldauw helpt in een vroeg stadium het besproeien met een mengsel van water en melk of een ander sterk basisch sproeimiddel, maar ook een zeer grondige reiniging van de groeibox.

Valse meeldauw daarentegen is een virus waar de plant niet meer vanaf komt. De schade kan met bijvoorbeeld koperkalk worden beperkt.

Maatregelen die het ontstaan van ongedierte en schimmel kunnen voorkomen, zijn: Optimale luchtvochtigheid maakt het voor schimmel en ongedierte moeilijker om zich te verspreiden. Bovendien: Controleer de planten dagelijks op verkleuring van het blad en op ongedierte-eieren aan de onderzijde van de bladeren en in het plantmedium. Schimmel begint meestal bij het begin van de stengels of bij de overgang naar het medium. Vanzelfsprekend dient de kweekruimte schoon en netjes te zijn. Meer info over ongedierte en hun bestrijding vind je hier.

3. Verkeerde positie van de lampen

Dit is een van de ernstigste fouten omdat bij natriumdamplampen de effectiviteit sterk afneemt naarmate de afstand groter wordt. Bij de nieuwste ledlampen is de slechte dieptewerking nog sterker.

Het is niet zinvol om vuistregels op te stellen voor de afstand van lampen omdat de optimale afstand van veel factoren afhangt. De lamp zelf, de reflector, de grootte van de ruimte, het teeltoppervlak en de sterkte van de lamp spelen alle een belangrijke rol. Omdat de intensiteit van het licht bij alle verlichtingssoorten exponentieel afneemt met elke centimeter meer afstand, is het dure licht alleen optimaal werkzaam bij een optimale afstand.

Hang je de lampen te dicht bij de toppen dan beschadig je de planten al snel door te veel warmtestraling. De bovenste bladeren drogen uit en sterven af.

Maatregelen: Het aanbrengen van een thermometer op de hoogte van de plantentoppen. Met behulp van een flexibele ophanging kunnen de lampen zo dicht mogelijk boven de plant worden geplaatst zonder daarbij de bloemtoppen aan een temperatuur van meer dan 28-29 graden Celsius bloot te stellen. Nog meer informatie over verlichting en reflectoren vind je hier.

Een close-up van een cannabisplant met een fel licht dat er van achteren schijnt

4. Het mag een beetje meer zijn

Nee, alle invloeden van buitenaf dienen tot een minimum beperkt te worden. Begieten, verpotten, bladeren plukken, de pot verplaatsen, zelfs het beetpakken van de bladeren: het zijn allemaal stress factoren.

Met name beginnelingen bemoederen en vertroetelen hun meestal illegale onderhuurders niet zelden overmatig. Goede verzorging is natuurlijk een basisvoorwaarde voor een geslaagde onderneming, maar zaailingen diverse malen per dag uiterst nauwkeurig onderzoeken of driemaal per dag water geven zorgt eerder voor stress dan dat het de vorming van wortels bevordert.

Een gebrek aan ervaring leidt ook regelmatig tot paniek, bijvoorbeeld wanneer een beginneling of iemand die te lui is om de gebruiksaanwijzingen te lezen eigenlijk probleemloze veranderingen zoals het vergelen of afvallen van bladeren aan de onderste, lichtarme delen van een groeibox pareert met onnodige maatregelen.

5. Wortelvorming

Het doet er eigenlijk niet toe hoe groot de plant is wanneer de bloeicyclus in gang wordt gezet. Veel belangrijker voor een optimale ontwikkeling is de ontwikkeling van een grote, gezonde wortelkluit tijdens de vegetatieve fase. In de eerste drie tot vier weken van de bloei zullen de planten zelf ook bij een matige wortelvorming zeer snel groeien zonder zichtbare gebreken.

Zodra de bloemen echter vanaf de vierde week gewichtstoename moeten laten zien, stijgt de behoefte aan fosfor en vooral aan kalium. Als bij het begin van de bloei niet voldoende wortelmassa gevormd is, worden de gevolgen daarvan pas drie of vier weken later zichtbaar.

Wanneer de wortels niet in staat zijn alle voedingsstoffen die de inmiddels flink gegroeide plant nodig heeft te transporteren, gaat de plant, ondanks voldoende bemesting, tekorten vertonen. Hier vind je meer over de ontwikkeling van gezonde hennepwortels.

6. Koude voeten, te lage nachttemperatuur en te vochtige kweekruimte

Deze drie factoren houden direct verband met elkaar en kunnen een oogst volkomen verknallen. Een te hoge luchtvochtigheid van 60 procent of meer leidt ertoe dat de bloemen in de laatste weken van de bloeicyclus nauwelijks nog groeien.

In een box waar het ter hoogte van de plantentoppen een aangename 25 tot 28 graden is, kan het aan de grond makkelijk slechts 12 graden zijn, of nog kouder. In boxen met koude voeten is het klimaat altijd problematisch omdat hierdoor het stofwisselingsproces ter hoogte van de wortels wordt vertraagd. En als er minder voeding wordt ‘verstofwisseld’, dan stijgt ten gevolge van de voortdurend vochtige aarde ook de luchtvochtigheid.

Bovendien wordt het in een box die in een onverwarmde omgeving staat en daarom ‘voetenkoud’ is sneller koud in de donkere fase. Bedraagt het verschil tussen de licht– en donkerfase meer dan 12-14 graden, dan vertraagt ook het stofwisselingsprocessen zich extra.

Tegenmaatregelen: In de groeiruimte piepschuim monteren. Zwarte plantenpotten gebruiken. Eventueel in de donkere fase bijverwarmen. Meer over het klimaat in de groeiruimte vind je hier.

7. Te vroeg, te zuinig, te ongeduldig

Binnenshuis: vaak ontbreekt het aan het geduld om te wachten totdat de soort werkelijk rijp is en vervolgens ook nog tot het droogproces ver genoeg gevorderd is dat zich het specifieke aroma van de soort ontwikkeld heeft. Zelfs perfect verbouwde cannabis kan door een te vroeg gekozen oogsttijdstip verworden tot doorsneestuff. Door te kort en/of verkeerd drogen wordt het product vaak zelfs ongenietbaar.

De kunstmatige versnelling door middel van verwarming en zelfs ovenlucht bij commerciële teelt van cannabis resulteert in een onaangenaam product vol chlorofyl. Dodelijk is het om niet geheel gedroogde bloemen in plastic te verpakken, dat wil zeggen voordat ze tot ten minste 20 procent restvochtigheid teruggedroogd zijn. Hier vind je meer over het drogen.

Buitenshuis: het te vroeg uitpoten van kleine planten, het uitpoten van niet-volgroeide zaailingen of het gebruik van een te lang bloeiende soort leiden in de open lucht tot problemen. Te zwakke en kleine planten worden in het voorjaar makkelijk door dieren opgevreten of door de vegetatie eromheen overwoekerd.

Lang bloeiende soorten kunnen dankzij de korte, Noord-Europese zomer en de vochtige herfst moeilijk volwassen worden en vallen regelmatig ten prooi aan bruinrot of de eerste vorst.

Tegenmaatregelen: Planten pas uitpoten als ze flink gegroeid zijn. Let bij het kiezen van de soort op de bloeitijd en de aanwijzingen over geschiktheid voor buitenteelt. Hier vind je meer hierover.

8. Hoger, sneller, breder

Zelfs de duurste box met de beste apparatuur ter wereld garandeert geen tuinbouwsucces. Integendeel. Wie dure techniek verkeerd gebruikt, verbrandt niet alleen wortels en bladeren maar gooit ook zijn geld over de balk. Gietfanaten worden door de aankoop van topkwaliteit bewateringsapparatuur geen betere tuinders maar riskeren vanwege hun basishouding waterschade door verkeerde montage.

Het gebruik van een lamp van 600 watt in plaats van een van 400 watt met high-end reflector levert niet noodzakelijkerwijs meer oogst op, maar vaak juist temperatuurproblemen. Niet zelden hebben de hoge investeringen een paar misoogsten tot gevolg en verdwijnt daardoor de zin om door te gaan. Bij de poging om de gebruikte apparatuur te verkopen, krijg je dan vaak het volgende te horen: “Growshop X koopt geen gebruikte apparatuur, growshop Y betaalt te weinig en eBay vertrouw ik niet.”

Tegenmaatregelen: Er van het begin af aan op letten dat je setup uitbreidbaar is. Meegroeien in plaats van overdrijven.

9. Verkeerd geadviseerd

Na de aankoop bij de growshop en de tijdrovende montages van box en apparatuur dien je twee kisten en ongeveer 200 onderdelen goed samen te voegen. Vaak mag een medewerker van een growshop de klant niets uitleggen omdat hij met geen woord mag spreken over cannabis, laat staan adviseren. Hoewel de shop op die manier zichzelf en zijn klant beschermt, beschouwen sommigen het als onvriendelijkheid, arrogantie of geborneerdheid.

De vriendelijke persoon achter de toonbank heeft het hele spul dus verkocht met een garantie voor tuinbouwsucces. Hoe werkt eigenlijk een pH-meter? Wat is precies een Ec-meter? Staat dat ook in het boek dat ergens in de grote kist ligt? Bij de teelt binnenshuis moeten zelfs bij een ongecompliceerde soort een hele boel kleine dingen in aanmerking genomen worden. Ongecompliceerd wil zeggen in de aarde, met een eenvoudig totaalbemestingsprogramma en zonder veel toeters en bellen.

Beginners die lol hebben in hun nieuwe hobby of diegenen die de basisapparatuur die ze hebben niet voldoende meer vinden, zullen mettertijd sowieso steeds professionelere apparatuur kopen en andere technieken uitproberen. Wie er niet zeker van is of zijn nieuwe hobby echt blijvend is of wie al bij het water geven zwetende handen krijgt, kan er maar beter gelijk mee ophouden.

Wie iets koopt zonder vooraf precies te weten wat er later in de tent of de box komt te staan, kan zelfs theoretisch niet optimaal geadviseerd worden. Verschillende soorten vragen om verschillende omstandigheden en ook het aantal planten en de gekozen potgrootte zijn van invloed op het groeigedrag later. Wie de soort en het aantal planten van tevoren kent en weet of hij/zij zaad of zaailingen gaat gebruik, heeft het makkelijker bij de eerste aankoop.

Maatregelen: Vooraf onderzoek doen en goed inlezen. Dat maakt de communicatie voor beide zijden makkelijker, beschermt onervarenen tegen nepaanbiedingen en voorkomt geldverspilling.

10. Afkeer van advies

Dit is precies het tegenovergestelde van het vorige punt. Ondanks de beste vakliteratuur verspreidt zich ook in de kweekgemeenschap soms nepnieuws. Nepnieuws is vaak een kort leven beschoren, maar het kan soms hardnekkig zijn. Dat ligt voornamelijk daaraan dat er nauwelijks wetenschappelijke inzichten over de kweek van cannabis zijn, maar daarom des te meer individuele ervaringen.

Geluidsoverlast, niet betaalde rekeningen, diefstal van stroom of ruzie met de buren: het zijn allemaal dingen die dikwijls leiden tot ongewenst bezoek. Het zijn, in tegenstelling tot waarover velen zich achteraf beklagen, geen hogere machten die hier aan het werk zijn, maar zaken die je met zeer simpele regels kunt vermijden.

Speciaalaarde heet niet voor niks zo en dient niet uitsluitend ter verhoging van de omzet van de Nederlandse agrarische producenten. Gewone bloemenaarde gebruiken werkt niet.

En een hele vierkante meter kun je niet met 125 watt belichten, zelfs wanneer het om de allernieuwste led gaat.

De moederplant kan niet 16 uur lang belicht worden om op stroom te bezuinigen. Ook niet als iemand op een blog of een buurman die toevallig ook cannabis kweekt dat zegt.

Hoe je zelf kweekt, is jouw zaak en die van jou alleen. Het gaat er niet om dat je punten scoort bij je vrienden of dat iedereen op Facebook kan zien hoe cool je bent. De afzuiging wordt gemonteerd voordat de planten halfdood zijn of het halve huis stinkt.

Maatregelen: No Smell-no tell – Lezen – Cannabiscultuurreizen (bijv. naar het Hash, Marijuana and Hemp Museum in Barcelona).

Het telen van cannabis is vergunningplichtig en anderszins streng verboden. De informatie over de hier beschreven teelttechnieken is gebaseerd op overzichten in verschillende cannabisvaktijdschriften, forums en onlineportals. Deze mag niet worden gebruikt voor de illegale teelt van cannabis. Deze bijdrage is bedoeld ter informatie, niet als aanstichting.

 • Disclaimer:
  Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

 • Michael_Knodt

  Michael Knodt

  De in Berlijn gevestigde Michael Knodt is gespecialiseerd in cannabis en hennepgerelateerde journalistiek. In de loop der jaren heeft hij uitgebreid over het onderwerp geschreven voor verschillende Duitse en Engelse tijdschriften, waaronder Vice. Michael is het gezicht en de moderator van DerMicha, het populaire Duitse YouTube-kanaal over cannabis en het verbod daarop.
  Meer over deze auteur
Scroll naar top